Návrh usnesení - B8-0140/2015Návrh usnesení
B8-0140/2015

  NÁVRH USNESENÍ o humanitární krizi v Iráku a Sýrii, zejména v souvislosti s Islámským státem

  9.2.2015 - (2015/2559(RSP))

  předložený na základě prohlášení Komise
  v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

  Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Piernicola Pedicini, Valentinas Mazuronis za skupinu EFDD

  Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0136/2015

  Postup : 2015/2559(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B8-0140/2015
  Předložené texty :
  B8-0140/2015
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  B8‑0140/2015

  Usnesení Evropského parlamentu o humanitární krizi v Iráku a Sýrii, zejména v souvislosti s Islámským státem

  (2015/2559(RSP))

  Evropský parlament,

  –       s ohledem na svá předchozí usnesení o Iráku a Sýrii,

  –       s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ze dnů 15. prosince 2014 a 20. října 2014,

  –       s ohledem na postřehy místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové, které pronesla dne 22. prosince 2014 v Bagdádu,

  –       s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky ze dnů 25. ledna a 1. února 2015 v reakci na popravu japonského rukojmího Haruny Yukawy a vraždu Kendžiho Gotoa v Sýrii,

  –       s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2139, 2165 a 2191,

  –       s ohledem na Ženevské úmluvy a jejich dodatkové protokoly z roku 1977,

  –       s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte z roku 1989 a její dodatkový protokol z roku 2000,

  –       s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

  –       s ohledem na brífink o Sýrii svolaný zástupkyní generálního tajemníka pro humanitární otázky a koordinátorkou nouzové pomoci OSN,

  –       s ohledem na kombinovanou druhou až čtvrtou pravidelnou zprávu o Iráku, které Výbor pro práva dítěte vypracoval na základě Úmluvy OSN o právech dítěte;

  –       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

  A.     vzhledem k tomu, že zpráva Výboru OSN pro práva dítěte o podmínkách dětí v Iráku upozorňuje na několik případů hromadných poprav chlapců a informuje o stínání, ukřižování či upalování dětí zaživa, přičemž obětmi jsou zejména – i když nikoli výlučně – příslušníci minorit;

  B.     vzhledem k tomu, že Islámský stát (IS) stále častěji používá chlapce mladších 18 let jako výrobce bomb, informanty nebo lidské štíty; vzhledem k tomu, že na páchání sebevražedných atentátů jsou vybírány hlavně děti s mentálními poruchami; vzhledem k tomu, že IS se systematicky dopouští sexuálního násilí, včetně únosů, sexuálního zotročování a prodeje dětí na trhu;

  C.     vzhledem k tomu, že IS provádí výcvik osmiletých nebo dokonce i mladších dětí na dětské vojáky;

  D.     vzhledem k tomu, že kvůli násilí pokračuje vysidlování v centrálních, západních a severních oblastech Iráku; vzhledem k tomu, že lidé, kteří se nemohou dostat do severních regionů kontrolovaných Kurdy nebo tam nemohou žít kvůli přelidnění, prchají na jih;

  E.     vzhledem k tomu, že asi 50 000 vysídlených rodin, tj. 2 500 000 osob, v jižních regionech Basra, Dhíkár, Kádisíja, Majsán, Wásit, Mutanná, Nadžaf, Karbalá a Babylon v současné době dostává pomoc ze Světového potravinového programu OSN, ale zároveň není jasné, ke kolika osobám se se pomoc nedostala; vzhledem k tomu, že příjemci pomoci jsou na ni zcela odkázáni, a tak jsou stále zranitelnější; vzhledem k vážným obavám, že pomoc není v tomto rozsahu dlouhodobě udržitelná, protože v březnu se vyčerpají finanční prostředky;

  F.     vzhledem k tomu, že humanitární situace v Sýrii a Iráku se dramaticky zhoršuje; vzhledem k tomu, že celkově více než tři miliony Iráčanů jsou vnitřně vysídleny (jen za minulý rok se jedná o 2,1 milionu osob) a asi 330 000 osob žije v nevyhovujících přístřešcích; vzhledem k tomu, že podle odhadů Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) bylo do poloviny roku 2014 konfliktem zasaženo 10,8 milionu Syřanů, (z toho 7,6 vnitřně vysídlených osob), kteří potřebovali humanitární pomoc; vzhledem k tomu, že se očekává, že tato čísla během roku 2015 porostou, nebude-li nalezeno komplexní politické řešení;

  G.     vzhledem k tomu, že ze Sýrie uprchlo 3,8 milionu osob do sousedních zemí, kde získaly status uprchlíků; vzhledem k tomu, že nejčastěji uprchli do Turecka, Jordánska, Libanonu a Egypta;

  H.     vzhledem k tomu, že od roku 2014, kdy jednotky IS zahájily krvavé tažení napříč severním Irákem, jsou iráčtí křesťané, Turkméni, Jezídové a další menšiny terčem pronásledování a že podle odhadů bylo 800 000 příslušníků iráckých náboženských menšin vysídleno;

  I.      vzhledem k tomu, že v celém Iráku bylo zřízeno 25 stanových táborů, které mají řešit masivní vysidlování obyvatelstva; vzhledem k tomu, že dalších 11 táborů se buduje;

  J.      vzhledem k tomu, že podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) se nedostatek finančních prostředků přímo odrazil na rozsahu a typu programů, v jejichž rámci úřad poskytuje pomoc (např. budování útočišť) osobám, které přežily kruté zacházení a staly se obětmi porušování lidských práv; vzhledem k tomu, že UNHCR požadoval na rok 2014 na operace v Iráku 337 milionů USD, avšak obdržel pouze 53 % této částky, a že na rok 2015 dostal zelenou pouze k zahájení 31 % plánovaného financování z původně požadované částky 556 milionů USD;

  K.     vzhledem k tomu, že UNHCR stanovil své finanční požadavky na rok 2015 na 362 milionů USD; vzhledem k tomu, že jakýkoli pokles financování dolehne na širokou škálu aktivit a v konečném výsledku bude trestem pro strádající obyvatele; vzhledem k tomu, že podle odhadů by bylo na komplexní řešení situace občanů Sýrie v roce 2015 zapotřebí 2,9 miliard USD;

  L.     vzhledem k tomu, že humanitární organizace nepolevují v úsilí o poskytování pomoci osobám v tísni, avšak situace v terénu je mimořádně obtížná, takže působení na území Sýrie není bezpečné; vzhledem k tomu, že mnoho místních nevládních organizací v Rakká pozastavilo humanitární činnost a některé svou činnost zcela ukončily, protože se jim nepodařilo uzavřít dohodu s ozbrojenými skupinami operujícími v terénu a protože přístup k oblastem kolem měst Rakká a Dajr az-Zaur kontrolovaných IS je obtížný;

  M.    vzhledem k tomu, že od 26. ledna 2015 se zvětšuje objem přeshraničních dodávek z Turecka a Jordánska do Sýrie, kdy na základě rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2165 a 1291 bylo přepraveno 56 zásilek;

  N.     vzhledem k tomu, že v roce 2014 zůstala řada žádostí o povolení humanitárních konvojů bez odpovědi, případně byly zamítnuty nebo jim byly uloženy podmínky, kterým nebylo možné vyhovět;

  O.     vzhledem k tomu, že pruhy území v Sýrii a Iráku okupované IS jsou v důsledku konfliktu a zhroucení státního systému zdravotní péče ohroženy vypuknutím infekčních nemocí, což ještě více ztěžuje situaci civilního obyvatelstva;

  P.     vzhledem k tomu, že na sociálních médiích kolují záběry potravinových balíčků poskytnutých ze Světového potravinového programu, jejichž logo je přelepeno symboly Islámského státu v Sýrii;

  Q.     vzhledem k tomu, že kurdští vojáci bojující proti IS žádají o větší podporu v boji; vzhledem k tomu, že irácký premiér Hajdar Abádí zdůraznil, že navzdory tomu, že Irák potřebuje pomoc, nebude na svém území tolerovat žádné zahraniční jednotky; vzhledem k tomu, že od června 2014 bylo v bojích proti IS zabito téměř 1 000 Kurdů a dalších 5 000 jich bylo zraněno; vzhledem k tomu, že 38 Kurdů bylo zřejmě zajato IS;

  R.     vzhledem k tomu, že IS získává finance z pašování ropy, zdaňování místního obyvatelstva, rabování archeologických pokladů a výkupného za zajatce; vzhledem k tomu, že irácká vláda nadále vyplácí mzdy a důchody desítkám tisíc státních úředníků, ačkoli žijí a pracují v městech kontrolovaných IS; vzhledem k tomu, že podle odhadů IS zabavuje až 50 % mezd těchto zaměstnanců;

  1.      důrazně odsuzuje vraždy Haruny Jukawy, Kendžiho Gotoa a Maáze Kasásby spáchané IS; vyjadřuje vážné obavy o bezpečnost dalších zajatců v rukou extremistů; vyjadřuje hlubokou lítost a soustrast jejich rodinám a rodinám všech obětí tohoto konfliktu;

  2.      co nejdůrazněji odsuzuje IS a napojené teroristické skupiny, které svými činy soustavně porušují lidská práva a mezinárodní humanitární právo, a tyto činy považuje za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti; vyzývá iráckou vládu, aby ratifikovala Římský statut, kterým se zřizuje Mezinárodní trestní soud, což by tomuto soudu umožnilo stíhat válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané IS;

  3.      rozhodně odsuzuje prodávání unesených iráckých dětí na trzích do sexuálního otroctví, zabíjení mladých lidí, včetně ukřižování a upalování zaživa, a používání dětí jako lidských štítů nebo vojáků; zdůrazňuje, že tyto akty zakazuje mezinárodní právo a že se jedná o zvrhlé a zbabělé činy;

  4.      naléhá na irácké orgány, aby přijaly všechna opatření vedoucí k záchraně dětí, které jsou drženy IS, a trestnímu stíhání pachatelů uvedených zločinů a aby zajistily bezpečnost a ochranu dětí a jejich rodin; zdůrazňuje, že výše zmíněné akty jsou zločiny proti lidskosti, a jako takové by měly být stíhány; je pevně přesvědčen o tom, že mezinárodní společenství, včetně EU a OSN, by mělo poskytnout veškerou pomoc nezbytnou k ochraně mladých lidí, jež by mohla zahrnovat případné společné terénní iniciativy, jako je např. výstavba zotavoven pro děti s traumatickými zážitky;

  5.      znovu zdůrazňuje, že krizi v Sýrii a Iráku lze vyřešit jedině politickou cestou; žádá o dodržování humanitárních příměří, během nichž by bylo možné potřebným osobám dodat humanitární pomoc; rozhodně podporuje návrh zvláštního vyslance OSN Staffana De Mistury, aby byl „zmrazen“ konflikt v Aleppu; vyzývá syrskou vládu a opozici ke konstruktivnímu jednání a k přijetí všech opatření, jež by mohla oslabit IS; podporuje druhé kolo ženevských jednání, moskevský plán a veškeré další iniciativy, jež by mohly podpořit jednání mezi Sýrií a různými dalšími aktéry;

  6.      vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby zvážila vytvoření mise OSN, jež by měla ochraňovat humanitární pracovníky a vytvořit bezpečné zóny, včetně humanitárních koridorů, a tak chránit obyvatelstvo ohrožované IS, organizacemi Džabhat un-Nusra a Ahrár aš-Šám, hnutím Hamza a dalšími na ně napojenými skupinami;

  7.      je přesvědčen o tom, že jednou z hlavních příčin krize jsou exkluzivní politiky, které vytvořily prostředí, v němž mohly zapustit kořeny radikální organizace jako IS; domnívá se, nejlepší cestou, jak by mohly příslušné vlády vyvážit vliv IS, je vybudování pluralistických společností pomocí politik začleňování, které by se vyznačovaly pluralitou názorů a etnickou a náboženskou rozmanitostí a v nichž by všichni občané měli rovnocenné postavení;

  8.      oceňuje Libanon, Jordánsko, Turecko a kurdskou regionální vládu za přijímání uprchlíků; vyzývá mezinárodní společenství, aby zvýšilo přímou finanční podporu hostitelským zemím, aby se zlepšily podmínky uprchlíků, které nyní ohrožuje především chladná zima;

  9.      je mimořádně znepokojen tím, že navzdory veškerému úsilí mezinárodního společenství pomoc stále nepokrývá všechny potřeby; zdůrazňuje, že je třeba zvýšit financování, aby mohly být zintenzivněny přeshraniční operace zaměřené na venkovské oblasti Dara´a, Kunejtra, Idlíb a východní Aleppo; oceňuje závazek členských států, kdy EU je největším poskytovatelem finanční pomoci, avšak domnívá se, že tváří v tvář bezprecedentní situaci je třeba toto úsilí ještě zintenzivnit; vyzývá EU, aby krizi čelila za použití všech svých mechanismů; žádá, aby byla svolána nová mezinárodní humanitární dárcovská konference pro Sýrii a Irák, a naléhá na mezinárodní společenství, aby poskytlo štědré dary, a tak zmírnilo humanitární strádání lidí zasažených krizí; domnívá se, že by OSN měla pomoci s koordinací finanční a humanitární pomoci pocházející z různých zdrojů, aby tato pomoc byla co nejúčinnější;

  10.    je mimořádně znepokojen tím, že rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2149(2014) je stále ignorována; opětovně naléhá na všechny aktéry, aby splnili požadavky této rezoluce a usnadnili přístup humanitární pomoci, zastavili útoky na civilní obyvatelstvo a skončili s obléháním obydlených oblastí;

  11.    vzývá syrskou vládu, aby zrušila byrokratické předpisy svazující mezinárodní nevládní organizace; zdůrazňuje, že tyto organizace mají bohaté zkušenosti a potřebné vybavení, takže by mohly být klíčovými partnery v úsilí o zvládnutí situace v Sýrii;

  12.    je znepokojen skutečností, že stále dochází k úmyslným a bezohledným útokům na infrastrukturu základních služeb, které znemožňují poskytnout pomoc potřebným oblastem; vyzývá všechny strany konfliktu, aby se zdržely útoků na nemocnice a zdravotnické pracovníky v terénu; připomíná, že tyto útoky zjevně porušují první a čtvrtou Ženevskou úmluvu;

  13.    odsuzuje počínání vládních bezpečnostních složek, které konvoji, jenž byl několika organizacemi vypraven do Al Waaru, v rozporu s mezinárodním humanitárním právem zabavil všechny chirurgické nástroje, sady léků proti průjmu, porodnické potřeby a sady pomůcek pro reprodukční zdraví; naléhá na vládní složky a ostatní aktéry, aby v souladu s mezinárodním humanitárním právem zajistili nerušený přístup zdravotnických konvojů do válečných zón;

  14.    potvrzuje, že všechny strany konfliktu v Sýrii a Iráku musí zajistit bezpečnost zaměstnanců OSN a jejích partnerských humanitárních organizací, aniž by omezovaly jejich svobodný pohyb a přístup;

  15.    odsuzuje skutečnost, že na území Sýrie dochází k falšování log balíčků potravinové pomoci poskytnuté v rámci Světového potravinového programu; naléhá na všechny strany konfliktu, aby dodržovaly humanitární zásady a humanitárním pracovníkům umožnily dodávat potraviny nejohroženějším osobám; žádá, aby bylo vyšetřeno, jak se tato pomoc dostala do rukou IS;

  16.    je pevně přesvědčen o tom, jednou z priorit mezinárodního společenství by mělo být finanční vyčerpání IS; žádá mezinárodní společnosti a případně všechny ostatní zúčastněné subjekty, aby nekupovaly pašovanou ropu a aby se zdržely všech aktivit, které by pašování mohlo usnadňovat; domnívá se, že pod záštitou OSN by mělo být zahájeno důkladné mezinárodní vyšetřování, jež by vedlo k identifikaci kupců nezákonné ropy pocházející z oblastí kontrolovaných IS a taktéž bohatých sponzorů IS a že by měly být podniknuty kroky k uvalení sankcí na tyto subjekty;

  17.    věří, že irácká vláda by mohla přijmout několik opatření, aby snížila objem prostředků putujících do rukou IS ze zkonfiskovaných platů státních zaměstnanců, a to např. jejich ukládáním na svěřenecké účty, odkud by byly zaměstnancům vyplaceny v případě, že by natrvalo prchli z území kontrolovaného IS, nebo zavedením povinnosti vyzvedávat platy od irácké vlády osobně nebo tím, že by sunnitské kmeny přesvědčila, aby IS snížil svůj podíl;

  18.    znovu odsuzuje násilí na místních lesbičkách, homosexuálech, bisexuálech a transsexuálech a naprosto beztrestně páchané vraždy těchto osob; zdůrazňuje, že vzhledem k omezené podpoře ze strany rodin a komunit a slabé státní ochraně jsou tyto osoby v tomto regionu mimořádně ohroženy a že jejich bezpečnost zůstává nejistá i mezi uprchlíky a v určitých hostitelských zemích; vyzývá Iráckou vládu, delegaci EU v Iráku a ambasády členských států v tomto regionu, aby lesbičkám, homosexuálům, bisexuálům a transsexuálům poskytly ochranu a urychlily jejich přesídlení, pokud prchají kvůli obavám o svou bezpečnost;

  19.    pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, vládě a zákonodárnému sboru Iráku, regionální vládě Kurdistánu, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Radě bezpečnosti OSN, Radě OSN pro lidská práva a všem stranám zapojeným do konfliktu.