Διαδικασία : 2015/2559(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0140/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0140/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0040

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 157kWORD 89k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0136/2015
9.2.2015
PE549.933v01-00
 
B8-0140/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και τη Συρία, ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαμικού Κράτους (2015/2559(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Piernicola Pedicini, Valentinas Mazuronis εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και τη Συρία, ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαμικού Κράτους (2015/2559(RSP))  
B8‑0140/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Ιράκ και τη Συρία,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις 15 Δεκεμβρίου 2014 και στις 20 Οκτωβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Federica Mogherini, της 22ας Δεκεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της 25ης Ιανουαρίου και της 1ης Φεβρουαρίου 2015 της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου σχετικά με την εκτέλεση του ιάπωνα ομήρου Χαρούνα Γιουκάβα και τη δολοφονία του Κέντζι Γκότο στη Συρία,

–       έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 2139, 2165 και 2191

–       έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Γενεύης και τα πρόσθετα πρωτόκολλά τους του 1977,

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1989 για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το συμπληρωματικό της πρωτόκολλο του 2000,

–       έχοντας υπόψη το Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ)

–       έχοντας υπόψη την ενημέρωση της αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως για τις Ανθρωπιστικές Υποθέσεις και τον Συντονισμό των Υπηρεσιών Έκτακτης Βοήθειας προς το Συμβούλιο Ασφαλείας σχετικά με τη Συρία,

–       έχοντας υπόψη την ενοποιημένη δεύτερη έως τέταρτη περιοδική έκθεση του Ιράκ που εκπόνησε η Επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού, σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού με θέμα την κατάσταση των παιδιών στο Ιράκ επισημαίνονται αρκετές περιπτώσεις μαζικών εκτελέσεων αγοριών, καθώς και πληροφορίες σχετικά με αποκεφαλισμούς, σταυρώσεις και ταφές ζωντανών παιδιών με θύματα ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, παιδιά που ανήκουν σε μειονότητες·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αγόρια κάτω των 18 ετών χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από το Ισλαμικό Κράτος ως κατασκευαστές βομβών, πληροφοριοδότες ή ανθρώπινες ασπίδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδίως τα παιδιά με νοητική υστέρηση χρησιμοποιούνται ως βομβιστές αυτοκτονίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ισλαμικό Κράτος έχει ασκήσει συστηματικά σεξουαλική βία, ακόμη και μέσω απαγωγών, εξαναγκασμού σε σεξουαλική δουλεία και πώλησης παιδιών σε αγορές,

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ισλαμικό Κράτος εκπαιδεύει παιδιά ηλικίας οκτώ ετών, ή και ακόμη μικρότερα, με σκοπό να τα μετατρέψει σε παιδιά-στρατιώτες·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία εξακολουθεί να προκαλεί συνεχιζόμενη μετατόπιση πληθυσμών στα κεντρικά, δυτικά και βόρεια τμήματα του Ιράκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση στις ελεγχόμενες από τους Κούρδους περιοχές του Βορρά ή που δεν έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν εκεί λόγω του υπερπληθυσμού καταφεύγουν στον Νότο·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 50.000 εκτοπισθείσες οικογένειες, ή αλλιώς 2.500.000 άνθρωποι, που βρίσκονται στα νότια κυβερνεία Αλ Μπάσρα, Ντι Καρ, Αλ Καντισίγια, Μαϊσάν, Ουασίτ, Αλ Μουτάννα, Αν-Νατζάφ, Καρμπάλα και Μπάμπιλ, λαμβάνουν επί του παρόντος ενίσχυση στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (ΠΕΠ) του ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι συγχρόνως παραμένει ασαφής ο αριθμός εκείνων που δεν λαμβάνουν ενίσχυση· λαμβάνοντας υπόψη όσοι λαμβάνουν ενίσχυση εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από αυτήν με αποτέλεσμα η θέση τους να καθίσταται επισφαλής· λαμβάνοντας υπόψη ότι προκαλεί μεγάλη ανησυχία το γεγονός ότι το επίπεδο αυτό της βοήθειας δεν θα είναι πλέον βιώσιμο από τον Μάρτιο του 2015 που θα εξαντληθούν τα κονδύλια·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί σοβαρή επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Συρία και το Ιράκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από τρία εκατομμύρια Ιρακινοί έχουν εκτοπιστεί συνολικά στο εσωτερικό της χώρας, με τα 2,1 εκατομμύρια εξ αυτών να έχουν εκτοπιστεί μέσα στο προηγούμενο έτος μόνον, ενώ περίπου 330.000 άτομα ζουν σε εξαιρετικά υποβαθμισμένα καταφύγια· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα μέσα του 2014 το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για το συντονισμό των ανθρωπιστικών υποθέσεων (OCHA) είχε εκτιμήσει ότι 10,8 εκατομμύρια Σύροι είχαν πληγεί από τις συγκρούσεις και χρειάζονταν ανθρωπιστική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων 7,6 εκατομμυρίων εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω αριθμητικά στοιχεία αναμένεται να αυξηθούν σταθερά το 2015 ελλείψει μιας συνολικής πολιτικής λύσης·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι 3,8 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη Συρία, και έχουν γίνει πρόσφυγες σε γειτονικές χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες που πλήττονται περισσότερο είναι η Τουρκία, η Ιορδανία, ο Λίβανος και η Αίγυπτος·

H.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιρακινοί χριστιανοί, οι Γιαζίντι, οι Τουρκομάνοι και άλλες μειονότητες έχουν πέσει θύματα διώξεων του Ισλαμικού Κράτους, αφότου ξεκίνησαν οι αιματηρές βιαιοπραγίες του στο Βόρειο Ιράκ το 2014, οι οποίες οδήγησαν στον εκτοπισμό 800.000 περίπου μελών θρησκευτικών μειονοτήτων του Ιράκ·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής έχουν δημιουργηθεί 25 καταυλισμοί με σκηνές σε ολόκληρο το Ιράκ για να αντιμετωπιστούν οι μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλοι 11 βρίσκονται υπό κατασκευή·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), οι χρηματοδοτικές ελλείψεις έχουν επηρεάσει άμεσα την κλίμακα και τον τύπο των προγραμμάτων του Οργανισμού (μεταξύ άλλων όσον αφορά τα καταφύγια), τα οποία έχουν ως στόχο να βοηθήσουν όσους επέζησαν από τις βιαιοπραγίες και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ληφθεί μόνο το 53% των απαιτούμενων 337 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ που εντάσσονται στο πλαίσιο της δράσης για την αντιμετώπιση της κρίσης του Ιράκ για το 2014, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός έλαβε το πράσινο φως για να προβεί στην προβλεπόμενη χρηματοδότηση μόνο για το 31% των 556 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ που απαιτούνται για το 2015·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες όρισε τις χρηματοδοτικές ανάγκες της για το 2015 στα 362 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελλείψεις θα επηρεάσουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και, ότι τελικά θα αποβούν σε βάρος των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το ποσό που απαιτείται για τη δράση για τη συνολική αντιμετώπιση των αναγκών του λαού της Συρίας ισούται με 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια για το 2015·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανθρωπιστικές οργανώσεις συνεχίζουν τις προσπάθειές τους με στόχο να βοηθήσουν άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά ότι επειδή η κατάσταση στην περιοχή είναι εξαιρετικά δύσκολη δεν είναι ασφαλές να λειτουργούν εντός της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές τοπικές ΜΚΟ στην πόλη Ράκα έχουν αναστείλει τις ανθρωπιστικές δραστηριότητές τους, και ότι ορισμένες έχουν μάλιστα παύσει να λειτουργούν λόγω της έλλειψης συμφωνίας με τις ένοπλες ομάδες που δραστηριοποιούνται επιτόπου και λόγω της δυσχερούς πρόσβασης στις ζώνες των πόλεων Ράκα και Ντέιρ αλ-Ζορ που ελέγχονται από το Ισλαμικό Κράτος·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διασυνοριακές παραδόσεις από την Τουρκία και την Ιορδανία προς τη Συρία συνεχίζουν να αυξάνονται και ότι, από την 26η Ιανουαρίου 2015, έχουν πραγματοποιηθεί 56 αποστολές σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων 2165 και 1291 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμες αιτήσεις ανθρωπιστικών αποστολών που υποβλήθηκαν το 2014 είτε παρέμειναν αναπάντητες, είτε απορρίφθηκαν, είτε υπόκειντο σε όρους που δεν θα μπορούσαν να εκπληρωθούν·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση, αλλά και η κατάρρευση της κρατικής υγειονομικής περίθαλψης έχουν αφήσει τις ζώνες της Συρίας και του Ιράκ που βρίσκονται υπό την κατοχή του Ισλαμικού Κράτους στο έλεος των λοιμωδών νόσων, με αποτέλεσμα ο άμαχος πληθυσμός να βρίσκεται υπό ακόμη μεγαλύτερη πίεση·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν εικόνες που δείχνουν τις επισημάνσεις των κυτίων αρωγής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) να έχουν επικαλυφθεί με ετικέτες του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κούρδοι αξιωματικοί που μάχονται κατά του Ισλαμικού Κράτους έχουν απευθύνει έκκληση για μεγαλύτερη υποστήριξη του αγώνα τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιρακινός πρωθυπουργός Χάινταρ αλ Αμπάντι τόνισε ότι το Ιράκ, παρά το γεγονός ότι έχει ανάγκη υποστήριξης, δεν θα δεχθεί ξένες στρατιωτικές δυνάμεις στο έδαφός του· λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν 1.000 Κούρδοι έχουν χάσει τη ζωή τους στον αγώνα ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος από τον Ιούνιο του 2014, ότι άλλοι 5.000 έχουν τραυματιστεί, ενώ πιστεύεται ότι 38 ακόμη κρατούνται όμηροι από το Ισλαμικό Κράτος·

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ισλαμικό Κράτος παράγει χρηματοδότηση μέσω του λαθρεμπορίου πετρελαίου, επιβάλλοντας φόρους στους ντόπιους, λεηλατώντας αρχαιολογικούς θησαυρούς και ζητώντας λύτρα για ομήρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιρακινή κυβέρνηση εξακολουθεί να καταβάλλει μισθούς και συντάξεις σε δεκάδες χιλιάδες δημοσίων υπαλλήλων, ακόμη και αν εκείνοι ζουν και εργάζονται σε πόλεις που ελέγχονται από το Ισλαμικό Κράτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, το Ισλαμικό κράτος κατάσχει έως και το 50 % των αποδοχών των εν λόγω εργαζομένων·

1.      καταδικάζει απερίφραστα τις δολοφονίες των Χαρούνα Γιουκάβα, Κέντζι Γκότο και Μουάτ αλ Κασαεσμπέχ από το Ισλαμικό Κράτος· εκφράζει τις σοβαρές του ανησυχίες για την ασφάλεια και άλλων ανθρώπων που εξακολουθούν να κρατούνται αιχμάλωτοι από τους εξτρεμιστές· εκφράζει τη βαθειά του συμπόνια και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και στις οικογένειες όλων των θυμάτων της σύγκρουσης·

2.      καταδικάζει δριμύτατα τις συστηματικές παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που απορρέουν από τις ενέργειες του Ισλαμικού Κράτους και των συνδεδεμένων με αυτό τρομοκρατικών ομάδων, και που συνιστούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· καλεί την ιρακινή κυβέρνηση να επικυρώσει το Καταστατικό της Ρώμης για την ίδρυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) ώστε να επιτρέψει στο ΔΠΔ να διώκει τους υπεύθυνους για εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττονται από το Ισλαμικό Κράτος·

3.      καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την πώληση απαχθέντων παιδιών από το Ιράκ στην αγορά για σκοπούς σεξουαλικής δουλείας, τη θανάτωση των νέων, μεταξύ άλλων σταυρώνοντάς τα ή ενταφιάζοντάς τα ζωντανά, καθώς και τη χρησιμοποίηση παιδιών ως ανθρώπινων ασπίδων ή στρατιωτών· τονίζει ότι οι εν λόγω πράξεις είναι όχι μόνο απαγορευμένες βάσει του διεθνούς δικαίου, αλλά επίσης αποτρόπαιες και δειλές·

4.      καλεί τις ιρακινές αρχές να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διάσωση παιδιών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Ισλαμικού Κράτους, να προβούν σε δίωξη των αυτουργών των εγκλημάτων και να εξασφαλίσουν την ασφάλεια και την προστασία των παιδιών και των οικογενειών τους· τονίζει ότι οι εν λόγω πράξεις συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και θα πρέπει να διωχθούν ανάλογα· πιστεύει ακράδαντα ότι η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ και του ΟΗΕ, θα πρέπει να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια για την προστασία των νέων, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής ανάπτυξης κοινών πρωτοβουλιών επιτόπου, όπως είναι για παράδειγμα η κατασκευή κέντρων αποκατάστασης μετατραυματικών διαταραχών για παιδιά·

5.      τονίζει εκ νέου ότι η κρίση στη Συρία και το Ιράκ μπορεί να διευθετηθεί μόνο δια της πολιτικής οδού· ζητεί την εφαρμογή ανθρωπιστικής κατάπαυσης του πυρός, ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληθυσμούς που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης· υποστηρίζει ένθερμα την πρόταση του ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών κ. Staffan de Mistura για «πάγωμα» της σύγκρουσης στο Χαλέπι· καλεί την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση της Συρίας να ενεργήσουν εποικοδομητικά και να λάβουν κάθε δυνατό μέτρο για να περιθωριοποιηθεί το Ισλαμικό Κράτος· τάσσεται υπέρ των συνομιλιών της Γενεύης ΙΙ, του σχεδίου της Μόσχας και οποιωνδήποτε άλλων πρωτοβουλιών που θα μπορούσαν να διευκολύνουν τις συνομιλίες μεταξύ της Συρίας και των διαφόρων άλλων παραγόντων·

6.      καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας αποστολής του ΟΗΕ, με εντολή που θα περιλαμβάνει την προστασία των ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων και τη δημιουργία ασφαλών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων ανθρωπιστικών διαδρόμων, με στόχο την προστασία του πληθυσμού που κινδυνεύει από το Ισλαμικό κράτος, το Μέτωπο Αλ Νούσρα, το κίνημα Χάμζα, την οργάνωση Αχράρ Αλ Σαμ και άλλες συνδεδεμένες ομάδες·

7.      πιστεύει ότι μία από τις κύριες αιτίες της κρίσης είναι οι πολιτικές αποκλεισμού που έχουν δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για την εξάπλωση ριζοσπαστικών οργανώσεων όπως το Ισλαμικό κράτος· πιστεύει ότι η καλύτερη στρατηγική για να αντιμετωπιστεί το Ισλαμικό Κράτος είναι να καταβληθούν ουσιαστικές προσπάθειες από τις κυβερνήσεις ώστε να οικοδομηθούν πλουραλιστικές κοινωνίες μέσω πολιτικών ενσωμάτωσης που θα επιτρέπουν την ύπαρξη διαφορετικών απόψεων, εθνοτήτων και πεποιθήσεων, και στο πλαίσιο των οποίων όλοι οι πολίτες θα αντιμετωπίζονται ισότιμα·

8.      εξαίρει τη συμβολή του Λιβάνου, της Ιορδανίας, της Τουρκίας και της περιφερειακής κυβέρνησης του Κουρδιστάν στην υποδοχή προσφύγων· ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να αυξήσει το επίπεδο της άμεσης χρηματοδοτικής στήριξης προς τις χώρες υποδοχής, ούτως ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες για τους πρόσφυγες οι οποίοι αυτή τη στιγμή απειλούνται ιδιαίτερα από τον δριμύ χειμώνα·

9.      είναι εξαιρετικά θορυβημένο από το γεγονός ότι, παρά τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας, οι ανάγκες εξακολουθούν να μην καλύπτονται από τη δράση της· τονίζει ότι απαιτούνται επειγόντως περισσότερα κονδύλια προκειμένου να αναβαθμιστούν οι διασυνοριακές επιχειρήσεις που έχουν ως στόχο τις αγροτικές περιοχές των κυβερνείων Νταράα, Κουνέιτρα, Ιντλίμπ και του ανατολικού Χαλεπιού· επικροτεί τη δέσμευση των κρατών μελών, δεδομένου ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος δωρητής οικονομικής βοήθειας, αλλά πιστεύει ότι, επειδή πρόκειται για μια κατάσταση άνευ προηγουμένου, απαιτείται να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες· καλεί την ΕΕ να χρησιμοποιήσει όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς της για να αντιμετωπιστεί η κρίση: ζητεί τη διοργάνωση νέας Διεθνούς Ανθρωπιστικής Διάσκεψης των Χορηγών για τη Συρία και το Ιράκ και παροτρύνει τη διεθνή κοινότητα να προβεί σε γενναιόδωρες δωρεές προκειμένου να απαλύνει τον πόνο των ανθρώπων που πλήττονται από την κρίση· πιστεύει ότι ο ΟΗΕ θα πρέπει να συμβάλει στον συντονισμό της οικονομικής και ανθρωπιστικής βοήθειας που προέρχεται από διάφορες πηγές, έτσι ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά της·

10.    είναι εξαιρετικά θορυβημένο από το γεγονός ότι η απόφαση 2149 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εξακολουθεί να αγνοείται· ζητεί μετ’ επιτάσεως, για μία ακόμη φορά, από όλους τους παράγοντες που δραστηριοποιούνται επιτόπου, να την τηρήσουν, ενισχύοντας την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια, σταματώντας τις επιθέσεις κατά αμάχων και αίροντας την πολιορκία κατοικημένων περιοχών·

11.    ζητεί από την κυβέρνηση της Συρίας να άρει τους διοικητικούς περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στις διεθνείς ΜΚΟ· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι ΜΚΟ διαθέτουν εμπειρία και είναι καλά εξοπλισμένες, πράγμα που τις καθιστά εταίρους ζωτικής σημασίας όσον αφορά τις προσπάθειες που καταβάλλονται στη Συρία·

12.    εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι υποδομές για βασικές υπηρεσίες συνεχίζουν να αποτελούν αντικείμενο εσκεμμένων και άνευ διακρίσεων επιθέσεων, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η παράδοση της βοήθειας σε περιοχές που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης· ζητεί από όλα τα αντιμαχόμενα μέρη να μην επιτίθενται σε νοσοκομεία και στο ιατρικό προσωπικό που δραστηριοποιείται επιτόπου· υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω επιθέσεις συνιστούν κατάφωρη παραβίαση των Συνθηκών της Γενεύης I και IV·

13.    καταδικάζει την απομάκρυνση από τις κυβερνητικές δυνάμεις ασφαλείας όλων των χειρουργικών υλικών, των κυτίων για την αντιμετώπιση της διάρροιας, των κυτίων για μαίες και των κυτίων αναπαραγωγικής υγείας από μια διυπηρεσιακή εφοδιοπομπή με προορισμό τη συνοικία Αλ Βαέρ, κατά παράβαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· ζητεί από τις κυβερνητικές δυνάμεις και τους λοιπούς παράγοντες να παρέχουν στις ιατρικές αυτοκινητοπομπές απρόσκοπτη πρόσβαση στις εμπόλεμες ζώνες, σύμφωνα με όσα επιτάσσει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

14.    επιβεβαιώνει εκ νέου ότι όλα τα μέρη της σύγκρουσης στη Συρία και το Ιράκ πρέπει να διαφυλάττουν την ασφάλεια και την προστασία του προσωπικού του ΟΗΕ και των ανθρωπιστικών εταίρων του, χωρίς ωστόσο να θίγεται το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία και πρόσβαση·

15.    καταδικάζει την αλλοίωση των επισημάνσεων των σάκων αρωγής του Παγκόσμιου επισιτιστικού προγράμματος εντός της Συρίας· ζητεί από όλα τα μέρη της σύγκρουσης να τηρήσουν τις ανθρωπιστικές αρχές και να επιτρέψουν στο προσωπικό ανθρωπιστικής βοήθειας να παρέχει τρόφιμα στους πλέον ευάλωτους πληθυσμούς· ζητεί να ξεκινήσει έρευνα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το υλικό αυτό έφτασε στα χέρια του ισλαμικού κράτους·

16.    πιστεύει ακράδαντα ότι μία από τις προτεραιότητες της διεθνούς κοινότητας θα πρέπει να είναι η αποκοπή του Ισλαμικού Κράτους από τις πηγές των εσόδων του· καλεί τις διεθνείς εταιρείες και όλους τους άλλους πιθανούς εμπλεκόμενους παράγοντες να μην αγοράζουν λαθραίο πετρέλαιο και να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να διευκολύνει το λαθρεμπόριο αυτό· πιστεύει ότι θα πρέπει να διενεργηθεί διεξοδική διεθνής έρευνα, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, προκειμένου να εντοπιστούν οι αγοραστές του παράνομου πετρελαίου που προέρχεται από περιοχές που ελέγχονται από το Ισλαμικό Κράτος και από εύπορους δωρητές που το στηρίζουν, καθώς και ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να επιβληθούν κυρώσεις σε βάρος τους·

17.    πιστεύει ότι η ιρακινή κυβέρνηση θα μπορούσε να λάβει σειρά μέτρων για να μειώσει τη χρηματοδότηση που λαμβάνει το Ισλαμικό Κράτος από την κατάσχεση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, τοποθετώντας τις εν λόγω αποδοχές σε μεσεγγυητικό λογαριασμό, ώστε να καταβάλλονται στους εργαζόμενους μόνο αφότου εγκαταλείψουν οριστικά τα εδάφη που ελέγχονται από το Ισλαμικό Κράτος, υποχρεώνοντας κάθε μεμονωμένο άτομο να εισπράττει το εισόδημά του προσωπικά από την ιρακινή κυβέρνηση ή προσπαθώντας να πείσει τις σουνιτικές φυλές να απαιτήσουν από το Ισλαμικό Κράτος να μειώσει την περικοπή των εισοδημάτων·

18.    επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει τη βία και τις δολοφονίες ατόμων ΛΟΑΔ στην περιοχή, οι οποίες πραγματοποιούνται σε καθεστώς πλήρους ατιμωρησίας· επισημαίνει ότι η κατάσταση των ατόμων ΛΟΑΔ της περιοχής είναι ιδιαίτερα επισφαλής, λόγω της περιορισμένης κυβερνητικής προστασίας και της περιορισμένης στήριξης που λαμβάνουν από τις οικογένειες και την κοινότητά τους, και δεδομένου ότι η ασφάλειά τους συνεχίζει να απειλείται στις κοινότητες των προσφύγων και σε ορισμένες από τις κοινωνίες που τους φιλοξενούν· καλεί την ιρακινή κυβέρνηση, την αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Ιράκ και τις πρεσβείες των κρατών μελών στην περιοχή να προσφέρουν προστασία στα άτομα ΛΟΑΔ και να επισπεύσουν την άμεση επανεγκατάσταση των ατόμων ΛΟΑΔ που επιχειρούν να φύγουν επειδή ανησυχούν για την ασφάλειά τους·

19.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και στο Συμβούλιο Αντιπροσώπων του Ιράκ, στην περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και σε όλα τα αντιμαχόμενα μέρη στη σύγκρουση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου