Eljárás : 2015/2559(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0136/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0136/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0040

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 139kWORD 75k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0136/2015
9.2.2015
PE549.929v01-00
 
B8-0136/2015

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az Irakban és Szíriában, különösen az Iszlám Állammal (ISIS) összefüggésben kialakult humanitárius válságról (2015/2559(RSP))


Charles Tannock, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská az ECR képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az Irakban és Szíriában, különösen az Iszlám Állammal (ISIS) összefüggésben kialakult humanitárius válságról (2015/2559(RSP))  
B8‑0136/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Irakban és Szíriában kialakult humanitárius helyzetről szóló korábbi állásfoglalásaira, többek között az Irakban és Szíriában uralkodó helyzetről, valamint – a kisebbségek üldözését is beleértve – az Iszlám Állam által indított offenzíváról szóló 2014. szeptember 18-i állásfoglalására(1),

–       tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára (1948),

–       tekintettel Zeid Raad el-Husszein, az ENSZ emberi jogi főbiztosa 2014. szeptember 8-i, a Szíriában és Irakban tapasztalható erőszakkal kapcsolatos kijelentéseire,

–       tekintettel az ENSZ által elfogadott, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára,

–       tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa S-22/1. számú, 2014. szeptember 1-jei határozatára az emberi jogi helyzetről Irakban az úgynevezett Iraki és Levantei Iszlám Állam és a társult csoportok által elkövetett visszaélések fényében,

–       tekintettel az Európa Tanács nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló egyezményére, amelyet 2011. május 11-én, Isztambulban (Törökország) nyitottak meg aláírásra,

–       tekintettel az ENSZ iraki megbízottjának, az ENSZ emberi jogi főbiztosának, valamint az ENSZ humanitárius ügyekért felelős főtitkárhelyettesének az ENSZ Biztonsági Tanácsa előtt 2014. november 18-án tett kijelentéseire,

–       tekintettel a nemek közötti egyenlőségről szóló 1995-ös pekingi nyilatkozatra és cselekvési platformra,

–       tekintettel a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezményre,

–       tekintettel a Külügyek Tanácsa 2014. december 15-i következtetéseire,

–       tekintettel az ENSZ 1981-ben elfogadott, a valláson vagy meggyőződésen alapuló intolerancia és megkülönböztetés minden formájának megszüntetéséről szóló nyilatkozatára,

–
   tekintettel az 1949. évi genfi egyezményekre és azok kiegészítő jegyzőkönyveire;

–       tekintettel a vallás és a meggyőződés szabadságának előmozdításáról és védelméről szóló, 2013. június 24-én elfogadott uniós iránymutatásokra,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel a Szíriában és Irakban jelenleg is zajló erőszakos cselekmények eddig példa nélküli humanitárius válságot idéztek elő, amelyben több millió ember otthona elhagyására kényszerül, naponta válik erőszak áldozatává, valamint élelmiszerre, vízre, egészségügyi ellátásra és menedékhelyre szorul; mivel az etnikai és vallási kisebbségek a válság során rendkívül kiszolgáltatott helyzetbe kerültek; mivel az erőszak elől menekülők arra kényszerültek, hogy a szomszédos országokban keressenek menedéket, ami további terhet ró az őket befogadó közösségekre;

B.     mivel a jelenleg is zajló polgárháború által okozott, már egyébként is katasztrofális szíriai helyzetet tovább súlyosbítják az úgynevezett Iszlám Állam (ISIS) harcosai által Szíriában és a szomszédos Irakban elkövetett erőszakos szélsőséges cselekmények;

C.     mivel a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek száma Szíriában 7,6 millió főre, míg Irakban 1,8 millió főre tehető;

D.     mivel Szíriában és Irakban az ISIS sok nőt és gyermeket ölt meg vagy rabolt el; mivel a jelentések szerint az elrabolt nőket és lányokat megerőszakolták vagy szexuális visszaélést követtek el velük szemben, a harcosokkal való házasságkötésre kényszerítették őket, vagy szexuális rabszolgának adták el őket; mivel egyes nőket mindössze 25 amerikai dollárért adtak el rabszolgának;

E.     mivel az úgynevezett Iszlám Állam számos olyan atrocitást követett el, amelyek emberiesség elleni bűncselekményeknek minősülnek, többek között videofilmre rögzítettek lefejezéseket és emberáldozati szertartásokat;

F.     mivel Moáz al-Kaszászbe jordán pilóta szörnyű meggyilkolása volt a legutóbbi példája az Iszlám Állam aljas ideológiájának, amely ellentétben áll a legalapvetőbb emberi értékekkel és jogokkal;

G.     mivel a politikai és vallási vezetők feladata, hogy minden szinten küzdjenek a szélsőségesek és a terrorizmus ellen, és előmozdítsák az egyének és a vallási, valamint etnikai csoportok közötti kölcsönös tiszteletet;

H.     mivel a nemzetközi humanitárius és emberi jogi normák tiltják egyes emberek vagy csoportok vallási vagy etnikai hovatartozásuk alapján való üldözését, valamint a háborúban részt nem vevő civilek elleni támadásokat; mivel az ilyen tettek háborús bűncselekményeknek és emberiesség elleni bűncselekményeknek minősülhetnek;

I.      mivel az Iszlám Állam „kalifátusának” és szélsőséges cselekményeinek terjeszkedése nem csak Szíria és Irak népe, hanem a tágabb régió biztonsága szempontjából is közvetlen fenyegetést jelent;

J.      mivel jelentések szerint külföldi harcosok százai – közöttük sokan uniós tagállamokból – csatlakoztak az ISIS oldalán harcolókhoz; mivel ezek az uniós polgárok biztonsági fenyegetést jelentenek;

K.     mivel az ENSZ és más nemzetközi szervezetek az emberi jogoknak az ISIS által Irakban és Szíriában elkövetett széles körű megsértéséről, többek között keresztényekkel és más etnikai és vallási kisebbségi csoportokkal szembeni célzott gyilkosságokról számoltak be; mivel egyre kérdésesebb azok épsége, akik továbbra is az ISIS-erők által ellenőrzött területeken rekedtek;

L.     mivel az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának 2015. februári jelentése szerint az ISIS fegyveresei egyes elrabolt gyermekeket szexrabszolgának adnak el, másokat megölnek, többek között keresztre feszítik vagy élve eltemetik őket;

1.      fenntartás nélkül elítéli az ISIS harcosai által Szíriában és Irakban elkövetett gyilkosságokat, emberrablásokat, nemi erőszakot, szexuális erőszakot és kínzásokat, és úgy véli, hogy az ilyen tettek háborús bűncselekményeknek és emberiesség elleni bűncselekményeknek minősülhetnek; elítéli továbbá a szíriai Aszad-rezsim által a saját népe ellen elkövetett erőszakos cselekményeket;

2.      növekvő aggodalmát fejezi ki az egyre romló szíriai és iraki humanitárius és emberi jogi helyzet, valamint a nemzetközi humanitárius jogszabályok megsértései miatt, nem utolsósorban az Iszlám Állam felkelőivel összefüggésben;

3.      úgy véli, hogy a jelenleg is zajló polgárháború okozta instabil szíriai helyzet hozzájárult az Iszlám Állam növekedéséhez;

4.      mély aggodalmát fejezi ki az úgynevezett Iszlám Állam és a hozzá társult csoportok által a nők és lányok ellen elkövetett terrorcselekmények miatt, amelyeket többek között a keresztényekkel és más etnikai és vallási kisebbségek tagjaival szemben követtek el;

5.      hangsúlyozza továbbá annak jelentőségét, hogy Szíriában és Irakban tegyenek megfelelő intézkedéseket a nők és lányok, valamint a vallási és etnikai kisebbségek tagjai biztonságának garantálása érdekében;

6.      politikailag támogatja a vallási és etnikai kisebbségek önvédelemhez való jogát, ahol erre szükség van biztonságuk garantálása érdekében; felszólítja továbbá a nemzetközi közösséget, hogy védelmezze a terrorcselekmények, illetve erőszakos cselekmények elől elmenekült személyeket;

7.      fenntartás nélkül elítéli, hogy az úgynevezett Iszlám Állam erői Szíriában és Irakban erőszakkal áttérítik a keresztényeket és más vallási és etnikai kisebbségeket;

8.      úgy véli, hogy mindent el kell követni a terrorizmus visszaszorítása és a felelősök felelősségre vonása érdekében; úgy véli továbbá, hogy a terrorizmusra adandó nemzetközi válaszlépések végrehajtása során be kell tartani a nemzetközi jogot;

9.      ismét elítéli a régióban az LMBT személyek ellen elkövetett erőszakos cselekményeket és gyilkosságokat, amelyek teljes büntetlenséget élveznek; rámutat, hogy a régióban az LMBT személyek különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak, mivel a családi és közösségi támogatás, illetve a kormányzati védelem korlátozott, valamint biztonságuk veszélyben van a menekültek közösségeiben, illetve bizonyos, a menekülteket befogadó társadalmakban is; felszólítja az iraki kormányt, az EU iraki küldöttségét, valamint az uniós tagállamok régióbeli nagykövetségeit, hogy nyújtsanak védelmet az LMBT személyeknek, és hogy gyorsítsák meg a biztonsági aggályok miatt menekülő LMBT személyek közvetlen áttelepítését;

10.    viszolyog attól, hogy a jelentések szerint az ISIS fegyveresei – többek között mentális problémákban szenvedő – gyermekeket használnak öngyilkos merénylőként és emberi pajzsként, más elrabolt gyermekeket pedig eladnak szexrabszolgának vagy megölik őket, többek között keresztre feszítik vagy élve eltemetik őket;

11.    felszólít, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést az ISIS által fogva tartott gyermekek megmentése és a bűncselekmények elkövetőinek bíróság elé állítása érdekében; elismeri azonban, hogy a nemzetközi közösség jelenleg úgy tűnik, nem tudja felelősségre vonni a súlyos emberi jogi jogsértésekért felelős harcosokat;

12.    felszólítja a tagállamokat, hogy működjenek együtt a nemzetközi partnerekkel, és használjanak fel minden lehetséges eszközt – ideértve a megfelelő katonai segítségnyújtást is – annak érdekében, hogy segítsék Szíria és Irak népét az ISIS fenyegetése elleni küzdelemben;

13.    felszólít arra, hogy eredményesebben hajtsák végre az ENSZ által elrendelt fegyverembargót és vagyonbefagyasztást, valamint az ISIS által ellenőrzött területeken kinyert olajjal való kereskedelem elleni szankciókat annak érdekében, hogy elvágják azt a pénzáramlást, amely lehetővé teszi az ISIS számára, hogy üzleteket kössön és finanszírozza terrorcselekményeit;

14.    támogatásáról biztosítja mindazokat, akik részt vesznek az ISIS és más fegyveres/terrorista csoportok elleni küzdelemben; kéri továbbá valamennyi térségbeli szereplőt és kormányt, hogy működjenek maradéktalanul együtt az ISIS jelentette fenyegetés leküzdése érdekében; hangsúlyozza, hogy ez az együttműködés létfontosságú a régió biztonsága szempontjából;

15.    úgy véli, hogy minden lehetőséget nyitva kell tartani, és semmit sem szabad kizárni, ha az ISIS jelentette fenyegetés leküzdése a tét; ismételten felhívja az Európai Uniót, az EU tagállamait és más nemzetközi szereplőket, dolgozzanak szorosan együtt annak érdekében, hogy mihamarabb átfogó választ lehessen adni az ISIS jelentette fenyegetésre;

16.    hangot ad aggodalmának amiatt, hogy beszámolók szerint több száz külföldi harcos csatlakozott az ISIS felkelőihez, többek között az EU tagállamainak polgárai is; felszólít továbbá nemzetközi együttműködésre annak érdekében, hogy megfelelő jogi eljárás induljon minden olyan személy ellen, aki a terrorcselekményekben való részvétellel gyanúsítható;

17.    üdvözli, hogy a közelmúltban a szíriai Kobani városa felszabadult az ISIS-erők alól, és tiszteleg a kurd fegyveres erők (Pesmerga) és a nemzetközi koalíció légi támadásai által támogatott szíriai YPG-harcosok hősiessége előtt;

18.    üdvözli, hogy a közelmúltban Jordánia kötelezettséget vállalt arra, hogy fokozza az ISIS elleni támadásait; felszólítja továbbá az ISIS ellen harcoló nemzetközi koalíciót, hogy javítsa az eltűnt pilóták felkutatása érdekében indított keresési és mentési misszióit, hogy elkerülje, hogy az ISIS további pilótákat fogjon el;

19.    határozott véleménye, hogy az ISIS ellen Irakban folytatott harc önmagában nem elegendő a szélsőségesek legyőzéséhez;

20.    felszólít arra, hogy az ISIS elleni légitámadásokat terjesszék ki Szíriára is, különösen Rakkára és térségére;

21.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az EKSZ-nek, a Bizottság alelnökének/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, az Arab Ligának, valamint Irak kormányának.

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2014)0027.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat