ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 118kWORD 53k
5.2.2015
PE549.927v01-00
 
B8-0134/2015

az eljárási szabályzat 133. cikke alapján


az európai légi fuvarozásban alkalmazott tisztességtelen szociális gyakorlatokról


Marie-Christine Arnautu

Az Európai Parlament állásfoglalásra irányuló indítványa az európai légi fuvarozásban alkalmazott tisztességtelen szociális gyakorlatokról  
B8‑0134/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre(1),

–       tekintettel a polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról szóló 3922/91/EGK tanácsi rendelet módosítására vonatkozó, 2006. december 12-i 1899/2006/EK tanácsi rendeletre(2),

–       tekintettel a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3),

–       tekintettel a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló 965/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. január 29-i 83/2014/EU bizottsági rendeletre(4),

–       tekintettel az Európai Bizottságnak a repülőterek és a légitársaságok részére nyújtott állami támogatásról szóló, 2014. február 20-i iránymutatásaira,

–       tekintettel eljárási szabályzata 133. cikkére,

A.     mivel a légi közlekedés dinamikus ágazat, mégis erősen függ a gazdasági ciklusoktól, a geopolitikai helyzettől és az üzemanyag árától;

B.     mivel a fapados légitársaságok előretörése Európában mindenhol a munkajogi és szociális biztonsági szabályok kijátszása mellett történik;

C.     mivel Franciaországban több ilyen légitársaságot ítéltek el az említett szabályok megszegéséért;

D.     mivel e társaságok némelyikének olyan adóparadicsomokban van leányvállalata, mint például Jersey szigete vagy a Kajmán-szigetek;

E.     mivel az európai szociális jogszabályok nem elegendőek e tisztességtelen gyakorlatok megakadályozására;

1.      kéri, hogy a személyzet „bázishelye” szerint határozzák meg az alkalmazandó munkaügyi jogot;

2.      a csalások elkerülése érdekében szorgalmazza az önfoglalkoztatói státuszra vonatkozó szabályozói keret kidolgozását;

3.      felszólítja a Bizottságot, hogy tegye meg az annak megelőzéséhez szükséges intézkedéseket, hogy Európában a fapados légitársaságok a munkavállalók szociális biztonsága és az utasbiztonság kárára bárminemű tisztességtelen gyakorlatot folytassanak;

4.      kéri, hogy folytassanak kivizsgálást az említett légitársaságok tisztességtelen versenyének megelőzése érdekében;

5.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak és a tagállamoknak.

 

(1)

HL L 18., 1997.1.21., 1. o.

(2)

HL L 377., 2006.12.27., 1. o.

(3)

HL L 79., 2008.3.19., 1. o.

(4)

HL L 28., 2014.1.31., 17. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat