Предложение за резолюция - B8-0140/2015Предложение за резолюция
B8-0140/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно хуманитарната криза в Ирак и Сирия, в частност в контекста на „Ислямската държава“

9.2.2015 - (2015/2559(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао, Лаура Аджеа, Тициана Бегин, Пиерникола Педичини, Валентинас Мазуронис от името на групата EFDD

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0136/2015

Процедура : 2015/2559(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0140/2015
Внесени текстове :
B8-0140/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0140/2015

Резолюция на Европейския парламент относно хуманитарната криза в Ирак и Сирия, в частност в контекста на „Ислямската държава“

(2015/2559(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид предишните си резолюции относно Ирак и Сирия,

–       като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 15 декември 2014 г. и 20 октомври 2014 г.,

–       като взе предвид изказването на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, г-жа Федерика Могерини, което тя направи на 22 декември 2014 г. в Багдад,

–       като взе предвид изявленията от 25 януари и 1 февруари 2015 г. на заместник-председателя/върховен представител относно екзекуцията на японския заложник, Харуна Юкава, и относно убийството на Кенжи Гото в Сирия,

–       като взе предвид резолюции № 2139, 2165 и 2191 на Съвета за сигурност на ООН,

–       като взе предвид Женевските конвенции и допълнителните протоколи към тях от 1977 г.,

–       като взе предвид Конвенцията за правата на детето от 1989 г. и допълнителния протокол към нея от 2000 г.,

–       като взе предвид статута на Международния наказателен съд,

–       като взе предвид брифинга, по време на който заместник генералният секретар на ООН, отговарящ за хуманитарните въпроси, и координатор на ООН за спешната хуманитарна помощ информира Съвета за сигурност за ситуацията в Сирия,

–       като взе предвид втория, третия и четвъртия периодичен доклад на Комитета на ООН по правата на детето относно Ирак, изготвени в светлината на Конвенцията за правата на детето и обединени в един доклад,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че в доклада на Комитета на ООН по правата на детето относно положението на децата в Ирак се посочват няколко случая на масови екзекуции на момчета и се цитират сведения за обезглавявания и разпъвания на кръст на деца, както и за погребвания на живи деца, като тези деяния са били насочени предимно, но не само, към деца от малцинствата;

Б.     като има предвид, че „Ислямската държава“ все по-често използва момчета под 18-годишна възраст за изработването на бомби или като информатори или живи щитове; като има предвид по-конкретно, че деца с умствени увреждания са били използвани като атентатори самоубийци; като има предвид, че „Ислямската държава“ извършва системно сексуално насилие, включително чрез отвличания, сексуално заробване и продажба на пазара на деца;

В.     като има предвид, че „Ислямската държава“ обучава осемгодишни или дори по-малки деца за войници;

Г.     като има предвид, че насилието продължава да бъде причина за разселване на населението в райони в централната, западната и северната част на Ирак; като има предвид, че лицата, които не могат да достигнат до контролираните от кюрдите региони на север или които не могат да си позволят да живеят там поради пренаселеността, се насочват на юг;

Д.     като има предвид, че около 50 000 разселени семейства, или това са 2 500 000 души, в южните райони Басра, Ди Кар, Кадисия, Майсан, Уасит, Мусана, Наджаф, Кербала и Вавилон понастоящем получават помощ по линия на Световната продоволствена програма на ООН; като същевременно има предвид, че все още не е ясно колко други нямат достъп до тази помощ; като има предвид, че лицата, които получават помощ, са изцяло зависими от нея и че по този начин те стават уязвими; като има предвид, че има силни опасения, че това равнище на помощ не е устойчиво, тъй като средствата ще бъдат изчерпани през март 2015 г.;

Е.     като има предвид, че хуманитарната ситуация в Сирия и Ирак се влоши драстично; като има предвид, че като цяло над три милиона иракски граждани са били вътрешно разселени, от които 2,1 милиона само през последната година, като според оценките 330 000 души живеят в подслони в условия под минималните стандарти; като има предвид, че към средата на 2014 г. Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси изчисли, че 10,8 милиона сирийци са били засегнати от конфликта и се нуждаят от хуманитарна помощ, като 7,6 милиона от тях са вътрешно разселени лица; като има предвид, че техният брой се очаква да нараства постоянно през 2015 г., ако не е налице всеобхватно политическо решение;

Ж.    като има предвид, че 3,8 милиона души са напуснали Сирия и се намират като бежанци в съседните държави; като има предвид, че най-засегнатите в това отношение държави са Турция, Йордания, Ливан и Египет;

З.      като има предвид, че иракските християни, туркмени, язиди и други малцинства са подложени на преследване от страна на „Ислямската държава“, откакто през 2014 г. тя започна кръвопролитното си и френетично настъпление, като според оценките 800 000 членове на религиозните малцинства в Ирак са били разселени;

И.     като има предвид, че досега са създадени 25 палаткови лагера из цял Ирак с оглед на масовото разселване на населението; като има предвид, че още 11 подобни лагера са в процес на изграждане;

Й.     като има предвид, че според Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) недостигът на финансиране е имал пряко отражение върху мащаба и вида на програмите, които комисариатът изпълнява (включително по отношение на подслоните) с цел да окаже помощ на лицата, оцелели след насилие или нарушения на правата на човека; като има предвид, че комисариатът е получил само 53% от общо 337-те милиона щатски долара, които са му необходими за дейността му в Ирак през 2014 г., и че той е получил зелена светлина да пристъпи към своята дейност въз основа на предвидено финансиране за само 31% от общо 556-те милиона щатски долара, които той е изискал за 2015 г.;

К.     като има предвид, че размерът на изискваното от ВКБООН финансиране за 2015 г. е 362 милиона щатски долара; като има предвид, че всеки дефицит на финансиране ще се отрази на широк кръг от дейности и в крайна сметка ще бъде в ущърб на нуждаещите се хора; като има предвид, че се прогнозира, че за предприемането на всеобхватни действия през 2015 г. в отговор на нуждите на населението в Сирия ще бъдат необходими 2,9 милиарда щатски долара;

Л.     като има предвид, че хуманитарните организации продължават да полагат усилия, за да помагат на хората в критично положение, но че ситуацията на място е изключително трудна, и то в такава степен, че извършването на дейност в страната е опасно; като има предвид, че много местни неправителствени организации в Рака временно са преустановили своята хуманитарна дейност, като някои от тях са закрили своите офиси поради липсата на споразумение с въоръжените групировки в страната, както и поради трудния достъп до контролираните от „Ислямската държава“ райони Рака и Деир ез Зор;

М.    като има предвид, че трансграничните доставки от Турция и Йордания в Сирия са все по-чести и че към 26 януари 2015 г. са извършени 56 подобни доставки съгласно разпоредбите на резолюции № 2165 и 1291 на Съвета за сигурност на ООН;

Н.     като има предвид, че през 2014 г. бяха отправени множество искания за хуманитарни конвои, които останаха без отговор или които бяха отхвърлени или обвързани с неизпълними условия;

О.     като има предвид, че вследствие на конфликта и на срива на държавното здравеопазване големи част от окупираните от „Ислямската държава“ територии в Сирия и Ирак са изложени на потенциален риск от разпространяване на инфекциозни болести, което увеличава натиска върху гражданското население;

П.     като има предвид, че в социалните медии се разпространяват изображения, които показват, че кутии с помощи от Световната продоволствена програма се обозначават с етикети като помощи от „Ислямската държава в Сирия“;

Р.     като има предвид, че кюрдски служители, борещи се срещу „Ислямската държава“, са отправили призиви за по-голяма подкрепа за своята борба; като има предвид, че иракският министър-председател, Хайдер ал Абади, подчерта, че въпреки че се нуждае от съдействие, Ирак няма да допусне чуждестранни войски на своя територия; като има предвид, че от юни 2014 г. досега в борбата срещу „Ислямската държава“ са загинали близо 1 000 кюрди, а броят на ранените е 5 000, и че се счита, че 38 лица са в ръцете на „Ислямската държава“ като заложници;

С.     като има предвид, че „Ислямската държава“ си набавя финансиране, като пренася контрабандно нефт, налага такси върху местното население, разграбва ценни археологически обекти и взема заложници с цел получаване на откуп; като има предвид, че иракското правителство продължава да изплаща заплати и пенсии на десетки хиляди държавни служители, въпреки че те живеят и работят в градове, които се контролират от „Ислямската държава“; като има предвид, че според някои оценки „Ислямската държава“ конфискува до 50% от заплатите на тези служители;

1.      осъжда категорично убийствата на Харуна Юкава, Кенджи Гото и Муаз ал Касасбех, извършени от „Ислямската държава“; изразява дълбоката си загриженост относно безопасността на другите лица, които все още са в ръцете на екстремистите; изразява искреното си съчувствие и съболезнования към семействата на тези жертви, както и към семействата на всички останали жертви на конфликта;

2.      осъжда най-категорично системните нарушения на правата на човека и нарушения на международното хуманитарно право, които произтичат от деяния на „Ислямската държава“ и на други свързани с нея терористични групировки и които представляват военни престъпления и престъпления срещу човечеството; призовава иракското правителство да ратифицира Римския статут за учредяване на Международния наказателен съд (МНС), за да може МНС да преследва по съдебен път лицата, отговорни за военните престъпления и престъпленията срещу човечеството, извършени от „Ислямската държава“;

3.      осъжда най-категорично продажбата на пазара на отвлечени иракски деца като сексуални роби, убийствата на млади хора, включително чрез разпъването им на кръст или чрез погребването им живи, както и използването на деца като живи щитове или войници; подчертава, че тези деяния са не само забранени съгласно международното право, но и че те са ужасяващи и низки;

4.      настоятелно призовава иракските органи на управление да предприемат всички необходими мерки, за да спасят децата, които се намират под контрола на „Ислямската държава“, да преследват по съдебен път извършителите на престъпленията и да осигурят безопасността и защитата на децата и техните семейства; подчертава, че посочените по-горе деяния представляват престъпления срещу човечеството и че в качеството си на такива те следва да бъдат обект на съдебно преследване; изразява силната си вяра, че международната общност, включително ЕС и ООН, следва да предостави цялата необходима помощ за защита на младите хора, включително чрез потенциалното разработване на съвместни инициативи, които да бъдат прилагани на място, напр. изграждане на центрове за възстановяване на децата от травми;

5.      още веднъж подчертава, че кризата в Сирия и Ирак може да бъде разрешена единствено по политически път; призовава за прилагане на практиката на прекратяване на огъня за хуманитарни цели, за да може да се доставя хуманитарна помощ на нуждаещите се; изразява силната си подкрепа за предложението на специалния пратеник на ООН, Стафан де Мистура, за „замразяване“ на конфликта в Алепо; приканва сирийското правителство и опозицията да бъдат конструктивни в своя подход и да предприемат всички мерки, които биха могли да изолират „Ислямската държава“; подкрепя преговорите в рамките на конференцията „Женева II“, плана от Москва и всички други инициативи, които биха могли да улеснят преговорите между Сирия и други заинтересовани страни;

6.      призовава Съвета за сигурност на ООН да разгледа възможността за създаване на мисия на ООН, чийто мандат да включва закрилата на хуманитарната дейност и създаването на безопасни зони, включително на хуманитарни коридори, за защита на населението, изложено на опасност от страна на „Ислямската държава“, Джабхат ал Нусра, движението „Хамза“, Ахрар ал Шам и други свързани с тях групировки;

7.      счита, че една от основните причини за кризата е политиката на изключване, която е създала среда, в която радикални организации като „Ислямската държава“ са в състояние да се наложат; счита, че най-добрата стратегия за противодействие срещу „Ислямската държава“ е съответните правителства да положат истински усилия за изграждането на плуралистични общества посредством приобщаващи политики, които допускат различия в мненията, в етническата принадлежност и в убежденията и в рамките на които всеки гражданин се третира еднакво;

8.      приветства ролята на Ливан, Йордания, Турция и регионалното правителство на Кюрдистан във връзка с приемането на бежанците; призовава международната общност да увеличи размера на пряката финансова подкрепа, предоставяна на държавите, приели бежанци, с цел да се подобрят условията на живот на бежанците, които понастоящем са изложени на особено висок риск поради студената зима;

9.      изразява силното си безпокойство във връзка с факта, че въпреки всички усилия на международната общност потребностите все още надхвърлят равнището на предлаганата помощ; подчертава, че е необходимо спешно да се предоставят допълнителни средства, с цел да се увеличи мащабът на трансграничните операции, насочени към селските райони в Дара, Кунейтра, Идлеб и източната част на Алепо; посреща със задоволство ангажираността на държавите членки, като има предвид, че ЕС е водещият донор на финансова помощ, но счита, че с оглед на безпрецедентната обстановка са необходими допълнителни усилия; призовава ЕС да използва всички налични механизми за овладяване на кризата; призовава за организирането на нова международна конференция за набиране на хуманитарна помощ за Сирия и Ирак и настоятелно призовава международната общност да дарява щедро с оглед на облекчаването на страданията на хората, засегнати от кризата; счита, че ООН следва да спомогне за координирането на финансовата и хуманитарната помощ от различни източници, с цел да се повиши нейната ефикасност;

10.    изразява изключително силното си безпокойство във връзка с факта, че Резолюция № 2149 (2014 г.) на Съвета за сигурност на ООН продължава да бъде пренебрегвана; отново призовава настоятелно всички действащи лица по тези места да спазват разпоредбите на тази резолюция, като осигурят достъп до хуманитарната помощ, преустановят нападенията срещу гражданското население и прекратят обсаждането на населени места;

11.    отправя искане към сирийското правителство да премахне административните пречки пред международните неправителствени организации; подчертава факта, че тези неправителствени организации имат богат опит и добра екипировка, поради което те се явяват ключови партньори в усилията в Сирия;

12.    изразява загриженост във връзка с факта, че инфраструктурата за предоставяне на основни услуги продължава да бъде обект на преднамерени и произволни нападения, като по този начин се възпрепятстват доставките на помощ за нуждаещите се райони; призовава всички страни в рамките на конфликта да се въздържат от нападения срещу болниците и медицинския персонал в тези места; припомня, че подобни нападения са без съмнение в разрез с Първата и Четвъртата женевска конвенция;

13.    осъжда факта, че правителствените сили за сигурност са отнели всички хирургически артикули, комплекти за лечение на диария, акушерски комплекти и комплекти, свързани с репродуктивното здраве, от съвместен конвой на няколко агенции, предназначен за Ал Уаер, в разрез с международното хуманитарно право; настоятелно призовава правителствените сили и другите действащи лица да предоставят безпрепятствен достъп на медицинските конвои във военните зони в съответствие с международното хуманитарно право;

14.    отново заявява, че всички страни в рамките на конфликта в Сирия и Ирак трябва да осигурят безопасността и сигурността на персонала на ООН и неговите хуманитарни партньори, без да се възпрепятства тяхното свободно движение или техният свободен достъп;

15.    осъжда манипулирането на територията на Сирия на торбите с помощи, предоставени по линия на Световната продоволствена програма; настоятелно призовава всички страни в рамките на конфликта да зачитат хуманитарните принципи и да осигуряват необходимите условия, за да могат хуманитарните работници да доставят храна на най-нуждаещите се; призовава да се извърши разследване, за да се установи по какъв начин тези помощи са се озовали в ръцете на „Ислямската държава“;

16.    изразява силното си убеждение, че един от приоритетите на международната общност е да лиши „Ислямската държава“ от източниците ѝ на финансиране; призовава международните дружества и всички други евентуални участници да се въздържат от купуването на контрабанден нефт или от всякакви други действия, които биха могли да улеснят подобна контрабанда; счита, че следва да се извърши щателно разследване на международно равнище под егидата на ООН, за да се установи кои са купувачите на незаконен нефт от контролираните от „Ислямската държава“ райони и кои са богатите донори, които подкрепят „Ислямската държава“, както и че следва да се предприемат стъпки, за да се наложат санкции срещу тях;

17.    счита, че иракското правителство би могло да предприеме редица стъпки, за да ограничи финансирането, което „Ислямската държава“ си набавя посредством конфискация на заплатите на държавните служители, като една от тези стъпки е да внася тези заплати в доверителни сметки, които да се изплащат на служителите, когато те избягат окончателно от контролираните от „Ислямската държава“ територии, като по този начин всяко лице бъде принудено да получава своите доходи лично от иракското правителство или като племената на сунитите бъдат убедени да изискат от „Ислямската държава“ да намали дела, който изземва;

18.    още веднъж осъжда факта, че лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални лица в региона са жертва на насилие и убийства, които се извършват при пълна безнаказаност; посочва, че положението на лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица в региона е особено уязвимо предвид ограничената подкрепа от семейството и общността и ограничената защита от страна на правителството и че тяхната безопасност остава изложена на риск в бежанските общности, както и в обществото като цяло в някои от страните, приемащи бежанци; призовава иракското правителство, делегацията на ЕС в Ирак и посолствата на държавите членки в региона да предоставят защита на лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица и да ускорят прякото презаселване на такива лица, които бягат поради опасения за своята безопасност;

19.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник- председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителството и Съвета на представителите на Ирак, на регионалното правителство на Кюрдистан, на генералния секретар на ООН, на Съвета за сигурност на ООН, на Съвета на ООН по правата на човека, както и на всички участващи в конфликта страни.