Postupak : 2015/2530(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0132/2015

Podneseni tekstovi :

B8-0132/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 11/02/2015 - 9.18
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0032

NACRT PRIJEDLOGA REZOLUCIJE
PDF 138kWORD 85k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0122/2015
4.2.2015
PE547.537v01-00
 
B8-0132/2015

podnesenog nakon izjave Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o mjerama protiv terorizma (2015/2530(RSP))


Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Traian Ungureanu, Heinz K. Becker, Barbara Matera, Daniel Buda, David McAllister, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Emil Radev, Arnaud Danjean u ime Kluba zastupnika PPE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o mjerama protiv terorizma (2015/2530(RSP))  
B8‑0132/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članke 2., 3., 6., 7. i 21. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i članke 4., 16., 20., 67., 68., 70., 71., 72., 75., 82., 83., 84., 85., 86., 87. i 88. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–       uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije, a posebno njezine članke 6., 7. i 8., članak 10. stavak 1. te članke 11., 12., 21., 47. – 50., 52. i 53.,

–       uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 20. lipnja 2014. o završnom izvješću o provedbi Strategije unutarnje sigurnosti EU-a 2010. – 2014. (COM(2014)0365),

–       uzimajući u obzir izvješće Europola o stanju i trendovima na području terorizma u EU-u (TE-SAT) za 2014.,

–       uzimajući u obzir rezoluciju o prijetnjama međunarodnom miru i sigurnosti koje su izazvane terorističkim djelima koju je Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo 24. rujna 2014. (Rezolucija br. 2178 (2014)),

–       uzimajući u obzir strategiju unutarnje sigurnosti EU-a koju je Vijeće usvojilo 25. veljače 2010.,

–       uzimajući u obzir plenarnu raspravu od 28. siječnja 2015. o mjerama protiv terorizma,

–       uzimajući u obzir neformalni sastanak Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove održan u Rigi 29. i 30. siječnja 2015.,

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. prosinca 2014. o obnovi Strategije unutarnje sigurnosti EU-a(1)

–       uzimajući u obzir izjavu s neformalnog sastanka Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove od 11. siječnja 2015.,

–       uzimajući u obzir zaključke Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove od 9. listopada i 5. prosinca 2014.,

–       uzimajući u obzir izvješće od 24. studenog 2014. (15799/14) koje je koordinator EU-a za borbu protiv terorizma podnio Europskom vijeću,

–       uzimajući u obzir Program rada Komisije za 2015. (COM(2014)0910) od 16. prosinca 2014.,

–       uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 15. siječnja 2014. naslovljenu „Sprječavanje radikalizacije koja dovodi do terorizma i nasilnog ekstremizma: Jačanje odgovora Europske unije” (COM(2013)0941),

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da su Ugovorom iz Lisabona postavljeni temelji za razvoj sigurnosne politike EU-a koja je usko povezana s EU-om i njegovim državama članicama te zasnovana na vladavini prava i poštovanju temeljnih prava;

B.     budući da EU i države članice prvenstveno imaju zajedničku odgovornost da zajamče sigurnost i slobodu europskih građana i da poduzmu sve odgovarajuće mjere za sprječavanje činova kojima se ugrožavaju ljudski životi; budući da su sloboda i sigurnost ciljevi kojima se mora težiti istovremeno, te budući da je za postizanje slobode i sigurnosti potrebno da mjere protiv terorizma budu zasnovane na načelima nužnosti, proporcionalnosti i poštovanja temeljnih prava te da su usklađene s vladavinom prava i međunarodnim obvezama;

C.     budući da je terorizam globalna prijetnja koju treba rješavati na lokalnoj, nacionalnoj, europskoj i globalnoj razini kako bi se povećala sigurnost naših građana, zaštitile temeljne vrijednosti slobode, demokracije i ljudskih prava te poštovalo međunarodno pravo;

D.     budući da je slobodno kretanje unutar schengenskog prostora jedna od najvažnijih zasada europskog projekta; budući da su naše vanjske granice zapravo jedna zajednička vanjska granica;

E.     budući da se stanje sigurnosti u Europi dramatično izmijenilo u posljednjih nekoliko godina zbog novih sukoba i nemira u neposrednom susjedstvu EU-a, brzog razvoja novih tehnologija i zabrinjavajućeg povećanja radikalizacije koja vodi do okrutnog nasilja i terorizma;

F.     budući da paradigmatska promjena u prirodi i načinu djelovanja terorizma, to jest prijelaz s međunarodnih, usklađenih i centraliziranih organizacija na raspršenije, rasprostranjenije i decentraliziranije samostalne mreže i ćelije otuđenih pojedinaca, zahtijeva multilateralan i ambiciozan odgovor;

G.     budući da je EU suočen s ozbiljnom i rastućom prijetnjom od takozvanih stranih boraca, to jest pojedinaca koji odlaze u zemlju u kojoj nemaju prebivalište niti su njezini državljani s ciljem izvršenja, planiranja i pripremanja terorističkih činova ili sudjelovanja u terorističkoj obuci, bilo kao obučavatelji bilo kao polaznici, također u vezi s oružanim sukobima, a s tom su prijetnjom posebno suočene pojedine države članice;

H.     budući da pitanje stranih boraca nije nova pojava, ali se njen razmjer drastično povećao te je izbijanjem rata i nasilja u Siriji, Iraku i Libiji više od 15 000 muškaraca i žena iz više od 80 zemalja diljem svijeta, uključujući procijenjenih 3 500 do 5 000 državljana EU-a, napustilo svoje domove kako bi postali strani borci što predstavlja golemi izazov za sigurnost građana EU-a;

I.      budući da su nedavni napadi u Parizu bili stravični te su dodatan podsjetnik na prijetnju koju ekstremizam i radikalizacija predstavljaju za slobodna i otvorena društva; budući da su nakon tih napada uslijedili ujedinjeni prosvjedi građana EU-a koji su htjeli pokazati koliko im je važna zaštita temeljnih vrijednosti Europske unije i da EU ostane sigurno društvo;

J.      budući da je zbog načina djelovanja u nedavnim terorističkim napadima te korištenog sofisticiranog vojnog vatrenog oružja i opreme pokrenuto važno pitanje financiranja aktivnosti stranih boraca, omogućavanja njihovih putovanja i nezakonite trgovine vatrenim oružjem;

K.     budući da terorizam predstavlja globalnu prijetnju koja se odnosi na više zemalja, a najnoviji primjer toga je okrutni teroristički napad na hotel Corinthia u Tripoliju, u Libiji, čiji su vlasnici Maltežani i u kojem se održavaju sastanci Misije potpore Ujedinjenih naroda u Libiji, u kojem je smrtno nastradalo devet osoba;

1.      snažno i čvrsto osuđuje nedavne terorističke napade u Parizu te izražava iskrenu sućut obiteljima žrtava tih okrutnih terorističkih napada i solidarnost s tim obiteljima; podsjeća na to da EU ima ključnu odgovornost u zaštiti svih žrtava terorizma diljem Unije i pružanju podrške tim žrtvama te stoga za njih zahtijeva pravdu, priznavanje i odštetu;

2.      ističe da je za odgovor na prijetnju koju predstavljaju strani borci i terorizam općenito potreban pakt protiv terorizma temeljen na višeslojnom pristupu kojim se sveobuhvatno rješavaju njegovi uzroci, kao što je radikalizacija, razvijaju socijalna kohezija i uključivost te olakšava reintegracija promicanjem političke i vjerske tolerancije, analizira internetsko poticanje na izvršenje terorističkih djela i pronalazi protuteža za njega, sprečavaju odlasci u cilju udruženja teroristima, sprečava i iskorjenjuje novačenje i sudjelovanje u oružanim sukobima, zaustavlja financijska potpora terorističkim organizacijama i pojedincima koji im se žele pridružiti, po potrebi jamči strogo kazneno gonjenje te pružaju odgovarajući alati policiji kako bi mogla obavljati svoje dužnosti uz puno poštovanje temeljnih prava;

3.      sa zabrinutošću prima na znanje da terorističke organizacije povećano koriste internet i komunikacijsku tehnologiju kako bi širile svoju mržnjom ispunjenu retoriku, dodatno radikalizirale otuđene osobe i novačile dodatne borce da se pridruže terorističkim organizacijama kao što su ISIL (Islamska država Iraka i Levanta), Al Qaida i njezini brojni ogranci kao što je skupina Al Nusra u Siriji te da počine teroristička djela; potiče internetska poduzeća i poduzeća društvenih mreža da poboljšaju svoju suradnju s policijom kako bi se ograničio pristup terorističkom materijalu na internetu te da otkriju i uklone internetsku terorističku propagandu te poziva Komisiju i države članice da hitno pojačaju i promiču kampanje za podizanje svijesti kako bi se na radikalizaciju odgovorilo na snažniji, proaktivniji i kreativniji način s ciljem stvaranja ciljanog pozitivnog suprotnog pristupa, te da pokrenu kampanje protiv mržnje;

4.      potiče države članice da djelotvorno koordiniraju svoj neposredan odgovor na rastuću prijetnju stranih boraca usvajanjem zajedničkih mjera kao što su povlačenje putovnica EU-a u slučaju dvojnog državljanstva, oduzimanje putovnice na određeno vremensko razdoblje, obilježavanje osobnih iskaznica džihadista, ponovno uvođenje dozvola za putovanje za maloljetnike, pooštrenje pravosudnih postupaka (za propagiranje ideja terorističkih organizacija i za obuku u terorističkim kampovima), uspostavljanje crne liste europskih džihadista i osoba koje se sumnjiči da su džihadistički teroristi;

5.      ističe hitnu potrebu za jačanjem prevencije radikalizacije i poticanjem programa deradikalizacije na način da se zajednice i civilna društva na nacionalnoj i lokalnoj razini osnaže i da surađuju kako bi se zaustavilo širenje ekstremističkih ideologija; poziva Komisiju da ojača Mrežu za osvješćivanje o radikalizaciji (RAN) koja ujedinjuje sve subjekte uključene u razvoj kampanja protiv radikalizacije i uspostavljanje struktura za deradikalizaciju i postupaka za povratak stranih boraca, te da se izravno suprotstavi ekstremističkim ideologijama pružanjem pozitivnih alternativa;

6.      s velikom zabrinutošću upozorava na pojavu radikalizacije u zatvorima; poziva države članice da razmotre mogućnost djelovanja u smjeru opće izolacije radikalnih islamista u zatvorima te da poboljšaju administrativne sustave u zatvorima kako bi se omogućilo lakše otkrivanje zatvorenika koji su uključeni u pripremu terorističkih činova, nadziralo i sprečavalo postupke radikalizacije i uspostavilo posebne programe deradikalizacije; potiče države članice da izravno ili preko relevantnih agencija EU-a razmjenjuju najbolje prakse u vezi s tim pitanjem;

7.      izražava duboku zabrinutost zbog činjenice da je jedan od napada u Parizu namjerno počinjen protiv europskih Židova i da je stoga okrutan rezultat novog oblika antisemitizma koji prijeti vjerskoj i etničkoj različitosti u Europskoj uniji; stoga traži od Komisije da temeljito razmotri moguću potrebu za revizijom Okvirne odluke Vijeća 2008/913/PUP kako bi se djelotvornije odgovorilo na pojavu propovjednika mržnje i širenje ozbiljnih oblika govora mržnje;

8.      izražava zabrinutost zbog propovijedanja kojim se širi mržnja i ekstremizam u prostorijama za molitvu u raznim državama članicama koje se zloupotrebljavaju u svrhu radikalizacije te ističe drastične učinke tog propovijedanja na povećanje fundamentalizma u našim društvima; poziva države članice da poduzmu odgovarajuće mjere kako bi čvrsto i pomno nadzirale tu pojavu te kako bi odgovorile na pitanje novačenja i financiranja imama iz trećih zemalja;

9.      ističe potrebu za jačanjem dijaloga s muslimanskom zajednicom kako bi se ujedinili naši napori za suprotstavljanje propagandi fundamentalizma i terorizma;

10.    poziva države članice da spriječe pokrete terorista-pojedinaca jačanjem kontrola na vanjskim granicama, sustavnijim i djelotvornijim provjerama putnih isprava, borbom protiv nezakonite trgovine oružjem i nezakonitog korištenja tuđim identitetom te utvrđivanjem rizičnih područja;

11.    naglašava svoju zabrinutost zbog navoda da trgovci ljudima olakšavaju kretanje fundamentalista i terorističkih ćelija prema Europi i poziva EU da stavi prioritet na borbu protiv mreža trgovine ljudima te da dodatno istraži te mreže kao jedan od najunosnijih izvora prihoda za terorističke organizacije; nadalje ističe da su terorističke organizacije diversificirale dotok prihoda prodajom i trgovinom ženama i djecom kako bi financirale svoje djelovanje; žestoko osuđuje te prakse i potiče međunarodnu zajednicu da se ozbiljno suprotstavi tim aktivnostima;

12.    ponavlja svoju opredijeljenost za slobodno kretanje unutar EU-a te stoga u potpunosti odbacuje prijedloge za obustavu schengenskog sustava i potiče države članice da umjesto toga postrože postojeće propise koji već uključuju mogućnost privremenog uvođenja pregleda dokumenata te da bolje upotrebljavaju sustav SIS II; naglašava važnost novog mehanizma evaluacije Schengena te poziva Komisiju da u potpunosti iskoristi sve njegove prednosti kako bi osigurala prikladnu provedbu pravne stečevine Schengena;

13.    traži od Komisije da predloži usklađenu definiciju pojma stranih boraca i potiče države članice da odlazak u zone sukoba radi pridruživanja terorističkoj organizaciji u domaćem pravu kvalificiraju kao ozbiljno kazneno djelo na temelju definicije koju predlaže rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda kako bi se omogućilo da pravosudna tijela mogu po potrebi kazneno goniti i kažnjavati počinitelje tog djela;

14.    nalaže svom nadležnom odboru, Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove, da izvrši brzo zakonodavno razmatranje i donošenje direktive EU-a o evidenciji podataka o putnicima (PNR) koju je Komisija predložila 2011., te poziva Komisiju i Vijeće da pod hitno daju korisne savjete s ciljem brzog postizanja dogovora o direktivi EU-a o PNR-u koja bi pružila najveću moguću zaštitu prava građana EU-a jamčeći pritom učinkovitost i djelotvornost tog alata za borbu protiv ozbiljnih kaznenih djela i terorizma, te da pravovremeno nastupi na plenarnoj sjednici;

15.    poziva Komisiju da što prije predstavi novu direktivu o zadržavanju podataka, uzimajući u obzir nedavnu presudu Suda Europske unije o direktivi o zadržavanju podataka koja zahtijeva usklađenost s načelima proporcionalnosti, nužnosti i zakonitosti kako bi se policiji pružio prikladni pravni okvir za istrage, sprečavanje i otkrivanje mreža ozbiljnog kriminala i terorističkih mreža;

16.    poziva države članice da bolje iskoriste Europolove jedinstvene mogućnosti tako što će zajamčiti da njihove nacionalne jedinice Europolu pruže relevantne informacije na sustavniji i rutiniraniji način; traži da se Europolu povjeri poseban zadatak identificiranja nezakonitog ekstremističkog ili terorističkog materijala ili sadržaja na internetu te da o tome direktno obavještava internetska poduzeća i društvene mreže kako bi ih uklonili; nadalje podupire stvaranje europske platforme za borbu protiv terorizma u sklopu Europola kako bi se maksimalno iskoristile njegove operativne i tehničke mogućnosti te mogućnosti razmjene obavještajnih podataka;

17.    ponavlja svoju predanost pojačanju mjera za identifikaciju, praćenje i zaustavljanje financiranja terorizma; stoga poziva Komisiju da dodatno razmotri mogućnost uvođenja zakonodavnog prijedloga za uspostavu europskog sustava za praćenje financiranja terorizma (TFTS);

18.    poziva Komisiju da pod hitno razmotri postojeće propise EU-a o kretanju nezakonitog vatrenog oružja, eksplozivnim napravama i trgovini oružjem povezanima s organiziranim kriminalom te da ispravi pravne nedostatke;

19.    ističe potrebu da se ažuriranjem okvirne odluke 2008/919/PUP poveća djelotvornost i koordinacija reakcije kaznenog pravosuđa preko Eurojusta, da se uskladi kriminalizacija kaznenih djela povezanih sa stranim borcima diljem EU-a kako bi se pružio pravni okvir te da se olakša prekogranična suradnja s ciljem da se izbjegnu nedostaci u kaznenom gonjenju i da se odgovori na praktične i pravne izazove u prikupljanju dokaza i prihvatljivosti dokaza u slučajevima povezanima s terorizmom;

20.    ističe potrebu za poboljšanjem, jačanjem i ubrzavanjem razmjene policijskih informacija na svjetskoj razini; s obzirom na nove okolnosti i izravnu terorističku prijetnju, povlači svoj zahtjev za upućivanje Sporazuma između EU-a i Kanade o evidenciji podataka o putnicima Sudu Europske unije radi dobivanja mišljenja te se obvezuje na usvajanje tog dogovora radi veće pravne sigurnosti za zračne prijevoznike i građane EU-a; nadalje naglašava prednosti upotrebe svih raspoloživih alata za intenzivniju razmjenu obavještajnih podataka i bolju međuagencijsku suradnju s našim najbližim saveznicima, kao što su SAD, Kanada, Australija i Novi Zeland;

21.    smatra da EU mora ponovno razmotriti prevladavajuću slabost koja je obilježavala prijašnju suradnju u borbi protiv terorizma sa zemljama podrijetla, tranzita i odredišta kroz koje su usmjereni strani borci i resursi koji služe za njihovu potporu, kao što su zapadni Balkan, Turska, zemlje Perzijskog zaljeva i zemlje Magreba, kako bi se ujedinili napori u borbi protiv terorizma boljom razmjenom informacija, borilo protiv nezakonite trgovine vatrenim oružjem, pratilo financiranje terorista i razvio novi pristup u borbi protiv ekstremizma i fundamentalizma;

22.    poziva EU da aktivno promiče globalno partnerstvo protiv terorizma i da usko surađuje s regionalnim subjektima kao što su Afrička unija, Vijeće za suradnju zemalja Perzijskog zaljeva i Arapska liga, osobito sa zemljama u susjedstvu Sirije i Iraka te s Ujedinjenim narodima, osobito njegovim Odborom za borbu protiv terorizma;

23.    ističe da sveobuhvatna strategija EU-a o mjerama protiv terorizma mora također u potpunosti iskoristiti svoju vanjsku politiku i politiku razvoja u cilju borbe protiv siromaštva, diskriminacije i marginalizacije, borbe protiv korupcije i promicanja dobrog upravljanja te sprečavanja i rješavanja sukoba jer sve to doprinosi marginalizaciji pojedinih skupina i sektora društva te ih stoga čini izloženijima propagandi ekstremističkih skupina;

24.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji i parlamentima država članica.

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2014)0102.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti