Postup : 2015/2559(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0138/2015

Předložené texty :

B8-0138/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0040

NÁVRH USNESENÍ
PDF 137kWORD 70k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0136/2015
9.2.2015
PE549.931v01-00
 
B8-0138/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o humanitární krizi v Iráku a Sýrii, zejména v souvislosti s Islámským státem (2015/2559(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Philippe Juvin, Fernando Ruas, József Nagy za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o humanitární krizi v Iráku a Sýrii, zejména v souvislosti s Islámským státem (2015/2559(RSP))  
B8‑0138/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá usnesení o Iráku a Sýrii,

–       s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 15. prosince 2014,

–       s ohledem na závěry ze zasedání Evropské rady týkající se Iráku a Sýrie ze dne 30. srpna 2014,

–       s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Iráku a Sýrii,

–       s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN o Iráku a Sýrii,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

A.     vzhledem k tomu, že pokračující násilí v Sýrii, během nějž přišlo o život více než 200 000 lidí, převážně civilistů, a více než 7 milionů osob bylo vnitřně vysídleno, vyústilo v humanitární krizi, a vzhledem k tomu, že více než 12 milionů Syřanů potřebuje pomoc; vzhledem k tomu, že více než 3 miliony Syřanů odešly ze země, a to hlavně do Libanonu, Turecka, Jordánska, Iráku a Egypta;

B.     vzhledem k tomu, že humanitární situace v Iráku se zhoršuje; vzhledem k tomu, že více než 5 milionů osob naléhavě potřebuje humanitární pomoc a více než 2 miliony Iráčanů jsou nyní vnitřně vysídlenými osobami;

C.     vzhledem k tomu, že teroristická organizace Islámský stát (IS) zahájila v severním Iráku a Sýrii systematické vlny etnických čistek, při nichž páchá válečné zločiny, včetně hromadných mimosoudních poprav a únosů, namířené proti etnickým a náboženským menšinám; vzhledem k tomu, že OSN již informovala o cíleném zabíjení, nucených konverzích, únosech, obchodu s ženami, otročení žen a dětí, náboru dětí pro sebevražedné útoky, sexuálním a fyzickém zneužívání a mučení; vzhledem k tomu, že terčem Islámského státu se staly křesťanské, jezídské, turkmenské, šabacké, kakaiské, sabejské a šíitské komunity, ale i mnoho Arabů a sunnitských muslimů;

D.     vzhledem k tomu, že IS na území pod svou kontrolou zřídil tzv. „šarí´a soudy“, jež ukládají kruté a nelidské tresty mužům, ženám a dětem; vzhledem k tomu, že IS zveřejnil trestní zákoník obsahující zločiny, které je možné trestat amputací, ukamenováním a ukřižováním; vzhledem k tomu, že trestaní lidé bývají obviněni z porušení extremistického výkladu islámského práva šarí´a, který tato skupina vyznává, nebo z údajné neloajálnosti;

E.     vzhledem k tomu, že vzdělané, profesně činné ženy, a zejména ženy, které kandidovaly ve volbách do veřejných funkcí, jsou zřejmě v ohrožení; vzhledem k tomu, že začátkem roku 2015 byly podle zpráv popraveny tři právničky;

F.     vzhledem k tomu, že v centrálním Mosulu byli nedávno zabiti čtyři lékaři údajně poté, co odmítli ošetřit bojovníky IS; vzhledem k tomu, že dne 1. ledna 2015 IS údajně popravil 15 civilistů ze sunnitského arabského kmene Džumajla ve Fallúdži za jejich údajnou spolupráci s iráckými bezpečnostními silami; vzhledem k tomu, že dne 9. ledna 2015 popravil IS na veřejném náměstí ve městě Dawr alespoň 14 mužů za to, že mu odmítli přísahat oddanost; vzhledem k tomu, že v roce 2015 popravil IS japonské rukojmí Harunu Yukawu a Kendžiho Gotoa a jordánského pilota Maáze Kasásba,

1.      rozhodně odsuzuje systematické a rozšířené porušování lidských práv, jež IS páchá v Iráku a Sýrii, včetně zabíjení rukojmích a násilí namířeného proti náboženským a etnickým menšinám a zranitelným skupinám; bez výhrady odmítá a považuje za nezákonné vyhlášení chalífátu, který IS podle svých vedoucích představitelů zřídil na územích, která ovládá; ostře nesouhlasí se zřízením nelegálních tzv. „šarí´a soudů“ na území pod kontrolou IS; vyjadřuje hlubokou a upřímnou soustrast rodinám všech obětí konfliktu; žádá okamžité propuštění všech rukojmích;

2.      zdůrazňuje, že rozšířené nebo systematické útoky proti civilnímu obyvatelstvu z důvodu jeho etnické či politické příslušnosti, náboženství, přesvědčení nebo pohlaví mohou představovat zločin proti lidskosti; jednoznačně odsuzuje veškeré formy perzekuce, diskriminace a nesnášenlivosti, které se zakládají na náboženství a přesvědčení, a násilí páchané na všech náboženských komunitách; znovu zdůrazňuje, že právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání představuje základní lidské právo;

3.      vyjadřuje svou podporu všem obětem náboženské nesnášenlivosti a nenávisti; vyjadřuje svou solidaritu s příslušníky křesťanských komunit, které jsou pronásledovány a jimž hrozí v rodných zemích, v Iráku a Sýrii, zánik, a s dalšími pronásledovanými náboženskými menšinami; zdůrazňuje, že zločiny spáchané na křesťanských menšinách, jako jsou Asyřané, syrští křesťané a Chaldejci, a na Jezídech a šíitských muslimech představují ze strany IS poslední vypětí na cestě k úplnému náboženskému „vyčištění“ celého regionu; zdůrazňuje, že příslušníci různých náboženských skupin žili v tomto regionu po staletí vedle sebe v míru;

4.      zdůrazňuje, že IS představuje nejen vážné nebezpečí pro obyvatelstvo v Iráku, Sýrii a na širším Blízkém východě, ale přímo ohrožuje i bezpečnost evropských zemí; zdůrazňuje, že je odpovědností Íránu a jistých států Perského zálivu, které jsou významnými aktéry, přispět ke zmírnění konfliktu v Iráku a Sýrii; oceňuje úlohu sousedních zemí, včetně Jordánska a Libanonu, kterou sehrály při přijímání uprchlíků; vyzývá EU, aby bezodkladně předložila komplexní regionální strategii týkající se Sýrie, Iráku a hrozby IS; zdůrazňuje, že EU potřebuje strategii, která doplní činnost OSN a koalice proti IS a zaměří se na spolupráci s regionálními partnery s cílem řešit financování terorismu, dodávky zbraní a příliv zahraničních bojovníků;

5.      podporuje globální kampaň proti IS a vítá závazek koaličních partnerů, že budou spolupracovat v rámci společné, mnohostranné a dlouhodobé strategie s cílem odbourat a porazit IS; vítá porážku IS v syrském městě Kobani;

6.      je hluboce znepokojen expanzí IS v severní Africe a zejména v Libyi, kde tato skupina využívá politického vakua a eskalace násilí v zemi; připomíná, že IS již má pod kontrolou město Darna na východě země a zřídil si základny ve významných městech, jako jsou například Tripolis, Benghází a Syrta; je přesvědčen o tom, že tomuto regionu hrozí zabřednutí do ničivého chaosu podobného tomu, který vládne v Sýrii a Iráku; rozhodně odsuzuje vraždy dvou Egypťanů, reportéra Sufjána Šurábího a kameramana Nadira Ktarího, spáchané v roce 2015 Islámským státem; rozhodně odsuzuje i útok na hotel Corinthia v Tripolisu dne 27. ledna 2015, při němž přišlo o život devět lidí, mezi nimi i americký pracovník bezpečností agentury a občan Francie; dále odsuzuje únos 21 koptských křesťanů egyptské národnosti v Syrtě, který provedl Islámský stát a další přidružené teroristické skupiny; žádá okamžité propuštění všech těchto rukojmích;

7.      odsuzuje využívání a vytěžování ropných polí a související infrastruktury ze strany IS a přidružených skupin, které umožňuje IS získat značný příjem, a naléhavě vyzývá všechny státy, aby plnily rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2161 (2014) a 2170 (2014), které odsuzují veškerý přímý i nepřímý obchod s IS a přidruženými skupinami;

8.      vyjadřuje znepokojení nad vzrůstajícím zapojováním extremistických islamistických skupin a zahraničních bojovníků do konfliktu v Sýrii; zdůrazňuje, že dlouhodobé řešení vyžaduje politickou přeměnu prostřednictvím inkluzivního politického procesu vedeného Syřany za podpory mezinárodního společenství; vítá a podporuje práci zvláštního vyslance OSN v Sýrii Staffana de Mistury a jeho úsilí o zastavení těžkých bojů v Aleppu; vyzývá všechny strany konfliktu v Sýrii, aby zajistily ochranu civilního obyvatelstva, dostály svým závazkům vyplývajícím z mezinárodního humanitárního práva a mezinárodních norem v oblasti lidských práv, usnadnily poskytování humanitární pomoci všemi možnými cestami, a to i přes hranice a bojové linie, a aby zajistily bezpečnost všech zdravotnických a humanitárních pracovníků;

9.      vyzývá vládu Iráku, aby skutečně zastupovala zájmy lidu a jednala inkluzivně; zdůrazňuje, že by taková vláda měla řádně reprezentovat politickou, náboženskou a etnickou rozmanitost irácké společnosti, včetně její sunnitské menšiny, s cílem zastavit krveprolití a překonat roztříštěnost země; vyzývá všechny účastníky, aby spolupracovali v zájmu politické stability a míru a v boji proti povstání IS; zdůrazňuje, že jednota, svrchovanost a územní celistvost Iráku jsou zásadní pro stabilitu a hospodářský rozvoj v této zemi i regionu;

10.    podporuje žádost Rady pro lidská práva adresovanou úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva, aby byla do Iráku naléhavě vyslána mise s cílem vyšetřit porušování mezinárodního práva v oblasti lidských práv páchané IS a přidruženými teroristickými skupinami a zjistit skutečnosti a okolnosti těchto porušení s cílem předejít beztrestnosti a zajistit plnou odpovědnost;

11.    je nadále přesvědčen, že trvalý mír nelze v Sýrii a Iráku nastolit bez toho, aby byli k odpovědnosti za spáchané zločiny povoláni jejich pachatelé, ať už stáli na kterékoli straně konfliktu, především pak pokud jde o zločiny z náboženských či etnických důvodů; opakuje svou výzvu, aby byly osoby podezřelé ze spáchání zločinů proti lidskosti v Sýrii a Iráku postaveny před Mezinárodní trestní soud, a podporuje všechny iniciativy v tomto směru;

12.    opakuje své znepokojení nad tím, že řady povstalců IS rozšířily tisíce zahraničních bojovníků, včetně občanů členských států EU; vyzývá členské státy, aby přijaly vhodná opatření k tomu, aby bojovníkům zabránily odcestovat ze své země v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 2170 (2014), a k vypracování společné strategie pro bezpečnostní služby a agentury EU za účelem sledování a kontroly džihádistů; vyzývá ke spolupráci v rámci EU a na mezinárodní úrovni s cílem přijmout vhodná právní opatření proti všem osobám, které jsou podezřelé z účasti na teroristických činech; vyzývá členské státy, aby zintenzivnily spolupráci a výměnu informací mezi sebou navzájem i s orgány EU;

13.    vyzývá mezinárodní společenství, aby poskytlo více humanitární pomoci lidem zasaženým krizí v Iráku a Sýrii a aby poskytlo přímou finanční podporu hostitelským zemím; vítá závazky členských států EU, jež je největším dárcem finanční pomoci, a jejich závazky do budoucna; vyzývá EU, aby vyvinula tlak na všechny dárce, aby urychleně splnili své sliby a závazky;

14.    pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Radě OSN pro lidská práva, vládě a zákonodárnému sboru Iráku, regionální vládě Kurdistánu a všem stranám zapojeným do konfliktu v Sýrii.

Právní upozornění - Ochrana soukromí