Forslag til beslutning - B8-0140/2015Forslag til beslutning
B8-0140/2015

FORSLAG TIL BESLUTNING om den humanitære krise i Irak og Syrien, særlig i forbindelse med IS

9.2.2015 - (2015/2559(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Piernicola Pedicini, Valentinas Mazuronis for EFDD-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0136/2015

Procedure : 2015/2559(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0140/2015
Indgivne tekster :
B8-0140/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0140/2015

Europa-Parlamentets beslutning om den humanitære krise i Irak og Syrien, særlig i forbindelse med IS

(2015/2559(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Irak og Syrien,

–       der henviser til Udenrigsrådets konklusioner af 15. december 2014 og 20. oktober 2014,

–       der henviser til de bemærkninger, som næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, fremsatte den 22. december 2014 i Bagdad,

–       der henviser til erklæringerne af 25. januar og 1. februar 2015 fra næstformanden/den højtstående repræsentant om henrettelsen af det japanske gidsel Haruna Yukawa og om mordet på Kenji Goto i Syrien,

–       der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 2139, 2165 og 2191,

–       der henviser til Genèvekonventionerne og tillægsprotokollerne hertil fra 1977,

–       der henviser til konventionen om barnets rettigheder fra 1989 og tillægsprotokollen hertil fra 2000,

–       der henviser til statutten for Den Internationale Straffedomstol (ICC),

–       der henviser til den briefing om Syrien, som FN's undergeneralsekretær for humanitære anliggender og nødhjælpskoordinator fremsatte i Sikkerhedsrådet,

–       der henviser til den kombinerede anden til fjerde periodiske rapport om Irak fra FN's Komité for Barnets Rettigheder i henhold til konventionen om barnets rettigheder,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at en rapport fra FN's Komité for Barnets Rettigheder om forholdene for børn i Irak fremhæver flere tilfælde af massehenrettelser af drenge og rapporterer om børn, der er blevet halshugget, korsfæstet eller levende begravet, og at disse overgreb især, men ikke kun, er rettet mod børn, der tilhører mindretal;

B.     der henviser til, at drenge under 18 år i stigende grad bruges af IS til at fremstille bomber eller som informanter eller menneskelige skjolde; der navnlig henviser til, at udviklingshæmmede børn har været brugt som selvmordsbombere; der henviser til, at IS har begået systematiske seksuelle overgreb, herunder ved at bortføre børn, gøre dem til sexslaver og sælge dem på markedet;

C.     der henviser til, at IS træner børn på otte år eller endnu yngre til at blive børnesoldater;

D.     der henviser til, at vold fortsat forårsager fordrivelser i det centrale, vestlige og nordlige Irak; der henviser til, at folk, der ikke kan nå de kurdiske-kontrollerede områder i nord, eller som ikke har råd til at bo der på grund af overbefolkning, flygter mod syd;

E.     der henviser til, at omkring 50 000 fordrevne familier, eller 2 500 000 mennesker, i øjeblikket modtager hjælp fra FN's Verdensfødevareprogram (WFP) i de sydlige områder Basrah, Thi Qar, Qadissiya, Missan, Wassit, Muthanna, Najaf, Karbala og Babel; der henviser til, at det samtidig er uklart, hvor mange der ikke modtager fødevarehjælp; der henviser til, at de, der modtager hjælp, er helt afhængige af den og bliver mere og mere sårbare; der henviser til, at der er stor bekymring for, at dette støtteniveau ikke vil kunne opretholdes, da midlerne vil løbe ud i marts 2015;

F.     der henviser til, at der har været en dramatisk forværring af den humanitære situation i Syrien og Irak; der henviser til, at mere end tre millioner irakere er internt fordrevne, heraf 2,1 millioner alene inden for det seneste år, og at det anslås, at 330 000 mennesker bor i nødly af ringe kvalitet; der henviser til, at FN's Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender (OCHA) i midten af 2014 anslog, at 10,8 millioner syrere var berørt af konflikten og havde behov for humanitær bistand, herunder 7,6 millioner internt fordrevne; der henviser til, at disse tal forventes at vokse støt i 2015, hvis ikke der findes en omfattende politisk løsning;

G.     der henviser til, at 3,8 millioner mennesker er flygtet fra Syrien for at blive flygtninge i nabolandene; der henviser til, at de hårdest ramte lande er Tyrkiet, Jordan, Libanon og Egypten;

H.     der henviser til, at irakiske kristne, turkmenere, yazidier og andre mindretal er blevet forfulgt af IS, siden gruppens blodige hærgen begyndte i det nordlige Irak i 2014, og det anslås, at 800 000 medlemmer af Iraks religiøse mindretal er blevet fordrevet;

I.      der henviser til, at der til dato er blevet åbnet 25 teltlejre i hele Irak for at håndtere de massive fordrivelser; der henviser til, at yderligere 11 er under opførelse;

J.      der henviser til, at ifølge FN's Højkommissær for Flygtninge (UNHCR) har manglende finansiering direkte berørt omfanget og typen af programmer, som agenturet opretholder (herunder med hensyn til nødly) for at hjælpe personer, der har overlevet vold og krænkelser af menneskerettighederne; der henviser til, at kun 53 % af de 337 mio. USD, som agenturet havde brug for i 2014 i Irak, er modtaget, og at agenturet har fået grønt lys til at fortsætte med forventede midler på blot 31 % af de 556 mio. USD, der er behov for i 2015;

K.     der henviser til, at UNHCR fastsætter sine finansielle behov for 2015 til 362 mio. USD; der henviser til, at manglende finansiering vil påvirke en bred vifte af aktiviteter og i sidste ende straffe de mennesker, der er i nød; der henviser til, at det skønnes, at en samlet indsats for menneskene i Syrien ville kræve 2,9 mia. USD i 2015;

L.     der henviser til, at humanitære organisationer fortsætter med deres indsats for at hjælpe mennesker i desperat nød, men at situationen på stedet er så vanskelig, at det er usikkert at operere i landet; der henviser til, at mange lokale ngo'er i Raqqa har suspenderet deres humanitære aktiviteter, og nogle er blevet lukket på grund af en manglende enighed med væbnede grupper på stedet og på grund af vanskelighederne med at få adgang til IS-kontrollerede områder af Raqqa og Deir ez-Zor;

M.    der henviser til, at grænseoverskridende leverancer fra Tyrkiet og Jordan ind i Syrien fortsætter med at stige, og pr. 26. januar 2015 var 56 forsendelser foretaget i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 2165 og 2191;

N.     der henviser til, at mange anmodninger om humanitære konvojer i 2014 forblev ubesvarede eller blev afslået eller underlagt betingelser, der ikke kunne imødekommes;

O.     der henviser til, at konflikten og det statslige sundhedsvæsens sammenbrud har efterladt store dele af det IS-besatte Syrien og Irak sårbare over for udbrud af smitsomme sygdomme, hvilket sætter civilbefolkningen under yderligere pres;

P.     der henviser til, at der er billeder i omløb på sociale medier, som viser nødhjælpskasser fra WFP, der har fået ændret deres mærkning med "IS i Syrien"-mærkater;

Q.     der henviser til, at kurdiske embedsmænd, der bekæmper IS, har opfordret til større støtte til deres kamp; der henviser til, at den irakiske premierminister, Haider al-Abadi, har understreget, at på trods af behovet for bistand vil Irak ikke acceptere nogen fremmede tropper på sit område; der henviser til, at næsten 1 000 kurdere er blevet dræbt i kampen mod IS siden juni 2014, og yderligere 5 000 er blevet såret, mens yderligere 38 menes at være i hænderne på IS som gidsler;

R.     der henviser til, at IS tjener penge ved at smugle olie, pålægge lokalbefolkningen skatter, plyndre arkæologiske skatte og holde gidsler for løsepenge; der henviser til, at den irakiske regering fortsætter med at betale lønninger og pensioner til titusindvis af offentligt ansatte, selv om de bor og arbejder i byer, der kontrolleres af IS; der henviser til, at ifølge visse skøn konfiskerer IS op til 50 % af lønningerne til disse ansatte;

1.      fordømmer på det kraftigste IS' mord på Haruna Yukawa, Kenji Goto og Moath al-Kasasbeh; giver udtryk for alvorlig bekymring over sikkerheden for andre, som stadig holdes fanget af ekstremisterne; udtrykker sin dybe medfølelse med familierne til disse ofre og med familierne til alle ofre for konflikten;

2.      fordømmer i de stærkest mulige vendinger de systematiske menneskerettighedsovergreb og ‑krænkelser samt overtrædelser af den humanitære folkeret, der er følgerne af de ugerninger, som IS og tilknyttede terrorgrupper har begået, og som udgør krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden; opfordrer den irakiske regering til at ratificere Romstatutten om oprettelse af Den Internationale Straffedomstol (ICC), således at ICC kan retsforfølge de ansvarlige for de krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, som IS har begået;

3.      fordømmer i de stærkest mulige vendinger salg af bortførte irakiske børn på markedet som sexslaver, drab på unge, herunder ved at korsfæste dem eller begrave dem levende, og brugen af børn som menneskelige skjolde eller soldater; understreger, at disse handlinger ikke kun er forbudt i henhold til folkeretten, men at de også er afskyelige og feje;

4.      opfordrer indtrængende de irakiske myndigheder til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at redde børn, der bliver tilbageholdt af IS, retsforfølge gerningsmændene til forbrydelser samt garantere sikkerheden for og beskyttelsen af børn og deres familier; understreger, at de ovennævnte handlinger udgør forbrydelser mod menneskeheden, og at de som sådan bør retsforfølges; er af den faste overbevisning, at det internationale samfund, herunder EU og FN, bør yde al nødvendig hjælp til beskyttelse af unge, herunder en eventuel udvikling af fælles initiativer på stedet, såsom opførelse af centre til behandling af traumer hos børn;

5.      understreger endnu en gang, at en politisk løsning er den eneste mulige løsning på krisen i Syrien og Irak; opfordrer til gennemførelse af humanitære våbenhviler for at gøre det muligt at yde humanitær bistand til mennesker i nød; støtter kraftigt forslaget fra FN's særlige udsending Staffan de Mistura om at "fastfryse" konflikten i Aleppo; opfordrer den syriske regering og oppositionen til at være konstruktive og træffe alle foranstaltninger, der kan marginalisere IS; støtter Genève II-drøftelserne, Moskva-planen og alle andre initiativer, der kan lette forhandlingerne mellem Syrien og forskellige andre aktører;

6.      opfordrer FN's Sikkerhedsråd til at overveje at oprette en FN-mission med mandat til at beskytte humanitære aktiviteter og skabe sikre zoner, herunder humanitære korridorer, til beskyttelse af befolkningen, der trues af IS, Jabhat al-Nusra, Hamza-bevægelsen, Ahrar al-Sham og andre tilknyttede grupper;

7.      mener, at en af de vigtigste årsager til krisen er udstødelsespolitikken, der har skabt et miljø, hvor radikale organisationer som IS har været i stand til at vinde terræn; mener, at den bedste strategi til at stå som modsætning til IS ville være for de berørte regeringer at gøre en reel indsats for at opbygge pluralistiske samfund gennem inkluderende politikker, der giver mulighed for forskellige synspunkter, etniske grupper og overbevisninger, og hvor alle borgere behandles lige;

8.      roser Libanon, Jordan, Tyrkiet og den kurdiske regionalregering for deres modtagelse af flygtninge; opfordrer det internationale samfund til at øge den direkte økonomiske støtte til værtslandene for at forbedre vilkårene for de flygtninge, der nu er særligt truet af den kolde vinter;

9.      er yderst bekymret over, at på trods af alle bestræbelser fra det internationale samfunds side er behovene stadig større end hjælpen; understreger, at der er et presserende behov for flere midler med henblik på at øge de grænseoverskridende operationer, der er rettet mod landområder i Dar'a, Quuneitra, Idleb og det østlige Aleppo; roser medlemsstaternes engagement, eftersom EU er den største donor af finansiel støtte, men mener, at der i lyset af en situation uden fortilfælde er behov for en yderligere indsats; opfordrer EU til at bruge alle til rådighed stående midler for at konfrontere krisen: opfordrer til afholdelse af en ny international humanitær donorkonference for Syrien og Irak og opfordrer indtrængende det internationale samfund til at donere generøst for at afhjælpe de humanitære lidelser hos dem, der er ramt af krisen; mener, at FN bør hjælpe med at koordinere den finansielle og humanitære bistand, der kommer fra forskellige kilder med henblik på at forbedre dens effektivitet;

10.    er særdeles bekymret over, at FN's Sikkerhedsråds resolution 2149 (2014) fortsat ignoreres; opfordrer endnu en gang alle aktører på stedet til at respektere den ved at forbedre adgangen til humanitær bistand, bringe angreb på civile til ophør samt ophæve belejringer af befolkede områder;

11.    anmoder den syriske regering om at fjerne de administrative hindringer, som de internationale ngo'er er underlagt; understreger, at sådanne ngo'er har erfaring og er godt udstyret, hvilket gør dem til vigtige partnere i indsatsen i Syrien;

12.    er bekymret over, at infrastruktur til basale tjenesteydelser fortsat udsættes for forsætlige og vilkårlige angreb, hvilket forhindrer ydelse af bistand i nødområder; opfordrer alle parter i konflikten til at afstå fra at angribe hospitaler og sundhedsfagfolk i området; minder om, at sådanne angreb entydigt er i strid med Genèvekonvention I og IV;

13.    fordømmer, at regeringens sikkerhedsstyrker i strid med den humanitære folkeret fjernede alle kirurgiske instrumenter, diarrésæt, jordemoderudstyr og udstyr til reproduktiv sundhed fra en tværinstitutionel konvoj på vej mod Al Wa'er; opfordrer regeringsstyrker og andre aktører til at give uhindret adgang til medicinske konvojer i krigsområder, i overensstemmelse med den humanitære folkeret;

14.    fastholder på ny, at alle parter i konflikten i Syrien og i Irak skal garantere sikkerhed og tryghed for FN og dets humanitære partneres personale, uden at dette berører deres frie bevægelighed og adgang;

15.    fordømmer manipuleringen af WFP-nødhjælpssække i Syrien; opfordrer indtrængende alle parter i konflikten til at respektere de humanitære principper og tillade humanitære arbejdere at levere fødevarer til de mest sårbare mennesker; kræver, at der iværksættes en undersøgelse af, hvordan dette materiale er kommet i hænderne på IS;

16.    er af den faste overbevisning, at en af det internationale samfunds prioriteter bør være at udsulte IS økonomisk; beder internationale virksomheder og alle andre aktører, der måtte være involveret, om at afstå fra at købe smuglet olie eller gøre noget, der kunne lette denne smugling; mener, at der bør iværksættes en udtømmende international undersøgelse i FN-regi for at identificere både købere af illegal olie fra IS-kontrollerede områder og velhavende donorer, der støtter IS, samt at der bør tages skridt til at pålægge dem sanktioner;

17.    mener, at den irakiske regering kunne træffe en række foranstaltninger for at begrænse de midler, som IS skaffer ved at konfiskere offentligt ansattes løn, bl.a. ved at sætte disse lønninger på en spærret konto, hvor udbetaling først sker, når medarbejderne varigt flygter fra IS-kontrollerede områder, at forpligte den enkelte til at hente sin løn personligt fra den irakiske regering eller ved at overtale sunni-stammerne til at kræve, at IS mindsker sin andel;

18.    fordømmer på ny de voldshandlinger mod og drab af lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT'er) i regionen, som har fundet sted fuldstændig ustraffet; konstaterer, at LGBT'er i regionen er i en særligt sårbar situation, fordi de kun kan gøre sig håb om begrænset støtte fra familie og lokalsamfund og begrænset beskyttelse fra myndighedernes side, og at de fortsat er i fare i flygtningemiljøer og i visse værtssamfund; opfordrer den irakiske regering, EU's delegation i Irak og EU-medlemsstaternes ambassader i regionen til at beskytte LGBT'er og fremskynde en direkte genbosættelse af LGBT'er, der flygter af sikkerhedshensyn;

19.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, EU’s særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, den irakiske regering og det irakiske Repræsentanternes Råd, Den Regionale Regering for Kurdistan, De Forenede Nationers generalsekretær, De Forenede Nationers Sikkerhedsråd, De Forenede Nationers Menneskerettighedsråd og samtlige parter i konflikten.