Процедура : 2015/2559(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0138/2015

Внесени текстове :

B8-0138/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0040

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 144kWORD 74k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0136/2015
9.2.2015
PE549.931v01-00
 
B8-0138/2015

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно хуманитарната криза в Ирак и Сирия, в частност в контекста на „Ислямската държава“ (2015/2559(RSP))


Кристиан Дан Преда, Арно Данжан, Яцек Сариуш-Волски, Елмар Брок, Андрей  Пленкович, Дейвид Макалистър, Туне Келам, Барбара Матера, Давор Иво Щир, Лара Коми, Филип Жювен, Фернану Руаш, Йожеф Над от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно хуманитарната криза в Ирак и Сирия, в частност в контекста на „Ислямската държава“ (2015/2559(RSP))  
B8‑0138/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид резолюциите си относно Ирак и Сирия,

–       като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 15 декември 2014 г.,

–       като взе предвид заключенията на Европейския съвет относно Ирак и Сирия от 30 август 2014 г.,

–       като взе предвид декларациите на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) относно Ирак и Сирия,

–       като взе предвид изявленията на генералния секретар на ООН относно Ирак и Сирия,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че продължаващото насилие в Сирия доведе до хуманитарна криза, в която бяха убити над 200 000 души, повечето от които цивилни лица, и над 7 души бяха вътрешно разселени, и като има предвид, че над 12 милиона сирийци се нуждаят от помощ; като има предвид, че над 3 милиона сирийци избягаха от страната, основно в Ливан, Турция, Йордания, Ирак и Египет;

Б.     като има предвид, че хуманитарната ситуация в Ирак се влошава; като има предвид, че над 5 милиона души спешно се нуждаят от хуманитарна помощ и над 2 милиона иракски граждани са вътрешно разселени;

В.     като има предвид, че „Ислямската държава“ (ИД) започна систематична кампания на етническо прочистване в Северен Ирак и Сирия, като извършва военни престъпления, включително масови извънсъдебни убийства и отвличания, срещу етнически и религиозни малцинства; като има предвид, че ООН вече докладва за целенасочени убийства, насилствена смяна на вярата, отвличания, продажба на жени, поробване на жени и деца, вербуване на деца за самоубийствени бомбени нападения, сексуален и физически тормоз и изтезания; като има предвид, че атаките на ИД са насочени срещу християнски, язидски, туркменски, шабакски, какайски, сабейски и шиитски общности, както и срещу много араби и сунитски мюсюлмани;

Г.     като има предвид, че ИД създаде незаконно т.нар. „шериатски съдилища“ на територията под неин контрол, които налагат жестоки и нечовешки наказания на мъже, жени и деца; като има предвид, че ИД публикува наказателен кодекс, в който са предвидени престъпления, наказуеми чрез отрязване на крайници, убиване с камъни, разпъване на кръст; като има предвид, че наказаните лица са били обвинени в нарушаване на екстремистките тълкувания на групата относно ислямските закони на шериата или в подозрение за нелоялност;

Д.     като има предвид, че изложени на риск изглеждат образованите, работещите жени, и особено жените, които са участвали като кандидати в избори за публична служба; като има предвид, че в докладите от началото на 2015 г. беше отбелязано, че три жени адвокати са били екзекутирани;

Е.     като има предвид, че неотдавна бяха убити четирима лекари в централен Мосул, обвинени в отказ да лекуват бойци на ИД; като има предвид, че според съобщенията ИД е екзекутирала на 1 януари 2015 г. 15 цивилни лица от сунитското арабско племе Джумайли във Фалуджа на основание подозрения за сътрудничество с иракските сили за сигурност; като има предвид, че на 9 януари 2015 г. ИД екзекутира най-малко 14 души на обществен площад в Дур на основание отказ да се ангажират с вярност към нея; като има предвид, че през 2015 г. ИД екзекутира японските заложници Харуна Юкава и Кенджи Гото и йорданския пилот Муат ал-Касесбех;

1.      остро осъжда системните и повсеместни нарушения и злоупотреби с правата на човека, извършени от ИД в Ирак и Сирия, включително убийството на заложници и насилието срещу религиозни и етнически малцинства и уязвими групи; отхвърля без резерви и счита за незаконно съобщението на ръководството на ИД, че е установила халифат в областите, които понастоящем са под неин контрол; изразява съжаление относно създаването на незаконни т. нар. „шериатски съдилища“ на територията, контролирана от ИД; изразява дълбоката си съпричастност и най-искрените си съболезнования на семействата на жертвите на конфликта; призовава за незабавното освобождаване на всички заложници;

2.      подчертава, че повсеместните или систематични нападения, насочени срещу цивилни лица поради тяхната етническа или политическа принадлежност, религиозна принадлежност, убеждения или пол, могат да представляват престъпление срещу човечеството; решително осъжда всички форми на преследване, дискриминация и нетърпимост, основани на религиозна принадлежност или убеждения, както и проявите на насилие спрямо всички религиозни общности; подчертава отново, че правото на свобода на мисълта, съвестта и религията е основно право на човека;

3.      изразява подкрепата си за всички жертви на религиозна нетолерантност и омраза; изразява солидарността си с членовете на християнските общности, които биват преследвани и изправени пред опасността от изчезване по родните си земи, Ирак и Сирия, както и с други преследвани религиозни малцинства; подчертава, че престъпленията, извършени срещу християнски малцинства, като асирийци, сирийски християни и халдейци, както и язиди и шиитски мюсюлмани, представляват окончателен натиск от страна на ИД за цялостно религиозно прочистване в региона; подчертава, че от векове членовете на различни религиозни групи съжителстват мирно в региона;

4.      подчертава, че ИД не само представлява сериозна заплаха за народите на Ирак и Сирия и за Близкия изток, но също така е пряка заплаха за сигурността на европейските държави; подчертава, че Иран и някои държави от Персийския залив, които са значими заинтересовани страни, носят отговорност за това да допринесат за усилията за намаляване на напрежението в Ирак и Сирия; приветства ролята на съседните държави, включително Йордания и Ливан, при приемането на бежанци; призовава ЕС да представи своевременно своята цялостна регионална стратегия относно Сирия и Ирак и заплахата от ИД; подчертава, че ЕС се нуждае от стратегия, която допълва дейностите на ООН и на коалицията срещу ИД и е насочена към ангажиране с регионалните партньори с цел справяне с финансирането на тероризма, доставката на оръжия и потока от транснационални чуждестранни бойци;

5.      подкрепя световната кампания срещу ИД и приветства ангажимента на коалиционните партньори да работят заедно съгласно обща, многостранна и дългосрочна стратегия за намаляване на мащаба на ИД и разгрома й; приветства разгрома на ИД в сирийския град Кобани;

6.      изразява дълбока загриженост във връзка с разгръщането на ИД в Северна Африка, и по-специално в Либия, където групата се възползва от политическия вакуум и ескалацията на насилието в страната; припомня, че ИД вече контролира град Дарна в източната част и се е установила в големи градове, включително Триполи, Бенгази и Сирт; счита, че регионът е изправен пред заплахата да попадне в разрушителен хаос по подобие на това, което се случва в Сирия и Ирак; остро осъжда извършеното от ИД през 2015 г. убийство на двама египтяни – репортера Софиен Чураби и оператора Надир Ктари; също така решително осъжда нападението на хотел „Коринтия“ на 27 януари 2015 г. в Триполи, което завърши със смърт на 9 души, включително на американски служител за сигурност и френски гражданин; също така осъжда отвличането от ИД и други свързани терористични групи (Ансар ал-Шария) на 21 египетски коптски християни в Сирт; призовава за незабавното освобождаване на тези заложници;

7.      осъжда използването и експлоатацията на нефтени находища и свързаната с тях инфраструктура от ИД и свързаните с нея групи, което дава възможност на ИД да генерира значителни приходи, и настоятелно призовава всички страни да спазват Резолюциите на Съвета за сигурност на ООН 2161 (2014 г.) и 2170 (2014 г.), които осъждат всяка търговия, пряка или косвена, с ИД и свързаните с нея групи;

8.      изразява своята загриженост във връзка с все по-активното участие на екстремистки ислямистки групи и транснационални чуждестранни бойци в конфликта в Сирия; подчертава, че едно трайно решение изисква политически преход чрез воден от Сирия, приобщаващ политически процес с подкрепата на международната общност; приветства и подкрепя работата на специалния пратеник на ООН за Сирия Стафан де Мистура и неговите усилия за постигане на „замразяване“ на тежките сражения в Алепо; призовава всички страни в конфликта в Сирия да гарантират защитата на цивилното население, да спазват задълженията си по международното хуманитарно право и правото в областта на правата на човека, да улеснят предоставянето на хуманитарна помощ и подкрепа по всички възможни канали, включително отвъд границите и линиите на конфликта, и да гарантират безопасността на всички членове на медицинския персонал и хуманитарни работници;

9.      призовава правителството на Ирак да бъде наистина представително, с приобщаваща програма; подчертава, че правителството следва да представлява по подходящ начин политическото, религиозното и етническото многообразие на иракското общество, в това число неговото сунитско малцинство, с цел да се спрат кръвопролитията и разпокъсаността на страната; призовава всички участници да работят заедно в интерес на политическата стабилност и мир, както и да се борят срещу бунтовническите действия на ИД; подчертава факта, че единството, суверенитетът и териториалната неприкосновеност на Ирак са от основно значение за стабилността и икономическото развитие на страната и региона;

10.    подкрепя искането на Съвета по правата на човека към Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека за спешно изпращане на мисия в Ирак, която да разследва злоупотребите и нарушенията на международното право в областта на правата на човека, извършени от ИД и свързаните с нея терористични групи, и да установи фактите и обстоятелствата около такива злоупотреби и нарушения с оглед предотвратяване на безнаказаността и гарантиране на пълна отчетност;

11.    поддържа убеждението си, че не може да съществува траен мир в Сирия и Ирак без носене на отговорност за престъпленията, извършени от всички страни по време на конфликта, най-вече тези на религиозна или етническа основа; повторно отправя призива си за предаването на заподозрените в извършването на престъпления срещу човечеството в Сирия и Ирак на Международния наказателен съд и подкрепя всички инициативи в тази насока;

12.    отново изразява загриженост във връзка с факта, че хиляди чуждестранни бойци, включително граждани на държави – членки на ЕС, са се присъединили към бунтовническите действия на ИД; призовава държавите членки да вземат подходящи мерки, за да попречат на бойците да отпътуват от тяхна територия, в съответствие с Резолюция 2170 (2014 г.) на Съвета за сигурност на ООН, и да разработят обща стратегия за службите за сигурност и агенциите на ЕС при наблюдението и контрола на джихадистите; призовава за сътрудничество в ЕС и на международно равнище с оглед на предприемане на подходящи правни действия срещу всяко лице, заподозряно в участие в терористични актове; призовава държавите членки да засилят сътрудничеството и обмена на информация помежду им и с органите на ЕС;

13.    призовава международната общност да предостави повече хуманитарна помощ и подкрепа на хората, засегнати от кризата в Ирак и Сирия, и да предоставят пряка финансова помощ на приемащите държави; приветства ангажиментите, поети от държавите – членки на ЕС, като най-голям донор на финансова помощ, и техните бъдещи ангажименти; призовава ЕС да упражни натиск върху всички донори, така че те своевременно да изпълнят своите обещания и да осъществят ангажиментите си;

14.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник- председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния представител на ЕС за правата на човека, правителствата и парламентите на държавите членки, генералния секретар на ООН, Съвета на ООН по правата на човека, правителството и Съвета на представителите на Ирак, регионалното правителство на Кюрдистан, както и на всички участващи в конфликта в Сирия страни.

Правна информация - Политика за поверителност