Eljárás : 2015/2526(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0130/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0130/2015

Viták :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Szavazatok :

PV 11/02/2015 - 9.19
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0033

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 132kWORD 69k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0099/2015
4.2.2015
PE547.535v01-00
 
B8-0130/2015

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az Internetirányítási Fórum megbízatásának megújításáról (2015/2526(RSP))


Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef Gróbarczyk az ECR képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az Internetirányítási Fórum megbízatásának megújításáról (2015/2526(RSP))  
B8‑0130/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az információs társadalomról szóló 2005. június 23-i állásfoglalására(1),

–       tekintettel a második Internetirányítási Fórumról szóló 2008. január 14-i állásfoglalására(2),

–       tekintettel az információs társadalmi csúcstalálkozó (WSIS) 2003. december 12-én Genfben elfogadott genfi alapelvek nyilatkozatára és cselekvési tervére,

–       tekintettel a „Globális együttműködés felé az információs társadalomban: a genfi alapelvek átültetése a gyakorlatba” című bizottsági közleményre (COM(2004)0480),

–       tekintettel a „tuniszi elkötelezettség és menetrend az információs társadalomért” című, 2005. november 18-án elfogadott dokumentumra,

–       tekintettel a 2006-os információs társadalmi csúcstalálkozót követő bizottsági közleményre (COM(2006)0181),

–       tekintettel „Az internet szabályozása: a következő lépések” című 2010. június 15-i állásfoglalására(3),

–       tekintettel a NETmundial többszereplős konferencia 2014. április 24-én ismertetett nyilatkozatára,

–       tekintettel az „Internetpolitika és internetirányítás: Európa szerepe az internetirányítás jövőjének alakításában” című bizottsági közleményre (COM(2014)0072),

–       tekintettel a 2014. szeptember 2. és 5. között Isztambulban tartott Internetirányítási Fórumon részt vett EU-küldöttség közös nyilatkozatára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel az Internetirányítási Fórum (IGF) célja az információs társadalmi csúcstalálkozó (WSIS) megbízatásának végrehajtása fórumok összehívása tekintetében a demokratikus, átlátható és többszereplős politikai párbeszéd érdekében;

B.     mivel az IGF fő szerepe és feladata az internetirányításhoz kapcsolódó számos kérdés megvitatása és adott esetben ajánlások kidolgozása a nemzetközi közösség számára;

C.     mivel 2010. december 20-án az ENSZ Közgyűlés úgy határozott, hogy további öt évvel meghosszabbítja az IGF megbízatását;

D.     mivel az IGF megbízatásának megújításáról szóló megbeszélésre és döntésre 2015-ben az ENSZ Közgyűlésen fog sor kerülni;

E.     mivel a Parlament eseti küldöttséget küldött a WSIS-re 2005-ben, valamint azóta az IGF minden éves ülésére;

F.     mivel a Parlament által küldött eseti küldöttségek kulcsfontosságú szerepet játszottak az európai értékek, valamint a nemzeti parlamentek és társadalmi szervezetek ezen eseményeken részt vevő képviselőivel megvalósuló interakció előmozdításában, a tagállamokkal és a Bizottsággal együttműködésben;

G.     mivel az internet a digitális egységes piac egyik alappillére, és elősegíti az innovációt, a növekedést, a kereskedelmet, a demokráciát, a kulturális sokféleséget és az emberi jogokat;

H.     mivel a 2014 szeptemberében tartott 9. IGF során – melynek átfogó témája a kontinensek összekapcsolása a megerősített többszereplős internetirányítás érdekében volt –, az Európai Unió elsődleges prioritásai a következők voltak: kibővített internet-hozzáférés az egész világon; az internet globális, nyílt és közös forrásként való fenntartása; diszkriminációmentes hozzáférés a tudáshoz; nagyobb elszámoltathatóság és átláthatóság a többszereplős internetirányítási modellben; az államilag ellenőrzött internet ötletének elvetése; valamint annak elismerése, hogy alapvető szabadságaink és emberi jogaink nem értékesíthetőek és online is védeni kell azokat;

I.      mivel 2014 márciusában az USA Kereskedelmi Minisztériumának Nemzeti Távközlési és Információs Hivatala (NTIA) bejelentette azon szándékát, hogy az internetes számkiosztó hatóság (IANA) internetfelügyeleti feladatait a globális többszereplős közösségre ruházza át az NTIA és az ICANN (Bejegyzett Nevek és Számok Internetszervezete) közötti jelenlegi szerződés 2015 szeptemberében történő lejárta előtt; mivel az átmenetre időben egy kiegyensúlyozott megoldást kell találni, és ennek eredményeképpen olyan rendszernek kell kialakulnia, amelyben nem végezhető adatgyűjtés és adatmanipulálás, és amely továbbra is stabil internetet biztosít;

J.      mivel 2014 áprilisában az internetirányítás jövőjéről szóló NETmundial globális többszereplős konferencia megfogalmazott egy sor elvet az internetirányításról és kidolgozott egy ütemtervet az internetes ökoszisztéma további fejlesztéséről, amelyhez valamennyi érintett fél virtuálisan csatlakozott;

K.     mivel az internetes gazdasághoz kapcsolódó növekedés előreláthatólag majdnem 11% lesz az EU-ban, és a GDP-hez való hozzájárulása várhatóan a 2010-es 3,8%-ról 5,7%-ra nő 2016-ra;

L.     mivel a nyílt internet – ahol online is érvényesül valamennyi jog és szabadság, melyeket az emberek offline is élveznek – elősegíti a világszintű társadalmi és demokratikus fejlődést;

M.    mivel 2014. november 27-én az EU közlekedési, telekommunikációs és energiaügyi miniszterei jóváhagyták a Tanács következtetéseit, melyek kiemelik az internetirányításra vonatkozó összehangolt európai álláspont, illetve az IGF mint többszereplős platform megerősítését célzó támogatás fontosságát;

1.      felhívja az ENSZ Közgyűlését, hogy újítsa meg az IGF megbízatását, erősítse meg forrásait és tartsa fenn az internetirányítás többszereplős modelljét;

2.      úgy véli, hogy bár az IGF nem fog hivatalos következtetéseket elfogadni, az Európai Unió felelőssége, hogy támogassa ezt a folyamatot – és merítsen ihletet az eszmecserékből –, mivel az IGF pozitív és pontosan meghatározott összefüggéseket biztosít az internet jövőjének többszereplős megközelítés alapján történő kialakításához;

3.      felhívja a tagállamokat és az érintett uniós intézményeket, hogy az IGF továbbra is kiemelt helyet kapjon napirendjeikben, valamint folytassák az IGF és titkárságának támogatását; üdvözli az olyan, kiegészítő források gyűjtését célzó kezdeményezéseket, mint a Tides Alapítvány „Az IGF barátai alap” és az „IGF Támogató Egyesület”;

4.      hangsúlyozza, hogy a Parlamentnek továbbra is részt kell vennie az IGF jövőbeni ülésein annak érdekében, hogy a tagállamokkal és a Bizottsággal együtt hatékonyan hozzájáruljon az internetirányításról szóló vitához;

5.      felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy növeljék erőfeszítéseiket az internetirányítás többszereplős modelljének támogatása céljából;

6.      felhívja a tagállamokat, a Bizottságot és valamennyi érintett felet, hogy erősítsék meg jobban a többszereplős modell fenntarthatóságát a szereplők és folyamatok nemzeti, regionális és nemzetközi szinten inkluzívabbá, átláthatóbbá és elszámoltathatóbbá tétele révén;

7.      kiemeli annak fontosságát, hogy megvalósuljon az internet fő feladatainak és szervezeteinek globalizálódása; üdvözli az USA kormánya által 2014 márciusában tett kötelezettségvállalást az IANA feladatai feletti felügyeleti szerep átruházására; kiemeli az ICANN teljes elszámoltathatóságának fontosságát;

8.      hangsúlyozza, hogy szigorú határidő van a megerősített internetirányításról szóló tárgyalások befejezésére, amelyek során hosszú távú megoldások születnek majd az internet stabilitásáról és biztonságáról, mivel 2015 szeptemberében le fog járni az IANA feladatainak felügyeletére vonatkozó, az ICANN és az USA kormánya közötti jelenlegi szerződés;

9.      kiemeli, hogy máris le lehetett vonni tanulságokat az IGF-fel kapcsolatban tartott eredményes eszmecserékből, és hogy e tanulságok felhasználhatók az elektronikus kommunikáció szabályozása, illetve az adatbiztonsági és a magánélet védelmével kapcsolatos kérdések terén; hangsúlyozza, hogy – az érintett szereplők kezdeményezései és igényei alapján – nyílt és független, közös globális forrásként működő internetet, valamint a tudáshoz való diszkriminációmentes hozzáférést kell biztosítani a jövőben, a véleménynyilvánítás szabadságával egyetemben;

10.    hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú az erőfeszítések folytatása a nyílt internet és a semleges net koncepciója jogi védelmének – mint az információhoz való hozzáférés és a véleménynyilvánítás szabadságának garantálásához elengedhetetlen előfeltétel – biztosítása, a növekedésnek és a foglalkoztatásnak az internethez kapcsolódó innovációk és üzleti lehetőségek kidolgozása révén történő élénkítése, valamint a kulturális és nyelvi sokféleség előmozdítása és megőrzése érdekében;

11.    hangsúlyozza, hogy alapvető szabadságaink és emberi jogaink nem képezik alku tárgyát és online is védeni kell azokat; sajnálja, hogy egyes államok cenzúra és egyéb megszorítások útján megpróbálják korlátozni állampolgáraik globális összekapcsoltságát, és elutasítja az államilag ellenőrzött internet ötletét;

12.    hangsúlyozza a magánélet védelmére vonatkozó online jogok és annak gazdasági és társadalmi fontosságát, hogy a felhasználók ellenőrizhessék saját személyes adataikat; e jogokat alapvetőnek tekinti a nyílt és semleges internethez és ahhoz, hogy a vállalkozások egyenlő feltételek mellett működhessenek a világhálón;

13.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, a tagállamoknak és a nemzeti parlamenteknek.

(1)

HL C 133. E, 2006.6.8., 140. o.

(2)

HL C 41. E, 2009.2.19., 80. o.

(3)

HL C 236. E, 2011.8.12., 33. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat