Prijedlog rezolucije - B8-0137/2015Prijedlog rezolucije
B8-0137/2015

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o humanitarnoj krizi u Iraku i Siriji, osobito u kontekstu IS-a

9.2.2015 - (2015/2559(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0136/2015

Postupak : 2015/2559(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0137/2015
Podneseni tekstovi :
B8-0137/2015
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8‑0137/2015

Rezolucija Europskog parlamenta o humanitarnoj krizi u Iraku i Siriji, osobito u kontekstu IS-a

(2015/2559(RSP))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Iraku i Siriji,

–       uzimajući u obzir zaključke Vijeća za vanjske poslove o Iraku i Siriji, posebno one od 15. prosinca 2014.,

–       uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća o Iraku i Siriji od 30. kolovoza 2014.,

–       uzimajući u obzir izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Iraku i Siriji,

–       uzimajući u obzir Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a br. 2139 (2014), 2165 (2014) i 2170 (2014) te Rezoluciju Vijeća UN-a za ljudska prava S-22/1,

–       uzimajući u obzir Izvješće Nezavisne međunarodne istražne komisije UN-a o Sirijskoj Arapskoj Republici od 14. studenog 2014. pod nazivom „Vladavina terora: Život pod ISIS-om u Siriji”,

–       uzimajući u obzir zaključna zapažanja o objedinjenom drugom, trećem i četvrtom periodičnom izvješću o Iraku koja je 4. veljače 2015. objavio Odbor za prava djeteta,

–       uzimajući u obzir izjave glavnog tajnika Ujedinjenih naroda o Iraku i Siriji,

–       uzimajući u obzir izjavu sa sastanka na vrhu NATO-a od 5. rujna 2014.,

–       uzimajući u obzir smjernice EU-a o promicanju i zaštiti slobode vjere ili uvjerenja usvojene 24. lipnja 2013.,

–       uzimajući u obzir zaključke Pariške konferencije o sigurnosti u Iraku od 15. rujna 2014.,

–       uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane i Republike Iraka s druge strane te svoju zakonodavnu rezoluciju od 17. siječnja 2013. o tom partnerstvu[1],

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da je postojeća žestoka kriza u Siriji, koja je posljedica vladinog i terorističkog nasilja, uzrokovala humanitarnu katastrofu neviđenih razmjera, s više od 200 000 stradalih, od kojih je najviše civila, više od 7,6 milijuna interno raseljenih osoba i više od 12,2 milijuna Sirijaca koji očajnički trebaju pomoć u Siriji; budući da je više od 3,8 milijuna Sirijaca pobjeglo iz zemlje, većinom u Libanon (1 160 468 izbjeglica), Tursku (1 623 839), Jordan (621 773), Irak (235 563) i Egipat/sjevernu Afriku (160 772);

B.     budući da se humanitarna situacija u Iraku uzrokovana aktualnim sukobom te nasiljem i represijom koje provodi teroristička organizacija Islamska država (IS) i dalje pogoršava, i budući da 5,2 milijuna ljudi hitno treba humanitarnu pomoć te da je više od 2,1 milijuna Iračana interno raseljeno; budući da 3,6 milijuna osoba živi u područjima pod kontrolom IS-a, od čega 2,2 milijuna osoba, kojima je pristup posebno otežan, hitno treba pomoć;

C.     budući da podaci o mnogim izbjeglicama i interno raseljenim osobama nisu zabilježeni te da takvo stanovništvo zbog toga gubi pravo na prijeko potrebnu humanitarnu pomoć i osnovne mjere zaštite;

D.     budući da je teroristička organizacija Islamska država, koristeći se brutalnim nasiljem kojeg nitko nije bio pošteđen, pokorila dijelove sjeverozapadnog Iraka, uključujući drugi najveći irački grad Mosul, te budući da su nakon toga uslijedila izvansudska smaknuća iračkih građana, nametanje surovog tumačenja šerijatskog prava, uništavanje šijitskih, sufijskih, sunitskih, jesidskih, kurdskih i kršćanskih vjerskih objekata i hramova te barbarska zlodjela protiv civilnog stanovništva koja imaju posebno snažan učinak na žene i djecu;

 

E.     budući da se bivši pripadnici iračke vojske pridružuju IS-u i budući da je sama vojska zahvaćena korupcijom, čime se otežava njezin učinkovit odgovor na IS;

F.     budući da su dugogodišnja represija i politika identiteta potaknule etničke napetosti i nasilje koji su trenutno neobuzdani i dovode do teških povreda međunarodnog humanitarnog prava koje provode strane uključene u sukob, zbog čega pate Iračani svih narodnosti i vjerskih uvjerenja;

G.     budući da je teroristička organizacija IS nezakonita te je na teritoriju pod svojom kontrolom uspostavila nezakonite takozvane „šerijatske sudove” koji izvršavaju okrutne i nehumane kazne nad muškarcima, ženama i djecom; budući da je IS objavio kazneni zakon s popisom zločina kažnjivih barbarskim i srednjovjekovnim oblicima nasilja poput amputacije, kamenovanja i razapinjanja;

H.     budući da je IS započeo sustavne kampanje etničkog čišćenja u sjevernom Iraku i Siriji, provodeći ratne zločine, uključujući masovna izvansudska smaknuća i otmice, nad etničkim i vjerskim manjinama; budući da je UN već izvijestio o ciljanim ubojstvima, prisilnim preobraćenjima, otmicama, silovanjima, krijumčarenju i otmicama žena, porobljavanju žena i djece, novačenju djece u redove bombaša samoubojica te spolnom i fizičkom zlostavljanju i mučenjima; budući da su na meti IS-a pripadnici kršćanskih, kurdskih, jesidskih, turkmenskih, šabačkih, jarsanskih, sabejskih i šijitskih zajednica te mnogi arapski i sunitski muslimani;

I.      budući da su na meti i apostati te LGBT osobe te su podvrgnuti nehumanom nasilju;

J.      budući da su šijitske paravojne postrojbe svoje osvetničke napade usmjerile na sunitske Arape te da u okviru napada nekažnjeno provode otmice, izvansudska smaknuća, mučenja i masovna raseljavanja tisuća obitelji, kao što je zabilježila organizacija Human Rights Watch;

K.     budući da je Agencija UN-a za izbjeglice (UNHCR) izjavila da je gotovo 50 % svih Sirijaca izgubilo svoje domove i da je 40 % izbjeglica prisiljeno živjeti u lošim životnim uvjetima; budući da prema podacima UN-a tri četvrtine Sirijaca živi u siromaštvu te je stopa nezaposlenosti veća od 50 %; budući da dvije trećine sirijskih izbjeglica u Jordanu živi ispod praga siromaštva i da 55 % izbjeglica u Libanonu živi u skloništima u kojima vladaju loši uvjeti; budući da su nasilje i diskriminacija nad izbjeglicama u porastu u zemljama koje ih prihvaćaju;

L.     budući da je Bliski istok pogođen oštrom zimom i da je UNHCR povećao pomoć tijekom zimskih uvjeta pokrenuvši plan za zimu u iznosu od 206 milijuna USD kako bi se pomoglo milijunima ugroženih osoba u toj regiji; budući da su unatoč poduzetim naporima mnoge izbjeglice prisiljene živjeti u nedovršenim zgradama i neprimjerenim skloništima u kojima su izložene temperaturama ispod ništice, obilnom snijegu i jakim vjetrovima; budući da je oko 740 000 interno raseljenih Iračana smješteno u lošim uvjetima i da UNHCR poduzima mjere kako bi isporučio pomoć za zimu za 600 000 raseljenih osoba u Iraku;

M.    budući da UNICEF dostavlja pomoć za zimu u Siriju, Irak, Libanon, Jordan i Tursku za 916 000 od 1,3 milijuna pogođene djece; budući da su UNICEF i Svjetski program za hranu (WFP) u siječnju 2015. pokrenuli kampanju novčane pomoći za zimu kako bi 41 000 ugrožene djece izbjeglica u kampovima Zaatari i Azraq dobila po 14 jordanskih dinara kojima bi im njihove obitelji mogle kupiti zimsku odjeću;

N.     budući da se u izvješću UN-ova Odbora za prava djeteta objavljenom 4. veljače 2015. navodi da se djeca koriste kao živi štit i kao bombaši samoubojice te da ih se podvrgava mučenjima i prodaje u ropstvo; budući da je zabilježeno i nekoliko slučajeva masovnog smaknuća dječaka, dekapitacija, razapinjanja i pokapanja živih;

O.     budući da se s porastom temperature povećava opasnost od epidemija povezanih s lošim sanitarnim uvjetima i ograničenim pristupom pitkoj vodi, posebno u zajedničkim i neformalnim naseljima;

P.     budući da je 1. prosinca 2014. Svjetski program za hranu (WFP) zbog međunarodne krize financiranja bio primoran obustaviti iznimno važan program za pomoć u hrani za više od 1,7 milijuna sirijskih izbjeglica; budući da je WFP nakon poziva na hitno djelovanje prikupio 88 milijuna USD te bi mogao pružiti pomoć u hrani izbjeglicama u Libanonu, Jordanu, Egiptu i Turskoj; budući da prema procjenama WFP-a 2,8 milijuna ljudi u Iraku trenutno treba pomoć u hrani; budući da je samom WFP-u hitno bilo potrebno 214,5 milijuna USD za programe u Siriji i regiji, od čega je 112,6 milijuna USD bilo potrebno za zadovoljavanje potreba za pomoći u hrani za sljedeća četiri mjeseca;

Q.     budući da se prema Organizaciji za hranu i poljoprivredu proizvodnja pšenice na području pod kontrolom IS-a znatno smanjila kao posljedica sukoba, slabih padalina i nedostatka goriva;

R.     budući da se sukobljene strane koriste ljudskom patnjom kao oružjem u ratu te da kradu proizvode humanitarne pomoći i nezakonito njima trguju, čime krše Ženevske konvencije;

S.     budući da je prema procjeni organizacije Human Rights Watch iz studenog 2014. Islamska država ubila i/ili otela više od 3 133 Jesida, uključujući djecu, od početka napada početkom kolovoza 2014.; budući da je više od 50 000 Jesida raseljeno i da je njih 300 od ukupnog broja otetih, većinom žene i djeca, uspjelo pobjeći iz zatočeništva IS-a; budući da su jesidske žene podvrgnute sustavnom seksualnom nasilju i porobljavanju; budući da su prema najnovijim izvješćima zabilježena samoubojstva žena nakon silovanja ili nakon prisilne udaje za borce IS-a; budući da su i neki muškarci počinili samoubojstvo nakon što su bili prisiljeni gledati silovanja svojih supruga i kćeri;

T.     budući da prijeko potrebna psihološka pomoć za žrtve sukoba, uključujući žrtve silovanja, nije dostupna;

U.     budući da postoji očit nedostatak objedinjenih službi za spolno i reproduktivno zdravlje / žrtve seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja;

V.     budući da većina djece izbjeglica i raseljene djece nema pristup obrazovanju;

W.    budući da je prema podacima Komisije oko 276 000 izbjeglica pokušalo nezakonito ući u EU, od kojih se većina upustila u opasno putovanje preko Sredozemnog mora; budući da se prema međunarodnim organizacijama gotovo 2 % izbjeglica utopilo tijekom putovanja; budući da zločinačke organizacije prevoze izbjeglice na „brodovima duhovima” koji uz pomoć autopilota plove prema EU-u;

X.     budući da je 9. prosinca 2014. u Ženevi održana konferencija o zbrinjavanju izbjeglica, na kojoj su se vlade obvezale na prihvat 100 000 sirijskih izbjeglica; budući da će prema UNHCR-u taj doprinos ipak biti nedostatan s obzirom na potrebe za zbrinjavanjem u regiji;

Y.     budući da su EU i države članice mobilizirali više od 3,3 milijarde EUR za pomoć i oporavak Sirijaca u njihovoj zemlji i izbjeglica u zemljama koje su ih prihvatile; budući da su samo u 2014. EU i države članice bili drugi najveći humanitarni donator Iraku, dodijelivši mu 163 milijuna EUR; budući da je mehanizam Europske unije za civilnu zaštitu aktiviran na zahtjev iračke vlade;

Z.     budući da je EU utrošio više od predviđenog za humanitarne potrebe i budući da sredstva koja je nekoliko zemalja izvan EU-a obećalo izdvojiti nisu uvijek doista i prebačena;

AA.  budući da unatoč brojnim pozivima za pomoć međunarodna zajednica ne uspijeva zadovoljiti potrebe Sirijaca i Iračana te zemalja koje su prihvatile izbjeglice; budući da prema Kyung-wha Kang, pomoćnici glavnog tajnika UN-a za humanitarne poslove, za aktivnosti UN-a nedostaje sredstava te je dobiveno samo 39 % od potrebne 2,3 milijarde USD; budući da je UNHCR izjavio da je i dalje vrlo teško pružati civilima i izbjeglicama na tom području pomoć kakvu trebaju;

AB.  budući da je pristup humanitarnoj pomoći i isporuka pomoći stanovništvu koje se još uvijek nalazi u područjima sukoba i koje je u opasnosti u nekoliko dijelova Iraka i dalje prioritet od ključne važnosti;

AC.  budući da bi međunarodna zajednica trebala pružiti odgovor razmjeran vojnim naporima, kako bi se ublažile patnje civila zatočenih u područjima sukoba;

AD.  budući da je potrebna suradnja sa svim sukobljenim stranama kako bi se omogućio neometan, principijelan humanitarni pristup svim zahvaćenim područjima i interno raseljenim osobama, izbjeglicama te zajednicama pogođenim sukobom u teško dostupnim područjima;

AE.   budući da bi agencije UN-a koje provode humanitarne programe trebale na integriraniji i ekonomičniji način odgovoriti na potrebe pogođenog stanovništva;

AF.   budući da će pravda i pomirenje biti potrebni kao dio mjera nakon sukoba i kao korak prema uspostavi uključivog, reprezentativnog i demokratskog upravljanja;

1.      oštro osuđuje stravična, sustavna i raširena kršenja i povrede ljudskih prava za koje su odgovorni Asadov režim i teroristi IS-a u Iraku i Siriji, uključujući pogubljenja talaca, sve oblike nasilja nad ljudima na osnovi njihove vjerske ili etničke pripadnosti te nasilje nad ženama i pripadnicima skupina LGBTI; osuđuje uvođenje nezakonitih tzv. „šerijatskih sudova” na teritoriju pod kontrolom IS-a; podsjeća na svoju bezrezervnu osudu mučenja; izražava duboku sućut žrtvama zlodjela koje je počinio IS i poziva na trenutačno oslobađanje svih talaca; oštro osuđuje zlostavljanja djece koje je počinio IS;

2.      ističe da aktualni rat u Siriji i najnovija prijetnja IS-a predstavljaju ozbiljnu opasnost za stanovništvo Iraka i Sirije kao i za šire područje Bliskog istoka; poziva EU da izloži sveobuhvatnu regionalnu strategiju za poraz IS-a i da doprinese zajedničkim naporima za ublažavanje humanitarne krize i okončanje sukoba u Siriji i Iraku; podsjeća da je potrebna usuglašena reakcija kako bi djelovanje bilo usklađeno u svim aspektima i kako bi se podržale zemlje koje su prihvatile izbjeglice, među ostalim kroz vojnu, humanitarnu, razvojnu i makroekonomsku pomoć;

3.      podržava globalnu kampanju protiv IS-a i pozdravlja predanost koalicijskih partnera suradnji u okviru zajedničke, višeslojne i dugoročne strategije za poraz IS-a; naglašava da bi ta strategija trebala obuhvaćati pomoć zemljama u regiji koja bi im omogućila da se bore protiv nasilnog ekstremizma, kao i instrumente za suzbijanje financiranja terorizma;

4.      smatra da je humanitarna situacija izbjeglica alarmantna i poziva međunarodnu zajednicu da pruži trenutačan, jasan i učinkovit humanitarni odgovor na krizu te da uvidi da su humanitarne potrebe naglo porasle te da je međunarodna zajednica suočena sa sve većim poteškoćama u pružanju sredstava za pomoć;

5.      naglašava međusobnu povezanost sukoba, humanitarne patnje i radikalizacije;

6.      naglašava da je u okviru sveobuhvatne regionalne strategije od središnje važnosti zaštititi civile i da je potrebno odvojiti humanitarna djelovanja od onih vojne i protuterorističke prirode;

7.      poziva međunarodnu zajednicu za udvostruči napore u pogledu humanitarne pomoći; poziva EU da razmisli o sazivanju konferencije donatora i da izvrši pritisak na sve donatore kako bi ispunili svoja obećanja i brzo ostvarili ono na što su se obvezali; pozdravlja preuzete obveze država članica EU-a, kao najvećih donatora financijske pomoći, i njihova obećanja; poziva na povećanje doprinosa EU-a humanitarnim programima UN-a i na jačanje suradnje EU-a s međunarodnim organizacijama;

8.      ističe da, s obzirom na dosad nezabilježene razmjere krize, ublažavanje patnje milijuna Sirijaca i Iračana koji trebaju utočište, hranu i lijekove mora biti prioritet za EU i međunarodnu zajednicu u cjelini;

9.      osuđuje stalno ometanje pokušaja isporuke humanitarne pomoći i poziva sve strane uključene u sukob da poštuju univerzalna ljudska prava i međunarodno humanitarno pravo, te posebno poziva IS i Asadov režim da omoguće pružanje humanitarne pomoći i potpore svim mogućim putovima, uključujući one koji prolaze preko granica i linija sukoba, te da jamče integritet civilnih struktura i sigurnost svih članova liječničkog osoblja i humanitarnih radnika, u skladu s više rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a o toj temi;

10.    uvjeren je da hitna humanitarna pomoć i zaštita trebaju biti sastavni dio dugoročnih strategija za okončanje sukoba i za potporu socioekonomskim pravima i prilikama za izvor zarade povratnika, interno raseljenih osoba i izbjeglica, uključujući žene, kako bi se osiguralo bolje vodstvo i sudjelovanje, u cilju da im se omogući da odaberu trajna rješenja koja odgovaraju njihovim potrebama; smatra da je potrebno rješavati konkretne opasnosti s kojima su suočene razne skupine žena i djece koje su podvrgnute višestrukim i isprepletenim oblicima diskriminacije kao i njihove specifične potrebe;

11.    poziva Komisiju i države članice EU-a da hitno odrede konkretne postupke za rješavanje pitanja položaja žena i djevojčica u Iraku i Siriji kako bi im se zajamčila sloboda i temeljna prava te da također donesu mjere kojima se sprečava izrabljivanje i zlostavljanje žena i djece te nasilje nad njima, pogotovo prisilna udaja djevojčica; posebno je zabrinut zbog porasta svih oblika nasilja nad ženama, koje pripadnici IS-a zatvaraju, siluju, seksualno zlostavljaju i prodaju;

12.    poziva na uspostavu proračunske linije i programa kojima bi se na sveobuhvatan način odgovorilo na medicinske/psihološke i socijalne potrebe preživjelih žrtava seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja u aktualnom sukobu;

13.    poziva na ponovno stavljanje naglaska na obrazovanje, prilagođeno posebnim potrebama nastalim u kontekstu aktualnog sukoba;

14.    poziva međunarodne humanitarne agencije koje djeluju u Iraku i Siriji, uključujući agencije UN-a, da pružaju više medicinskih usluga i usluga savjetovanja, uključujući psihološko liječenje i potporu, za raseljene osobe koje su pobjegle pred IS-om, te da pritom posebnu pozornost posvete potrebama najranjivijeg dijela stanovništva, tj. preživjelim žrtvama seksualnog nasilja i djeci;

15.    poziva države članice EU-a da poštuju svoje međunarodne obveze o prihvaćanju i obradi zahtjeva za azil sve većeg broja sirijskih izbjeglica koje riskiraju život kako bi došle u Europu; poziva EU da spriječi smrtonosna putovanja Sredozemljem, boreći se ponajprije protiv krijumčara i trgovaca ljudima; poziva EU da pojača nadzor nad svojim vanjskim granicama;

16.    upozorava da je nestabilnost u Siriji, koju je uzrokovao na prvom mjestu brutalni rat Asadovog režima protiv vlastitog stanovništva, stvorila uvjete za uspjeh IS-a; izražava zabrinutost zbog sve veće uključenosti ekstremističkih islamističkih skupina i stranih boraca u sukob u Siriji, porasta nasilja u toj državi te stalne fragmentacije i unutarnjih podjela unutar umjerene oporbe; navodi da trajno rješenje iziskuje hitnu političku tranziciju u okviru uključivog političkog procesa koji će predvoditi Sirija uz potporu međunarodne zajednice; poziva EU da preuzme inicijativu u pogledu diplomatskih nastojanja s tim ciljem;

17.   poziva novo iračko vodstvo da ispuni svoje obećanje o uključivoj vladi koja će zastupati legitimne interese i odgovarati na hitne humanitarne potrebe svih Iračana;

18.    podržava zahtjev koji je Vijeće za ljudska prava uputilo Uredu visokog povjerenika UN-a za ljudska prava da se hitno pošalje misija u Irak, da se provede istraga o kršenjima i povredama međunarodnog prava o ljudskim pravima koje su počinili IS i s njim povezane terorističke skupine te da se utvrde činjenice i okolnosti tih kršenja i povreda kako bi se stalo na kraj nekažnjavanju i zajamčila puna odgovornost;

19.    poziva na uspostavu mehanizama za dokumentiranje svjedočanstava žrtava kako bi se počiniteljima sudilo pred međunarodnim sudovima ili lokalnim sudovima za ratne zločine;

20.    zahtijeva jednake mjere odgovornosti za sve sukobljene strane i pristup pravnoj pomoći za sve žrtve sveprisutnih povreda; smatra da je izuzetno važno zaštititi civile zatočene u područjima nasilja koji ne mogu doći do sigurnih utočišta ili nemaju pristup spasonosnoj humanitarnoj pomoći;

21.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeću, Komisiji, posebnom predstavniku EU-a za ljudska prava, vladama i parlamentima država članica, vladi Iraka i Iračkom vijeću, Regionalnoj vladi Kurdistana, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, Vijeću Ujedinjenih naroda za ljudska prava i svim stranama u sukobu u Siriji.