Predlog resolucije - B8-0136/2015Predlog resolucije
B8-0136/2015

PREDLOG RESOLUCIJE o humanitarni krizi v Iraku in Siriji, zlasti v zvezi z Islamsko državo

9.2.2015 - (2015/2559(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Charles Tannock, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská v imenu skupine ECR

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0136/2015

Postopek : 2015/2559(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0136/2015
Predložena besedila :
B8-0136/2015
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-0136/2015

Resolucija Evropskega parlamenta o humanitarni krizi v Iraku in Siriji, zlasti v zvezi z Islamsko državo

(2015/2559(RSP))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o humanitarnih razmerah v Iraku in Siriji, vključno z resolucijo z dne 18. septembra 2014 o razmerah v Iraku in Siriji ter ofenzivi Islamske države, vključno s preganjanjem manjšin[1],

–       ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–       ob upoštevanju komentarjev visokega komisarja ZN za človekove pravice Zejda Raada Al Huseina z dne 8. septembra 2014 o nasilju v Siriji in Iraku,

–       ob upoštevanju Mednarodnega pakta ZN o državljanskih in političnih pravicah,

–       ob upoštevanju resolucije Sveta ZN za človekove pravice S-22/1 z dne 1. septembra 2014 o razmerah na področju spoštovanja človekovih pravic v Iraku v povezavi z zlorabami, ki so jih zagrešile t. i. Islamska država Iraka in Levante ter z njo povezane skupine,

–       ob upoštevanju konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, ki je bila na voljo za podpis od 11. maja 2011 v Istanbulu v Turčiji,

–       ob upoštevanju poročanj odposlanca ZN za Irak, visoke komisarke Združenih narodov za človekove pravice in generalne podsekretarke Združenih narodov za humanitarne zadeve varnostnemu svetu ZN 18. novembra 2014,

–       ob upoštevanju pekinške izjave iz leta 1995 in izhodišč za ukrepe za enakost med spoloma,

–       ob upoštevanju konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah,

–       ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve z dne 15. decembra 2014,

–       ob upoštevanju Deklaracije Združenih narodov o odpravi vseh oblik nestrpnosti in diskriminacije na podlagi vere in prepričanja iz leta 1981,

–       ob upoštevanju ženevskih konvencij iz leta 1949 in njihovih dodatnih protokolov,

–       ob upoštevanju smernic EU za spodbujanje in varstvo svobode veroizpovedi ali prepričanja, sprejetih 24. junija 2013,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je sedanje nasilje v Siriji in Iraku povzročilo humanitarno krizo brez primere, kjer je več milijonov ljudi razseljenih ali pa se vsak dan soočajo z nasiljem in potrebujejo hrano, vodo, zdravstveno oskrbo in zatočišče; ker so etnične in verske manjšine v tej krizi v še posebej ranljivem položaju; ker so bili tisti, ki so zbežali pred nasiljem, prisiljeni iskati zatočišče v sosednjih državah, kar pomeni dodatno breme za skupnosti, ki so jih sprejele;

B.     ker so se že tako katastrofalne razmere v Siriji, ki so nastale zaradi državljanske vojne, še poslabšale zaradi nasilnega ekstremizma borcev t.i. Islamske države v Siriji in sosednjem Iraku;

C.     ker je število notranje razseljenih oseb v Siriji ocenjeno na 7,6 milijona, v Iraku pa na 1,8 milijona;

D.     ker so pripadniki Islamske države ubili ali ugrabili številne ženske in otroke v Siriji in Iraku; ker so ugrabljene ženske in dekleta domnevno žrtve posilstev ali spolne zlorabe, prisiljene v poroke z borci ali prodane v spolno suženjstvo; ker so bile nekatere ženske prodane kot sužnje za samo 25 USD;

E.     ker je t.i. Islamska država zakrivila številna grozodejstva, ki so zločini proti človeštvu, vključno s snemanimi obglavljanji in samosežigi;

F.     ker je grozljiv umor jordanskega pilota Moaza Al Kasasbeha zadnji primer ponazoritve podle ideologije Islamske države, ki je v nasprotju z najbolj osnovnimi človeškimi vrednotami in človekovimi pravicami;

G.     ker so se politični in verski voditelji dolžni na vseh ravneh boriti proti ekstremizmu in terorizmu, spodbujati pa morajo vzajemno spoštovanje med posamezniki ter etničnimi in verskimi skupinami;

H.     ker je v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom in mednarodnim pravom o človekovih pravicah prepovedano napadati posameznike ali skupine zaradi njihove verske ali etnične identitete, prepovedani pa so tudi napadi na civiliste, ki ne sodelujejo v sovražnostih; ker takšna dejanja lahko pomenijo vojne zločine in zločine proti človeštvu;

I.      ker širitev kalifata Islamske države in njegovih ekstremističnih dejavnosti neposredno ogroža sirske in iraške prebivalce, pa tudi varnost širše regije;

J.      ker naj bi se več sto tujih borcev, med njimi številni iz držav članic EU, pridružilo boju na strani Islamske države; ker so ti državljani EU označeni kot varnostna grožnja;

K.     ker ZN in druge mednarodne organizacije poročajo o številnih kršitvah človekovih pravic, ki jih v Iraku in Siriji vrši Islamska država, med njimi tudi o načrtnih pobojih kristjanov ter drugih manjšinskih etničnih in verskih skupin; ker vlada vse večja zaskrbljenost za dobrobit vseh, ki ne uspejo uiti z območij pod nadzorom sil Islamske države;

L.     ker je v poročilu odbora ZN za otrokove pravice iz februarja 2015 zapisano, da borci Islamske države prodajajo ugrabljene otroke kot spolne sužnje ali jih ubijejo, med drugim s križanjem in tako, da jih žive sežgejo;

1.      brezpogojno obsoja uboje, ugrabitve, posilstva, spolno nasilje in mučenje, ki jih izvajajo borci Islamske države v Siriji in Iraku, ter meni, da ta dejanja po vsej verjetnosti pomenijo vojne zločine ali zločine proti človeštvu; nadalje obsoja nasilje, ki ga Asadov režim v Siriji izvaja nad lastnim ljudstvom;

2.      izraža vedno večjo zaskrbljenost zaradi slabšanja humanitarnih razmer in razmer na področju človekovih pravic v Siriji in Iraku ter kršitve mednarodnega prava, zlasti v kontekstu uporništva Islamske države;

3.      meni, da je nestabilnost v Siriji, ki jo je povzročila državljanska vojna, prispevala k vzponu Islamske države;

4.      je zelo zaskrbljen zaradi terorističnih dejanj, ki so jih Islamska država in z njo povezane skupine zagrešile nad ženskami in dekleti, med drugim pripadnicami krščanske ter drugih etničnih in verskih manjšin;

5.      dodatno poudarja pomen sprejetja ustreznih ukrepov za zagotovitev varnosti žensk in deklet v Siriji in Iraku ter pripadnikov verskih in etničnih manjšin;

6.      daje politično podporo pravici do samoobrambe verskih in etničnih manjšin, kjer je to potrebno za zagotavljanje njihove varnosti; nadalje poziva mednarodno skupnost, naj zavaruje vse osebe, ki bežijo pred terorizmom ali nasilnimi dejanji;

7.      brezpogojno obsoja prisilne verske spreobrnitve kristjanov ter drugih verskih in etničnih manjšin v Siriji in Iraku, ki jih izvajajo sile t.i. Islamske države;

8.      meni, da si je treba na vse načine prizadevati za boj proti terorizmu in ukrepati proti odgovornim; meni tudi, da mora biti mednarodni odziv na terorizem skladen z mednarodnim pravom;

9.      ponovno obsoja nasilje nad osebami LGBT v regiji in njihovo pobijanje, ki je povsem nekaznovano; poudarja, da so osebe LGBT v regiji glede na omejeno podporo družine in skupnosti ter vladno zaščito v še posebej ranljivem položaju, in da je njihova varnost v begunskih skupnostih ali v nekaterih družbah gostiteljicah ogrožena; poziva iraško vlado, delegacijo EU v Iraku in veleposlaništva držav članic v regiji, naj zaščitijo osebe LGBT in pospešijo neposredno preselitev posameznikov LGBT, ki bežijo zaradi pomislekov glede varnosti;

10.    je zgrožen nad poročili, da borci Islamske države uporabljajo otroke (tudi duševno prizadete) za samomorilske bombne napade in kot človeški ščit, hkrati pa ugrabljene otroke prodajajo kot spolne sužnje ali jih ubijajo, med drugim s križanjem in tako, da jih žive sežgejo;

11.    poziva k uporabi vseh potrebnih ukrepov, da bi otroke rešili izpod nadzora Islamske države, in k pregonu storilcev kaznivih dejanj; vendar priznava, da mednarodna skupnost trenutno očitno ne more ukrepati proti borcem, odgovornim za grozljive kršitve človekovih pravic;

12.    poziva države članice, naj sodelujejo z mednarodnimi partnerji, da bi uporabili vsa možna sredstva, vključno z ustrezno vojaško pomočjo, za pomoč sirskemu in iraškemu ljudstvu v boju proti grožnji Islamske države;

13.    poziva, naj se embargo ZN na orožje in zamrznitev sredstev izvajata bolj učinkovito in naj se uvedejo sankcije proti trgovcem z nafto, črpano na območjih pod nadzorom Islamske države, da bi prekinili dotok denarja, ki Islamski državi omogoča poslovanje in financiranje terorističnih dejavnosti;

14.    podpira vse, ki sodelujejo v boju proti terorizmu Islamske države in drugih oboroženih/terorističnih skupin; poziva vse regionalne akterje in vlade, naj polno sodelujejo pri spopadanju z grožnjo Islamske države; poudarja, da je takšno sodelovanje bistveno za varnost v regiji;

15.    je prepričan, da morajo v spopadanju z grožnjo Islamske države ostati odprte vse možnosti, nobena ne sme biti izključena; poziva Evropsko unijo, njene države članice in druge mednarodne akterje, naj tesno sodelujejo pri pripravi nujnega in celovitega odgovora na grožnjo Islamske države;

16.    je zaskrbljen zaradi poročil, da se je več sto tujih borcev, med njimi tudi državljanov držav članic EU, pridružilo uporniškim silam Islamske države; nadalje poziva k mednarodnemu sodelovanju, da bi sprožili ustrezne pravne postopke proti vsem posameznikom, osumljenim sodelovanja pri terorističnih dejanjih;

17.    pozdravlja nedavno osvoboditev sirskega mesta Kobane izpod nadzora sil Islamske države in izreka priznanje sirski enoti za zaščito prebivalstva, ki so ji pomagale kurdske sile Pešmerga in mednarodna koalicija z zračnimi napadi;

18.    pozdravlja nedavno zavezo Jordanije, da bo okrepila svoje napade na Islamsko državo; nadalje poziva mednarodno koalicijo, naj v boju proti Islamski državi izboljša misije iskanja in reševanja pogrešanih pilotov, da bi preprečila nove ugrabitve s strani Islamske države;

19.    je trdno prepričan, da boj proti Islamski državi v Iraku ne bo zadostoval za poraz skrajnežev;

20.    poziva, naj se zračne operacije proti Islamski državi razširijo na Sirijo, predvsem na območje mesta Raka in okolico;

21.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, ESZD, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, parlamentom in vladam držav članic, Arabski ligi in iraški vladi.