Πρόταση ψηφίσματος - B8-0136/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0136/2015

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και τη Συρία, ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαμικού Κράτους

  9.2.2015 - (2015/2559(RSP))

  εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
  σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

  Charles Tannock, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská εξ ονόματος της Ομάδας ECR

  Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0136/2015

  Διαδικασία : 2015/2559(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B8-0136/2015
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B8-0136/2015
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B8‑0136/2015

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και τη Συρία, ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαμικού Κράτους

  (2015/2559(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία, συμπεριλαμβανομένου του ψηφίσματος της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία, και την επίθεση του Ισλαμικού Κράτους, συμπεριλαμβανομένης της δίωξης των μειονοτήτων[1],

  –       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

  –       έχοντας υπόψη τα σχόλια του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Zeid Ra’ad Al Hussein, της 8ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τη βία στη Συρία και το Ιράκ,

  –       έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμα S-22/1 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της 1ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επικρατεί στο Ιράκ μετά τις βιαιότητες στις οποίες επιδόθηκαν το λεγόμενο «Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και του Λεβάντε» και άλλες προσκείμενες σε αυτό ομάδες,

  –       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, που κατατέθηκε προς υπογραφή στις 11 Μαΐου 2011 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας,

  –       έχοντας υπόψη τα σχόλια που υπέβαλαν, στις 18 Νοεμβρίου 2014, ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών στο Ιράκ, ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ,

  –       έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης για την ισότητα μεταξύ των φύλων,

  –       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

  –       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, της 15ης Δεκεμβρίου 2014,

  –       έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας λόγω θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, του 1981,

  –
   έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 και τα πρόσθετα πρωτόκολλά τους,

  –       έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων, οι οποίες εγκρίθηκαν στις 24 Ιουνίου 2013,

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

  A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη βία στη Συρία και το Ιράκ έχει δημιουργήσει μια ανθρωπιστική κρίση άνευ προηγουμένου με εκατομμύρια εκτοπισμένων που βιώνουν τη βία σε καθημερινή βάση και χρειάζονται τρόφιμα, νερό, υγειονομική περίθαλψη και στέγη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση μέσα στην κρίση αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι επιχειρούν να δραπετεύσουν από τη βία έχουν αναγκαστεί να αναζητήσουν καταφύγιο στις γειτονικές χώρες, επιβάλλοντας ένα πρόσθετο βάρος στις κοινότητες που τους φιλοξενούν·

  B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ήδη καταστροφική κατάσταση που προκάλεσε ο συνεχιζόμενος εμφύλιος πόλεμος στη Συρία έχει επιδεινωθεί από τον βίαιο εξτρεμισμό των μαχητών του λεγόμενου Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ) τόσο στη Συρία όσο και στο γειτονικό Ιράκ·

  Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των εσωτερικά εκτοπισμένων στη Συρία εκτιμάται σε 7,6 εκατομμύρια και στο Ιράκ σε 1,8 εκατομμύρια ανθρώπους·

  Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος αριθμός γυναικών και παιδιών έχασαν τη ζωή τους ή έπεσαν θύματα απαγωγής από το ΙΚ στη Συρία και το Ιράκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, το ΙΚ έχει υποβάλει γυναίκες και κορίτσια που απήγαγε σε βιασμό ή σεξουαλική κακοποίηση, εξαναγκαστικό γάμο με μαχητές, ή πώληση σε αγορές γενετήσιας δουλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάποιες από τις γυναίκες αυτές πωλήθηκαν για μόλις 25 δολάρια·

  E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος έχει προβεί σε πλήθος φρικαλεοτήτων που αποτελούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένων μαγνητοσκοπημένων αποκεφαλισμών και πυρπολήσεων·

  ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτρόπαια δολοφονία του ιορδανού πιλότου Moaz al-Kasasbeh αποτελεί την πιο πρόσφατη εκδήλωση της επονείδιστης ιδεολογίας του Ισλαμικού Κράτους, η οποία αντιβαίνει στις πλέον στοιχειώδεις αξίες και δικαιώματα του ανθρώπου·

  Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες έχουν καθήκον σε όλα τα επίπεδα να καταπολεμούν τον εξτρεμισμό και την τρομοκρατία και να προάγουν τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ ανθρώπων και μεταξύ θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων·

  H.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και η νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα απαγορεύει τη στοχοποίηση ατόμων ή ομάδων βάσει της θρησκευτικής ή εθνοτικής τους ταυτότητας, καθώς και τις επιθέσεις κατά πολιτών που δεν συμμετέχουν στις εχθροπραξίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιες ενέργειες ενδέχεται να αποτελούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

  Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η επέκταση του «χαλιφάτου» του Ισλαμικού Κράτους και των εξτρεμιστικών δραστηριοτήτων του συνιστούν άμεση απειλή, όχι μόνο για τους κατοίκους της Συρίας και του Ιράκ, αλλά και για την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής·

  Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, εκατοντάδες αλλοδαπών μαχητών, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από κράτη μέλη της ΕΕ, έχουν εμπλακεί στις συγκρούσεις στο πλευρό του ΙΚ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί οι πολίτες της ΕΕ έχουν χαρακτηριστεί ως απειλή κατά της ασφάλειας·

  ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ και άλλοι διεθνείς οργανισμοί έχουν καταγγείλει εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το ΙΚ στο Ιράκ και τη Συρία, συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων δολοφονιών Χριστιανών και άλλων ομάδων εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη τις εντεινόμενες ανησυχίες σχετικά με τη διαβίωση των ανθρώπων που παραμένουν παγιδευμένοι σε περιοχές που ελέγχονται από τις δυνάμεις του ΙΚ·

  ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, του Φεβρουαρίου 2015, αναφέρει ότι οι μαχητές του ΙΚ πωλούν απαχθέντα παιδιά σε αγορές γενετήσιας δουλειάς ή τα δολοφονούν, μεταξύ άλλων, σταυρώνοντάς τα ή ενταφιάζοντάς τα ζωντανά·

  1.      καταδικάζει απερίφραστα τις δολοφονίες, τις απαγωγές, τους βιασμούς, τη σεξουαλική βία και το βασανισμό ανθρώπων από τους μαχητές του ΙΚ στη Συρία και το Ιράκ, και φρονεί ότι οι ενέργειες αυτές ενδέχεται να αποτελούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· καταδικάζει επίσης τις βιαιοπραγίες του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία κατά του ίδιου του λαού του·

  2.      εκφράζει διαρκώς μεγαλύτερη ανησυχία για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης και της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία και το Ιράκ, καθώς και για τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ιδίως στο πλαίσιο της εξέγερσης του Ισλαμικού Κράτους·

  3.      φρονεί ότι η αστάθεια που προκάλεσε ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία συνέβαλε στην άνοδο του Ισλαμικού Κράτους·

  4.      εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για τις τρομοκρατικές ενέργειες που διαπράττουν το Ισλαμικό Κράτος και οι προσκείμενες σε αυτό ομάδες κατά γυναικών και κοριτσιών, καθώς και κατά μελών της χριστιανικής μειονότητας και άλλων εθνοτικών και θρησκευτικών μεινοτήτων·

  5.      τονίζει επίσης ότι είναι σημαντικό να γίνουν κατάλληλα βήματα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των γυναικών και των κοριτσιών στη Συρία και το Ιράκ, καθώς και των ατόμων που ανήκουν σε θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες·

  6.      παρέχει την πολιτική στήριξή του στο δικαίωμα των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων στην αυτοάμυνα, στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητη για την ασφάλειά τους· καλεί επίσης τη διεθνή κοινότητα να παράσχει προστασία σε όσους επιχειρούν να δραπετεύσουν από την τρομοκρατία ή τις βιαιοπραγίες·

  7.      καταδικάζει απερίφραστα τον εξαναγκαστικό θρησκευτικό προσηλυτισμό Χριστιανών και άλλων θρησκευτικών ή εθνοτικών μειονοτήτων στη Συρία και το Ιράκ από τις δυνάμεις του λεγόμενου Ισλαμικού Κράτους·

  8.      φρονεί ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία και να κληθούν οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν· φρονεί επίσης ότι η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας προς την τρομοκρατία του Ισλαμικού Κράτους πρέπει να συμφωνεί με το διεθνές δίκαιο·

  9.      επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει τη βία και τις δολοφονίες ΛΟΑΔ στην περιοχή, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε καθεστώς πλήρους ατιμωρησίας· επισημαίνει ότι η κατάσταση των ΛΟΑΔ της περιοχής είναι ιδιαίτερα ευάλωτη, δεδομένης της περιορισμένης κυβερνητικής προστασίας και της περιορισμένης στήριξης που λαμβάνουν από τις οικογένειες και την κοινότητά τους, και δεδομένου ότι η ασφάλειά τους συνεχίζει να είναι σε κίνδυνο στις κοινότητες των προσφύγων και σε κάποιες από τις κοινωνίες που τους φιλοξενούν· καλεί την ιρακινή κυβέρνηση, την αποστολή της ΕΕ στο Ιράκ και τις πρεσβείες των κρατών μελών της ΕΕ στην περιοχή να παράσχουν προστασία στους ΛΟΑΔ και να επισπεύσουν την άμεση επανεγκατάσταση των ΛΟΑΔ που επιχειρούν να δραπετεύσουν επειδή φοβούνται για την ασφάλειά τους·

  10.    εκφράζει την απέχθειά του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι μαχητές του ΙΚ χρησιμοποιούν παιδιά, συμπεριλαμβανομένων παιδιών με νοητικά προβλήματα, ως βομβιστές αυτοκτονίας και ανθρώπινες ασπίδες, και ότι πωλούν απαχθέντα παιδιά σε αγορές γενετήσιας δουλείας ή τα δολοφονούν, μεταξύ άλλων, σταυρώνοντάς τα ή ενταφιάζοντάς τα ζωντανά·

  11.    ζητεί να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διάσωση των παιδιών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ΙΚ και τη δίωξη των εγκληματιών· ωστόσο, αναγνωρίζει επίσης ότι αυτή τη στιγμή η διεθνής κοινότητα φαίνεται να αδυνατεί να επιβάλει την τιμωρία των μαχητών για τις βαρύτατες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν διαπράξει·

  12.    καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τους διεθνείς εταίρους τους ώστε να χρησιμοποιηθούν όλα τα δυνατά μέσα, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης στρατιωτικής βοήθειας, για να βοηθήσουν τους λαούς της Συρίας και του Ιράκ να καταπολεμήσουν την απειλή του ΙΚ·

  13.    ζητεί την αποτελεσματικότερη επιβολή του εμπάργκο όπλων και της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και την επιβολή κυρώσεων κατά των εμπόρων πετρελαίου που έχει εξαχθεί σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ΙΚ, ώστε να διακοπεί η ροή κεφαλαίων που καθιστά δυνατές τις δραστηριότητες του ΙΚ και τη χρηματοδότηση των τρομοκρατικών ενεργειών του·

  14.    υποστηρίζει όλους όσους συμμετέχουν στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας του ΙΚ και άλλων ένοπλων/τρομοκρατικών ομάδων· καλεί επιπλέον όλους τους τοπικούς παράγοντες και κυβερνήσεις να συνεργαστούν πλήρως για την καταπολέμηση της απειλής του ΙΚ· τονίζει ότι η συνεργασία αυτή είναι καθοριστικής σημασίας για την ασφάλεια της περιοχής·

  15.    πιστεύει ότι πρέπει να παραμείνουν ανοικτές όλες οι επιλογές και να μην αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο προκειμένου να αντιμετωπιστεί η απειλή του ΙΚ· καλεί, επιπλέον, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και άλλους διεθνείς παράγοντες να συνεργαστούν στενά για την ανάπτυξη μιας ταχείας και ολοκληρωμένης απόκρισης στην απειλή του ΙΚ·

  16.    εκφράζει ανησυχία για τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες εκατοντάδες αλλοδαποί μαχητές, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ, έχουν ενταχθεί στα ανταρτικά στρατεύματα του ΙΚ· ζητεί ακόμη να υπάρξει διεθνής συνεργασία για τη λήψη των ενδεδειγμένων νόμιμων ενεργειών κατά των ατόμων που είναι ύποπτα για συμμετοχή σε τρομοκρατικές πράξεις·

  17.    εκφράζει τη χαρά του για την πρόσφατη εκδίωξη των δυνάμεων του ΙΚ από τη συριακή πόλη Κομπάνι και εξαίρει τη γενναιότητα των μαχητών του συριακού YPG, που βοηθήθηκαν από τους κούρδους Πεσμεργκά και τις αεροπορικές επιδρομές της διεθνούς συμμαχίας·

  18.    επιδοκιμάζει την πρόσφατη δέσμευση που ανέλαβε η Ιορδανία για κλιμάκωση των επιθέσεών της κατά του ΙΚ· καλεί επίσης τη διεθνή συμμαχία κατά του ΙΚ να βελτιώσει τις αποστολές της για τον εντοπισμό και τη διάσωση αγνοούμενων πιλότων και να αποτρέψει νέες συλλήψεις από το ΙΚ·

  19.    πιστεύει ακράδαντα ότι η καταπολέμηση του ΙΚ αποκλειστικά στο Ιράκ δεν θα είναι αρκετή για να επιτευχθεί η ήττα των εξτρεμιστών·

  20.    ζητεί να επεκταθεί η αεροπορική επιχείρηση κατά του ΙΚ στη Συρία και ιδιαίτερα στην περιοχή γύρω από τη Ράκα·

  21.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην ΕΥΕΔ, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Αραβικό Σύνδεσμο και στην κυβέρνηση του Ιράκ.