Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0099/2015Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0099/2015

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az Internetirányítási Fórum megbízatásának megújításáról

4.2.2015 - (2015/2526(RSP))

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein a PPE képviselőcsoport nevében
Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Nicola Danti, Miroslav Poche az S&D képviselőcsoport nevében
Kaja Kallas, Dita Charanzová, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova az ALDE képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0099/2015


Eljárás : 2015/2526(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0099/2015
Előterjesztett szövegek :
B8-0099/2015
Elfogadott szövegek :

B8‑0099/2015

Az Európai Parlament állásfoglalása az Internetirányítási Fórum megbízatásának megújításáról

(2015/2526(RSP))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az információs társadalomról szóló 2005. június 23-i állásfoglalására[1],

–       tekintettel az „Európai információs társadalom a növekedésért és a foglalkoztatásért” című, 2006. március 14-i állásfoglalására[2],

–       tekintettel a második Internetirányítási Fórumról szóló 2008. január 14-i állásfoglalására[3],

–       tekintettel az információs társadalmi csúcstalálkozó (WSIS) 2003. december 12-én Genfben elfogadott genfi alapelvek nyilatkozatára és cselekvési tervére,

–       tekintettel a „Globális együttműködés felé az információs társadalomban: a genfi alapelvek átültetése a gyakorlatba” című, 2004. július 13-i bizottsági közleményre (COM(2004)0480),

–       tekintettel a 2005. november 18-án Tuniszban elfogadott „tuniszi elkötelezettség és menetrend az információs társadalomért” címú dokumentumra,

–       tekintettel a „Globális együttműködés felé az információs társadalomban – Feladatok az információs társadalmi csúcstalálkozó (WSIS) tuniszi fordulója után” című, 2006. április 27-i bizottsági közleményre (COM(2006)181),

–       tekintettel „Az internet szabályozása: a következő lépések” című 2010. június 15-i állásfoglalására[4],

–       tekintettel a Netmundial többszereplős konferencia 2014. április 24-én ismertetett nyilatkozatára,

–       tekintettel az „Internetpolitika és internetirányítás: Európa szerepe az internetirányítás jövőjének alakításában” című bizottsági közleményre (COM(2014)0072),

–       tekintettel a 2014. szeptember 2. és 5. között Isztambulban tartott Internetirányítási Fórumon részt vett EU-küldöttség közös nyilatkozatára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel az Internetirányítási Fórum (IGF) célja az információs társadalmi csúcstalálkozó (WSIS) megbízatásának végrehajtása fórumok összehívása tekintetében a demokratikus, átlátható és többszereplős politikai párbeszéd érdekében;

B.     mivel az IGF fő szerepe és feladata az internetirányításhoz kapcsolódó számos kérdés előremutató megvitatása és adott esetben ajánlások kidolgozása a nemzetközi közösség számára;

C.     mivel 2010. december 20-án az ENSZ Közgyűlés úgy határozott, hogy további öt évvel meghosszabbítja az IGF megbízatását;

D.     mivel az IGF megbízatásának megújításáról szóló megbeszélésekre és döntésre 2015-ben az ENSZ Közgyűlésen fog sor kerülni;

E.     mivel a Parlament eseti küldöttséget küldött a WSIS-re 2005-ben, valamint azóta az IGF minden éves ülésére;

F.     mivel az általa küldött ad hoc delegációk kulcsfontosságú szerepet játszottak az európai értékek , valamint a nemzeti parlamentek és társadalmi szervezetek ezen eseményeken részt vevő képviselőivel megvalósuló interakció előmozdításában, a Bizottsággal együttműködésben,

G.     mivel az internet a digitális egységes piac egyik alappillére, és elősegíti az innovációt, a növekedést, a kereskedelmet, a demokráciát, a kulturális sokféleséget és az emberi jogokat;

H.     mivel az internetes gazdasághoz kapcsolódó növekedés előreláthatólag majdnem 11% lesz az EU-ban, és a GDP-hez való hozzájárulása várhatóan a 2010-es 3,8%-ról 5,7%-ra nő 2016-ra;

I.      mivel a nyílt interneten online is érvényesülni kell valamennyi jognak és szabadságnak, melyet az emberek offline is élveznek;

J.      mivel 2014 márciusában az USA Kereskedelmi Minisztériumának Nemzeti Távközlési és Információs Hivatala (NTIA) bejelentette azon szándékát, hogy az internetes számkiosztó hatóság (IANA) internetfelügyeleti feladatait a globális többszereplős közösségre ruházza át az NTIA és a Bejegyzett Nevek és Számok Internetszervezete (ICANN) közötti jelenlegi szerződés 2015 szeptemberében történő lejárta előtt; mivel az átmenetre időben egy kiegyensúlyozott megoldást kell találni, és ennek eredményeképpen olyan rendszernek kell kialakulnia, amelyben nem végezhető adatgyűjtés és adatmanipulálás, és amely továbbra is stabil internetet biztosít;

K.     mivel 2014 áprilisában az internetirányítás jövőjéről szóló NETmundial globális többszereplős konferencia megfogalmazott egy sor elvet az internetirányításról és kidolgozott egy ütemtervet az internetes ökoszisztéma további fejlesztéséről, amelyhez valamennyi érintett fél virtuálisan csatlakozott;

L.     mivel a 2014 szeptemberében tartott 9. IGF során – melynek átfogó témája a kontinensek összekapcsolása a megerősített többszereplős internetirányítás érdekében volt –, az Európai Unió elsődleges prioritásai a következők voltak: kibővített internet-hozzáférés az egész világon; az internet globális, nyílt és közös forrásként való fenntartása; diszkriminációmentes hozzáférés a tudáshoz; nagyobb elszámoltathatóság és átláthatóság a többszereplős internetirányítási modellben; az államilag ellenőrzött internet gondolatának elvetése; valamint annak elismerése, hogy alapvető szabadságaink és emberi jogaink nem képezhetik alku tárgyát és online is védeni kell azokat;

M.    mivel 2014 februárjában a Bizottság közleményt fogadott el az internetpolitikáról és –irányításról;

N.     mivel 2014. november 27-én az EU közlekedési, telekommunikációs és energiaügyi miniszterei jóváhagyták a Tanács következtetéseit, melyek kiemelik az internetirányításra vonatkozó koordinált európai álláspont fontosságát;

1.      úgy véli, hogy bár az IGF nem fog hivatalos következtetéseket elfogadni, az Európai Unió felelőssége, hogy támogassa ezt a folyamatot és fokozza ezen eszmecserék politikai megbeszélésekre gyakorolt hatásait, mivel az IGF pozitív és pontosan meghatározott összefüggéseket biztosít az internet jövőjének többszereplős megközelítés alapján történő kialakításához;

2.      hangsúlyozza, hogy a Parlamentnek nagy küldöttség révén továbbra is részt kell vennie az Internetirányítási Fórum jövőbeni ülésein annak érdekében, hogy hatékonyan hozzájárulhasson a koherens és átfogó uniós megközelítés megfogalmazásához – a tagállamokkal és a Bizottsággal együtt; felismeri a Bizottsággal való együttműködése elmélyítésének fontosságát;

3.      hangsúlyozza, hogy világszerte fokozni kell az internethez való hozzáférést és hangsúlyozza, hogy az IGF-nek a lehető leginkluzívabbnak kell maradnia;

4.      hangsúlyozza, hogy máris le lehet vonni tanulságokat az IGF-fel kapcsolatban eddig tartott eredményes eszmecserékből, és meg lehet tenni a következő lépéseket, különösen az elektronikus kommunikáció szabályozási szempontjai, valamint az adatbiztonsággal és a magánélet védelmével kapcsolatos kérdések tekintetében; hangsúlyozza, hogy – az érintett szereplők kezdeményezései és igényei alapján – nyílt és független, közös globális forrásként működő internetet, valamint a tudáshoz való diszkriminációmentes hozzáférést kell biztosítani a jövőben, a véleménynyilvánítás szabadságával egyetemben;

5.      hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú az erőfeszítések folytatása az internet semlegessége jogi védelmének – mint az információhoz való hozzáférés és a véleménynyilvánítás szabadságának garantálásához elengedhetetlen előfeltétel – biztosítása, a növekedésnek és a foglalkoztatásnak az internethez kapcsolódó innovációk és üzleti lehetőségek kidolgozása révén történő élénkítése, valamint a kulturális és nyelvi sokféleség mindenki számára optimális módon való előmozdítása és megőrzése érdekében;

6.      hangsúlyozza azon határozott elkötelezettségét, hogy megtalálják az internetirányítás többszereplős modelljét; felhívja a tagállamokat, a Bizottságot és valamennyi érintett felet, hogy erősítsék meg jobban a e modell fenntarthatóságát a szereplők és folyamatok nemzeti, regionális és nemzetközi szinten inkluzívabbá, átláthatóbbá és elszámoltathatóbbá tétele révén;

7.      hangsúlyozza, hogy alapvető szabadságaink és emberi jogaink nem képezik alku tárgyát és mind az interneten, mind pedig azon kívül védeni kell azokat; sajnálja, hogy egyes államok biztonsági érdekekre hivatkozva cenzúra és egyéb megszorítások útján megpróbálják korlátozni állampolgáraik globális összekapcsoltságát; határozottan elutasítja az államilag ellenőrzött internet gondolatát és az interneten keresztül történő tömeges megfigyelést;

8.      hangsúlyozza a magánélet védelmére vonatkozó online jogok gazdasági és társadalmi fontosságát, valamint hogy a felhasználók ellenőrzést gyakorolhassanak saját személyes adataik felett; e jogokat alapvetőnek tekinti a demokratikus internethez és ahhoz, hogy a vállalkozások egyenlő feltételek mellett működhessenek a világhálón;

9.      kiemeli annak fontosságát, hogy megvalósuljon az internet fő feladatainak és szervezeteinek nemzetközivé válása; üdvözli az USA kormánya által 2014 márciusában tett kötelezettségvállalást az IANA feladatainak nemzetközivé tételére; kiemeli az ICANN teljes elszámoltathatóságának és átláthatóságának fontosságát;

10.    hangsúlyozza, hogy szigorú határidő van az új internetirányításról szóló tárgyalások befejezésére, amelyek során hosszú távú megoldások születnek majd az internet stabilitásáról és biztonságáról, mivel 2015 szeptemberében le fog járni az IANA feladatainak felügyeletére vonatkozó, az ICANN és az USA kormánya közötti jelenlegi szerződés;

11.    kéri az érintett uniós intézményeket, hogy támogassák az internetirányítás többszereplős modelljére vonatkozó új megállapodás megfelelő időben történő megkötését;

12.    kéri az uniós intézményeket, hogy az IGF kapjon továbbra is kiemelt helyet napirendjeikben, valamint folytassák az IGF titkárságának pénzügyi támogatását; üdvözli az olyan, kiegészítő források gyűjtését célzó kezdeményezéseket, mint a Tides Alapítvány „Az IGF barátai alap” és az „IGF Támogató Egyesület”;

13.    felhívja az ENSZ Közgyűlését, hogy újítsa meg az IGF megbízatását, erősítse meg forrásait és tartsa fenn az internetirányítás többszereplős modelljét;

14.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, a tagállamoknak és a tagállamok parlamentjeinek.