Eljárás : 2015/2526(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0131/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0131/2015

Viták :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Szavazatok :

PV 11/02/2015 - 9.19
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0033

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 131kWORD 69k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0099/2015
4.2.2015
PE547.536v01-00
 
B8-0131/2015

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az Internetirányítási Fórum megbízatásának megújításáról (2015/2526(RSP))


David Borrelli, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Marco Zullo, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas az EFDD képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az Internetirányítási Fórum megbízatásának megújításáról (2015/2526(RSP))  
B8‑0131/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az információs társadalomról szóló 2005. június 23-i állásfoglalására(1),

–       tekintettel az „Európai információs társadalom a növekedésért és a foglalkoztatásért” című, 2006. március 14-i állásfoglalására(2),

–       tekintettel a 2007. november 12. és 15. között Rio de Janeiróban tartott második Internetirányítási Fórumról szóló, 2008. január 17-i állásfoglalására(3),

–       tekintettel az információs társadalmi csúcstalálkozó (WSIS) 2003. december 12-én Genfben elfogadott genfi alapelvek nyilatkozatára és cselekvési tervére,

–       tekintettel a „Globális együttműködés felé az információs társadalomban: a genfi alapelvek átültetése a gyakorlatba” című, 2004. július 13-i bizottsági közleményre (COM(2004)0480),

–       tekintettel a 2005. november 18-án Tuniszban elfogadott „tuniszi elkötelezettség és menetrend az információs társadalomért” c. WSIS dokumentumra,

–       tekintettel az Európa Tanács 2007. augusztus 10-i előterjesztésére, amelyet a 2007. november 12. és 15. között Rio de Janeiróban megtartott második Internetirányítási Fórumhoz nyújtott be,

–       tekintettel a „Globális együttműködés felé az információs társadalomban – Feladatok az információs társadalmi csúcstalálkozó (WSIS) tuniszi fordulója után” című, 2006. április 27-i bizottsági közleményre (COM(2006)181),

–       tekintettel a biztonság és az alapvető szabadságjogok interneten történő megerősítéséről szóló, 2009. március 26-i, a Tanácshoz intézett ajánlására(4),

–       tekintettel „Az internet szabályozása: a következő lépések” című 2010. június 15-i állásfoglalására(5),

–       tekintettel a 2014. szeptember 2. és 5. között Isztambulban tartott Internetirányítási Fórumon részt vett uniós küldöttség közös nyilatkozatára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel az Internetirányítási Fórum (IGF) célja az információs társadalmi csúcstalálkozón (WSIS) számára kijelölt feladat végrehajtása, azaz a demokratikus, átlátható és többoldalú politikai párbeszéd elősegítése;

B.     mivel az IGF fő szerepe és feladata az internetirányításhoz kapcsolódó számos kérdés megvitatása és adott esetben – a megoldások kidolgozásának elősegítése érdekében – ajánlások megfogalmazása a nemzetközi közösség számára;

C.     mivel az internet az egyik alapvető kommunikációs eszközzé válik, és óriási hatással van a társadalom egészére, továbbá mivel olyan döntő jelentőségű eszköz, amellyel megfelelően kezelhetők a különböző szakpolitikai területekhez tartozó transzverzális problémák, és ha tisztességesen és megfelelően használják, az egyik leghatékonyabb erőforrás, amellyel sikeresen kezelhetők a globalizált társadalmat érő szociális, kulturális, oktatási és gazdasági kihívások;

D.     mivel a 2014. szeptember 2. és 5. között Isztambulban tartott legutóbbi IGF több mint 3300 látogatót vonzott, és ennél jóval többen vettek részt távoli hozzáféréssel;

E.     mivel a 2014-es IGF teljesíteni tudta azt a feladatát, hogy elősegítse a megfelelő időben sorra kerülő szakpolitikai viták lefolytatását, egybegyűjtve minden érdekelt csoport képviselőit, akik egyenlő felekként párbeszédet folytattak az internettel és annak irányításával kapcsolatos közérdekű kérdésekről;

F.     mivel a 2014 szeptemberében tartott kilencedik IGF tekintetében az Európai Unió a következő elsődleges célokat tűzte ki: az internet-hozzáférés globális kiterjesztése, az internet mint globális, nyitott és közös forrás fenntartása, a tudáshoz való megkülönböztetésmentes hozzáférés, az állami kontroll alatt álló internet gondolatának elutasítása, nagyobb elszámoltathatóság és átláthatóság a több érdekelt felet tömörítő internetirányítási modellben, az IGF folytatásához szükséges stabil és biztos felhatalmazás, valamint annak elismerése, hogy alapvető szabadságaink és emberi jogaink nem lehetnek alku tárgya és online is védeni kell őket;

G.     mivel a legutóbbi IGF résztvevőinek magas száma megmutatta, hogy a polgárok készek az internetirányítás kihívásainak és a gazdasági növekedés, a versenyképesség, valamint a társadalmi és kulturális előnyök fellendítését elősegítő lehetőségeinek megvitatására;

H.     mivel bebizonyosodott, hogy az IGF hatékony platform az információcsere koordinálásához, a tudásteremtéshez, a bevált gyakorlatok megosztásához és a több érdekelt felet bevonó végrehajtási tevékenységekhez;

I.      mivel fontos a civil társadalom és a kkv-k részvételének biztosítása helyzetük sokféleségének figyelembevétele és az érintett vállalkozásokra vonatkozó javaslatok következményeinek értékelése érdekében;

J.      mivel érdemes folytatni az IGF-modellt, amelynek meg kell őriznie azt a legfőbb jellemzőjét, amely szerint a kormányok közötti párbeszédet és a bevált gyakorlatok cseréjét szolgáló független, nyitott fórum, továbbá az internetes környezetben megvalósuló szabad verseny egyik legfőbb előmozdítója;

K.     mivel 2005-ben Tunéziában a WSIS arra kötelezte el magát, hogy az Egyesült Nemzetek Alapokmányának céljain és elvein alapuló, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát teljes mértékben tiszteletben tartó és megőrző, emberközpontú, befogadó és fejlődésorientált információs társadalmat építsen;

L.     mivel az interneten garantálni kell a kiskorúak jogait, valamint a véleménynyilvánítás védelmét és előmozdítását;

M.    mivel fontos az állampolgárok magánélethez fűződő joga védelmének biztosítása;

1.      úgy véli, hogy az internetet azonos szabályok mellett mindenki számára biztosítani kell, mivel rendkívül hatékony kommunikációs eszköz, és előnyeiből a világ minden polgárának részesülni kell;

2.      úgy véli, hogy az Internetirányítási Fórum az internettel kapcsolatos kérdésekről szóló nemzetközi párbeszédet szolgáló ténylegesen értékes platform, amelyet érdemes megőrizni; rámutat, hogy az ötévente megújítandó megbízatás megnehezíti a hosszú távú tervezést és a beruházást; úgy véli, hogy a globális részvétel elősegítése és növelése érdekében stabil platformot kell létrehozni. úgy véli, hogy a hitelesség garantálása és a több érdekelt felet tömörítő közösség igényeinek kielégítése érdekében hosszabb távú tervezésre van szükség;

3.      hangsúlyozza, hogy az IGF olyan nyitott fórum, amelynek célja a befogadó és fejlődésorientált információs társadalom építésére irányuló közös elképzelés és kötelezettségvállalás megvalósítása; hangsúlyozza az érdekelt felek kezdeményezésein és szükségletein alapuló, nyitott és független internetes fórum biztosításának szükségességét hangsúlyozza annak fontosságát, hogy megőrizzék a multinacionális vállalatoktól való függetlenségét;

4.      megállapítja, hogy az IGF a problémaorientált menetrend alapján pozitív és konkrét kontextust kínál az internet jövőjéről szóló demokratikus párbeszéd számára; úgy véli, hogy alapvető fontosságú a nemzeti, regionális és nemzetközi szintű befogadó és koordinált megközelítés; hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy valamennyi politikai csoport jelen legyen a nemzetközi fórumokon;

5.      rámutat az érdekképviseleti egyesületekkel, a civil társadalommal és a kkv-kkal folytatott interaktív és átlátható konzultációk fontosságára, és úgy véli, hogy az ikt-ágazaton belül a középvállalkozások képesek munkahelyeket teremteni és a növekedést serkenteni; hangsúlyozza, hogy fontos a szükségtelen akadályok felszámolása és a vállalkozói szellem ösztönzése;

6.      hangsúlyozza a hálózat- és technológiasemlegesség biztosításának szükségességét az államok és régiók közötti digitális szakadék csökkentése, az üzemeltetők és szolgáltatók közötti valódi versenyen keresztül történő ikt-fejlesztés, az információs társadalombeli szerzői és szomszédos jogok átfogó összehangolásának kialakítása céljából az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt polgári jogok védelme érdekében, egyúttal megfelelve a szerzői jog elveinek, és minden esetben védve a szerzők és alkotók jogait, továbbá annak érdekében, hogy az internetet a kultúra és a tudás szabad és teljes körű terjesztését szolgáló közös térnek tekintsék;

7.      fontosnak tartja, hogy az internet továbbra is nyitott és cenzúrától mentes tér legyen, ahol a világ összes polgára szabadon kommunikálhat egymással az átláthatóság, a többoldalúság, a demokrácia, az emberi jogok és a véleménynyilvánítás szabadsága védelmének elveivel összhangban;

8.      kiemeli az internet stratégiai jelentőségét azzal kapcsolatban, hogy közelebb viszi az intézményeket a polgárok érdekeihez, valamint javítja teljesítményüket, eredményességüket és átláthatóságukat; emlékeztet az internet azon alapvető szerepére, hogy minden szinten erősíti a polgári szerepvállalást és a civil társadalom demokratikus és közvetlen részvételét a közösségi életben;

9.      kéri, hogy szenteljenek nagyobb figyelmet a gyermekek általi internethasználat biztonságossága fokozásának, valamint a romboló és illegális online tartalom elleni küzdelemben a nemzetközi együttműködés erősítésének, különös tekintettel a gyermekekkel szemben az interneten elkövetett szexuális visszaélésekre;

10.    hangsúlyozza a számítástechnikai bűnözés elleni küzdelem fontosságát, különös tekintettel a személyes adatok és a magánélet védelmére, az internet nyitott jellegének korlátozása nélkül;

11.    úgy véli, hogy az internet csak akkor lehet a demokrácia és a gazdasági fejlődés hajtómotorja, ha garantálják a véleménynyilvánítás szabadságát és az információhoz való hozzáférést;

12.    felszólítja az ENSZ Közgyűlését, hogy újítsa meg az IGF megbízatását, erősítse meg forrásait és tartsa fenn az internetirányítás többszereplős modelljét;

13.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

 

(1)

HL C 133. E, 2006.6.8., 140. o.

(2)

HL C 291. E, 2006.11.30., 133. o.

(3)

HL C 41. E, 2009.2.19., 80. o.

(4)

HL C 117. E, 2010.5.6., 206. o.

(5)

HL C 236. E, 2011.8.12., 33. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat