Projekt rezolucji - B8-0096/2015Projekt rezolucji
B8-0096/2015

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie uznania przez Turcję ludobójstwa żyjących w tym kraju Ormian popełnionego w 1915 r.

29.1.2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu
Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mirreille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski
Matteo Salvini, Mara Bizzoto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Marcel de Graaff, Hans Jansen, Olaf Stuger,

Harald Vilimsky, Vicky Maeijer

B8-0096/2015

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie uznania przez Turcję ludobójstwa żyjących w tym kraju Ormian popełnionego w 1915 r.

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 133 Regulaminu,

–.      uwzględniając liczne badania i dowody historyczne dotyczące sytuacji grup ludności ormiańskiej w Turcji na początku XX w.,

–       uwzględniając Konwencję NZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, w której zdefiniowano pojęcie ludobójstwa,

–.      uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 czerwca 1987 r. w sprawie politycznego rozwiązania kwestii ormiańskiej,

–.      uwzględniając swoje późniejsze rezolucje, w których w mniej lub bardziej wyraźny sposób apelował o uznanie ludobójstwa Ormian popełnionego w 1915 r.,

A.     mając na uwadze, że dotychczas rezolucje te nie skłoniły rządu tureckiego do uznania ludobójstwa;

B.     mając na uwadze, że sto lat po tych wydarzeniach nadszedł czas, by się pojednać;

1.      wzywa rząd Turcji do oficjalnego uznania ludobójstwa, którego dopuścił się ostatni rząd Imperium Osmańskiego w 1915 r. wobec żyjących w Turcji Ormian;

2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji rządowi Turcji, rządowi Armenii, Komisji, Radzie oraz przewodniczącym parlamentów Republiki Turcji i Republiki Armenii.