Procedură : 2015/2559(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0136/2015

Texte depuse :

B8-0136/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0040

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 140kWORD 74k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0136/2015
9.2.2015
PE549.929v01-00
 
B8-0136/2015

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la criza umanitară din Irak și Siria, în special în contextul Statului islamic (2015/2559(RSP))


Charles Tannock, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la criza umanitară din Irak și Siria, în special în contextul Statului islamic (2015/2559(RSP))  
B8‑0136/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația umanitară din Irak și Siria, inclusiv cea din 18 septembrie 2014 referitoare la situația din Irak și Siria și la ofensiva grupării Statul Islamic, inclusiv la persecutarea minorităților (1),

–       având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–       având în vedere observațiile Înaltului Comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, din 8 septembrie 2014, privind violențele din Siria și Irak,

–       având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

–       având în vedere Rezoluția S-22/1 din 1 septembrie 2014 a Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU privind situația drepturilor omului în Irak având în vedere abuzurile comise de așa-numitul „Stat islamic al Irakului și Levantului” și de grupări afiliate acestuia,

–       având în vedere Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, deschisă spre semnare la 11 mai 2011 la Istanbul, Turcia,

–       având în vedere observațiile trimisului ONU în Irak, ale Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și ale Subsecretarului General pentru probleme umanitare, din cadrul Consiliului de Securitate al ONU din 18 noiembrie 2014,

–       având în vedere Declarația și Platforma de acțiune de la Beijing pentru egalitatea de gen, din 1995,

–       având în vedere Convenția ONU cu privire la drepturile copilului,

–       având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 15 decembrie 2014,

–       având în vedere Declarația ONU din 1981 privind eliminarea tuturor formelor de intoleranță și de discriminare pe bază de religie sau credință,

–
   având în vedere Convențiile de la Geneva din 1949 și protocoalele adiționale la acestea,

–       având în vedere orientările UE privind promovarea și protejarea libertății religioase și de convingeri, adoptate la 24 iunie 2013,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât violențele care au loc în prezent în Siria și Irak au generat o criză umanitară fără precedent, milioane de persoane fiind strămutate, confruntându-se zilnic cu acte de violență și având nevoie de hrană, apă, îngrijiri medicale și adăpost; întrucât, în contextul acestei crize, minoritățile etnice și religioase se află într-o situație deosebit de vulnerabilă; întrucât cei care fug din calea violențelor au fost obligați să se refugieze în țările vecine, creând o presiune suplimentară asupra comunităților care îi găzduiesc;

B.     întrucât situația deja catastrofală din Siria generată de actualul război civil a fost înrăutățită de extremismul violent al așa-numiților luptători ai Statului islamic (IS) atât din Siria, cât și din Irakul vecin;

C.     întrucât numărul persoanelor strămutate în interiorul țării este estimat la 7,6 milioane în Siria și la 1,8 milioane în Irak;

D.     întrucât un mare număr de femei și copii au fost uciși sau răpiți de către IS în Siria și Irak; întrucât există informații conform cărora femeile și fetele răpite au fost supuse violurilor sau abuzurilor sexuale, obligate să se căsătorească cu luptători sau vândute ca sclave sexuale; întrucât unele femei au fost vândute ca sclave pentru numai 25 USD;

E.     întrucât așa-numitul Stat islamic a săvârșit numeroase atrocități care reprezintă crime împotriva umanității, inclusiv decapitări și omoruri prin incendiere, care au fost filmate;

F.     întrucât uciderea oribilă a pilotului iordanian Moaz al-Kasasbeh este cea mai recentă ilustrare a ideologiei mârșave a Statului islamic, care este contrară valorilor și drepturilor umane elementare;

G.     întrucât liderii politici și religioși au datoria, la toate nivelurile, de a lupta împotriva extremismului și terorismului și de a promova respectul reciproc între persoane și grupuri etnice și religioase;

H.     întrucât dreptul internațional umanitar și dreptul internațional al drepturilor omului interzic vizarea persoanelor sau grupurilor pe baza convingerilor religioase sau a identității etnice, precum și atacurile împotriva civililor care nu participă la ostilități; întrucât astfel de acte pot să constituie crime de război și crime împotriva umanității;

I.      întrucât expansiunea „califatului” Statului islamic și activitățile sale extremiste reprezintă o amenințare directă nu numai pentru populația din Siria și Irak, ci și pentru securitatea întregii regiuni;

J.      întrucât sute de luptători străini, printre care mulți provenind din statele membre UE, luptă, potrivit relatărilor, alături de ISIS; întrucât acești cetățeni UE sunt identificați ca reprezentând o amenințare la adresa securității;

K.     întrucât ONU și alte organizații internaționale au raportat abuzuri la adresa drepturilor omului larg răspândite săvârșite de IS în Irak și Siria, inclusiv asasinate selective împotriva creștinilor și altor grupuri etnice și religioase minoritare; întrucât există îngrijorări din ce în ce mai mari cu privire la condițiile de viață ale celor care se află încă blocați în zone controlate de forțele IS;

L.     întrucât un raport al Comitetului ONU pentru drepturile copilului din februarie 2015 susține faptul că militanți IS vând copii răpiți ca sclavi sexuali sau îi ucid, inclusiv crucificându-i sau îngropându-i de vii,

1.      condamnă fără rezerve asasinatele, răpirile, violurile, violențele sexuale și tortura comise de luptătorii IS în Siria și Irak și consideră că astfel de acte pot constitui crime de război și crime împotriva umanității; condamnă, de asemenea, actele de violență săvârșite de regimul Assad în Siria împotriva propriului popor;

2.      își exprimă îngrijorarea crescândă cu privire la situația umanitară și a drepturilor omului din ce în ce mai gravă din Siria și Irak și la încălcările dreptului umanitar internațional, în special în contextul insurgenței grupării Stat islamic;

3.      consideră că instabilitatea din Siria cauzată de actualul război civil a contribuit la creșterea puterii Statului islamic;

4.      este profund îngrijorat din cauza actelor teroriste comise împotriva femeilor și fetelor de către așa-numitul Stat islamic și grupările afiliate acestuia, inclusiv împotriva membrilor comunității creștine și ai altor minorități etnice și religioase;

5.      subliniază, în continuare, importanța luării unor măsuri adecvate pentru a asigura siguranța femeilor și fetelor din Siria și Irak, precum și a membrilor grupurilor religioase și etnice minoritare;

6.      oferă sprijin politic pentru dreptul la autoapărare al minorităților religioase și etnice acolo unde acesta este necesar în vederea asigurării siguranței acestor grupuri; invită, în plus, comunitatea internațională să ofere protecție tuturor celor care fug din calea terorismului sau a actelor de violență;

7.      condamnă fără rezerve utilizarea convertirii religioase forțate a creștinilor și a altor minorități religioase și etnice în Siria și Irak de către așa-numitele forțe ale Statului islamic;

8.      consideră că trebuie depuse toate eforturile pentru a combate terorismul și pentru a-i trage la răspundere pe cei responsabili; consideră, în continuare, că răspunsul internațional la astfel de acte teroriste trebuie să respecte dreptul internațional;

9.      reiterează condamnarea violențelor și crimelor împotriva persoanelor LGBT din regiune, care au avut loc într-o totală impunitate; subliniază faptul că situația persoanelor LGBT din regiune este deosebit de vulnerabilă, având în vedere sprijinul din partea comunității și a familiei și protecția guvernamentală limitate și faptul că riscurile pentru siguranța lor continuă în comunitățile de refugiați sau în anumite societăți-gazdă; invită guvernul irakian, delegația UE în Irak și ambasadele statelor membre ale UE din regiune să ofere protecție persoanelor LGBT și să accelereze relocarea directă a persoanelor LGBT care fug din motive de siguranță;

10.    este dezgustat de relatările conform cărora militanții IS folosesc copii, inclusiv copii cu probleme de sănătate mentală, pentru atentate sinucigașe cu bombă și ca scuturi umane și, de asemenea, vând copii răpiți ca sclavi sexuali sau îi ucid, inclusiv crucificându-i sau îngropându-i de vii;

11.    solicită luarea tuturor măsurilor necesare pentru salvarea copiilor aflați sub controlul IS și pentru trimiterea în justiție a autorilor infracțiunilor; în continuare, ia act totuși de faptul că în prezent comunitatea internațională pare incapabilă să îi tragă la răspundere pe luptători pentru încălcările flagrante ale drepturilor omului;

12.    invită statele membre să colaboreze cu partenerii internaționali pentru a folosi toate mijloacele posibile, inclusiv asistența militară corespunzătoare, în scopul de a ajuta populația din Siria și Irak să combată amenințarea IS;

13.    solicită aplicarea mai eficientă a embargoului ONU asupra armelor și a înghețării activelor și impunerea de sancțiuni împotriva comercianților de petrol extras în zonele controlate de IS, pentru a opri fluxurile financiare care permit IS să aibă activități economice și să-și finanțeze activitățile teroriste;

14.    îi sprijină pe toți cei implicați în lupta împotriva terorismului IS și al altor grupări armate/teroriste; invită, în continuare, toți actorii și guvernele regionale să coopereze pe deplin pentru combaterea amenințării IS; subliniază faptul că o astfel de cooperare este esențială pentru securitatea regiunii;

15.    consideră că trebuie luate în considerare toate opțiunile și nu trebuie exclus nimic atunci când este vorba despre combaterea amenințării reprezentate de IS; invită, de asemenea, Uniunea Europeană, statele sale membre și alți actori internaționali să colaboreze îndeaproape pentru elaborarea unui răspuns urgent și cuprinzător în ceea ce privește amenințarea reprezentată de IS;

16.    își exprimă îngrijorarea cu privire la relatările potrivit cărora sute de luptători străini, inclusiv cetățeni ai statelor membre UE, s-au alăturat insurgenților IS; solicită, de asemenea, cooperarea internațională pentru a se iniția acțiuni judiciare adecvate împotriva persoanelor bănuite de implicare în acte de terorism;

17.    salută eliberarea recentă a orașului sirian Kobane de sub controlul forțelor IS și vitejia luptătorilor sirieni din YPG, ajutați de forțele kurde Peshmerga și asistați de raiduri aeriene ale coaliției internaționale;

18.    salută angajamentul recent al Iordaniei de a-și accentua ofensiva împotriva IS; invită, în continuare, coaliția internațională care luptă împotriva IS să-și îmbunătățească misiunile de căutare și salvare a piloților dispăruți pentru a preveni alte capturări de către IS;

19.    este ferm convins că dacă au loc numai în Irak, luptele împotriva IS nu vor fi suficiente pentru a îi învinge pe extremiști;

20.    solicită extinderea campaniei aeriene împotriva IS în Siria și în special în zona Raqqa și în jurul acesteia;

21.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, SEAE, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Ligii Arabe și guvernului Irakului.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2014)0027.

Notă juridică - Politica de confidențialitate