Procedūra : 2015/2559(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0137/2015

Pateikti tekstai :

B8-0137/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0040

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 153kWORD 93k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0136/2015
9.2.2015
PE549.930v01-00
 
B8-0137/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl humanitarinės krizės Irake ir Sirijoje, ypač susijusios su grupuote „Islamo valstybė“ (2015/2559(RSP))


Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl humanitarinės krizės Irake ir Sirijoje, ypač susijusios su grupuote „Islamo valstybė“ (2015/2559(RSP))  
B8‑0137/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Irako ir Sirijos,

–       atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl Irako ir Sirijos, ypač į 2014 m. gruodžio 15 d. išvadas,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugpjūčio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl Irako ir Sirijos,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus dėl Irako ir Sirijos,

–       atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 2139 (2014), 2165 (2014) ir 2170 (2014) ir į JT žmogaus teisių tarybos rezoliuciją Nr. S-22/1,

–       atsižvelgdamas į JT Nepriklausomos tarptautinės tyrimų Sirijos Arabų Respublikoje komisijos 2014 m. lapkričio 14 d. ataskaitą „Teroro valdžia. gyvenimas Sirijoje valdant ISIS“,

–       atsižvelgdamas į Vaiko teisių komiteto 2015 m. vasario 4 d. paskelbtas antrą–ketvirtą periodines baigiamąsias ataskaitas Irako klausimais;

–       atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus pareiškimus dėl Irako ir Sirijos,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 5 d. NATO aukščiausiojo lygio susitikimo deklaraciją,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 24 d. priimtas ES religijos ar tikėjimo laisvės skatinimo ir apsaugos gaires,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 15 d. Paryžiaus konferencijos išvadas dėl saugumo Irake,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Irako Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą ir į 2013 m. sausio 17 d. teisėkūros rezoliuciją dėl šios partnerystės(1),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi Sirijoje užsitęsusi brutali krizė dėl vyriausybės ir teroristų vykdomos prievartos virto precedento šių laikų istorijoje neturinčio masto humanitarine katastrofa, per ją žuvo per 200.000 žmonių, daugiausia civilių, daugiau nei 7,6 mln. žmonių buvo perkelti šalies viduje, o Sirijos pabėgėlių, kuriems šalies viduje skubiai reikalinga pagalba viršija 12,2 mln.; kadangi per 3,8 mln. Sirijos gyventojų pabėgo iš šalies – daugiausia į Libaną (1.160.486 asmenys), Turkiją (1.623.839 asmenys), Jordaniją (621.773 asmenys), Iraką (235.563 asmenys) ir Egiptą bei Šiaurės Afriką (160.772 asmenys);

B.     kadangi humanitarinė padėtis Irake, sukelta besitęsiančio konflikto ir teroristinės grupuotės „Islamo valstybė“ vykdomos prievartos bei represijų ir toliau sunkėja, daugiau nei 5,2 mln. asmenų yra reikalinga neatidėliotina humanitarinė parama, o daugiau nei 2,1 mln. Irako gyventojų yra perkelti šalies viduje; kadangi grupuotės „Islamo valstybė“ kontroliuojamose teritorijose gyvena 3,6 mln. žmonių, o 2,2 mln. jų reikia skubios pagalbos ir kadangi šiuos žmones ypatingai sunku pasiekti;

C.     kadangi dauguma pabėgėlių ir šalies viduje perkeltų asmenų nėra registruoti, kas iš neregistruotų gyventojų atima teisę gauti ypač reikalingą humanitarinę paramą ir reikalingiausias apsaugos priemones;

D.     kadangi teroristinė grupuotė „Islamo valstybė“ vykdydama brutalią prievartą užėmė Šiaurės Rytų Irako dalis, įskaitant antrą pagal didumą Irako miestą Mosulą ir kadangi buvo vykdomos masinės Irako piliečių egzekucijos, griežtas šariato įstatymų taikymas, sunaikintos šiitų, sufijų, sunitų ir krikščionių apeigų vietos ir šventovės, prieš civilius gyventojus vykdyti žiaurumai, ypač paveikę moteris ir vaikus;

E.     kadangi buvęs Irako armijos kariškiai prisijungė prie grupuotės „Islamo valstybė“, o pati armija yra kamuojama korupcijos, kuri kliudo veiksmingai reaguoti į grupuotės „Islamo valstybė“ veiklą;

F.     kadangi ne vieneri represijų ir skirtumus akcentuojančios politikos metai sustiprino etninę įtampą ir prievartą, kurios šiuo metu ypač aktyvios, dėl ko konflikto šalys vykdo grubius humanitarinės teisės pažeidimus, nuo kurių kenčia visų etninių ir religinių grupių Irako piliečiai;

G.     kadangi neteisėta teroristinė grupuotė „Islamo valstybė“ savo kontroliuojamoje teritorijoje steigia neteisėtus vadinamuosius šariato teismus, nežmoniškai ir žiauriai baudžiančius vyrus, moteris ir vaikus; kadangi grupuotė „Islamo valstybė“ yra paskelbusi baudžiamąjį kodeksą ir jame išvardyti nusikaltimai, už kuriuos baudžiama tokiomis barbariškomis ir viduramžius primenančiomis bausmėmis kaip galūnių nukirsdinimas, užmėtymas akmenimis ir nukryžiavimas;

H.     kadangi grupuotė „Islamo valstybė“ pradėjo sistemingas etninio valymo kampanijas šiaurės Irake ir Sirijoje ir vykdo karo nusikaltimus, įskaitant masines neteisėtas žudynes ir grobimus prieš etnines ir religines mažumas; kadangi JT jau yra informavusios apie tikslinius žudymus, priverstinį atvertimą į islamą, grobimus, prievartavimus, prekybą moterimis, moterų ir vaikų pavergimą, vaikų išnaudojimą savižudiškiems sprogdinimams, lytinį ir fizinį smurtą bei kankinimą; kadangi grupuotė „Islamo valstybė“ yra nusitaikiusi į krikščionių, kurdų, jazidų, turkmėnų, šabakų, kakajų, saabėjų ir šiitų bendruomenes, taip pat į daugybę arabų ir musulmonų sunitų;

I.      kadangi tikėjimo atsisakiusių asmenų ir lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų mažumos susiduria su žiauria prievarta;

J.      kadangi šiitų nereguliariosios kariuomenės atsakomosios atakos buvo nukreiptos prieš arabų sunitų asmenis nebaudžiamai juos grobiant, vykdant egzekucijas, kankinimus ir plataus masto tūkstančių šeimų perkėlimus šalies viduje, ką užfiksavo organizacija „Human Rights Watch“;

K.     kadangi JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras (UNHCR) teigė, kad beveik 50% visų Sirijos pabėgėlių prarado namus ir 40 % pabėgėlių priversti kęsti standartų neatitinkančias gyvenimo sąlygas; kadangi, remiantis JT, trys iš keturių Sirijos gyventojų gyvena skurde, o darbo neturi daugiau kaip 50 % gyventojų; kadangi du trečdaliai Sirijos pabėgėlių Jordanijoje gyvena žemiau skurdo ribos ir 55 % pabėgėlių Libane gyvena reikalavimų neatitinkančiuose būstuose; kadangi priimančiose šalyse padaugėjo smurto prieš pabėgėlius ir jų diskriminavimo atvejų;

L.     kadangi Artimuosiuose Rytuose siaučia atšiauri žiema ir UNHCR padidino savo žiemą teikiamą pagalbą pradėjusi įgyvendinti 206 mln. JAV dolerių vertės žiemos planą, pagal kurį siekiama padėti milijonams pažeidžiamų šio regiono žmonių; kadangi, nepaisant dedamų pastangų, daugumai pabėgėlių tenka gyventi nebaigtuose įrengti pastatuose ir netinkamuose būstuose, kuriuose gyvendami jie kenčia minusinės temperatūros šaltį, gausų sniegą ir stiprų vėją; kadangi maždaug 740 000 šalies viduje perkeltų irakiečių glaudžiasi standartų neatitinkančiuose būstuose ir UNHCR imasi priemonių siekdamas žiemą padėti 600 000 perkeltųjų asmenų Irake;

M.    kadangi Jungtinių Tautų vaikų fondas (UNICEF) Sirijoje, Irake, Libane, Jordanijoje ir Turkijoje teikia žiemos pagalbą 916 000 iš 1,3 mln. kenčiančių vaikų; kadangi UNICEF ir Pasaulio maisto programa 2015 m. sausio mėn. pradėjo vykdyti paramos pinigais žiemos kampaniją siekdamos 41 000 pažeidžiamų pabėgėlių vaikų Zatario ir Azrako stovyklose aprūpinti po 14 Jordanijos dinarų, kad jų šeimos nupirktų jiems žieminių drabužių;

N.     kadangi JT vaikų teisių komiteto 2015 m. vasario 4 d. ataskaitoje teigiama, kad vaikai naudojami kaip gyvieji skydai arba kaip savižudžiai sprogdintojai, taip pat kankinami ir parduodami į vergiją; kadangi buvo pranešta apie keletą masinių berniukų egzekucijų, galvos nukirtimo, nukryžiavimo ir palaidojimo esant gyviems atvejų;

O.     kadangi kylant temperatūrai didėja epidemijų, kylančių dėl blogų sanitarinių sąlygų ir ribotos prieigos prie tinkamo gerti vandens, pavojus, ypač kolektyvinėse bendruomenėse ir neoficialiose gyvenvietėse;

P.     kadangi dėl tarptautinės finansavimo krizės 2014 m. gruodžio 1 d. Pasaulio maisto programoje turėjo būti sustabdyta ypač reikalingos pagalbos maistu sistema, skirta daugiau kaip 1,7 mln. Sirijos pabėgėlių; kadangi Pasaulio maisto programos pagalba buvo surinkta 88 mln. JAV dolerių, kas leido pabėgėliams Libane, Jordanijoje, Egipte ir Turkijoje sutikti pagalbą maistu; kadangi Pasaulio maisto programa vertinama, kad 2,8 mln. Irako gyventojų šiuo metu reikalinga pagalba maistu; kadangi Pasaulio maisto programos veiklai Sirijoje ir regione nedelsiant reikia 214,5 mln. JAV dolerių, iš kurių 112,6 mln. JAV dolerių reikalingi pagalbos maistu poreikiams per artimiausius keturis mėnesius patenkinti;

Q.     kadangi remiantis Maisto ir žemės ūkio organizacijos duomenimis kviečių auginimas IS kontroliuojamoje teritorijoje gerokai sumažėjo dėl vykstančio konflikto, sausros ir degalų trūkumo;

R.     kadangi konflikto šalys humanitarinės krizės sukeltomis kančiomis pasinaudojo kaip karo ginklu ir grobė bei nelegaliai prekiavo paramai skirtais produktais, tuo pažeisdamos Ženevos konvenciją;

S.     kadangi 2014 m. lapkričio mėn. organizacija „Human Rights Watch“ nustatė, kad nuo tada, kai rugpjūčio pradžioje grupuotė „Islamo valstybė“ pradėjo puolimą, ši organizacija pagrobė ir (arba) nužudė daugiau kaip 3 133 jazidus, įskaitant vaikus; kadangi daugiau kaip 50 000 jazidų yra perkelti ir kadangi 300 pagrobtų jazidų, daugiausia moterų ir vaikų, sugebėjo pabėgti iš grupuotės „Islamo valstybė“ nelaisvės; kadangi jazidų moterys patiria sistemingą lytinę prievartą ir vergovę; kadangi, naujausių pranešimų duomenimis, išprievartautos arba priverstos tekėti už IS kovotojų moterys pasirenka savižudybę; kadangi vyrai taip pat pasirinko savižudybė po to, kai buvo priversti stebėti kaip yra prievartaujamos jų žmonos ir dukros;

T.     kadangi nėra teikiama labai reikalingos specifinės psichologinės pagalbos konflikto aukoms, įskaitant prievartavimų aukas;

U.     kadangi akivaizdžiai trūksta integruotų paslaugų seksualinės ir reprodukcinė sveikatos bei kovos su smurtu dėl lyties srityje;

V.     kadangi daugumą vaikų pabėgėlių ir šalies viduje perkeltų vaikų negali pasinaudoti švietimo galimybėmis;

W.    kadangi Komisijos duomenimis apie 276.000 pabėgėlių nelegaliai bandė patekti į ES teritoriją, iš kurių dauguma atliko pavojingą kelionę Viduržemio jūra; kadangi tarptautinių organizacijų duomenimis beveik 2 % pabėgėlių šios kelionės metu paskendo; kadangi nusikalstamos organizacijos pabėgėlius perveža „laivais-vaiduokliais“ autopilotu juos nukreipiant ES link;

X.     kadangi 2014 m. gruodžio 9 d. Ženevoje buvo surengta konferencija perkėlimo klausimais, kurios metu vyriausybės įsipareigojo priimti 100.000 pabėgėlių iš Sirijos; kadangi Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro duomenimis šio indėlio vis tiek nepakaks reaguojant į perkėlimo poreikius regione;

Y.     kadangi ES ir jos valstybės narės skyrė daugiau nei 3.3 mlrd. EUR pagalbai ir atkūrimo paramai Sirijos gyventojams bei pabėgėliams priimančiosiose šalyse; kadangi 2014 m. ES ir jos valstybės narės buvo antros pagal dydį humanitarinės pagalbos teikėjos, skyrusios 163 mln. EUR; kadangi Irako vyriausybės prašymu buvo aktyvuotas Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmas;

Z.     kadangi ES humanitariniais tikslais ES išleido daugiau lėšų nei buvo planuota ir kadangi keleto ne ES valstybių narių pažadėtos lėšos iš tiesų ne visada buvo gautos;

AA.  kadangi, nepaisant įvairių kreipimųsi, tarptautinei bendruomenei nepavyksta patenkinti sirų ir irakiečių bei pabėgėlius priglaudusių šalių poreikius; kadangi, atsižvelgiant į JT Generalinio Sekretoriaus padėjėjos humanitariniams klausimams Kyung-wha Kang komentarus, JT operacijoms trūksta finansavimo, nes gauta tik 39%  iš reikiamų 2,3 mlrd. JAV dolerių; kadangi UNHRC nurodė, kad ir toliau labai sudėtinga vykdyti veiksmus nurodytose teritorijose siekiant civiliams ir pabėgėliams suteikti pagalbą, kurioms jiems reikia;

AB.  kadangi pagalbos nelaimės atveju teikimas ir prieiga prie jos konflikto regionuose Irake esantiems asmenims išlieka svariausiu prioritetu;

AC.  kadangi tarptautinė bendruomenė privalo imtis atitinkamų karinių pastangų, skirtų palengvinti nuo konflikto kenčiančių civilių gyventojų kančias;

AD.  kadangi būtina įtraukti visas konflikte dalyvaujančias šalis, siekiant sukurti nevaržomą humanitarinės pagalbos tiekimą į visas to reikalaujančias sritis ir visiems šalies viduje perkeltiems asmenims, pabėgėliams ir konflikto paveiktoms bendruomenėms sunkiai pasiekiamuose regionuose;

AE.   kadangi JT agentūros, dirbančios su humanitarinės paramos programomis, privalo užtikrinti labiau integruotą ir ekonomiškai veiksmingesnę metodiką reaguojant į visų gyventojų poreikius;

AF.   kadangi konfliktui pasibaigus bus reikalingos teisingumo atstatymo ir tikinimo priemonės, kaip vienas iš žingsnių kuriant įtraukią, atstovaujančią ir demokratinę vyriausybę;

1.      smerkia B. Assado režimo ir grupuotės „Islamo valstybė“ teroristų Irake ir Sirijoje vykdomus žiaurius ir sistemingus plataus masto žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant įkaitų žudymą bei bet kokią prievartą, vykdomą prieš asmenis dėl jų religinės arba etinės priklausomybės, tai pat prievartą prieš moteris ir lesbietes, gėjus, biseksualus, translyčius ir interseksualius asmenis; apgailestauja dėl neteisėtų šariato teismų įsteigimo grupuotės „Islamo valstybė“ kontroliuojamose teritorijose; primena, kad visiškai smerkia kankinimą; išreiškia savo palaikymą Islamo valstybės žiaurumų aukoms ir ragina nedelsiant paleisti visus įkaitus; griežtai smerkia grupuotės „Islamo valstybė“ vykdomą vaikų išnaudojimą;

2.      pabrėžia, kad Sirijoje vykstantis karas ir grupuotės „Islamo valstybė“ keliama grėsmė kelia didelį pavojų Irako ir Sirijos gyventojai, taip pat visiems Artimiesiems Rytams; ragina ES parengti visapusišką regiono strategiją, skirtą nugalėti grupuotę „Islamo valstybė“ ir bendromis jėgomis prisidėti prie humanitarinės krizės švelninimo ir konflikto Sirijoje bei Irake pabaigos; primena, kad norint koordinuoti visus veiklos aspektus ir remti priimančiąsias šalis, įskaitant ir karinę, humanitarinę paramą, pagalbą plėtrai ir makroekonominę paramą, būtinas darnus atsakas;

3.      remia pasaulinio masto prieš grupuotę „Islamo valstybė“ nukreiptą kampaniją ir džiaugiasi dėl koalicijos partnerių įsipareigojimo veikti kartu, siekiant bendros, įvairialypės ir ilgalaikės strategijos, skirtos kovai su grupuote „Islamo valstybė“; pabrėžia, kad parama šio regiono šalims kovojant su ekstremizmu ir kovos su terorizmo finansavimu priemonės turėtų būti šios strategijos dalimi;

4.      mano, kad pabėgėlių humanitarinė padėtis yra kelianti nerimą ir ragina tarptautinę bendruomenę į krizę reaguoti nedelsiant, aiškiai ir veiksmingai, pripažįstant vis didėjantį humanitarinės pagalbos poreikį ir vis didėjančius tarptautinės bendruomenės sunkumus randant reikalingų pagalbai lėšų;

5.      pabrėžia ryšį tarp konflikto ir humanitarinės krizės sukeltų kančių bei radikalėjimo;

6.      pabrėžia civilių asmenų apsaugos svarbą visapusiškos regiono strategijos apimtyje ir poreikį atskirti humanitarines pastangas nuo karinių bei kovos su terorizmu pastangų;

7.      ragina tarptautinę bendruomenę padidinti savo pastangas teikiant humanitarinę paramą; ragina ES apsvarstyti galimybę surengti paramos teikėjų konferenciją ir padaryti spaudimą visiems paramos teikėjams, kad pastarieji greitu laiku įgyvendintų savo pažadus; džiaugiasi dėl ES valstybių narių, kurios yra įsipareigojusios ateityje suteikti didžiausią paramą, pažadų; ragina ES didinti savo įnašą į JT humanitarinės paramos programas ir stiprinti savo bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis;

8.      pabrėžia, kad atsižvelgiant į precedento neturintį krizės mastą, milijonų Sirijos ir Irako gyventojų, kuriems reikalinga pastogė, maisto produktai ir medikamentai, kančių palengvinimas turi būti ES ir visos tarptautinės bendruomenės prioritetas;

9.      smerkia nuolatinį trukdymą teikti humanitarinę pagalbą ir ragina visas konflikto šalis gerbti visuotines žmogaus teises ir tarptautinę humanitarinę teisę, o B. Assado režimą ir grupuotę „Islamo valstybė“ ypač ragina sudaryti geresnes sąlygas teikti humanitarinę pagalbą ir paramą visais įmanomais būdais, įskaitant pagalbos teikimą nepaisant valstybių sienų ir konflikto zonų, taip pat užtikrinti civilinių struktūrų vientisumą ir viso medicinos personalo bei humanitarinių darbuotojų saugumą, laikantis įvairių Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijų;

10.    yra įsitikinęs, kad neatidėliotiną humanitarinę pagalbą ir apsaugą reikia papildyti ilgalaikėmis strategijomis, pagal kurias būtų remiamos sugrįžusių, šalies viduje perkeltų moterų ir moterų pabėgėlių socialinės ir ekonominės teisės bei jų pragyvenimo galimybės, sustiprintas jų vadovavimas ir dalyvavimas, siekiant įgalinti šias moteris pasirinkti ilgalaikius sprendimus, kurie atitiktų jų poreikius; mano, kad reikia skirti dėmesio įvairių moterų ir vaikų grupių, kurios patiria įvairių ir susijusių formų diskriminaciją, patiriamai specifinei rizikai ir konkretiems poreikiams;

11.    ragina Komisiją ir ES valstybes nares nedelsiant patvirtinti konkrečius veiksmus, siekiant spręsti moterų ir mergaičių padėties Irake ir Sirijoje problemas, užtikrinti jų laisvę ir pagarbą pagrindinėms jų teisėms, taip pat priimti priemones, kuriomis būtų vykdoma išnaudojimo, prievartos ir smurto prieš moteris ir vaikus, ypač priverstinio mergaičių ištekinimo, prevencija; yra ypač susirūpinęs dėl išaugusios visų formų prievartos prieš moteris – jas grupuotės „Islamo valstybė“ nariai kalina, prievartauja, seksualiai išnaudoja ir pardavinėja;

12.    ragina numatyti biudžeto eilutę ir programas, skirtas visapusiškai spręsti medicininius ir psichologinius bei socialinius vykstančio konflikto seksualinio smurto ir smurto dėl lyties aukų poreikius;

13.    ragina naujai išanalizuoti prieigos prie švietimo problemas, atsižvelgiant į specifinius poreikius, kylančius dėl vykstančio konflikto;

14.    ragina tarptautines humanitarines agentūras, veikiančias Irane ir Sirijoje, įskaitant JT agentūras, suaktyvinti medicinines ir konsultavimo paslaugas, įskaitant psichologinę pagalbą ir paramą perkeltiesiems asmenims, bėgusiems nuo grupuotės „Islamo valstybė“ puolimų, ir ypatingą dėmesį skirti labiausiai pažeidžiamoms grupėms, t.y. patyrusiems seksualinę prievartą asmenims ir vaikams;

15.    ragina ES valstybes nares laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų priimti ir apdoroti prieglobsčio prašymus, gaunamus iš vis didesnio skaičiaus Sirijos pabėgėlių, kurie rizikuoja savo gyvybe bandydami patekti į Europą; ragina ES neleisti vykdyti gyvybei pavojingų kelionių per Viduržemio jūrą, ypač atkreipiant dėmesį į kontrabandininkus ir prekiautojus žmonėmis; ragina ES sustiprinti savo išorinių sienų kontrolę.

16.    primena, kad nestabili padėtis Sirijoje, kuri pirmiausiai susidarė dėl B. Assado režimo vykdomo brutalaus karo prieš savo žmones, sudarė sąlygas suklestėti grupuotei „Islamo valstybė“; išreiškia savo susirūpinimą dėl vis aktyvesnio ekstremistinių islamistų grupuočių ir užsienio šalių kovotojų dalyvavimo konflikte Sirijoje, dėl vykdomo smurto šalyje ir dėl tebesitęsiančio nuosaikios opozicijos susiskaldymo ir vidinio pasidalijimo; pastebi, kad ilgalaikis sprendimas nedelsiant reikalauja įtraukiamojo pereinamojo politinio proceso, kuriam vadovautų Sirija ir kurį remtų tarptautinė bendruomenė; ragina ES šiuo tikslu imtis diplomatinių pastangų.

17.    ragina naują Irako vadovybę veikti įgyvendinant savo įsipareigojimo sukurti įtraukią vyriausybę, atstovaujančią teisėtiems interesams ir besirūpinančią visų Irako gyventojų būtiniausiais humanitariniais poreikiais;

18.    pritaria Žmogaus teisių tarybos prašymui Jungtinių Tautų vyriausiajam žmogaus teisių komisarui skubiai siųsti misiją į Iraką, kad būtų ištirti grupuotė „Islamo valstybė“ ir susijusių teroristinių grupuočių įvykdyti tarptautinių žmogaus teisių pažeidimai ir nustatyti tokių pažeidimų faktai ir aplinkybės, siekiant išvengti nebaudžiamumo ir užtikrinti visapusišką atsakomybę;

19.    ragina sukurti mechanizmus, kuriais būtų fiksuojami aukų pasisakymai, siekiant pažeidėjus patraukti baudžiamojon atsakomybėm tarptautiniuose teismuose arba vietiniuose baudžiamuosiuose tribunoluose;

20.    ragina visas konflikto šalis vietoje taikyti vienodas atskaitomybės priemones ir užtikrinti prieigą prie teisinės paramos visoms plačiai paplitusių pažeidimų aukoms; yra ypač svarbu užtikrinti civilių asmenų saugumą, kurie kenčia nuo smurto ir negali patekti į saugias vietas arba negali gauti gyvybę saugančios humanitarinės paramos;

21.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Irako vyriausybei ir Atstovų Tarybai, Kurdistano regioninei vyriausybei, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybai ir visoms konflikto Sirijoje šalims.

 

 

(1)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0023.

Teisinė informacija - Privatumo politika