Procedūra : 2015/2559(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0138/2015

Pateikti tekstai :

B8-0138/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0040

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 139kWORD 71k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0136/2015
9.2.2015
PE549.931v01-00
 
B8-0138/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl humanitarinės krizės Irake ir Sirijoje, ypač susijusios su grupuote „Islamo valstybė“ (2015/2559(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Philippe Juvin, Fernando Ruas, József Nagy PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl humanitarinės krizės Irake ir Sirijoje, ypač susijusios su grupuote „Islamo valstybė“ (2015/2559(RSP))  
B8‑0138/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo rezoliucijas dėl Irako ir Sirijos,

–       atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2014 m. gruodžio 15 d. išvadas,

–       atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2014 m. rugpjūčio 30 d. išvadas dėl Irako ir Sirijos,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus dėl Irako ir Sirijos,

–       atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus pareiškimus dėl Irako ir Sirijos,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi dėl Sirijoje užsitęsusio smurto kilo humanitarinė krizė: žuvo virš 200 000 žmonių, kurių dauguma civiliai, ir virš 7 mln. žmonių perkelta šalies viduje; kadangi daugiau nei 12 mln. Sirijos gyventojų reikalinga pagalba; kadangi per 3 mln. Sirijos gyventojų pabėgo iš šalies – daugiausia į Libaną, Turkiją, Jordaniją, Iraką ir Egiptą;

B.     kadangi humanitarinė padėtis Irake blogėja; kadangi daugiau nei 5 mln. žmonių reikalinga skubi humanitarinė pagalba ir virš 2 mln. Irako gyventojų yra perkelti šalies viduje;

C.     kadangi teroristinė organizacija „Islamo valstybė“ (IS) yra pradėjusi sistemingas etninio valymo kampanijas šiaurės Irake ir Sirijoje ir vykdo karo nusikaltimus, įskaitant masinio susidorojimo žudynes ir grobimus, prieš etnines ir religines mažumas; kadangi JT jau yra informavusios apie tikslinius žudymus, priverstinį atvertimą į islamą, grobimus, prekybą moterimis, moterų ir vaikų pavergimą, vaikų išnaudojimą savižudiškiems sprogdinimams, lytinį ir fizinį smurtą bei kankinimą; kadangi IS yra nusitaikiusi į krikščionių, jazidų, trukmėnų, šabakų, kakajų, saabėjų ir šiitų bendruomenes, taip pat į daugybę arabų ir musulmonų sunitų;

D.     kadangi IS savo kontroliuojamoje teritorijoje steigia neteisėtus vadinamuosius šariato teismus, nežmoniškai ir žiauriai baudžiančius vyrus, moteris ir vaikus; kadangi IS yra paskelbusi baudžiamąjį kodeksą ir jame išvardyti nusikaltimai, už kuriuos baudžiama galūnių nukirsdinimu, užmėtymu akmenimis ir nukryžiavimu; kadangi baudžiami asmenys kaltinami grupuotės ekstremistiškai interpretuojamos islamo šariato teisės pažeidimais arba tariamu nelojalumu;

E.     kadangi panašu, kad pavojus gresia išsilavinusioms savo darbą išmanančioms moterims, ypač toms, kurios kandidatuoja rinkimuose į valstybines pareigas; kadangi 2015 m. pradžios ataskaitose pranešama apie trijų teisininkių egzekucijas;

F.     kadangi neseniai Mosulo centre nužudyti keturi gydytojai, kaip tariama, atsisakę gydyti IS kovotojus; kadangi, kaip pranešama, 2015 m. sausio 1 d. Faludžoje IS įvykdė egzekuciją 15 Al-Jumailah sunitų genčiai priklausiusių civilių už jų tariamą bendradarbiavimą su Irako saugumo pajėgomis; kadangi 2015 m. sausio 9 d. Douro viešojoje aikštėje IS nužudė mažiausiai 14 vyrų, atsisakiusių prisiekti jai ištikimybę; kadangi 2015 m. IS nužudė japonų įkaitus Haruną Yukawą ir Kenji Goto bei Jordanijos pilotą Muathą al-Kasaesbehą;

1.      griežtai smerkia sistemišką plačiai paplitusį žmogaus teisių niekinimą ir pažeidinėjimą, už kurį Irake ir Sirijoje atsakinga IS, įskaitant įkaitų žudymą ir smurtą prieš religines ir etnines mažumas bei pažeidžiamas grupes; be išlygų atmeta IS vadovybės pareiškimą apie kalifato sukūrimą šiuo metu savo kontroliuojamose teritorijose ir laiko jį neteisėtu; smerkia neteisėtų vadinamųjų šariato teismų steigimą IS kontroliuojamoje teritorijoje; reiškia gilią užuojautą ir gailestį visų konflikto aukų šeimoms; ragina nedelsiant paleisti visus įkaitus;

2.      pabrėžia, kad plačiai paplitę ar sistemingi išpuoliai, nukreipti prieš civilius dėl jų etninės kilmės ar politinių pažiūrų, religijos, įsitikinimų ar lyties, gali būti vertinami kaip nusikaltimai žmonijai; griežtai smerkia bet kokį persekiojimą, diskriminaciją ir netoleranciją dėl religijos ir įsitikinimų, taip pat smurto aktus prieš visas religines bendruomenes; dar kartą pabrėžia, kad teisė į minties, sąžinės ir religijos laisvę yra pagrindinė žmogaus teisė;

3.      reiškia paramą visoms religinės netolerancijos ir neapykantos aukoms; solidarizuojasi su krikščionių bendruomenių nariais, kurie persekiojami ir kuriems gresia išnykimo savo tėvynėje – Irake ir Sirijoje – pavojus, taip pat su kitų persekiojamų religinių mažumų atstovais; pabrėžia, kad nusikaltimai, įvykdyti prieš krikščionių mažumas, pvz., prieš asirus, sirus ir chaldėjus, taip pat jazidus ir musulmonus šiitus, yra galutinis IS žingsnis visapusiško religinio valymo regione link; pabrėžia, kad skirtingų religinių grupių atstovai regione per amžius sugyveno taikiai;

4.      pabrėžia, kad IS ne tik kelia rimtą grėsmę Irako ir Sirijos žmonėms bei platesniajam Artimųjų Rytų regionui, bet ir tiesioginę grėsmę Europos šalių saugumui; pabrėžia, kad Iranas ir kai kurios Persijos įlankos valstybės, t. y. svarbios šalys, turi pareigą prisidėti stengiantis deeskaluoti padėtį Irake ir Sirijoje; žavisi vaidmeniu, kurį atlieka kaimyninės šalys, įskaitant Jordaniją ir Libaną, priimdamos pabėgėlius; ragina ES nedelsiant pristatyti savo visapusišką regioninę strategiją Sirijos ir Irako bei IS grėsmės klausimu; pabrėžia, kad ES reikalinga strategija, kuri papildytų JT ir su IS kovojančios koalicijos veiksmus ir pagal kurią būtų siekiama bendradarbiauti su regiono partneriais siekiant spręsti terorizmo finansavimo, ginklų tiekimo ir iš užsienio atvykstančių kovotojų srauto klausimus;

5.      remia visuotinę kampaniją prieš IS ir teigiamai vertina koalicijos partnerių įsipareigojimą bendradarbiauti vadovaujantis bendra įvairius aspektus apimančia ilgalaike strategija, kurios tikslas – pažeminti ir nugalėti IS; džiaugiasi, kad IS buvo nugalėta Sirijos Kobanio miestelyje;

6.      reiškia didžiulį susirūpinimą dėl IS ekspansijos Šiaurės Afrikoje, ypač Libijoje, kur grupuotė naudojasi politiniu vakuumu ir smurto eskalacija šalyje; primena, kad IS jau kontroliuoja Darnos miestą rytuose ir yra užėmusi tvirtas pozicijas svarbiausiuose miestuose, įskaitant Tripolį, Bengazį ir Sirtą; mano, kad regionas rizikuoja atsidurti panašiame destruktyviame chaose, kaip Sirija ir Irakas; griežtai smerkia 2015 m. IS įvykdytas dviejų egiptiečių – reporterio Sofieno Chourabi ir operatoriaus Nadhiro Ktari – žmogžudystes; taip pat griežtai smerkia 2015 m. sausio 27 d. išpuolį prieš viešbutį „Corinthia“ Tripolyje, kuris nusinešė devynias gyvybes, tarp jų – amerikiečio apsaugos rangovo ir Prancūzijos piliečio; be to, smerkia IS ir kitos su ja susijusios teroristinės grupuotės („Ansar al-charia“) Sirte įvykdytą 21 asmens, priklausančio Egipto koptų krikščionių bendruomenei, pagrobimą; ragina nedelsiant paleisti šiuos įkaitus;

7.      smerkia tai, kad IS ir jai artimos grupuotės naudoja ir eksploatuoja naftos telkinius ir su jais susijusią infrastruktūrą – taip IS gali nemenkai pelnytis – ir ragina visas valstybes pritarti JT Saugumo Tarybos rezoliucijoms Nr. 2161 (2014) ir 2170 (2014), kuriose smerkiama bet kokia – tiesioginė ar netiesioginė – prekyba su IS ir jai artimomis grupuotėmis;

8.      reiškia susirūpinimą dėl vis aktyvesnio islamo ekstremistų grupuočių ir iš užsienio atvykstančių kovotojų dalyvavimo konflikte Sirijoje; pabrėžia, kad ilgalaikiam sprendimui užtikrinti reikalingas politinis pereinamasis laikotarpis – Sirijos vadovaujamas įtraukus politinis procesas, kurį paremtų tarptautinė bendruomenė; teigiamai vertina ir remia JT specialiojo įgaliotinio Sirijai Staffano de Misturos darbą ir jo pastangas siekiant, kad būtų įšaldytos įtemptos kovos Alepo mieste; ragina visas konflikto Sirijoje šalis užtikrinti civilių gyventojų apsaugą, vykdyti pagal tarptautinę humanitarinę ir žmogaus teisių teisę prisiimtus įsipareigojimus, palengvinti humanitarinės pagalbos ir paramos teikimą visais galimais kanalais, įskaitant iš užsienio ir iš anapus konflikto linijos, bei užtikrinti viso medicinos personalo ir humanitarinės pagalbos darbuotojų saugumą;

9.      ragina Irako vyriausybę tikrai atstovauti visiems ir numatyti įtraukią darbotvarkę; pabrėžia, jog vyriausybė turėtų tinkamai atstovauti politinei, religinei ir etninei Irako visuomenės įvairovei, įskaitant savo sunitų mažumą, kad būtų nutrauktas kraujo praliejimas ir šalies fragmentacija; ragina visus dalyvius bendradarbiauti siekiant politinio stabilumo ir taikos bei palaužti IS sukilėlius; pabrėžia, kad Irako vienybė, suverenumas ir teritorinis vientisumas nepaprastai svarbūs šalies ir regiono stabilumui ir ekonominiam vystymuisi;

10.    pritaria Žmogaus teisių tarybos prašymui, pateiktam JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biurui, skubiai išsiųsti į Iraką misiją, kurios dalyviai ištirtų IS ir su ja susijusių teroristinių grupuočių įvykdytus tarptautinės žmogaus teisių teisės pažeidimus, taip pat nustatytų faktus apie šiuos pažeidimus ir jų aplinkybes, siekiant užkirsti kelią nebaudžiamumui ir užtikrinti visapusišką atskaitomybę;

11.    tebėra įsitikinęs, kad, neužtikrinus atskaitomybės už konflikto metu visų šalių įvykdytus nusikaltimus, ypač dėl religinių ar etninių priežasčių, tvari taika Sirijoje ir Irake neįmanoma; pakartoja savo raginimą asmenis, kurie įtariami Sirijoje ir Irake įvykdę nusikaltimus žmonijai, perduoti Tarptautiniam baudžiamajam teismui ir remia visas su tuo susijusias iniciatyvas;

12.    pakartoja savo susirūpinimą dėl to, kad prie IS sukilėlių prisijungia tūkstančiai iš užsienio atvykstančių kovotojų, įskaitant valstybių narių piliečius; ragina valstybes nares imtis reikiamų priemonių siekiant užkirsti kelią kovotojams išvykti iš savo šalies, kaip numatyta JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 2170 (2014), ir parengti saugumo tarnyboms ir ES agentūroms bendrą džihadistų stebėsenos ir kontrolės strategiją; ragina bendradarbiauti ES ir tarptautiniu lygmeniu siekiant imtis tinkamų teisinių veiksmų prieš bet kurį asmenį, įtariamą prisidėjus prie teroro aktų; ragina valstybes nares aktyviau bendradarbiauti ir keistis informacija tarpusavyje bei su ES įstaigomis;

13.    ragina tarptautinę bendruomenę teikti didesnę humanitarinę pagalbą ir paramą nuo krizės Irake ir Sirijoje nukentėjusiems žmonėms, taip pat teikti tiesioginę finansinę paramą priimančiosioms šalims; teigiamai vertina įsipareigojimus, kuriuos ES valstybės narės prisiėmė kaip didžiausios finansinės paramos teikėjos, ir jų pažadus ateičiai; ragina ES daryti spaudimą visiems paramos teikėjams, kad jie skubiai vykdytų pažadus ir įsipareigojimus;

14.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, JT žmogaus teisių tarybai, Irako vyriausybei ir Atstovų Tarybai, Kurdistano regioninei vyriausybei ir visoms konflikto Sirijoje šalims.

 

Teisinė informacija - Privatumo politika