Διαδικασία : 2015/2559(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0139/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0139/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0040

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 178kWORD 115k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0136/2015
9.2.2015
PE549.932v01-00
 
B8-0139/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και στη Συρία ιδίως στο πλαίσιο του ΙΚ (Ισλαμικό Κράτος) (2015/2559(RSP))


Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Karima Delli, Igor Šoltes εξ ονόματος της Ομάδας των Verts/ALE

 


Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και στη Συρία ιδίως στο πλαίσιο του ΙΚ (Ισλαμικό Κράτος)  
B8‑0139/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Ιράκ και τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για το Ιράκ και τη Συρία, ιδίως δε εκείνα της 15ης Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το Ιράκ και τη Συρία, της 30ής Αυγούστου 2014,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας/Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΥΕ/ΑΕ) σχετικά με το Ιράκ και τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα 2139, 2165 και 2170 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών S-22/1,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ανεξάρτητης διεθνούς εξεταστικής επιτροπής για την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, με τίτλο "Κράτος τρόμου-ζώντας κάτω από το ISIS στη Συρία της 14ης Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το Ιράκ και τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη τις πρόσφατες δηλώσεις του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες Antonio Guterres σχετικά με την κατάσταση των Συρίων και Ιρακινών προσφύγων,

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, της 5ης Σεπτεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, τους Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την προώθηση και προστασία της ελευθερίας θρησκείας ή πίστης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Διάσκεψης των Παρισίων σχετικά με την Ειρήνη και την Ασφάλεια στο Ιράκ της 15ης Σεπτεμβρίου 2014 και την επακόλουθη πρώτη υπουργική ολομέλεια στις 3 Δεκεμβρίου 2014 για την Παγκόσμια Συμμαχία 60 κρατών για την αντιμετώπιση του Ισλαμικού κράτους του Ιράκ και της Ανατολής (ISIL) που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 3 Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την Διεθνή Διάσκεψη σχετικά με την κατάσταση των Συρίων προσφύγων– στήριξη της σταθερότητας στην περιοχή που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 28 Οκτωβρίου 2014 και τη Διάσκεψη Χορηγών που συγκάλεσε σε υπουργικό επίπεδο ο UNHCR στις 9 Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την εκ νέου ρύθμιση για άλλες μορφές αποδοχής των Συρίων προσφύγων,

–  έχοντας υπόψη την Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, και το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με την Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ(1),

–  έχοντας υπόψη την Κοινή Ανακοίνωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική ασφαλείας /Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο "Στοιχεία για μια περιφερειακή πολιτική της ΕΕ για τη Συρία και το Ιράκ καθώς και για την απειλή Daesh" της 6ης Φεβρουαρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση στη Συρία, που εισέρχεται στο πέμπτο έτος της, οδήγησε σε μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική καταστροφή από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο· ότι σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, η σύγκρουση οδήγησε στο θάνατο άνω των 200.000 ατόμων, η πλειοψηφία των οποίων άμαχοι, άνω των 7.6 εκατομμυρίων ατόμων που εκτοπίστηκαν σε εσωτερικό επίπεδο και άνω των 12,2 εκατομμυρίων Συρίων σε απελπιστική ανάγκη βοηθείας εντός της Συρίας· ότι 212.000 άτομα εξακολουθούν να τελούν υπό κατάσταση αποκλεισμού – 185.000 άτομα από κυβερνητικές δυνάμεις και 26.5000 άτομα από δυνάμεις της αντιπολίτευσης· ότι άνω των 3,5 εκατομμυρίων Συρίων εγκατέλειψαν την χώρα τους – κυρίως με κατεύθυνση στον Λίβανο, την Τουρκία, την Ιορδανία, το Ιράκ και την Αίγυπτο – και αντιπροσωπεύουν σήμερα τον υψηλότερο πληθυσμό προσφύγων στο πλαίσιο της εντολής της UNHCR σε παγκόσμιο επίπεδο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στο Ιράκ εξακολουθεί να επιδεινώνεται ενώ οι ανάγκες αυξάνονται· ότι άνω των 5,2 εκατομμύρια ατόμων χρειάζονται επειγόντως ανθρωπιστική βοήθεια και άνω των 2,1 εκατομμυρίων Ιρακινών έχουν εσωτερικώς εκτοπισθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι 3,6 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιοχές ελεγχόμενες από το ΙΚ, και 2,2 εκατομμύρια από αυτούς έχουν άμεση ανάγκη βοήθειας και βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτες περιοχές ότι άνω των 500.000 Ιρακινών εγκατέλειψαν το Ανατολικό Ιράκ από το θέρος του 2014· ότι το Ιράκ φιλοξενεί επίσης άνω των 233.000 Συρίων προσφύγων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΙΚ έχει διαπράξει σειρά καταχρήσεων, παραβιάσεων και εγκλημάτων κατά των πληθυσμών στο Βόρειο Ιράκ και τη Συρία· ότι οι σοβαρές αυτές πράξεις περιλαμβάνουν μαζικές εκτελέσεις και εθνοκαθάρσεις που φθάνουν σε πράξεις γενοκτονίας σε βάρος συγκεκριμένων θρησκευτικών ομάδων και ιδιαίτερα Σιιτών, προσηλυτισμούς δια της βίας, εκτοπισμούς δια της βίας, λιθοβολισμούς και ακρωτηριασμούς, εξαφανίσεις και βασανιστήρια· ότι το ΙΚ έχει ιδιαίτερα στοχεύσει εθνικές και θρησκευτικές μειονότητες όπως οι Σιίτες, οι Γιαζίντι, οι Χριστιανοί, Σαμπάκ, Κάκα και κοινότητες Σαβαιτών· ότι ο ΟΗΕ έχει επίσης αναφέρει συστηματική σεξουαλική βία και δουλεία γυναικών και παιδιών, στρατολόγηση παιδιών για βομβιστικές ενέργειες αυτοκτονίας, σεξουαλικές και σωματικές κακοποιήσεις και βασανιστήρια·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εγκλήματα πολέμου και άλλες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα από τους άλλους αντιμαχόμενους, ιδιαίτερα από το καθεστώς Άσαντ, εξακολουθούν να αναφέρονται καθημερινά και σε μαζική κλίμακα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση στο Ιράκ είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον 12.000 ατόμων και τον τραυματισμό 22.000 το 2014 μόνο· ότι η σύγκρουση στη Συρία οδήγησε στο θάνατο άνω των 200.000 ατόμων από το 2011·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίθεση της Ιρακινής Κυβέρνησης σε ειρηνικές ως επί το πλείστον διαμαρτυρίες στη δυτική επαρχία του Anbar καθώς και ο φόνος 90 διαδηλωτών τον Απρίλιο του 2013 στη Hawija και 17 διαδηλωτών τον Δεκέμβριο του 2013 στο Ramadi, συνέβαλε στο να ξεσπάσει εξέγερση κατά της κυβέρνησης· ότι οι υποστηριζόμενες από την Ιρακινή κυβέρνηση παραστρατιωτικές ομάδες Shia ηγήθηκαν των δυνάμεων ασφαλείας στον αγώνα κατά του ISIS και με τον ενισχυμένο ρόλο τους διέπραξαν απαγωγές, συνοπτικές εκτελέσεις, βασανιστήρια και μαζικούς εκτοπισμούς χιλιάδων οικογενειών κάτω από καθεστώς ατιμωρησίας· ότι η κυβέρνηση δεν ζήτησε από κανέναν να λογοδοτήσει για τις παραβιάσεις αυτές εκ μέρους των παραστρατιωτικών ομάδων ή των δικών της δυνάμεων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατιωτικές θέσεις στη Συρία και το Ιράκ δεν εξελίχθηκαν δραματικά από την έναρξη των αεροπορικών επιθέσεων εκ μέρους του διεθνούς συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ κατά του ΙΚ τον Αύγουστο του 2014· ότι το ΙΚ εξακολουθεί να ελέγχει φυσικούς πόρους και εδάφη σε μεγάλες λωρίδες του Ιράκ και της Συρίας· ότι το ΙΚ απώλεσε έδαφος στην πόλη Kobane/Ein el Arab, που ανήκουν στην Μοσούλη και σε ορισμένες πόλεις στην επαρχία Al Anbar·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς της Συρίας εξακολουθεί να μην επιτίθεται σε στρατηγικές θέσεις του ΙΚ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, που πραγματοποίησε ο Ειδικός Απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών στη Συρία Staffan di Mistura προκειμένου να διαπραγματευθεί μια πολιτική ρύθμιση της σύγκρουσης στη Συρία δεν έχουν μέχρι σήμερα παρουσιάσει κάποια απτή επιτυχία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNHCR δήλωσε ότι το 50% τουλάχιστον των Συρίων απώλεσαν τις οικίες τους και το 40% των προσφύγων υποχρεώθηκαν να διαβιούν υπό δραματικές υποβαθμισμένες συνθήκες με μακροπρόθεσμες συνέπειες για την εκπαίδευση 2 εκατομμυρίων παιδιών προσφύγων· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ τρεις στους τέσσερις Σύρους ζουν σε συνθήκες φτώχειας, ενώ η ανεργία υπερβαίνει το 50%· ότι τα δύο τρίτα των Συρίων προσφύγων στην Ιορδανία διαβιούν κάτω του ορίου της φτώχειας και το 55% των προσφύγων στο Λίβανο διαβιούν σε υποβαθμισμένους οικισμούς· ότι η βία και οι διακρίσεις σε βάρος των προσφύγων παρουσιάζουν άνοδο στις χώρες φιλοξενίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNHCR απηύθυνε έκκληση στα κράτη να δημιουργήσουν τουλάχιστον 130.000 θέσεις για την επανεγκατάσταση των Συρίων προσφύγων έως το 2016· ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν δημιουργήσει 36.000 θέσεις περίπου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ύπατος Αρμοστής της UNHCR επεσήμανε ότι οι χώρες που φιλοξενούν Συρίους πρόσφυγες, ιδίως ο Λίβανος και η Ιορδανία, "παρουσίασαν δραματική αύξηση του πληθυσμού, που προκάλεσε κορεσμό στην εθνική υποδομή, τα σχολεία και τα νοσοκομεία· έλλειψη ύδατος και παροχής ενέργειας· επιβάρυνε τα δημόσια οικονομικά και δημιούργησε οικονομική δυσπραγία για μεγάλο μέρος του φιλοξενούντος πληθυσμού"·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανθρωπιστικές ανάγκες αυξάνονται εκθετικά ενώ οι υπηρεσίες του ΟΗΕ και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις αντιμετωπίζουν χρόνια κρίσιμες ελλείψεις χρηματοδότησης· ότι η έκκληση του UNHCR για ανταπόκριση σε περιφερειακό επίπεδο σε σχέση με τους πρόσφυγες χρηματοδοτείται μόλις κατά 51% από τον Ιανουάριο του 2015, με οικονομικό έλλειμμα ύψους 1.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων· ότι το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ υποχρεώθηκε προσωρινά να αναστείλει την βασική επισιτιστική βοήθεια σε 1,7 εκατομμύριο Συρίους πρόσφυγες τον Δεκέμβριο του 2014 λόγω έλλειψης χρηματοδότησης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ κινητοποίησε άνω των 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανακούφιση και τη συνδρομή των συρίων στη χώρα τους και των προσφύγων στις χώρες φιλοξενίας από την αρχή της σύγκρουσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ενεργοποιήθηκε επίσης ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία διάθεση της βοήθειας και εμπειρογνωμοσύνης στην περιοχή·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϊστάμενος της UNHCR Antonio Guterres δήλωσε στις 29 Ιανουαρίου 2015 ότι μόλις δύο ευρωπαϊκές χώρες – η Σουηδία και η Γερμανία– έχουν μέχρι σήμερα ανταποκριθεί στο απαιτούμενο επίπεδο προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες του λαού της Συρίας· ότι ο κ. Guterres κάλεσε την ΕΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής συστήματος ποσοστώσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί ένας πιο ισότιμος χειρισμός των ζητούντων άσυλο·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNHCR ενίσχυσε τη χειμερινή βοήθεια δρομολογώντας ένα χειμερινό σχέδιο ύψους 206 εκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να βοηθηθούν εκατομμύρια ευάλωτων ατόμων στην περιοχή ·ότι παρά τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν, πολλοί πρόσφυγες υποχρεούνται να διαβιούν σε μισοτελειωμένα κτίρια και ακατάλληλους οικισμούς εκτεθειμένοι σε θερμοκρασίες κάτω του μηδενός, μεγάλες χιονοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους· ότι 740.000 περίπου εσωτερικώς εκτοπισμένοι Ιρακινοί έχουν εγκατασταθεί σε υποβαθμισμένα κτίρια και η UNHRC προσπαθεί να ενισχύσει 600.000 εκτοπισμένων με τη χειμερινή ενίσχυση στο Ιράκ·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά αποτελούν το 52% του πληθυσμού των προσφύγων στην περιοχή με 2 εκατομμύρια εξ'αυτών να είναι πρόσφυγες ενώ η UNICEF παρέχει χειμερινή βοήθεια σε 916.000 παιδιά στη Συρία, το Ιράκ, το Λίβανο, την Ιορδανία και την Τουρκία από τα 1,3 εκατομμύρια παιδιά που αποτελούν το στόχο της βοηθείας· ότι η UNICEF και το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα ξεκίνησαν μια εκστρατεία χειμερινής βοηθείας τον Ιανουάριο του 2015· ότι σύμφωνα με την κα Kyung-wha Kang, Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις του ΟΗΕ, οι ενέργειες πάσχουν από έλλειψη χρηματοδότησης δεδομένου ότι έχει παραληφθεί μόλις το 39% του απαιτούμενου ποσού ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNHCR έχει δηλώσει πως εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολο να αναπτύξει δράση στην περιοχή για την παροχή της αναγκαίας βοήθειας σε αμάχους και πρόσφυγες·

1. Εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για την ανθρωπιστική τραγωδία που εξακολουθεί να πλήττει το Ιράκ και τη Συρία σε ένα άνευ προηγουμένου επίπεδου στην πρόσφατη ιστορία·

 

2. Επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει σθεναρά τις συνεχιζόμενες διάσπαρτες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων παραβιάσεων που διεπράχθησαν από κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες σε αμφότερες τις χώρες·

 

3. Αναγνωρίζει ότι η βία του ΙΚ είναι ένας εκ των πολλών παραγόντων που συμβάλλουν στην ανθρωπιστική κρίση στη Συρία, το Ιράκ και την ευρύτερη περιοχή· ζητεί σχετικά από τη διεθνή κοινότητα να υποστηρίξει μια πολιτική διαδικασία για την ανακούφιση εκατομμυρίων ατόμων από όλες τις θρησκευτικές και εθνικές ομάδες·

 

4. Τονίζει ότι παρά την απειλή που αποτελούν ένοπλες και εξτρεμιστικές ομάδες όλων των πλευρών, η απάντηση της ΕΕ στις ανθρωπιστικές ανάγκες στη Συρία και το Ιράκ θα έπρεπε να παραμείνει βασιζόμενη και ευθυγραμμιζόμενη με την Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο· καλεί την ΕΕ στην απάντησή της, να μην εξαρτά την παροχή έκτακτης βοήθειας από μια πολιτική ατζέντα βασιζόμενη στην αντιτρομοκρατία·

 

5. Καλεί όλα τα αντιμαχόμενα μέρη να συμμορφωθούν με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, να εξασφαλίσουν την προστασία του άμαχου πληθυσμού, την ανεμπόδιστη πρόσβαση σε ιατρικές διευκολύνσεις και ανθρωπιστική βοήθεια και να είναι σε θέση να εγκαταλείπουν τις περιοχές που πλήττονται από τη βία με ασφάλεια και αξιοπρέπεια·

 

6. Παραμένει σοβαρά ανήσυχο για την απειλή που συνιστά το Ισλαμικό κράτος στους πληθυσμούς του Ιράκ και της Συρίας γενικότερα· καταγγέλλει την εξτρεμιστική ιδεολογία και τις φρικαλεότητες του ΙΚ στις περιοχές που ελέγχει, περιλαμβανομένων των συνοπτικών εκτελέσεων, άκρατης βίας κατά θρησκευτικών και εθνικών μειονοτήτων, τη βίαιης υποταγής γυναικών και κοριτσιών και της δολοφονίας ομήρων·

 

7. Τονίζει ότι η ανάδυση του Ισλαμικού κράτους ως κύριου περιφερειακού παράγοντα και ως επίκεντρου της διεθνούς προσοχής από το θέρος του 2014 δεν θα έπρεπε να επισκιάζει τις βασικές και συνεχείς ευθύνες των άλλων παραγόντων σε σχέση με τη σημερινή ανθρωπιστική καταστροφή, περιλαμβανομένου καταρχήν του καθεστώτος Άσαντ, αλλά και της πρώην Ιρακινής κυβέρνησης καθώς και άλλων τοπικών παραστρατιωτικών ομάδων και εμπολέμων μερών·

 

8. Επαναλαμβάνει την απερίφραστη καταδίκη του για τα εγκλήματα που διέπραξε η κυβέρνηση της Συρίας σε βάρος του πληθυσμού της· καταδικάζει την εκ μέρους της Συρίας χρήση χημικών όπλων, ιδιαίτερα του αερίου χλωρίνης κατά αμάχων και ομάδων της αντιπολίτευσης, μεταξύ άλλων τον Απρίλιο του 2014 κατά παράβαση των προηγούμενων διεθνών δεσμεύσεών της·

 

9. Καλεί την κυβέρνηση της Συρίας να σταματήσει αμέσως τη χρήση πυροβόλων όπλων σε όλο το έδαφος της χώρας· καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη, περιλαμβανομένης της Ρωσίας και της Κίνας, να καλέσουν τη Συρία να σεβαστεί το διεθνές πρωτόκολλο για την απαγόρευση των φλογοβόλων όπλων·

 

10. Καταδικάζει την εκτεταμένη χρήση εκ μέρους της κυβέρνησης της Συρίας των πυρομαχικών διασποράς σε βάρος του πληθυσμού της χώρας παραβιάζοντας το ψήφισμα UNGA 68/182 το οποίο υποστήριξαν 140 κράτη στις 18 Δεκεμβρίου 2013·

 

11. Καταδικάζει τη συνεχιζόμενη εκ μέρους της Συρίας εκτόξευση πολλών μη κατευθυνόμενων βλημάτων σε άμαχο πληθυσμό κατά παράβαση του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 2139 της 22ας Φεβρουαρίου 2013 όπως συνέβη στις αεροπορικές επιθέσεις της Συριακής κυβέρνησης στο Χαλέπι από τις οποίες βρήκαν τον θάνατο 3.557 άμαχοι μόνο το 2014·

 

12. Καταδικάζει τη στρατηγική πολιορκίας της Συρίας που οδηγεί τον άμαχο πληθυσμό της χώρας στην υποταγή προκειμένου να ανακτηθούν εδάφη και συγκεκριμένα στις τοποθεσίες Homs, Yarmouk στη Νότιο Δαμασκό, Daraya, Ανατολική Γούτα, Moadameiya, που αφορά 200.000 άμαχο πληθυσμό και παραβιάζει το ψήφισμα 2139 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που ζητεί από τα μέρη "να σταματήσουν άμεσα τις πολιορκίες κατοικημένων περιοχών"·

 

13. Καλεί το ΙΚ, τον Jabhat al-Nusra, την Ιρακινή κυβέρνηση, τις Κουρδικές αρχές στη Συρία και την κυβέρνηση της Συρίας να ελευθερώσουν όλους τους κρατουμένους που κρατούνται αυθαίρετα· Καλεί την κυβέρνηση της Συρίας να ελευθερώσει τους άνω των 85.000 κρατουμένους που κρατούν υπό συνθήκες που φθάνουν τις βίαιες εξαφανίσεις από το ξέσπασμα της επανάστασης της Συρίας το 2011·

 

14. Καταδικάζει τις εκτελέσεις του ΙΚ και τα βασανιστήρια όπως και τον φόνο πολλών χιλιάδων κρατουμένων που εκρατούντο στα στρατιωτικά νοσοκομεία της Συρίας το 2014 όπως αναφέρουν στρατιωτικές πηγές της Συρίας και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

 

15. Καταδικάζει τη χρήση των παιδιών στρατιωτών εκ μέρους του ΙΚ καθώς και τις YPG, της κουρδικής αστυνομίας και των στρατιωτικών δυνάμεων στη Συρία και αλλού περιλαμβανομένης της Συριακής κυβέρνησης·

 

16. Χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΕΕ και των κρατών μελών της που πρωτοστατούν στις διεθνείς προσπάθειες· παραμένει ωστόσο ανήσυχο γιατί οι ανθρωπιστικές ανάγκες των πληθυσμών εξακολουθούν να ξεπερνούν τη διεθνή ανταπόκριση· καλεί τη διεθνή κοινότητα να αυξήσει περαιτέρω τις ανθρωπιστικές της προσπάθειες, ιδίως στο πλαίσιο ενός σφοδρού χειμώνα· παροτρύνει όλους τους χορηγούς να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους και να παράσχουν βοήθεια σύντομα· ζητεί αύξηση της συνεισφοράς της ΕΕ στα ανθρωπιστικά προγράμματα του ΟΗΕ και την ενίσχυση της συνεργασίας με τις διεθνείς οργανώσεις·

 

17. Χαιρετίζει τη νέα στρατηγική της ΕΕ με τίτλο "Στοιχεία για μια περιφερειακή πολιτική της ΕΕ για τη Συρία και το Ιράκ καθώς και σε σχέση με την απειλή Daesh ", ιδίως δε τη δέσμη ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ προκειμένου να υπάρξει συμβολή "στην αποκατάσταση της ειρήνης και της ασφάλειας που έχουν πληγεί θανάσιμα από την τρομοκρατία και τη βία για τόσο πολύ καιρό" σύμφωνα με την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο· υπογραμμίζει ότι οι συγκρούσεις στην περιοχή δεν θα έπρεπε να γίνουν αντιληπτές υπό το πρίσμα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας αλλά υπό το πρίσμα των μόνιμων προσδοκιών των λαών της περιοχής που εκφράσθηκε το 2011 για "ψωμί ελευθερία, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθρώπινη αξιοπρέπεια"·

 

18. Υποστηρίζει την επικέντρωση της ΕΕ στην παιδεία και την εκπαιδευτική κατάρτιση στο πλαίσιο της νέας της στρατηγικής· εκφράζει ανησυχία διότι τούτο θεωρείται πρωτίστως ως μέτρο κατά της τρομοκρατίας ενώ η εκπαίδευση αποτελεί δικαίωμα και σημαντικό εργαλείο για την προστασία των παιδιών, αγοριών και κοριτσιών·

 

19. Ζητεί διευκρινήσεις σχετικά με τα σχέδια της ΕΕ για ενισχυμένη συνεργασία κατά της τρομοκρατίας με τις χώρες της περιοχής, όπως προτείνεται στη νέα της περιφερειακή στρατηγική για τη Συρία και το Ιράκ και τον προσδιορισμό καθώς και τις συνέπειες της αποτυχίας των "χωρών εταίρων" να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που θέτουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι πολιτικές ελευθερίες καθώς και οι ελευθερίες του πολίτη·

 

20. Υποστηρίζει τις προσπάθειες της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου να ενισχυθεί ο συντονισμός της βοηθείας που παρέχουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη· ζητεί την ενίσχυση του γραφείο της ΕΕ στο Gaziantep της Τουρκίας και το άνοιγμα γραφείου της ΕΕ στην πόλη Erbil στο Βόρειο Ιράκ, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η προβολή της δράσης της ΕΕ επί τόπου περιλαμβανομένου του καλύτερου συντονισμού της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοηθείας και της στήριξης στις ανεξάρτητες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως τις ανεξάρτητες οργανώσεις των μέσων ενημέρωσης·

 

21. Καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να ανταποκριθούν στην έκκληση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες για ισχυρότερη δέσμευση σε σχέση με τον επιμερισμό των υποχρεώσεων, επιτρέποντας στους ίδιους πρόσφυγες να βρουν προστασία έξω από τις άμεσα γειτονικές περιοχές με αναδιάρθρωση των πλαισίων ανθρωπιστικής υποδοχής, την απλούστευση της επανένωσης των οικογενειών ή ελαστικότερες ρυθμίσεις για τις χορηγήσεις αδειών εισόδου· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να συντομεύσουν την εξέταση των αιτήσεων για παροχή ασύλου από αυξανόμενο αριθμό Συρίων προσφύγων οι οποίοι φεύγουν από τις ζώνες των πολεμικών επιχειρήσεων· υπογραμμίζει ιδιαίτερα την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα άτομα με συγκεκριμένες αδυναμίες όπως σοβαρές ιατρικές ανάγκες, και μειονεκτήματα σε σχέση με τη σεξουαλικότητα, το φύλο και την αναπηρία· καλεί την ΕΕ να αντιμετωπίσει το τραγικό θέμα των θανατηφόρων ταξιδιών στη Μεσόγειο· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να εξασφαλίσουν ότι το 5% των προσφύγων από τη Συρία θα μπορούν να λάβουν προστασία εκτός της περιοχής το 2015, και ότι θα δοθεί προτεραιότητα στους περισσότερο ευάλωτους πρόσφυγες και θα εξασφαλιστούν πλήρως τα δικαιώματά τους σύμφωνα με την Σύμβαση του 1951 για τους Πρόσφυγες·

 

22. Καταδικάζει τη συστηματική παραβίαση εκ μέρους των κρατών μελών της ΕΕ της Σύμβασης της Γενεύης όσον αφορά τους Σύριους πρόσφυγες, ιδίως με απελάσεις, ενίοτε βίαιες, στα θαλάσσια και τα χερσαία σύνορα εκ μέρους της Βουλγαρίας, Ισπανίας, Ελλάδας και Κύπρου των Συρίων που ζητούν άσυλο χωρίς να τους επιτρέπεται να καταθέσουν αιτήσεις για χορήγηση ασύλου·

 

23. Καλεί την κυβέρνηση της Ιορδανίας να σταματήσει τους δια της βίας εκτοπισμούς και την άρνηση εισόδου σε παλαιστίνιους πρόσφυγες που προέρχονται από τη Συρία·

 

24. Εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι και οι τέσσερις γειτονικές χώρες της Συρίας αρνήθηκαν στους Σύριους ένα ασφαλές νομικό καθεστώς·

 

25. καταδικάζει την εξάρθρωση των προσπαθειών για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Συρία και ζητεί από όλα τα εμπόλεμα μέρη να σεβαστούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να διευκολύνουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και αρωγής μέσω όλων των πιθανών διαύλων, μεταξύ άλλων πέραν των συνόρων και των γραμμών σύγκρουσης, και να κατοχυρώσουν την ασφάλεια όλου του ιατρικού προσωπικού και των εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοηθείας σύμφωνα με τα διάφορα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ·

 

26. Καταδικάζει τη συνεχιζόμενη μη συμμόρφωση της κυβέρνησης της Συρίας με το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της 2ας Φεβρουαρίου 2014 δια του οποίου ζητείται η ασφαλής, χωρίς εμπόδια ανθρωπιστική πρόσβαση στα σύνορα της Συρίας και τις γραμμές του μετώπου· εκφράζει τη βαθύτατη λύπη του γιατί το ψήφισμα της 14ης Ιουλίου 2014 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που εξουσιοδοτεί τις υπηρεσίες του ΟΗΕ και τους εταίρους να παρέχουν βοήθεια κατά μήκος των συνόρων της Συρίας χωρίς κυβερνητική άδεια, εξακολουθεί να παραβιάζεται από την κυβέρνηση της Συρίας·

 

27. είναι πεπεισμένο ότι η επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια και προστασία πρέπει να συμπληρωθεί με μακροπρόθεσμες στρατηγικές για την υποστήριξη των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και των δυνατοτήτων βιοπορισμού των γυναικών που επαναπατρίζονται, που τελούν υπό εσωτερική εκτόπιση είτε που είναι πρόσφυγες, μεγαλύτερη ενεργοποίηση και συμμετοχή, ώστε να αποκτήσουν τη δυνατότητα να επιλέξουν βιώσιμες λύσεις ανταποκρινόμενες στις ανάγκες τους·

 

28. Υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα και να επεκταθεί η παροχή βοηθείας, μεταξύ άλλων και με ειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες και ψυχολογική στήριξη στις γυναίκες και τα κορίτσια·

 

29. Εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για το υπό πολιορκία και λιμοκτονία στρατόπεδα παλαιστινίων προσφύγων στη τοποθεσία Yarmouk στη νότια Δαμασκό της Συρίας , όπου άνω των 18.000 Παλαιστινίων προσφύγων δεν έχουν πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια τις περισσότερες φορές από το 2012 και έχουν πολιορκηθεί από παραστρατιωτικούς ελεγχόμενους από την κυβέρνηση της Συρίας·

 

30. Επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει τη βία και τα εγκλήματα σε βάρος των ΛΟΑΔ στην περιοχή που έλαβαν χώρα με πλήρη ατιμωρησία· Επισημαίνει ότι η κατάσταση των ΛΟΑΔ στην περιοχή είναι ιδιαίτερα ευάλωτη, δεδομένης της περιορισμένης βοήθειας από την οικογένεια και την κοινότητα και της κυβερνητικής προστασίας διότι η ασφάλειά τους παραμένει σε κίνδυνο στις κοινότητες προσφύγων ή σε ορισμένες φιλοξενούσες κοινωνίες· καλεί την Ιρακινή κυβέρνηση, την αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Ιράκ και τις πρεσβείες των κρατών μελών της ΕΕ στην περιοχή να παράσχουν προστασία στους ΛΟΑΔ και να επιταχύνουν την άμεση επανεγκατάσταση των ατόμων αυτών που διαφεύγουν για λόγους ασφαλείας·

 

31. Παραμένει ανήσυχο για χρήση και την εκμετάλλευση των πετρελαιοπηγών και της σχετικής υποδομής από την IS και τις ομάδες που πρόσκεινται σε αυτήν, η οποία του επιτρέπει να αντλεί σημαντικά έσοδα, και καλεί όλα τα κράτη να εφαρμόσουν τις αποφάσεις 2161 (2014) και 2170 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες καταδικάζουν κάθε μορφής εμπόριο, άμεσο ή έμμεσο, με την IS και τις προσκείμενες σε αυτήν ομάδες· καλεί την ΕΕ να καταστήσει αυστηρότερες τις κυρώσεις προκειμένου να εμποδίζεται το ΙΚ να πωλεί πετρέλαιο· καλεί την ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις σε όλους τους εμπλεκομένους (κυβερνήσεις, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις) στη μεταφορά, την επεξεργασία, τη διύλιση και την εμπορική διάθεση πετρελαίου από περιοχές που ελέγχει η IS, και παράλληλα να διεξάγει αυστηρούς ελέγχους στις χρηματοοικονομικές ροές, προκειμένου να εμποδίζει την οικονομική δραστηριότητα και την εκμετάλλευση φορολογικών παραδείσων εκ μέρους του ΙΚ·

 

32. Ζητεί αυστηρότερο έλεγχο του εξοπλισμού που μεταφέρεται στο Ιράκ μέσω Τουρκίας ο οποίος χρησιμοποιείται για την κατασκευή κινητών διυλιστηρίων και για τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ τουρκικών κουρδικών και ιρακινών αρχών για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου πετρελαίου στην περιοχή· χαιρετίζει τα βήματα που ανήγγειλε τον Αύγουστο του 2014 το Κουβέιτ να εμποδίσει τη χρηματοδότηση του ΙΚ από μεμονωμένα άτομα στα τεμένη και να διοχετεύσει την ανθρωπιστική βοήθεια με καθιερωμένες φιλανθρωπικές οργανώσεις· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για πλήρη εφαρμογή των κυρώσεων της ΕΕ στα έσοδα της κυβέρνησης της Συρίας από το πετρέλαιο· χαιρετίζει την εκ μέρους τη ΕΕ απαγόρευσης των εξαγωγών καυσίμου για την αεροπορία της Συρίας από τον Δεκέμβριο του 2014·

 

33. Επισημαίνει ότι το ΙΚ αποτελεί πρωτίστως την συνέπεια μάλλον παρά την αιτία της αναταραχής που επικρατεί σήμερα στην Μέση Ανατολή και αλλού· επισημαίνει ότι το ΙΚ αντλεί την ύπαρξή του από ένα υπόβαθρο παρατεταμένων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ατιμωρησίας, ευνοιοκρατικού καπιταλισμού, διάχυτης διαφθοράς, φατριασμού, περιθωριοποίησης και εφαρμογής διακρίσεων εναντίον ολόκληρων ομάδων, και δη σουνιτών, καθώς επίσης και από μία μακρά ιστορία χειραγώγησης και παρεμβάσεων από περιφερειακές και δυτικές δυνάμεις· φρονεί ότι για να είναι αποτελεσματική η απάντηση της διεθνούς κοινότητας στις διεστραμμένες ιδέες και πράξεις του ΙΚ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπόνηση ενός ψύχραιμου, συλλογικού και μακρόπνοου σχεδίου δράσης που συνάδει με τη διεθνή νομιμότητα·

 

34. Τονίζει ότι η περιφερειακή στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση του ΙΚ θα έπρεπε να εντοπίζει και να επικεντρώνεται στις βαθιές κοινωνικοοικονομικές πολιτιστικές και πολιτικές ρίζες του φαινομένου ΙΚ καθώς και να συνδέεται με την προώθηση μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής λύσης στη σύγκρουση της Συρίας με στόχο τη στήριξη ενός περιεκτικού, λογοδοτούντος και δημοκρατικού Ιράκ και θα έπρεπε να συνυπολογίζει τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων πληθυσμών·

 

35. Επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μια βιώσιμη λύση στη σύγκρουση της Συρίας με μια περιεκτική και Συριακή πολιτική διαδικασία βασιζόμενη στο ανακοινωθέν της Γενεύης του Ιουνίου 2012· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η αποκαλούμενη "Διάσκεψη Γενεύη 2"του Ιανουαρίου του 2014 δεν είχε το παραμικρό απτό αποτέλεσμα·

 

36. Εκφράζει την πλήρη στήριξή του στις προσπάθειες του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ στη Συρία με σκοπό τοπικές εκεχειρίες και την εφαρμογή ανθρωπιστικών ανακωχών από όλα τα εμπόλεμα μέρη προκειμένου να επιτραπεί η παράδοση της ανθρωπιστικής βοηθείας·

 

37. Παραμένει πεπεισμένο ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη στη Συρία και το Ιράκ χωρίς λογοδοσία για τα εγκλήματα που διεπράχθησαν από όλες τις πλευρές κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης· Θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το γεγονός ότι η Ρωσία και η Κίνα έθεσαν βέτο σε ένα ψήφισμα του συμβουλίου ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών δια του οποίου θα έπρεπε να παραπεμφθεί η Συρία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στις 22 Μαΐου 2014 ενώ τα υπόλοιπα 13 μέλη του συμβουλίου ασφαλείας υποστήριξαν αυτήν την παραπομπή· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να παραπεμφθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο η κατάσταση στη Συρία και υποστηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή·

 

38. Πιστεύει ότι η επιτυχία και η έλξη που ασκούν το ΙΚ και άλλες τζιχαντιστικές ομάδες μεταξύ άλλων και για πολλές χιλιάδες ευρωπαίους τζιχαντιστές μαχητές, είναι επίσης αποτέλεσμα λανθασμένων πολιτικών που ακολούθησε η Δύση και οι περιφερειακοί παράγοντες, ξεκινώντας από τη στήριξη ομάδων που κήρυτταν εξτρεμιστικές βίαιες ερμηνείες της Σαλαφιστικής ιδεολογίας, τον επιθετικό πόλεμο κατά του Ιράκ, τις σοβαρές και διάσπαρτες συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διεπράχθησαν κατά των Σουνιτών αράβων από το καθεστώς της Συρίας το οποίο απολάμβανε εκ των πραγμάτων την ατιμωρησία από την εξέγερση της Συριακής επανάστασης το 2011·

 

39. Ζητεί μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική στο πλαίσιο της οποίας θα αναγνωρίζονται ανοιχτά τα λάθη του παρελθόντος, περιλαμβανομένων των προγραμμάτων έκδοσης για βασανιστήρια και συνενοχής στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διεπράχθησαν στο πλαίσιο του αποκαλούμενου "πολέμου κατά της τρομοκρατίας" καθώς και μια ενεργή πολιτική για την αναθεώρηση των διαφόρων μορφών διακρίσεων κατά του μουσουλμανικού πληθυσμού και την αντιμετώπιση του προσφάτου κύματος αντιμουσουλμανικών αισθημάτων στην Ευρώπη·

 

40. Θεωρεί ότι η δραματική αστάθεια στο σύνολο των νοτίων γειτόνων της ΕΕ απαιτεί άνευ προηγουμένου πολιτικές προσπάθειες από την ΕΕ και ότι η περιοχή των Κούρδων και ιδιαίτερα το Βόρειο Ιράκ προσλαμβάνουν ιδιαίτερη σημασία ως πιθανό στοιχείο σταθερότητας και αποκλιμάκωσης και ο ρόλος της πρέπει να ενισχυθεί· ζητεί επίσης την αναθεώρηση της πολιτικής έναντι της Σαουδικής Αραβίας προκειμένου να παροτρυνθεί η κυβέρνηση της χώρας αυτής να αρχίσει βασικές μεταρρυθμίσεις του κρατικού δόγματος και των κρατικών θεσμών εις τρόπον ώστε να σταματήσει κάθε στήριξη σε βίαιες ισλαμιστικές ομάδες από μεμονωμένα άτομα στη Σαουδική Αραβία· υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες της ΕΕ για την επίλυση της μακρόχρονης αντιπαράθεσης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και πιστεύει ότι η παλαιστινιακή αρχή θα έπρεπε να υποστηριχθεί σε κάθε προσπάθεια προκειμένου να ανέβει στο επίπεδο της αναγνώρισης ως αυτόνομου κράτους σε διεθνές επίπεδο·

 

41. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και στο Συμβούλιο Αντιπροσώπων του Ιράκ, στην περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και σε όλα τα αντιμαχόμενα μέρη στη σύγκρουση στη Συρία.

 

 

(1)

Κείμενα που έχουν εγκριθεί, P7_TA(2013)0023.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου