Procedūra : 2015/2559(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0139/2015

Pateikti tekstai :

B8-0139/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0040

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 156kWORD 105k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0136/2015
9.2.2015
PE549.932v01-00
 
B8-0139/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl humanitarinės krizės Irake ir Sirijoje, ypač susijusios su grupuote „Islamo valstybė“ (2015/2559(RSP))


Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Karima Delli, Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl humanitarinės krizės Irake ir Sirijoje, ypač susijusios su grupuote „Islamo valstybė“ (2015/2559(RSP))  
B8‑0139/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Irako ir Sirijos,

–       atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl Irako ir Sirijos, ypač į 2014 m. gruodžio 15 d. išvadas,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugpjūčio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl Irako ir Sirijos,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus dėl Irako ir Sirijos,

–       atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 2139 (2014), 2165 (2014) ir 2170 (2014) ir į JT žmogaus teisių tarybos rezoliuciją Nr. S-22/1,

–       atsižvelgdamas į JT Nepriklausomos tarptautinės tyrimų Sirijos Arabų Respublikoje komisijos 2014 m. lapkričio 14 d. ataskaitą „Teroro valdžia: gyvenimas Sirijoje valdant ISIL“,

–       atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus pareiškimus dėl Irako ir Sirijos,

–       atsižvelgdamas į naujausius Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro António Guterreso pareiškimus dėl Sirijos ir Irako pabėgėlių padėties,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 5 d. NATO aukščiausiojo lygio susitikimo deklaraciją,

–       atsižvelgdamas į ES gaires dėl tarptautinės humanitarinės teisės ir žmogaus teisių gynėjų bei į religijos ar tikėjimo laisvės skatinimo ir apsaugos ES gaires,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 15 d. Paryžiuje vykusios tarptautinės konferencijos taikos ir saugumo Irake klausimais išvadas ir į vėliau 2014 m. gruodžio 3 d. Briuselyje vykusią pirmąją pasaulinės 60 valstybių koalicijos kovai su grupuote „Irako ir Levanto islamo valstybė“ (ISIL) ministrų lygio plenarinę sesiją,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 28 d. Berlyne vykusią tarptautinę konferenciją Sirijos pabėgėlių padėties klausimais (parama stabilumui regione)“ ir į 2014 m. gruodžio 9 d. Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro (UNHCR) sušauktą ministrų lygio įsipareigojimų telkimo konferenciją dėl Sirijos pabėgėlių perkėlimo ir kitų priėmimo būdų,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Irako Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą ir į 2013 m. sausio 17 d. teisėkūros rezoliuciją dėl šios partnerystės(1),

–       atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos 2015 m. vasario 6 d. bendrą komunikatą „Elementai ES regioninės strategijos Sirijos ir Irako, taip pat grupuotės „Islamo valstybė“ (arab. Da'esh) keliamos grėsmės klausimu“,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi dėl Sirijos konflikto, kuris tęsiasi jau penktus metus, kilo nuo Antrojo pasaulinio karo laikų precedento neturinčio masto humanitarinė katastrofa; kadangi, atsižvelgiant į JT duomenis, konflikto metu žuvo daugiau kaip 200 000 asmenų, kurių didžioji dauguma buvo civiliai, daugiau kaip 7,6 mln. žmonių perkelti šalies viduje ir daugiau kaip 12,2 mln. Sirijos gyventojų būtina pagalba; kadangi 212 000 asmenų vis dar yra apgulti: 185 000 – vyriausybės pajėgų ir 26 500 – opozicijos pajėgų; kadangi daugiau kaip 3,5 mln. Sirijos gyventojų pabėgo iš savo šalies, daugiausia į Libaną, Turkiją, Jordaniją, Iraką ir Egiptą, ir dabar tai yra didžiausias pabėgėlių, už kuriuos atsakingas UNHCR, skaičius visame pasaulyje;

B.     kadangi humanitarinė padėtis Irake toliau blogėja ir poreikiai didėja; kadangi daugiau nei 5,2 mln. žmonių reikalinga skubi humanitarinė pagalba ir virš 2,1 mln. Irako gyventojų yra perkelti šalies viduje; kadangi grupuotės „Islamo valstybė“ (IS) kontroliuojamose teritorijose gyvena 3,6 mln. žmonių, o 2,2 mln. jų reikia skubios pagalbos ir kadangi šiuos žmones ypatingai sunku pasiekti; kadangi nuo 2014 m. vasaros daugiau kaip 500 000 Irako gyventojų pabėgo iš Rytų Irako; kadangi Irakas taip pat priėmė 233 000 Sirijos pabėgėlių;

C.     kadangi IS vykdo daug smurto, pažeidimų ir nusikaltimų prieš Šiaurės Irako ir Sirijos gyventojus; kadangi šie grėsmingi veiksmai apima masines egzekucijas ir etninį valymą, prilygstantį genocido aktams prieš konkrečias religines grupes ir ypač šiitus, priverstinį atvertimą į islamą, prievartinius perkėlimus, užmėtymą akmenimis ir galūnių nukirsdinimą, priverstinį dingimą ir kankinimą; kadangi IS yra ypač nusitaikiusi į etnines ir religines mažumas, tokias kaip šiitų, jazidų, krikščionių, šabakų, kakajų ir saabėjų bendruomenės; kadangi JT taip pat yra pranešusios apie sistemingą seksualinę moterų ir vaikų prievartą ir pavergimą, vaikų išnaudojimą savižudiškiems sprogdinimams, lytinį ir fizinį smurtą bei kankinimą;

D.     kadangi toliau kiekvieną dieną masiškai pranešama apie kitų konflikto pusių, būtent B. al Assado režimo, įvykdytus karo nusikaltimus ir kitus tarptautinės humanitarinės ir žmogaus teisių teisės pažeidimus;

E.     kadangi konflikto Irake metu vien 2014 m. žuvo mažiausiai 12 000 ir sužeista 22 000 asmenų; kadangi nuo 2011 m. per konfliktą Sirijoje žuvo daugiau kaip 200 000 asmenų;

F.     kadangi dėl Irako vyriausybės atakų daugiausia prieš taikius protestantus vakaruose esančioje Anbaro provincijoje, pavyzdžiui dėl 90 protestuotojų nužudymo 2013 m. balandžio mėn. Havijoje ir 17 protestuotojų – 2013 m. gruodžio mėn. Ramadyje, kilo maištas prieš ją; kadangi Irako vyriausybės remiamos šiitų karinės grupuotės vadovavo saugumo pajėgoms kovoje prieš IS ir turėdamos stiprias pozicijas nebaudžiamos vykdė grobimus, neteismines egzekucijas, kankinimus ir masinius tūkstančių šeimų perkėlimus; kadangi vyriausybė už šių karinių grupuočių ar savo pačios pajėgų smurtą nė vieno nepatraukė atsakomybėn;

G.     kadangi Sirijos ir Irako vietos karinės pozicijos stipriai nepagerėjo nuo to laiko, kai JAV vadovaujama tarptautinė koalicija 2014 m. rugpjūčio mėn. pradėjo vykdyti prieš IS nukreiptus oro antpuolius; kadangi IS toliau kontroliuoja didelių Irako ir Sirijos ruožų gamtos išteklius ir teritoriją; kadangi IS prarado Kobanės (Ein el Arabo) miesto, Mossulo miesto dalių ir daugelio Al Anbaro provincijos miestų kontrolę;

H.     kadangi Sirijos režimas ir toliau nesitaiko į strategines IS pozicijas;

I.      kadangi pastangos derėtis dėl politinio Sirijos konflikto sureguliavimo, kurioms tarpininkauja JT ir vadovauja JT specialusis įgaliotinis Sirijos klausimais Staffanas de Mistura, iki šiol nedavė jokių apčiuopiamų rezultatų;

J.      kadangi UNHCR teigė, kad beveik 50 proc. visų Sirijos gyventojų prarado namus ir 40 proc. pabėgėlių priversti kęsti sukrečiančiai reikalavimų neatitinkančias gyvenimo sąlygas, kurios turės ilgalaikių pasekmių dviejų milijonų pabėgėlių vaikų išsilavinimui; kadangi, remiantis JT, trys iš keturių Sirijos gyventojų gyvena skurde, o nedarbo lygis yra didesnis kaip 50 proc.; kadangi du trečdaliai Sirijos pabėgėlių Jordanijoje gyvena žemiau skurdo ribos ir 55 proc. pabėgėlių Libane gyvena reikalavimų neatitinkančiuose būstuose; kadangi priimančiosiose šalyse padaugėjo smurto prieš pabėgėlius ir jų diskriminavimo atvejų;

K.     kadangi UNHCR paprašė šalių iki 2016 m. paruošti bent 130 000 vietų Sirijos pabėgėliams perkelti; kadangi ES valstybės narės pasižadėjo parengti apie 36 000 vietų;

L.     kadangi JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras įspėjo, kad Sirijos pabėgėlius priimančiosiose šalyse, ypač Libane ir Jordanijoje, stipriai padidėjo gyventojų skaičius ir dėl to yra perpildyta nacionalinė infrastruktūra, mokyklos ir ligoninės; sutriko vandens ir energijos tiekimas; padaryta daug žalos viešiesiems finansams ir daugeliui priimančiosios šalies gyventojų kilo ekonominių sunkumų;

M.    kadangi proporcingai didėja humanitariniai poreikiai, netgi JT agentūros ir kitos humanitarinės organizacijos susiduria su nuolatiniu svarbaus finansavimo trūkumu; kadangi nuo 2015 m. sausio mėn. UNHCR planas dėl regioninės pagalbos teikimo pabėgėliams finansuojamas tik 51 proc. ir jo biudžeto deficitas yra 1,8 mlrd. JAV dolerių; kadangi JT 2014 m. gruodžio mėn. dėl lėšų trūkumo pagal Pasaulio maisto programą buvo priverstos laikinai nutraukti būtinąją pagalbą maistu 1,7 mln. Sirijos pabėgėlių;

N.     kadangi ES nuo konflikto pradžios mobilizavo daugiau kaip 3,1 mlrd. EUR paramai ir atkūrimo pagalbai, skirtai savo šalyje likusiems Sirijos gyventojams ir pabėgėliams priimančiosiose šalyse; kadangi ES taip pat suaktyvino savo civilinės saugos mechanizmą, kad regione būtų lengviau greitai panaudoti paramą bei specialiąsias žinias;

O.     kadangi 2015 m. sausio 29 d. JT vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras António Guterres pareiškė, kad iki šiol tik dvi Europos valstybės, Švedija ir Vokietija, reagavo tokiu lygmeniu, kuris būtinas siekiant patenkinti Sirijos gyventojų poreikius; kadangi A. Guterres paragino ES apsvarstyti kvotų sistemos nustatymo klausimą tam, kad būtų užtikrintas nešališkesnis prieglobsčio prašytojų reikalų tvarkymas;

P.     kadangi UNHCR padidino pagalbą žiemos metu ir pradėjo įgyvendinti 206 mln. JAV dolerių vertės žiemos programą siekdamas padėti milijonams pažeidžiamų regiono gyventojų; kadangi, nepaisant dedamų pastangų, daugumai pabėgėlių tenka gyventi nebaigtuose įrengti pastatuose ir netinkamuose būstuose, kuriuose gyvendami jie kenčia minusinės temperatūros šaltį, gausų sniegą ir stiprų vėją; kadangi maždaug 740 000 šalies viduje perkeltų irakiečių glaudžiasi standartų neatitinkančiuose būstuose ir UNHCR imasi priemonių siekdamas žiemą padėti 600 000 perkeltųjų asmenų Irake;

Q.     kadangi vaikai sudaro 52 proc. regiono pabėgėlių bendruomenės ir beveik 2 mln. vaikų yra pabėgėliai; kadangi Jungtinių Tautų vaikų fondas (UNICEF) Sirijoje, Irake, Libane, Jordanijoje ir Turkijoje teikia pagalbą žiemos metu 916 000 iš 1,3 mln. kenčiančių vaikų; kadangi 2015 m. sausio mėn. UNICEF ir Pasaulio maisto programa pradėjo pagalbos pinigais žiemos metu kampaniją; kadangi, atsižvelgiant į JT Generalinio Sekretoriaus padėjėjos humanitariniams klausimams Kyung-wha Kang komentarus, JT operacijoms trūksta finansavimo, nes gauta tik 39 proc. iš reikiamų 2,3 mlrd. JAV dolerių; kadangi UNHRC nurodė, kad ir toliau labai sudėtinga vykdyti veiksmus nurodytose teritorijose siekiant civiliams ir pabėgėliams suteikti pagalbą, kurios jiems reikia;

1.      reiškia didelį susirūpinimą šia humanitarine tragedija, kuri Irake ir Sirijoje vis dar plečiasi šių laikų istorijoje precedento neturinčiu greičiu;

2.      pakartoja, kad griežtai smerkia besitęsiančius ir plačiai paplitusius žmogaus teisių pažeidimus ir kitus smurto atvejus, kuriuos abiejuose šalyse vykdo valstybiniai ir nevalstybiniai subjektai;

3.      pripažįsta, kad IS vykdomas smurtas yra vienas iš daugelio veiksnių, prisidedančių prie humanitarinės krizės Sirijoje, Irake ir didesniame regione; šiuo požiūriu ragina tarptautinę bendruomenę remti politinį procesą, skirtą milijonų visų religijų ir etninių grupių atstovų kančioms palengvinti;

4.      pabrėžia, kad, nepaisant pavojaus, kurį kelia visų šalių ginkluotos ir ekstremistinės grupuotės, ES atsakas Sirijos ir Irako humanitariniams poreikiams turėtų būti principinis klausimas ir atitikti Europos konsensusą dėl humanitarinės pagalbos ir tarptautinę humanitarinę teisę; ragina ES reaguojant į krizę, kai reikalinga pagalba ekstremaliosios situacijos atveju, neteikti pirmenybės politinei kovos su terorizmu darbotvarkei;

5.      ragina visas konflikto šalis laikytis tarptautinės humanitarinės teisės, užtikrinti, kad būtų apsaugoti civiliai, kad jie turėtų netrukdomą prieigą prie medicinos įstaigų ir humanitarinės pagalbos bei galėtų saugiai ir oriai išvykti iš tų teritorijų, kuriose vyrauja smurtas;

6.      tebėra itin susirūpinęs IS keliama grėsme Irako, Sirijos ir kitų šalių gyventojams; smerkia IS ekstremistinę ideologiją ir vykdomus žiaurumus jos kontroliuojamose teritorijose, įskaitant neteismines egzekucijas, šiurkštų smurtą prieš religines ir etnines mažumas, žiaurų moterų ir mergaičių engimą ir įkaitų žudymą;

7.      pabrėžia, kad IS kaip svarbios regioninės veikėjos ir pagrindinio tarptautinės bendruomenės dėmesį prikausčiusio subjekto atsiradimas nuo 2014 m. vasaros neturėtų sumažinti svarbiausios ir išliekančios kitų subjektų atsakomybės už dabartinę humanitarinę katastrofą, visų pirma įskaitant B. al Assado režimą, taip pat buvusią Irako vyriausybę bei kitas vietos karines grupuotes ir kariaujančias šalis;

8.      dar kartą griežčiausiai smerkia Sirijos vyriausybės prieš savo gyventojus vykdomus nusikaltimus; smerkia tai, kad Sirija, pažeisdama savo ankstesnius tarptautinius įsipareigojimus, prieš civilius ir opozicijos grupes naudojo cheminį ginklą, būtent chloro dujas, taip pat ir 2014 m. balandžio mėn.;

9.      ragina Sirijos vyriausybę nedelsiant visoje Sirijoje nutraukti padegamųjų ginklų naudojimą; ragina tarptautinį protokolą dėl padegamųjų ginklų uždraudimo pasirašiusias šalis, įskaitant Rusiją ir Kiniją, pareikalauti Sirijos laikytis šio protokolo;

10.    smerkia tai, kad Sirijos vyriausybė prieš savo gyventojus plačiai naudoja kasetinius šaudmenis ir taip pažeidžia 2013 m. gruodžio mėn. JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 68/182, kurią parėmė 140 šalių;

11.    smerkia tai, kad Sirija, nepaisydama 2013 m. vasario 22 d. JT Saugumo Tarybos (JT ST) rezoliucijos Nr. 2139, nepaliaujamai apmėto civilius nevaldomomis labai sprogiomis vamzdinėmis bombomis; kaip pavyzdį galima paminėti Sirijos vyriausybės oro išpuolius Alepo mieste, per kuriuos vien 2014 m. žuvo mažiausiai 3 227 civiliai gyventojai;

12.    smerkia veiksmingą Sirijos apgulos strategiją, kurią vykdant badaujantys civiliai gyventojai priverčiami pasiduoti siekiant susigrąžinti teritorijas, būtent, Homse, Jarmuko stovykloje į pietus nuo Damasko, Daraa, Rytų Gutoje ir Moadamijoje; nuo apgulos kenčia 200 000 civilių ir ją taikant pažeidžiama 2013 m. JT ST rezoliucija Nr. 2139, kurioje reikalaujama, kad visos šalys nedelsiant nutrauktų apgyvendintų teritorijų apgulas;

13.    ragina grupuotes IS, „Jabhat al-Nusra“, Irako vyriausybę, kurdų valdžios institucijas Sirijoje ir Sirijos vyriausybę paleisti visus savavališkai sulaikytuosius; ragina Sirijos vyriausybę paleisti gerokai daugiau kaip 85 000 sulaikytųjų, kuriuos ji nuo Sirijos revoliucijos pradžios 2011 m. šiuo metu kalina sąlygomis, prilygstančiomis priverstiniam dingimui;

14.    smerkia IS vykdomas egzekucijas ir kankinimą, taip pat keleto tūkstančių Sirijos karinėse ligoninėse kalintų sulaikytųjų nužudymą 2014 m., kaip paliudijo Sirijos kariuomenės dezertyrai ir žmogaus teisių NVO;

15.    smerkia tai, kad IS, Liaudies savigynos būriai (YPG), kurdų policija ir Sirijos karinės pajėgos, taip pat visos kitos šalys, įskaitant Sirijos vyriausybę, vaikus naudoja kaip kareivius;

16.    palankiai vertina tai, kad ES ir jos valstybės narės vaidina pagrindinį vaidmenį tarptautiniu mastu reaguojant į šią humanitarinę krizę; tačiau tebelieka susirūpinęs tuo, kad gyventojų humanitariniai poreikiai ir toliau nesulaukia tarptautinio masto atsako; ragina tarptautinę bendruomenę toliau didinti humanitarinės srities pastangas, ypač atsižvelgiant į atšiaurias žiemos sąlygas; primygtinai ragina visus pagalbos teikėjus vykdyti savo pažadus ir skubiai teikti pagalbą; ragina ES didinti savo įnašą į JT humanitarinės paramos programas ir stiprinti savo bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis;

17.    palankiai vertina naująją ES strategiją „Elementai ES regioninės strategijos Sirijos ir Irako, taip pat grupuotės „Islamo valstybė“ (arab. Da'esh) keliamos grėsmės klausimu“, ypač jos 1 mlrd. EUR pagalbos paketą siekiant, pasak vyriausiosios įgaliotinės ir pirmininko pavaduotojos, padėti atkurti taiką ir saugumą, per ilgai naikinamus terorizmo ir prievartos; pabrėžia tai, kad konfliktai regione neturėtų būti visų pirma suvokiami kaip kovos su terorizmu dalis, tačiau kaip kova už teisėtus regiono gyventojų lūkesčius, išsakytus 2011 m., t. y. už duoną, laisvę, socialinį teisingumą ir žmogaus orumą;

18.    remia tai, kad ES savo naujojoje strategijoje didžiausią dėmesį skiria šveitimui ir išsilavinimui; reiškia susirūpinimą, kad į tai visų pirma žvelgiama kaip į kovos su terorizmu priemonę, kadangi švietimas yra teisė ir svarbi vaikų, ir mergaičių, ir berniukų, apsaugos priemonė;

19.    siekia gauti paaiškinimą dėl ES planų glaudžiau bendradarbiauti su regiono šalimis kovos su terorizmu srityje, kaip siūloma naujojoje regioninėje strategijoje dėl Sirijos ir Irako, taip pat dėl vadinamųjų šalių partnerių gebėjimo atitikti žmogaus teisių ir pilietinių bei politinių laisvių standartus apibrėžimo ir dėl jų nesugebėjimo to padaryti poveikio;

20.    remia vyriausiosios įgaliotinės ir pirmininko pavaduotojos pastangas stiprinti ES institucijų ir valstybių narių teikiamos pagalbos koordinavimą; ragina sustiprinti ES biurą Gaziantepo mieste Turkijoje ir atidaryti ES biurą Šiaurės Irako mieste Erbilyje siekiant pagerinti ES veiksmų vietoje veiksmingumą ir matomumą, įskaitant geresnį humanitarinės ir vystomosios pagalbos koordinavimą ir paramą nepriklausomoms pilietinės visuomenės organizacijoms, ypač nepriklausomoms žiniasklaidos organizacijoms;

21.    ragina valstybes nares atkreipti dėmesį į JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro prašymą daug labiau įsipareigoti pasidalyti naštą, kad Sirijos pabėgėliai galėtų gauti apsaugą ir už artimiausio kaimyninio regiono ribų taikant perkėlimą, priėmimo dėl humanitarinių priežasčių programas, supaprastintą šeimos susijungimo politiką ar lankstesnę vizų išdavimo tvarką; ragina valstybes nares paspartinti didėjančio iš konflikto zonų bėgančių Sirijos pabėgėlių skaičiaus prieglobsčio prašymų nagrinėjimą; pabrėžia, kad ypač reikia nagrinėti tų žmonių prašymus, kurie ypatingai pažeidžiami, pvz., dėl svarbių medicininių poreikių, lytiškumo, lyties ar negalios; ragina ES spręsti tragišką mirtinų kelionių Viduržemio jūra klausimą; ragina valstybes nares užtikrinti, kad 2015 m. bent 5 proc. Sirijos pabėgėlių galėtų gauti apsaugą už regiono ribų ir kad pirmenybė būtų teikiama pažeidžiamiausiems pabėgėliams ir būtų visiškai garantuojamos jų teisės, kaip nustatyta 1951 m. Konvencijoje dėl pabėgėlių statuso;

22.    smerkia tai, kad valstybės narės sistemingai pažeidinėja Ženevos konvenciją Sirijos pabėgėlių atžvilgiu, ypač kartais prie Bulgarijos, Ispanijos, Graikijos ir Kipro sausumos ir jūrų sienų Sirijos prieglobsčio prašytojus prievarta grąžindamos ir neleisdamos jiems pateikti prieglobsčio prašymų;

23.    ragina Jordanijos vyriausybę sustabdyti prievartinį iš Sirijos atvykstančių Palestinos pabėgėlių išsiuntimą iš šalies ir nutraukti atsisakymo leisti jiems atvažiuoti į šalį praktiką;

24.    smerkia tai, kad visos Sirijos kaimyninės šalys atsisakė Sirijos gyventojams suteikti saugų teisinį statusą;

25.    smerkia nuolatinį trukdymą teikti humanitarinę pagalbą Sirijoje ir visas konflikto šalis ragina tvirtai laikytis tarptautinės humanitarinės ir žmogaus teisių teisės, sudaryti geresnes sąlygas teikti humanitarinę pagalbą ir paramą visais įmanomais būdais, įskaitant pagalbos teikimą nepaisant valstybių sienų ir konflikto zonų, taip pat užtikrinti viso medicinos personalo ir humanitarinių darbuotojų saugumą laikantis įvairių JT ST rezoliucijų;

26.    smerkia tai, kad Sirijos vyriausybė nuolat nesilaiko 2014 m. vasario 2 d. JT ST rezoliucijos, kurioje reikalaujama užtikrinti saugų ir netrukdomą Sirijos sienų kirtimą ir patekimą į konflikto zonas; itin apgailestauja dėl to, kad Sirijos vyriausybė vis dar pažeidinėja 2014 m. liepos 14 d. JT ST rezoliuciją, pagal kurią JT agentūroms ir vykdantiesiems partneriams leidžiama teikti pagalbą kertant Sirijos sieną be vyriausybės leidimo;

27.    yra įsitikinęs, kad neatidėliotiną humanitarinę pagalbą ir apsaugą reikia papildyti ilgalaikėmis strategijomis, pagal kurias būtų remiamos sugrįžusių ir šalies viduje perkeltų asmenų socialinės ir ekonominės teisės bei jų pragyvenimo galimybės, siekiant įgalinti juos pasirinkti ilgalaikius sprendimus, kurie galėtų atitikti jų poreikius;

28.    pabrėžia, kad reikia teikti pirmenybę pagalbai ir išplėsti jos teikimą, įskaitant specializuotas medicinos paslaugas ir psichologinę paramą moterims ir mergaitėms;

29.    reiškia ypatingą susirūpinimą apgultos Jarmuko stovyklos, esančios Sirijos miesto Damasko pietinėje dalyje, ir joje badaujančių Palestinos pabėgėlių likimu; šioje stovykloje beveik visą laikotarpį nuo 2012 m. daugiau kaip 18 000 Palestinos pabėgėlių negauna humanitarinės pagalbos ir jie yra apgulti Sirijos vyriausybės kontroliuojamų ginkluotų vyrų;

30.    pakartoja, kad smerkia smurto aktus prieš LGBT asmenis ir jų žudymą regione, nes tai vyksta visiškai nebaudžiamai; atkreipia dėmesį į tai, kad LGBT asmenų padėtis regione yra ypač opi, nes juos menkai remia šeimos ir bendruomenė, o valstybė neužtikrina jų apsaugos, ir kad jų saugumui pabėgėlių bendruomenėse ar tam tikrose juos priimančiose visuomenėse kyla grėsmė; ragina Irako vyriausybę, ES atstovybę Irake ir ES valstybių narių ambasadas regione užtikrinti LGBT asmenų apsaugą ir tiesiogiai vykdyti šių LGBT asmenų, bėgančių iš šalies dėl saugumo sumetimų, perkėlimą;

31.    tebėra susirūpinęs dėl to, kad IS ir susijusios grupuotės, pasitelkiančios mobilias naftos perdirbimo gamyklas, naudoja ir eksploatuoja naftos telkinius ir susijusią infrastruktūrą, nes taip IS gali gauti daugiau pajamų, ir primygtinai ragina visas valstybes laikytis JT ST rezoliucijų Nr. 2161 (2014) ir 2170 (2014), kuriose smerkiama bet kokia tiesioginė ar netiesioginė prekyba su IS ir susijusiomis grupuotėmis; ragina ES sugriežtinti sankcijas tam, kad IS negalėtų prekiauti nafta; ragina ES nustatyti sankcijas visiems subjektams (vyriausybėms, viešosioms ar privačioms bendrovėms), susijusiems su IS kontroliuojamoje teritorijoje išgaunamos naftos transportavimu, perdirbimu, rafinavimu ir prekyba, ir griežtai kontroliuoti finansinius srautus, siekiant užkirsti kelią IS vykdomai ekonominei veiklai ir naudojimuisi mokesčių rojais;

32.    ragina griežčiau tikrinti per Turkiją į Iraką siunčiamą įrangą, kuri yra naudojama mobilioms naftos perdirbimo gamykloms statyti, ir geriau koordinuoti Turkijos, Kurdistano regioninės vyriausybės ir Irako valdžios institucijų veiksmus siekiant kovoti su naftos kontrabanda regione; palankiai vertina 2014 m. rugpjūčio mėn. Kuveito pristatytus veiksmus siekiant užkirsti kelią IS iš privačių asmenų mečetėse gaunamam finansavimui ir teikti humanitarinę pagalbą per įsteigtas labdaros organizacijas; pakartoja savo raginimą visiškai taikyti ES sankcijas Sirijos vyriausybės iš naftos gaunamoms pajamoms; palankiai vertina tai, kad nuo 2014 m. gruodžio mėn. ES draudžia eksportuoti kurą Sirijos oro pajėgoms;

33.    pabrėžia, kad IS visų pirma yra Artimuosius Rytus ir kitus regionus apėmusių dabartinių sukrėtimų padarinys, o ne priežastis; primena, kad IS iškilo ant pamatų, kuriuos padėjo ilgai trunkantys žmogaus teisių pažeidimai ir nebaudžiamumas, bičiulių ryšiais grindžiamas kapitalizmas, išplitusi korupcija, sektantiškumas, ištisų grupių, ypač socialiniu požiūriu nepalankiausioje padėtyje esančių arabų sunitų, marginalizacija ir diskriminacija, taip pat ilga išorės jėgų manipuliacijų ir regiono bei Vakarų veikėjų intervencijos istorija; todėl mano, kad, tarptautinei bendruomenei norint duoti veiksmingą atkirtį nusikalstamiems IS veiksmams ir jų pobūdžiui, reikia bendro ir įtraukaus strateginio veiksmų plano, kuris būtų parengtas užtikrinant tarptautinį teisėtumą;

34.    pabrėžia, kad ES regioninėje kovos su IS strategijoje turėtų būti tinkamai nustatytos gilios socialinės ir ekonominės, kultūrinės ir politinės IS reiškinio atsiradimo priežastys ir joms turėtų būti skiriamas tinkamas dėmesys, taip pat ji turėtų būti susieta su ilgalaikio politinio Sirijos konflikto sprendimo paieškų skatinimu, su parama įtraukiam, atskaitingam ir demokratiniam Irakui ir jame turėtų būti atsižvelgiama į visų susijusių gyventojų interesus;

35.    pakartoja savo raginimą, remiantis 2012 m. Ženevos komunikatu, vykdant įtraukų Sirijos vadovaujamą politinį procesą ieškoti tvaraus Sirijos konflikto sprendimo; apgailestauja, kad vadinamojoje „Ženeva 2“ konferencijoje, kuri vyko 2014 m. sausio mėn., nepasiekta jokių akivaizdžių rezultatų;

36.    reiškia visišką paramą JT specialiojo įgaliotinio Sirijos klausimais pastangoms siekiant vietinio karo veiksmų nutraukimo ir tam, kad visos pusės daro humanitarines pertraukas, kad būtų galima suteikti humanitarinę pagalbą;

37.    tebėra įsitikinęs, kad Sirijoje ir Irake negali įsivyrauti taika, jei nebus atsakoma už visų šalių per konfliktą įvykdytus nusikaltimus; itin apgailestauja, kad 2014 m. gegužės 22 d. Rusija ir Kinija vetavo JT Saugumo Tarybos rezoliuciją, kurioje dėl padėties Sirijoje būtų kreipiamasi į Tarptautinį baudžiamąjį teismą, nors kitos 13 JT ST šalių narių parėmė šį kreipimąsi; pakartoja savo raginimą dėl padėties Sirijoje kreiptis į Tarptautinį baudžiamąjį teismą ir palaiko visas šios srities iniciatyvas;

38.    mano, kad IS ir kitų džihadistų grupuočių, įskaitant keletą tūkstančių Europos džihadistų kovotojų, sėkmė ir patrauklumas taip pat yra Vakarų ir regioninių veikėjų vykdomos klaidingos politikos rezultatas, pradedant nuo paramos grupėms, kurios propaguoja ekstremistines ir prievartines salafistų ideologijos interpretacijas, karinę agresiją prieš Iraką ir baigiant sunkiais, plačiai paplitusiais ir sistemingais žmogaus teisių pažeidimais, Sirijos režimo vykdomais prieš arabus sunitus, už kuriuos de facto nebaudžiama nuo tada, kai 2011 m. prasidėjo Sirijos revoliucija;

39.    ragina vykdyti naują atviro praeities klaidų, įskaitant kankinimą, perdavimo programas, bendrininkavimą vykdžius žmogaus teisių pažeidimus, padarytus kovojant su terorizmu, pripažinimo Europos politiką, taip pat aktyvią politiką siekiant peržiūrėti įvairių rūšių musulmonų gyventojų diskriminavimą ir kovoti su Europoje neseniai nuvilnijusia neigiamo požiūrio į musulmonus banga;

40.    mano, kad dėl itin didelio nestabilumo visose ES pietinėse kaimyninėse šalyse ES privalo imtis precedento neturinčių politinių veiksmų ir kad kurdų regionas ir ypač Šiaurės Irakas įgyja ypatingos svarbos kaip galimas stabilumo ir deeskalacijos garantas ir kad šis jo vaidmuo turėtų būti stiprinamas; taip pat ragina peržiūrėti politiką Saudo Arabijos atžvilgiu siekiant paraginti vyriausybę pradėti svarbiausias šalies doktrinos ir valstybės institucijų reformas, taip pat nutraukti visą atskirų Saudo Arabijos asmenų teikiamą paramą smurtinėms islamo ekstremistų grupuotėms; visiškai remia visas ES pastangas išspręsti užsitęsusį branduolinį konfliktą su Iranu ir mano, kad reikėtų remti visas Palestinos Administracijos pastangas padidinti jos valstybingumo pripažinimo tarptautiniu mastu lygį;

41.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Irako vyriausybei ir Atstovų Tarybai, Kurdistano regioninei vyriausybei, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybai ir visoms konflikto Sirijoje šalims.

 

(1)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0023.

Teisinė informacija - Privatumo politika