Postup : 2015/2559(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0138/2015

Predkladané texty :

B8-0138/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0040

NÁVRH UZNESENIA
PDF 138kWORD 74k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0136/2015
9.2.2015
PE549.931v01-00
 
B8-0138/2015

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o humanitárnej kríze v Iraku a Sýrii, najmä v kontexte IŠ (2015/2559(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Philippe Juvin, Fernando Ruas, József Nagy v mene poslaneckého klubu PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o humanitárnej kríze v Iraku a Sýrii, najmä v súvislosti s IŠ (2015/2559(RSP))  
B8‑0138/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenia o Iraku a Sýrii,

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 15. decembra 2014,

–  so zreteľom na závery Európskej rady o Iraku a Sýrii z 30. augusta 2014,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o Iraku a Sýrii,

–  so zreteľom na vyhlásenia generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov o Iraku a Sýrii,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže pokračujúce násilie v Sýrii má za následok humanitárnu krízu, pričom zomrelo vyše 200 000 ľudí, väčšina z nich civilistov, a viac ako 7 miliónov osôb je vysídlených v rámci krajiny, a keďže viac ako 12 miliónov Sýrčanov potrebuje pomoc; keďže viac ako 3 milióny Sýrčanov utieklo z krajiny najmä do Libanonu, Turecka, Jordánska, Iraku a Egypta;

B.  keďže humanitárna situácia v Iraku sa zhoršuje; keďže viac ako 5 miliónov ľudí potrebuje naliehavú humanitárnu pomoc a viac než 2 milióny Iračanov je vysídlených v rámci krajiny;

C.  keďže teroristická organizácia Islamský štát (IŠ) začala systematické kampane etnických čistiek v severnom Iraku a v Sýrii, pri ktorých pácha voči etnickým a náboženským menšinám vojnové zločiny vrátane hromadných popráv a únosov; keďže OSN už informovala o cielenom zabíjaní, nútených konverziách, únosoch, predaji žien, zotročovaní žien a detí, nábore detí na samovražedné bombové útoky a o sexuálnom a fyzickom zneužívaní a mučení; keďže cieľom IS boli komunity kresťanov, jezídov, Turkménov, Šabakov, Kakajov, Sabejcov a šiítov, ako aj mnohí Arabi a sunitskí moslimovia;

D.  keďže IŠ zriadil nezákonné takzvané šaría súdy na území pod jeho kontrolou, ktoré vykonávajú kruté a neľudské tresty voči mužom, ženám a deťom; keďže IŠ vydal trestný zákonník uvádzajúci trestné činy, ktoré sa trestajú amputáciou, ukameňovaním a ukrižovaním; keďže trestané osoby sú obviňované z porušovania islamského práva šaría podľa extrémistického výkladu skupiny, alebo zo zrady;

E.  keďže vzdelané pracujúce ženy a najmä ženy kandidujúce vo voľbách do verejných úradov, sa zdajú byť v ohrození; keďže na začiatku roka 2015 správy uvádzali, že boli popravené tri právničky;

F.  keďže nedávno boli v centre Mosulu zabití štyria lekári údajne po tom, ako odmietli poskytnúť starostlivosť bojovníkom IŠ; keďže 1. januára 2015 IŠ údajne popravil 15 civilistov zo sunitského arabského kmeňa Džumaili vo Falludži za to, že boli podozriví zo spolupráce s irackými bezpečnostnými silami; keďže 9. januára 2015 popravil IŠ najmenej 14 mužov na verejnom námestí v Doure za to, že odmietli sľúbiť oddanosť organizácii; keďže v roku 2015 popravil IŠ japonských rukojemníkov Harunu Jukawu a Kendžiho Gota a jordánskeho pilota Mu´áza al-Kasásbu;

1.  dôrazne odsudzuje systematické a rozsiahle porušovanie a zneužívanie ľudských práv, ktorého sa dopúšťa IŠ v Iraku a Sýrii, vrátane zabíjania rukojemníkov a násilia voči náboženským a etnickým menšinám a zraniteľným skupinám; odmieta bez výhrad považuje za nelegitímne oznámenie zo strany vedenia IŠ, že organizácia zriadila kalifát v oblastiach, ktoré v súčasnosti ovláda; odsudzuje vytvorenie tzv. súdov šaría na území kontrolovanom Islamským štátom; vyjadruje hlboký súcit a sústrasť obetiam všetkých obetí konfliktu; žiada okamžité prepustenie všetkých rukojemníkov;

2.  zdôrazňuje, že rozsiahle a systematické útoky proti civilistom z dôvodu ich etnického či politického pozadia, vyznania, viery alebo pohlavia môžu predstavovať zločin proti ľudskosti; dôrazne odsudzuje všetky formy diskriminácie a netolerancie vyplývajúcej z vyznania a viery, a tiež prejavy násilia voči všetkým náboženským spoločenstvám; opätovne zdôrazňuje, že sloboda myslenia, svedomia a vyznania je základným ľudským právom;

3.  vyjadruje podporu všetkým obetiam náboženskej neznášanlivosti a nenávisti; vyjadruje solidaritu s členmi kresťanských spoločenstiev, ktoré sú vo svojich domovských krajinách Iraku a Sýrii prenasledované a hrozí im zánik, ako aj iným prenasledovaným náboženským menšinám; zdôrazňuje, že zločiny páchané proti kresťanským menšinám ako Asýrčania, Aramejci a Chaldejci ako aj proti jezídom a šiítskym moslimom sú posledným krokom IŠ k úplnej náboženskej čistke regiónu ; zdôrazňuje, že príslušníci rôznych náboženských skupín žili v regióne v mieri už stáročia;

4.  zdôrazňuje, že IŠ nie je iba vážnou hrozbou pre obyvateľov Iraku a Sýrie a pre širší Blízky východ, ale priamo ohrozuje bezpečnosť európskych krajín; zdôrazňuje, že Irán a určité arabské štáty Perzského zálivu, ktoré sú významnými zúčastnenými stranami, majú zodpovednosť za úsilie o deeskaláciu v Iraku a Sýrii; vyjadruje pochvalu susedným krajinám vrátane Jordánska a Libanonu za prijímanie utečencov; vyzýva EÚ, aby čo najskôr predložila svoju komplexnú regionálnu stratégiu o Sýrii a Iraku a hrozbe IŠ; zdôrazňuje, že EÚ potrebuje stratégiu, ktorá bude dopĺňať činnosti OSN a koalície proti IŠ a bude zameraná na spoluprácu s regionálnymi partnermi na riešenie problematiky financovania terorizmu, dodávok zbraní a prísunu zahraničných bojovníkov;

5.  podporuje celosvetovú kampaň proti IŠ a víta odhodlanie koaličných partnerov na spoluprácu v rámci spoločnej, mnohostrannej a dlhodobej stratégie na oslabenie a porážku IŠ; víta porážku IŠ v sýrskom meste Kobane;

6.  je hlboko znepokojený expanziou IŠ v severnej Afrike a najmä v Líbyi, kde skupina využíva politické vákuum a eskaláciu násilia v krajine; pripomína, že IŠ už ovláda mesto Darna na východe a pôsobí vo veľkých mestách vrátane Tripolisu, Benghází a Syrty; domnieva sa, že regiónu hrozí, že skončí v deštruktívnom chaose podobnom tomu, čo sa deje v Sýrii a Iraku; dôrazne odsudzuje vraždy dvoch Egypťanov, reportéra Sofiena Chourabiho a kameramana Nadhira Ktariho, ktoré spáchal IŠ v roku 2015; takisto dôrazne odsudzuje útok z 27. januára 2015 na hoteli Corinthia v Tripolise, ktorý si vyžiadal deväť životov, vrátane pracovníkov americkej bezpečnostnej služby a francúzskeho občana; takisto odsudzuje únos 21 koptských kresťanov v Syrte, za ktorý je zodpovedný IŠ a pridružené teroristické skupiny (Ansar al-Šaría); žiada okamžité prepustenie týchto rukojemníkov;

7.  odsudzuje používanie a využívanie ropných polí a súvisiacej infraštruktúry zo strany IŠ a pridružených skupín, čo IŠ umožňuje vytvárať značné príjmy, a vyzýva všetky štáty, aby dodržiavali rezolúcie BR OSN 2161 (2014) a 2170 (2014), ktoré odsudzujú všetko obchodovanie, priame alebo nepriame, s IŠ a pridruženými skupinami;

8.  vyjadruje znepokojenie nad rastúcim zapojením extrémistických islamistických skupín a zahraničných bojovníkov do konfliktu v Sýrii; zdôrazňuje, že dlhodobé riešenie vyžaduje politickú zmenu prostredníctvom inkluzívneho politického procesu vedeného Sýrčanmi s podporou medzinárodného spoločenstva; víta a podporuje prácu osobitného vyslanca OSN pre Sýriu Staffana de Misturu va jeho úsilie o zmrazenie ťažkých bojov v Aleppe; vyzýva všetky strany konfliktu v Sýrii, aby zaistili ochranu civilného obyvateľstva, aby plnili svoje záväzky podľa medzinárodného humanitárneho práva a práva ľudských práv, uľahčili poskytovanie humanitárnej pomoci a pomoci všetkými možnými spôsobmi, aj cez hranice a línie konfliktov, a aby zaistili bezpečnosť všetkých zdravotníckych pracovníkov a humanitárnych pracovníkov;

9.  vyzýva irackú vládu, aby bola skutočne reprezentatívna a mala inkluzívny program; zdôrazňuje, že vláda by mala riadne reprezentovať politickú, náboženskú a etnickú rozmanitosť irackej spoločnosti vrátane sunitskej menšiny, aby sa skončilo krviprelievanie a zastavil rozpad krajiny; vyzýva všetkých účastníkov, aby spolupracovali v záujme politickej stability a mieru a v boji proti IŠ; zdôrazňuje skutočnosť, že jednota, zvrchovanosť a územná celistvosť Iraku sú nevyhnutné pre stabilitu a hospodársky rozvoj krajiny a regiónu;

10.  podporuje požiadavku Rady pre ľudské práva voči Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva, aby do Iraku urýchlene vyslal misiu, ktorá by vyšetrovala porušovanie a zneužívanie medzinárodných ľudských práv členmi IŠ a príbuzných teroristických skupín a zistila skutkový stav a okolnosti takéhoto zneužívania, aby sa tak zabránilo beztrestnosti a zabezpečila plná zodpovednosť;

11.  je naďalej presvedčený, že v Sýrii a Iraku nemožno udržať mier bez toho, aby sa všetky strany zodpovedali za zločiny spáchané počas konfliktu, najmä za zločiny z náboženských alebo etnických dôvodov; opakuje svoju výzvu na postavenie osôb podozrivých z spáchania zločinov proti ľudskosti v Sýrii a Iraku pred Medzinárodný trestný súd a podporuje všetky iniciatívy v tomto smere;

12.  Opakuje svoje znepokojenie nad tým, že tisíce zahraničných bojovníkov vrátane občanov členských štátov sa pridali k povstaniu IŠ; vyzýva členské štáty, aby prijali primerané opatrenia na predchádzanie odcestovaniu bojovníkov z ich územia, v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 2170 (2014), a vytvorili spoločnú stratégiu pre bezpečnostné služby a agentúry EÚ, pokiaľ ide o monitorovanie a kontrolu džihádistov; vyzýva na spoluprácu v rámci EÚ a na medzinárodnej úrovni s cieľom prijať príslušné právne opatrenia proti akýmkoľvek jednotlivcom podozrivým zo zapojenia sa do teroristických činov; vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili spoluprácu a výmenu informácií medzi sebou a s orgánmi EÚ;

13.  vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby poskytlo viac humanitárnej pomoci a pomoci ľuďom postihnutým krízou v Iraku a Sýrii, a poskytlo priamu finančnú podporu hostiteľským krajinám; víta záväzky členských štátov a EÚ ako najväčšieho darcu finančnej pomoci a prísľuby do budúcnosti; žiada EˇU, aby vyvíjala tlak na všetkých poskytovateľov pomoci, aby čo najrýchlejšie splnili a realizovali svoje sľuby;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, Rade OSN pre ľudské práva, vládam a zástupcom Rady Iraku, regionálnej vláde Kurdistanu a všetkým stranám zapojeným do konfliktu v Sýrii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia