Procedūra : 2015/2559(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0138/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0138/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0040

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 163kWORD 205k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0136/2015
9.2.2015
PE549.931v01-00
 
B8-0138/2015

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par humanitāro krīzi Irākā un Sīrijā, jo īpaši saistībā ar „Islāma valsti” (IS) (2015/2559(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Philippe Juvin, Fernando Ruas, József Nagy PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par humanitāro krīzi Irākā un Sīrijā, jo īpaši saistībā ar „Islāma valsti” (IS) (2015/2559(RSP))  
B8‑0138/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā savas rezolūcijas par Irāku un Sīriju,

–       ņemot vērā Ārlietu padomes 2014. gada 15. decembrī pieņemtos secinājumus,

–       ņemot vērā Eiropadomes 2014. gada 30. augustā pieņemtos secinājumus par Irāku un Sīriju,

–       ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) paziņojumus par Irāku un Sīriju,

–       ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāra paziņojumus par Irāku un Sīriju,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā nerimstošās vardarbības rezultātā Sīrijā ir iestājusies humanitārā krīze — vairāk nekā 200 000 cilvēku ir nogalināti, vairums no tiem civiliedzīvotāji, un valsts teritorijā ir pārvietoti vairāk nekā 7 miljoni cilvēku — un tā kā palīdzība ir vajadzīga vairāk nekā 12 miljoniem Sīrijas iedzīvotāju; tā kā Sīriju ir pametuši vairāk nekā 3 miljoni valsts iedzīvotāju, kas devušies bēgļu gaitās galvenokārt uz Libānu, Turciju, Jordāniju, Irāku un Ēģipti;

B.     tā kā humanitārā situācija Irākā kļūst aizvien sliktāka; tā kā neatliekama humānā palīdzība ir vajadzīga vairāk nekā 5 miljoniem cilvēku un Irākas teritorijā ir pārvietoti vairāk nekā 2 miljoni valsts iedzīvotāju;

C.     tā kā teroristu organizācija „Islāma valsts” (IS) ir sākusi sistemātiski īstenot etnisko tīrīšanu Irākas ziemeļos un Sīrijā, pastrādājot kara noziegumus pret etniskajām un reliģiskajām minoritātēm, tostarp kolektīvas masu slepkavības un cilvēku nolaupīšanu; tā kā ANO jau ir ziņojusi par cilvēku mērķtiecīgu nogalināšanu, piespiedu pievēršanu citai ticībai, cilvēku nolaupīšanu, sieviešu tirdzniecību, sieviešu un bērnu paverdzināšanu, bērnu vervēšanu pašnāvnieku bumbu sprādzienu rīkošanai, kā arī par seksuālu un fizisku vardarbību un spīdzināšanu; tā kā IS mērķtiecīgi uzbrūk kristiešu, jezīdu, turkmēņu, šabaku, kakaiešu, sābiešu un šiītu kopienām, kā arī daudziem arābiem un sunnītu musulmaņiem;

D.     tā kā IS kontrolētajā teritorijā ir izveidotas tā dēvētās „šariata tiesas”, kas izpilda nežēlīgus un necilvēcīgus sodus vīriešiem, sievietēm un bērniem; tā kā IS ir publiskojusi pati savu kriminālkodeksu, kurā uzskaitīti noziegumi, par kuriem pienākas tāds sods kā amputēšana, nomētāšana ar akmeņiem un sišana krustā; tā kā sods cilvēkiem tiek piespriests par to, ka viņi ir pārkāpuši grupējuma ekstrēmi interpretētos islāma šariata likumus, vai arī tāpēc, ka viņi tiek uzskatīti par neuzticamiem;

E.     tā kā apdraudētas šķiet tieši izglītotas sievietes, kurām ir profesionāla nodarbošanās, un jo īpaši tās sievietes, kas ir kandidējušas uz vēlētu amatu valsts pārvaldē; tā kā 2015. gada sākumā ir ziņots par nāvessoda izpildi trim juristēm;

F.     tā kā Mosulas (Mosul) centrā nesen ir nogalinātas četras ārstes, kuras esot atteikušās sniegt palīdzību IS kaujiniekiem; tā kā tiek ziņots, ka 2015. gada 1. janvārī Fallūdžas (Fallujah) pilsētā IS ir izpildījusi nāvessodu 15 civiliedzīvotājiem no Džumaili (Al Jumaili) arābu sunnītu cilts, kas turēti aizdomās par sadarbību ar Irākas drošības spēkiem; tā kā 2015. gada 9. janvārī Dauras (Al-Dour) pilsētas laukumā IS ir izpildījusi nāvessodu vismaz 14 vīriešiem, kuri atteicās zvērēt tai uzticību; tā kā 2015. gadā IS ir izpildījusi nāvessodu japāņu ķīlniekiem Haruna Yukawa un Kenji Goto un Jordānijas pilotam Muath al‑Kasaesbeh,

1.      asi nosoda sistemātiskos, plašos un ļaunprātīgos cilvēktiesību pārkāpumus Irākā un Sīrijā, kuros vainojama IS, tostarp ķīlnieku nogalināšanu un vardarbību pret reliģiskajām un etniskajām minoritātēm un neaizsargātām cilvēku grupām; kā nelikumīgu pilnībā noraida IS vadītāju paziņojumu par „kalifāta” izveidi teritorijā, kuru tā pašlaik kontrolē; pauž nožēlu, ka IS kontrolētajā teritorijā ir izveidotas nelikumīgas „šariata tiesas”; jūt līdzi visu konflikta upuru ģimenēm un pauž tām dziļu līdzjūtību; prasa nekavējoties atbrīvot visus ķīlniekus;

2.      uzsver, ka plašus vai sistemātiskus uzbrukumus civiliedzīvotājiem viņu etniskās, politiskās vai reliģiskās piederības, ticības vai dzimuma dēļ var uzskatīt par noziegumu pret cilvēci; asi nosoda jebkādu vajāšanu, diskrimināciju un neiecietību, kuras pamatā ir reliģija un ticība, kā arī nosoda vardarbību pret visām reliģiskajām kopienām; atkārtoti uzsver, ka tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību ir vienas no cilvēka pamattiesībām;

3.      pauž atbalstu visiem, kas cietuši no neiecietības un naida reliģiskās piederības dēļ; pauž solidaritāti ar kristiešu kopienu pārstāvjiem, kuri tiek vajāti un kuriem viņu dzimtenē — Irākā un Sīrijā — draud iznīcināšana, un solidarizējas arī ar citām reliģiskajām minoritātēm, kas pakļautas vajāšanai; uzsver, ka noziegumi, kas pastrādāti pret kristiešu minoritātēm, piemēram, asīriešiem, sīriešiem un haldiešiem, arī jezīdiem un šiītu musulmaņiem, ir pēdējais IS solis ceļā uz pilnīgu reliģisko tīrīšanu šajā reģionā; uzsver, ka dažādas reliģiskās grupas šajā reģionā ir mierīgi sadzīvojušas gadsimtiem ilgi;

4.      uzsver, ka IS nopietni apdraud ne vien Irākas un Sīrijas, un visa Tuvo Austrumu reģiona iedzīvotājus, bet arī tieši apdraud Eiropas valstu drošību; uzsver, ka Irānai un citām ietekmīgām Persijas līča valstīm ir jāpalīdz mazināt saspīlējumu Irākā un Sīrijā; atzinīgi vērtē kaimiņvalstu, tostarp Jordānijas un Libānas, rīcību, kuras ir uzņēmušas bēgļus; prasa, lai ES nekavējoties izklāstītu visaptverošu reģionālo stratēģiju, kas īstenojama attiecībā uz Sīriju un Irāku un IS radīto apdraudējumu; uzsver, ka ES ir vajadzīga stratēģija, kura papildina ANO un pret IS vērstās koalīcijas pasākumus un kuras mērķis ir veidot sadarbību ar reģionālajiem partneriem, lai risinātu tādas problēmas kā terorisma finansēšana, ieroču piegāde un transnacionālu ārvalstu kaujinieku plūsma;

5.      atbalsta globālo kampaņu pret IS un atzinīgi vērtē koalīcijas partneru apņemšanos kopīgi īstenot vispārēju un daudzpusīgu ilgtermiņa stratēģiju, lai vājinātu un sakautu IS; ir gandarīts par IS sakāvi Sīrijas pilsētā Kobanē (Kobani);

6.      ir ļoti noraizējies par IS izvērsto darbību Ziemeļāfrikā un jo īpaši Lībijā, kur grupējums izmanto politisko vakuumu un vardarbības eskalāciju valstī; atgādina, ka IS jau kontrolē Dernas (Darna) pilsētu Lībijas austrumos un ir nostiprinājusies lielākajās pilsētās, tostarp Tripolē (Tripoli), Bengāzī (Benghazi) un Sirtē (Sirte); uzskata, ka reģionam draud iznīcinošs haoss — līdzīgi kā Sīrijā un Irākā; asi nosoda divu ēģiptiešu — reportiera Sofien Chourabi un operatora Nadhir Ktari — slepkavību, ko 2015. gadā pastrādājusi IS; asi nosoda arī 2015. gada 27. janvāra uzbrukumu viesnīcai „Corinthia” Tripolē, kura rezultātā dzīvību zaudēja deviņi cilvēki, tostarp ASV apsardzes pakalpojumu sniedzējs un Francijas pilsonis; turklāt nosoda 21 Ēģiptes koptu kristieša nolaupīšanu Sirtē, ko veikusi IS un vēl viens tās sabiedrotais teroristu grupējums (Ansar al-Sharia); prasa nekavējoties atbrīvot šos ķīlniekus;

7.      nosoda to, ka IS un ar to saistītie grupējumi izmanto un apsaimnieko naftas ieguves laukus un attiecīgo infrastruktūru, kas ļauj IS gūt vērā ņemamus ienākumus, un mudina visas valstis ievērot ANO Drošības padomes rezolūcijas Nr. 2161 (2014) un Nr. 2170 (2014), kurās nosodīta jebkāda tieša vai netieša tirgošanās ar IS un ar to saistītajiem grupējumiem;

8.      ir nobažījies, jo konfliktā Sīrijā aizvien vairāk iesaistās radikālo islāmistu grupējumi un transnacionāli ārvalstu kaujinieki; uzsver, ka noturīgam risinājumam ir vajadzīga politiska pāreja, ko nodrošinātu iekļaujošs politiskais process, kuru ar starptautiskās sabiedrības atbalstu īstenotu paši Sīrijas iedzīvotāji; atzinīgi vērtē un atbalsta ANO īpašā sūtņa Sīrijā Staffan de Mistura darbību un viņa centienus panākt uguns pārtraukšanu smagajās kaujās Alepo (Aleppo); aicina visas Sīrijas konfliktā iesaistītās puses nodrošināt civiliedzīvotāju aizsardzību, pildīt saistības, ko tām uzliek starptautisko humanitāro tiesību un cilvēktiesību akti, veicināt humānās palīdzības un atbalsta sniegšanu pa visiem iespējamiem kanāliem, tostarp pāri robežām un frontes līnijām, kā arī garantēt visa medicīniskā personāla un humānās palīdzības sniedzēju drošību;

9.      aicina panākt, lai Irākas valdība būtu patiesi pārstāvnieciska un ar iekļaujošu darba kārtību; uzsver, ka valdībai vajadzētu pienācīgi pārstāvēt Irākas sabiedrības politisko, reliģisko un etnisko daudzveidību, tostarp sunnītu minoritāti, jo citādi nebūs iespējams apturēt asinsizliešanu un valsts sašķelšanos; aicina visus dalībniekus apvienot spēkus, lai panāktu politisko stabilitāti un mieru un cīnītos pret IS nemierniekiem; uzsver, ka Irākas vienotība, suverenitāte un teritoriālā integritāte ir būtiska stabilitātei un ekonomikas attīstībai valstī un reģionā;

10.    atbalsta ANO Cilvēktiesību padomes pieprasījumu ANO augstā cilvēktiesību komisāra birojam steidzami nosūtīt uz Irāku misiju, kas izmeklētu ļaunprātīgos starptautisko cilvēktiesību pārkāpumus, kurus pastrādājusi IS un ar to saistītie teroristu grupējumi, un kas noskaidrotu šādu ļaunprātīgu pārkāpumu faktus un apstākļus, tā nepieļaujot nesodāmību un nodrošinot, lai visi vainīgie tiktu saukti pie atbildības;

11.    joprojām ir pārliecināts, ka noturīgu mieru Sīrijā un Irākā nevarēs panākt, ja visu pušu pārstāvji netiks saukti pie atbildības par konflikta laikā pastrādātajiem noziegumiem, jo īpaši tiem, kas veikti reliģiskas vai etniskas piederības dēļ; atkārtoti pieprasa nodot Starptautiskajai Krimināltiesai personas, kas tiek turētas aizdomās par noziegumiem pret cilvēci Sīrijā un Irākā, un atbalsta ikvienu iniciatīvu, kas to palīdz īstenot;

12.    atkārtoti pauž bažas par to, ka IS nemierniekiem ir pievienojušies tūkstošiem transnacionālu ārvalstu kaujinieku, kuru vidū ir arī ES dalībvalstu pilsoņi; aicina dalībvalstis veikt attiecīgus pasākumus atbilstoši ANO Drošības padomes rezolūcijai Nr. 2170 (2014), lai nepieļautu, ka kaujinieki no šīm valstīm dodas uz nemieru apgabaliem, un izstrādāt drošības dienestiem un ES aģentūrām kopīgu stratēģiju džihādistu uzraudzībai un kontrolei; pieprasa īstenot sadarbību ES un starptautiskā līmenī, lai ar attiecīgiem tiesiskiem līdzekļiem vērstos pret ikvienu personu, kas tiek turēta aizdomās par līdzdalību terora aktos; aicina dalībvalstis intensīvāk sadarboties un apmainīties ar informāciju gan savstarpēji, gan ar ES struktūrām;

13.    aicina starptautisko sabiedrību sniegt humāno palīdzību un atbalstu cilvēkiem, kurus skārusi krīze Irākā un Sīrijā, un sniegt tiešu finansiālu atbalstu valstīm, kas devušas viņiem patvērumu; atzinīgi vērtē saistības, ko turpmāk ir apsolījušas īstenot ES — lielākā finansiālā atbalsta sniedzēja — dalībvalstis; prasa ES izdarīt spiedienu uz visiem līdzekļu devējiem, lai tie pildītu savus solījumus un nevilcinoties īstenotu saistības, ko ir uzņēmušies;

14.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, ES īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram, ANO Cilvēktiesību padomei, Irākas valdībai un Pārstāvju palātai, Kurdistānas reģionālajai valdībai, kā arī visām Sīrijas konfliktā iesaistītajām pusēm.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika