Eljárás : 2015/2530(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0132/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0132/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 11/02/2015 - 9.18
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0032

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 144kWORD 90k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0122/2015
4.2.2015
PE547.537v01-00
 
B8-0132/2015

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a terrorizmus leküzdését célzó intézkedésekről (2015/2530(RSP))


Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Traian Ungureanu, Heinz K. Becker, Barbara Matera, Daniel Buda, David McAllister, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Emil Radev, Arnaud Danjean a PPE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a terrorizmus leküzdését célzó intézkedésekről (2015/2530(RSP))  
B8‑0132/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2., 3., 6., 7. és 21. cikkére, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 4., 16., 20., 67., 68., 70., 71., 72., 75., 82., 83., 84., 85., 86., 87. és 88. cikkére,

–       tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, különösen annak 6., 7. és 8. cikkére, 10. cikke (1) bekezdésére, valamint 11., 12., 21., 47–50., 52. és 53. cikkére,

–       tekintettel az Európai Unió 2010–2014 közötti belső biztonsági stratégiájáról szóló végrehajtási zárójelentésről szóló 2014. június 20-i bizottsági közleményre (COM(2014)0365),

–       tekintettel az Európai Unióban a terrorizmus helyzetével és alakulásával foglalkozó 2014. évi Europol-jelentésre (TE-SAT),

–       tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsa által 2014. szeptember 24-én elfogadott, a terrorcselekmények következtében a nemzetközi békét és biztonságot fenyegető veszélyekről szóló határozatra (2178. sz. határozat (2014)),

–       tekintettel az EU belső biztonsági stratégiájára, melyet a Tanács 2010. február 25-én fogadott el,

–       tekintettel a terrorizmus leküzdését célzó intézkedésekről folytatott 2015. január 28-i plenáris vitára,

–       tekintettel az IB Tanács 2015. január 29–30-én Rigában tartott informális ülésére,

–       tekintettel az EU belső biztonsági stratégiájának megújításáról szóló 2014. december 17-i állásfoglalására(1),

–       tekintettel az IB Tanács informális ülésének 2015. január 11-i nyilatkozatára,

–       tekintettel az IB Tanács 2014. október 9-i és december 5-i következtetéseire,

–       tekintettel a terrorizmus elleni küzdelem uniós koordinátorának az Európai Tanácshoz benyújtott 2014. november 24-i jelentésére (15799/14),

–       tekintettel a Bizottság 2015. évi munkaprogramjáról szóló 2014. december 16-i közleményre (COM(2014)0910),

–       tekintettel a Bizottság 2014. január 15-i, „A terrorista radikalizálódás és az erőszakos szélsőségek megelőzése: Az EU válaszának megerősítése” című közleményére (COM(2013)0941),

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel a Lisszaboni Szerződés lefektette az Unió és a tagállamok által közösen folytatott uniós biztonságpolitika alapjait, amely a jogállamiságon és az alapvető jogok tiszteletben tartásán alapul;

B.     mivel az EU és tagállamainak elsődleges közös felelőssége, hogy biztosítsák az európai polgárok biztonságát és szabadságát, és meghozzanak minden megfelelő intézkedést az emberéletet fenyegető cselekmények megelőzésére; mivel a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés párhuzamosan követendő célok, és mivel a szabadság és a biztonság megvalósulásához a terrorizmusellenes intézkedéseknek minden esetben a szükségesség és az arányosság elvén és az alapvető jogok tiszteletben tartásán kell alapulniuk, és meg kell felelniük a jogállamiság elveinek, valamint a nemzetközi kötelezettségeknek;

C.     mivel a terrorizmus globális fenyegetés, amely ellen polgáraink biztonságának erősítése, a szabadság, a demokrácia és az emberi jogok alapvető értékeinek védelme, valamint a nemzetközi jog tiszteletben tartása érdekében helyi, nemzeti, európai és globális szinten kell fellépni;

D.     mivel a schengeni térségen belüli mozgásszabadság az európai integráció egyik legjelentősebb eredménye; mivel külső határaink valóban egységes közös külső határt alkotnak;

E.     mivel az EU közvetlen szomszédságában kirobbant új konfliktusok és zavargások, az új technológiák rohamos fejlődése, valamint a barbár erőszakhoz és terrorizmushoz vezető radikalizmus aggasztó fokozódása miatt az utóbbi években Európában drámaian megváltozott a biztonsági helyzet;

F.     mivel a terrorizmus jellegében és módszereiben a nemzetközi, összehangolt és központosított szervezetek felől az ellenséges érzületű személyek szétszórtabb, mindenütt jelenlévő és decentralizált autonóm hálózatai irányába bekövetkezett paradigmaváltás többoldalú és nagyratörő válaszlépéseket tesz szükségessé;

G.     mivel az EU és különösen egyes tagállamok számára súlyos és fokozódó fenyegetést jelentenek az úgynevezett „külföldi harcosok”, azaz olyan személyek, akik – többek között fegyveres konfliktusokkal összefüggésben is – terrorcselekmények elkövetése, tervezése vagy előkészítése, illetve terrorista kiképzés céljából a lakóhelyük vagy állampolgárságuk szerinti országtól eltérő országba utaznak;

H.     mivel a „külföldi harcosok” léte nem új jelenség, de a probléma mértéke drámai módon megnőtt, több mint 80 országból 15 000-nél is több férfi és nő – köztük becslések szerint 3500–5000 EU-állampolgár – hagyta el hazáját, hogy külföldi harcosként részt vegyen a Szíriában, Irakban és Líbiában kirobbant háborúkban és erőszakban, óriási kihívást jelentve az uniós polgárok biztonsága szempontjából;

I.      mivel a közelmúltbeli párizsi támadások kegyetlenek voltak, és ismét emlékeztettek arra, hogy a szélsőségesség és a radikalizálódás milyen fenyegetést jelent a szabad és nyitott társadalmakra; mivel e támadásokat követően az uniós polgárok egységes tüntetéseken álltak ki, hogy megmutassák, milyen fontos számukra az Európai Unió alapvető értékeinek megvédése és az EU mint biztonságos társadalom fenntartása;

J.      mivel a közelmúltbeli terrortámadások során alkalmazott elkövetési módszer, valamint a felhasznált korszerű és katonai lőfegyverek és felszerelések felvetették a külföldi harcosok finanszírozásának, utazásaik elősegítésének és a lőfegyverek illegális kereskedelmének jelentős kérdését;

K.     mivel a terrorizmus több országot érintő globális fenyegetés, amelynek egyik legújabb példája a líbiai Tripoliban működő, máltai tulajdonban lévő Corinthia Hotel – ahol az ENSZ líbiai támogató missziója tartja üléseit – elleni, legalább kilenc halálos áldozattal járó barbár terrortámadás;

1.      határozottan és szilárdan elítéli a közelmúltbeli párizsi terrortámadásokat, és őszinte részvétét és együttérzését fejezi ki a kegyetlen terrortámadások áldozatai családtagjainak; emlékeztet arra, hogy az EU alapvető felelősséget visel a terrorizmus valamennyi áldozatának védelme és támogatása tekintetében az egész Unió területén, ezért kéri, hogy szolgáltassanak igazságot, elismerést és jóvátételt ezen áldozatoknak;

2.      hangsúlyozza, hogy a külföldi harcosok és általában a terrorizmus jelentette fenyegetés kezelése egy olyan többrétegű megközelítésen alapuló terrorizmus elleni paktumot tesz szükségessé, amely a politikai és vallási tolerancia előmozdítása révén átfogó módon kezeli a mögöttes tényezőket, például a radikalizálódást, fejleszti a társadalmi kohéziót és befogadást, és előmozdítja a társadalomba való visszailleszkedést, elemzi és ellensúlyozza a terrorcselekmények elkövetésére való internetes felbujtást, megakadályozza a terrorszervezetekhez való csatlakozás céljából történő elutazást, megelőzi és megakadályozza a toborzást és a fegyveres konfliktusokban való részvételt, megakasztja a terrorszervezeteknek és a csatlakozni kívánó magánszemélyeknek nyújtott pénzügyi támogatást, megfelelő esetekben biztosítja a vádemelést, és megfelelő eszközöket ad a bűnüldöző hatóságok kezébe ahhoz, hogy az alapvető jogok maradéktalan tiszteletben tartása mellett elláthassák feladataikat;

3.      aggodalommal állapítja meg, hogy a terrorszervezetek egyre növekvő mértékben használják fel az internetet és a távközlési technológiákat arra, hogy gyűlöletkeltő szólamaikat terjesszék, tovább radikalizálják az ellenséges érzelmű személyeket, és további harcosokat toborozzanak azzal a céllal, hogy csatlakozzanak olyan terrorszervezetekhez, mint az ISIL (Iraki és Levantei Iszlám Állam), az al-Kaida és ennek különböző ágai, például a szíriai an-Nuszra Front, és terrorcselekményeket kövessenek el; sürgeti az internetes és a közösségi médiát üzemeltető vállalatokat, hogy működjenek együtt szorosabban a bűnüldöző hatóságokkal a terrorista anyagok online elérhetőségének korlátozása, valamint az online terrorista propaganda felderítése és eltávolítása érdekében, és felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy célzott pozitív ellenpropaganda kialakítására és a gyűlölet elleni kampányok indítására irányuló erőteljesebb, proaktívabb és kreatívabb erőfeszítések révén sürgősen fokozzák és mozdítsák elő a radikalizálódás ellen irányuló internetes figyelemfelhívó kampányokat;

4.      sürgeti a tagállamokat, hogy közös intézkedések – például az uniós útlevelek kettős állampolgárság esetén történő bevonása, az útlevelek korlátozott időszakra történő elkobzása, a dzsihádisták személyazonosító igazolványainak megjelölése, a kiskorúak utazására vonatkozó engedélyezési eljárás újbóli bevezetése, a büntetőeljárások szigorítása (terrorszervezetek érdekében végzett térítésért és terrorista kiképzőtáborokban való kiképzésért), az európai dzsihádisták és a terroristagyanús dzsihádisták feketelistájának összeállítása – elfogadása révén hatékonyan hangolják össze a „külföldi harcosok” okozta fokozódó fenyegetés elleni azonnali válaszintézkedéseiket;

5.      hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van a radikalizálódás fokozott megelőzésére és a radikalizálódást visszafordító programok támogatására azáltal, hogy a közösségeket és a civil társadalmat nemzeti és helyi szinten képessé teszi és aktivizálja a szélsőséges ideológiák terjedésének megfékezésére; felhívja a Bizottságot, hogy erősítse meg a radikalizálódás elleni kampányok kidolgozásában és a radikalizálódás visszafordítására irányuló struktúrák és a külföldi harcosok hazatérésére irányuló folyamatok kialakításában részt vevő valamennyi szereplőt összefogó radikalizálódást figyelő uniós információs központot (RAN), és pozitív alternatívákat biztosítva közvetlenül szálljon szembe a szélsőséges ideológiákkal;

6.      mély aggodalommal mutat rá a börtönökben zajló radikalizálódás jelenségére; felhívja a tagállamokat, hogy fontolják meg az iszlamista fogva tartottak börtönökben való általános elszigetelésére irányuló intézkedések lehetőségét, és javítsák a börtönök adminisztratív rendszereit, hogy megkönnyítsék a terrorcselekmények előkészítésében részt vevő fogva tartottak felderítését, kövessék nyomon és előzzék meg a radikalizálódási folyamatokat, és alakítsanak ki a radikalizálódás visszafordítására irányuló programokat; arra buzdítja a tagállamokat, hogy közvetlenül vagy a megfelelő uniós ügynökségeken keresztül cseréljék ki ezzel kapcsolatos bevált gyakorlataikat;

7.      mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a párizsi támadások egyikét szándékosan európai zsidók ellen követték el, így ez a cselekmény az antiszemitizmus egy új formájának brutális megnyilvánulása volt, amely az Európai Unió vallási és etnikai sokszínűségét fenyegeti; ezért kéri a Bizottságot, hogy alaposan vizsgálja meg a 2008/913/IB tanácsi kerethatározat felülvizsgálatának esetleges szükségességét a gyűlöletet szító prédikátorok és a gyűlöletbeszéd súlyos formáinak terjesztése elleni hatékonyabb fellépés érdekében;

8.      aggodalmát fejezi ki a gyűlöletkeltő és szélsőséges prédikációk terjedése miatt a különböző tagállamok imaházaiban, amelyeket a radikalizálás céljaira használnak fel, és rámutat ennek a fundamentalizmus fokozódására gyakorolt drámai hatásaira társadalmainkban; felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak megfelelő intézkedéseket e jelenség határozott és szoros nyomon követése érdekében, és kezeljék az imámok harmadik országokból való toborzásának és finanszírozásának kérdését;

9.      hangsúlyozza a muzulmán közösséggel folytatott párbeszéd fokozásának szükségességét annak érdekében, hogy egyesítsük a fundamentalista és terrorista propaganda leküzdésére irányuló erőfeszítéseinket;

10.    felhívja valamennyi tagállamot, hogy előzzék meg a terrorista személyek mozgását a külső határokon történő ellenőrzések megerősítésével, az úti okmányok rendszeresebb és hatékonyabb ellenőrzésével, a tiltott fegyverkereskedelem és a személyazonosság csalárd felhasználása elleni fellépéssel, valamint a kockázatot jelentő területek meghatározásával;

11.    hangsúlyozza a fundamentalisták és a terrorista sejtek Európába való beérkezését elősegítő emberkereskedőkről szóló beszámolók miatti aggodalmát, és felhívja az Európai Uniót, hogy kezelje kiemelt célként az emberkereskedő hálózatok elleni küzdelmet, és folytassa e hálózatok felderítését, amelyek az egyik legjövedelmezőbb bevételi forrást jelentik a terrorszervezetek számára; hangsúlyozza továbbá, hogy a terrorszervezetek úgy diverzifikálták bevételi forrásaikat, hogy a nők és a gyermekek eladásából és a velük való kereskedelemből finanszírozzák műveleteiket; határozottan elítéli ezt a gyakorlatot, és sürgeti a nemzetközi közösséget, hogy lépjen fel komolyan e tevékenységekkel szemben;

12.    ismételten hangsúlyozza az Európai Unión belüli mozgásszabadság melletti elkötelezettségét, ezért alapvetően elveti a schengeni rendszer felfüggesztésére irányuló javaslatokat, és ehelyett inkább arra buzdítja a tagállamokat, hogy szigorítsák a meglévő szabályok alkalmazását, amelyek jelenleg is magukban foglalják az okmányellenőrzések ideiglenes bevezetését, és használják ki jobban a SIS II. rendszer kínálta lehetőségeket; hangsúlyozza az új schengeni értékelési mechanizmus fontosságát, és felhívja a Bizottságot, hogy előjogaival maradéktalanul élve biztosítsa a schengeni vívmányok megfelelő végrehajtását;

13.    kéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot a „külföldi harcos” fogalommeghatározására, és ösztönzi a tagállamokat arra, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatában javasolt fogalommeghatározás alapján hazai jogszabályaikban minősítsék súlyos bűncselekménynek a terrorszervezethez való csatlakozás céljából konfliktusövezetbe való utazás tényállását, hogy lehetővé tegyék az igazságszolgáltatási hatóságok számára, hogy adott esetben vádat emeljenek és büntetést szabjanak ki e bűncselekmény elkövetése esetén;

14.    utasítja illetékes bizottságát, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot, hogy gyorsan folytassa le a Bizottság által 2011-ben beterjesztett uniós utas-nyilvántartási adatállományról (PNR) szóló irányelv jogalkotási vizsgálatát és elfogadását, és felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy sürgősséggel terjesszék elő minden olyan javaslatukat, amely eredményesen hozzájárulhat ahhoz, hogy gyors megállapodás szülessen egy olyan uniós utas-nyilvántartási adatállományról szóló irányelv ügyében, amely az uniós polgárok jogainak legmagasabb szintű garantálása mellett biztosítja ezen eszköz hatékonyságát és eredményességét a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni fellépés terén, és javaslataikat időben terjesszék a plenáris ülés elé;

15.    felhívja a Bizottságot, hogy a Bíróság adatmegőrzési irányelvre vonatkozó, az arányosság, a szükségesség és a jogszerűség elveinek való megfelelést előíró ítéletét kellőképpen figyelembe véve a lehető leghamarabb terjesszen elő egy új adatmegőrzési irányelvet annak érdekében, hogy megfelelő jogi keretet biztosítson a bűnüldöző hatóságok számára a súlyos bűncselekmények és terrorista hálózatok kivizsgálásához, megelőzéséhez és felderítéséhez;

16.    felkéri a tagállamokat, hogy hasznosítsák jobban az Europol egyedülálló képességeit azáltal, hogy nemzeti egységeik rendszeresebben és rutinszerűen az Europol rendelkezésére bocsátják a megfelelő információkat; kéri, hogy az Europolt bízzák meg azzal a konkrét feladattal, hogy azonosítsa az interneten megjelenő jogellenes szélsőséges vagy terrorista anyagokat, és forduljon közvetlenül az internetszolgáltatókhoz és a közösségi médiákhoz ezek eltávolítása érdekében; emellett támogatja, hogy műveleti, műszaki és hírszerzési információcserével kapcsolatos képességeinek maximalizálása érdekében az Europolon belül hozzanak létre egy terrorizmus elleni európai platformot;

17.    ismételten hangsúlyozza a terrorizmus finanszírozási forrásainak azonosítását, nyomon követését és megszüntetését szolgáló intézkedések megerősítése melletti elkötelezettségét; felhívja ezért a Bizottságot, hogy emellett fontolja meg a terrorizmus finanszírozásának felderítésére szolgáló európai rendszer (TFTS) létrehozására irányuló jogalkotási javaslat előterjesztését;

18.    felhívja a Bizottságot, hogy sürgősséggel értékelje az illegális lőfegyverek és robbanószerkezetek mozgására és a szervezett bűnözéshez kapcsolódó fegyverkereskedelemre vonatkozó hatályos uniós szabályokat, és szüntesse meg a joghézagot;

19.    hangsúlyozza, hogy fokozni kell a büntető igazságszolgáltatási válaszlépések eredményességét és koordinációját az Eurojuston keresztül, a jogi keretek biztosítása és a határokon átnyúló együttműködés elősegítése érdekében harmonizálni kell a külföldi harcosokkal összefüggő bűncselekmények büntetendőségét, el kell kerülni a büntetőeljárási hiányosságokat, és 2008/919/IB kerethatározat aktualizálásával meg kell oldani a bizonyítékok terrorizmussal kapcsolatos ügyekben való gyűjtésével és elfogadhatóságával kapcsolatos gyakorlati és jogi kihívásokat;

20.    hangsúlyozza a bűnüldöző hatóságok közötti globális információmegosztás javításának, fokozásának és felgyorsításának szükségességét; az új körülmények és a közeli terrorfenyegetés fényében visszavonja azon kérését, hogy az EU–Kanada PNR-megállapodást véleménynyilvánítás céljából utalják az Európai Bíróság elé, és az uniós légitársaságok és polgárok nagyobb jogbiztonsága érdekében kötelezi magát e megállapodás elfogadására; hangsúlyozza továbbá a legszorosabb szövetségeseinkkel, úgymint az USA-val, Kanadával, Ausztráliával és Új-Zélanddal folytatott fokozottabb információmegosztást és az ügynökségek közti együttműködést szolgáló összes megfelelő eszköz bevetésének előnyeit;

21.    véleménye szerint az Uniónak újra át kell gondolnia a származási, tranzit- és célországokkal – amelyeken keresztül a külföldi harcosok és az őket támogató források célhoz jutottak –, például a Nyugat-Balkánnal, Törökországgal, a Perzsa-öböl országaival és a Maghreb-államokkal folytatott korábbi terrorizmus elleni együttműködést jellemző általános hiányosságokat annak érdekében, hogy egyesítsük a terrorizmusnak az információk és a tanulságok fokozottabb megosztása révén történő leküzdésére, a tiltott fegyverkereskedelem felszámolására, a terroristák finanszírozási forrásainak nyomon követésére és a szélsőségesség és a fundamentalizmus elleni új narratíva kidolgozására irányuló erőfeszítéseinket;

22.    felhívja az Uniót, hogy aktívan mozdítsa elő a terrorizmus elleni globális partnerséget, és szorosan működjön együtt a regionális szereplőkkel, például az Afrikai Unióval, az Öböl-menti Együttműködési Tanáccsal és az Arab Ligával, különösen a Szíriával és Irakkal szomszédos országokban, továbbá az Egyesült Nemzetek Szervezetével és különösen annak Terrorizmus Elleni Bizottságával;

23.    hangsúlyozza, hogy a terrorizmus elleni intézkedésekkel kapcsolatos átfogó uniós stratégiának teljes mértékben fel kell használnia a kül- és fejlesztési politikákat a szegénység, a hátrányos megkülönböztetés és a marginalizálódás elleni fellépés, a korrupció leküzdése és a jó kormányzás előmozdítása, valamint a konfliktusok megelőzése és rendezése érdekében, mivel mindezek hozzájárulnak a társadalom egyes csoportjainak és területeinek marginalizálódásához, és ezáltal fogékonyabbá teszik őket a szélsőséges csoportok propagandája iránt;

24.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok parlamentjeinek.

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2014)0102.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat