Postopek : 2014/2997(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0133/2015

Predložena besedila :

B8-0133/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 11/02/2015 - 9.17
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 130kWORD 69k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0123/2015
4.2.2015
PE549.926v01-00
 
B8-0133/2015

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o zbirnem poročilu senata ZDA o mučenju, ki ga izvaja ameriška Osrednja obveščevalna agencija (CIA) (2014/2997(RSP))


Monika Hohlmeier, Elmar Brok, Barbara Matera, David McAllister, Daniel Caspary, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Michael Gahler, Gunnar Hökmark v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o zbirnem poročilu senata ZDA o mučenju, ki ga izvaja ameriška Osrednja obveščevalna agencija (CIA) (2014/2997(RSP))  
B8-0133/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji (PEU), zlasti njenih členov 2, 3, 4, 6, 7 in 21,

–       ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–       ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah in njenih protokolov,

–       ob upoštevanju ustreznih instrumentov OZN na področju človekovih pravic, zlasti Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah z dne 16. decembra 1966, Konvencije proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju z dne 10. decembra 1984 in njenih ustreznih protokolov ter Mednarodne konvencije o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem z dne 20. decembra 2006,

–       ob upoštevanju smernic za politiko EU do tretjih držav glede mučenja in drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanja ter smernic EU glede smrtne kazni,

–       ob upoštevanju poročila Sveta OZN za človekove pravice, ki ga je pripravil posebni poročevalec o mučenju in drugem okrutnem, nečloveškem ali ponižujočem ravnanju ali kaznovanju, v katerem se osredotoča na preiskovalne komisije, ustanovljene v odziv na vzorce ali prakse mučenja ali druge oblike grdega ravnanja(1),

–       ob upoštevanju skupne izjave Evropske unije in ZDA z dne 15. junija 2009 o zaprtju zapora v zalivu Guantanamo,

_       ob upoštevanju sodb Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevah Al Naširi proti Poljski, št. 28761/11 z dne 24. julija 2014, in Husain (Abu Zubajda) proti Poljski, št. 7511/13 z dne 24. julija 2014,

–       ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta Združenih narodov št. 2178 z dne 24. septembra 2014 o grožnjah mednarodnemu miru in varnosti, ki jih povzročajo teroristična dejanja,

–       ob upoštevanju svojih resolucij z dne 14. februarja 2007(2) in z dne 19. februarja 2009(3) o domnevni uporabi evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov s strani ameriške obveščevalne agencije CIA,

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. septembra 2012 o domnevni uporabi evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov s strani ameriške obveščevalne agencije CIA: nadaljnje ukrepanje po poročilu odbora TDIP Evropskega parlamenta(4),

–       ob upoštevanju odredbe št. 13491 o zagotavljanju zakonitih zasliševanj, ki jo je ameriški predsednik Barack Obama podpisal 22. januarja 2009,

–       ob upoštevanju govora ameriškega predsednika Baracka Obame dne 20. januarja 2015 o stanju v državi,

–       ob upoštevanju svoje plenarne razprave z dne 17. decembra 2014 o zbirnem poročilu senata ZDA o mučenju, ki ga uporablja ameriška obveščevalna agencija CIA,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker Evropska unija temelji na zavezanosti demokraciji, pravni državi, človekovim pravicam in temeljnim svoboščinam, spoštovanju človekovega dostojanstva in mednarodnega prava tudi v svoji zunanji razsežnosti, ne le v svojih notranjih politikah; ker se mora zavezanost Evropske unije spoštovanju človekovih pravic, ki sta jo še okrepila uveljavitev Listine EU o temeljnih pravicah in postopek pristopa k Evropski konvenciji o človekovih pravicah, odražati na vseh področjih politike, da bo politika EU o človekovih pravicah učinkovita;

B.     ker je Parlament večkrat pozval, da je treba v boju proti terorizmu na podlagi pogodb EU, Evropske konvencije o človekovih pravicah, nacionalnih ustav in zakonodaje na področju temeljnih pravic spoštovati človekovo dostojanstvo, človekove pravice in temeljne svoboščine, tudi pri mednarodnem sodelovanju na tem področju;

C.     ker je Parlament na podlagi dokazov, ki jih je zbral njegov začasni odbor za preučitev domnev o uporabi evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov s strani ameriške osrednje obveščevalne agencije CIA, odločno obsodil program izročitev in skrivnih pridržanj, ki ga je pod vodstvom ZDA izvajala agencija CIA in je vključeval številne kršitve človekovih pravic, med njimi tudi nezakonito in samovoljno pridržanje, mučenje in druge oblike slabega ravnanja;

D.     ker je nujen ustrezen postopek odgovornosti, da bi ohranili zaupanje državljanov v demokratične institucije, učinkovito varovali in spodbujali človekove pravice v notranjih in zunanjih politikah EU ter zagotovili legitimne in učinkovite varnostne ukrepe, ki bodo temeljili na načelu pravne države;

E.     ker so 11. septembra 2001 teroristični napadalci Al Kaide izvedli napade, kakršnih do tedaj v Združenih državah Amerike še ni bilo in v katerih je življenje izgubilo več kot 3000 ljudi, ko so se teroristi z letali zaleteli v stolpa Svetovnega trgovinskega centra in stavbo Pentagona, enega pa strmoglavili na polje v Pennsylvaniji;

F.     ker odnosi med EU in ZDA temeljijo na trdnem partnerstvu in sodelovanju na številnih področjih na podlagi skupnih vrednot demokracije, pravne države in temeljnih pravic; ker sta EU in ZDA po napadih 11. septembra 2011 okrepili svojo udeležbo v boju proti terorizmu, vendar je treba premagati razlike med njunima politikama boja proti terorizmu;

G.     ker so Evropska unija in države članice ter ZDA dne 15. junija 2009 podpisale skupno izjavo o zaprtju zapora v zalivu Guantanamo in prihodnjem sodelovanju v boju proti terorizmu na podlagi skupnih vrednot, mednarodnega prava ter spoštovanja pravne države in človekovih pravic,

H.     ker je pomoč držav članic EU pri preselitvi nekaterih zapornikov počasna in omejena;

I.      ker je 3. decembra 2014 obveščevalni odbor senata ZDA po šestih letih preiskav objavil zbirno poročilo o študiji odbora o programu pridržanja in zasliševanja, ki ga je izvajala agencija CIA;

J.      ker poročilo senata šteje več kot 6,000 strani, a ostaja zaupno, objavljen pa je bil 526 strani dolg povzetek, v katerem je potrjeno, da je bil šest dni po napadih 11. septembra 2001 podpisan memorandum, s katerim je bil direktor osrednje obveščevalne agencije pooblaščen za izvajanje dejavnosti, namenjenih zajetju in pridržanju oseb, ki predstavljajo stalno in resno grožnjo nasilja ali smrti osebam iz ZDA, ogrožajo interese ZDA ali načrtujejo teroristična dejanja;

K.     ker je v poročilu ugotovljeno, da agencija CIA uporablja zasliševalne tehnike, ki so v nasprotju s pravom ZDA in mednarodnimi sporazumi, ki prepovedujejo mučenje in ki so jih ZDA podpisale;

1.      poudarja, da čezatlantsko sodelovanje temelji na skupnih vrednotah, kot so spodbujanje svobode in varnosti, demokracije in temeljnih človekovih pravic in da mora biti poglavitna prednostna naloga v zunanjih odnosih Evropske unije; ponavlja jasno stališče ZDA in EU iz skupne izjave iz leta 2009, da morajo biti skupna prizadevanja za odpravo terorizma skladna z obveznostmi po mednarodnem pravu, zlasti mednarodnem pravu človekovih pravic in humanitarnem pravu, kar bo naše države okrepilo in naredilo varnejše;

2.      pozdravlja poročilo odbora senata kot pozitiven ukrep za javno in kritično soočenje s programom pridržanja in zasliševanja, ki ga je izvajala agencija CIA, kar kaže pripravljenost ameriškega političnega establišmenta, da ob pomoči članov obeh kongresnih političnih strank dokaj odkrito javnosti poroča o programu agencije CIA;

3.      ponavlja, da je odločno zavezan sodelovanju z ZDA v globalnem boju proti terorizmu, ob zagotavljanju popolnega in strogega spoštovanja obveznosti do temeljnih pravic in pravne države, ter poleg tega poudarja, da si učinkoviti ukrepi za boj proti terorizmu in spoštovanje človekovih pravic ne nasprotujejo, temveč se dopolnjujejo in medsebojno krepijo; poudarja, da je spoštovanje temeljnih pravic bistvena sestavina uspešnih politik za boj proti terorizmu; opozarja, da je za boj proti terorizmu potreben večstranski pristop, zato dejavno spodbuja oblikovanje globalnega zavezništva za boj proti terorizmu pri OZN, v katerem bodo sodelovali vsi mednarodni akterji;

4.      znova potrjuje svojo odločno obsodbo praks poostrenih zasliševalnih tehnik, ki jih zakonodaja ZDA in mednarodna zakonodaja prepovedujeta in ki med drugim kršijo pravico do svobode, varnosti, humane obravnave, prepovedi mučenja, domneve nedolžnosti, pravičnega sojenja, pravnega svetovanja in enakovredne zaščite po zakonu; s tem v zvezi pozdravlja odredbe, ki jih je izdal ameriški predsednik Barack Obama in ki prepovedujejo mučenje, spodbujajo humano obravnavo zapornikov in zagotavljajo, da ZDA spoštujejo notranje in mednarodne zakone, ki prepovedujejo mučenje in okrutno, nehumano in ponižujočo obravnavo;

5.      pozdravlja nedavne pozitivne ukrepe, ki jih je sprejel ameriški predsednik Barack Obama v svojih nenehnih in vnovičnih prizadevanjih za zaprtje zapora v vojaškem oporišču v zalivu Guantanamo na Kubi in za zagotovitev izpustitve zapornikov, ki niso bili obtoženi; poudarja, da je ameriški predsednik Barack Obama v svojem govoru o stanju v državi z dne 20. januarja 2015 znova ponovil, da je odločen izpolniti svojo predvolilno obljubo iz leta 2008, da bo zaprl zapor v zalivu Guantanamo;

6.      meni, da so države članice izrazile pripravljenost, da spoštujejo mednarodno pravo; zato poudarja, da morajo preiskave držav članic, ki izvajajo neodvisne in učinkovite preiskave kršitev človekovih pravic, povezanih s programom agencije CIA, temeljiti na trdnih sodnih dokazih in spoštovanju nacionalnih pravosodnih sistemov ter prava EU, ne pa na ugibanju medijev in javnosti;

7.      poziva države članice, naj glede na vse močnejše sodelovanje in izmenjavo informacij med njihovimi obveščevalnimi in varnostnimi službami zagotovijo popoln demokratični nadzor nad temi službami in njihovimi dejavnostmi z ustreznim notranjim nadzorom, nadzorom izvršilnih organov, sodnim nadzorom in neodvisnim parlamentarnim nadzorom;

8.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu in nacionalnim parlamentom.

(1)

A/HRC/19/61, 18.1.2012.

(2)

UL C 287 E, 29.11.2007, str. 309.

(3)

UL C 76 E, 25.3.2010, str. 51.

(4)

UL C 351E, 3.12.2013, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov