Resolutsiooni ettepanek - B8-0140/2015Resolutsiooni ettepanek
B8-0140/2015

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK eelkõige rühmitisega Islamiriik (IS) seotud humanitaarkriisi kohta Iraagis ja Süürias

  9.2.2015 - (2015/2559(RSP))

  komisjoni avalduse alusel
  vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

  Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Piernicola Pedicini, Valentinas Mazuronis fraktsiooni EFDD nimel

  Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0136/2015

  Menetlus : 2015/2559(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B8-0140/2015
  Esitatud tekstid :
  B8-0140/2015
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  B8‑0140/2015

  Euroopa Parlamendi resolutsioon eelkõige rühmitisega Islamiriik (IS) seotud humanitaarkriisi kohta Iraagis ja Süürias

  (2015/2559(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Iraagi ja Süüria kohta,

  –       võttes arvesse välisasjade nõukogu 15. detsembri 2014. aasta ja 20. oktoobri 2014. aasta järeldusi,

  –       võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Federica Mogherini 22. detsembril 2014. aastal Bagdadis tehtud avaldusi,

  –       võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi 25. jaanuari ja 1. veebruari 2015. aasta avaldusi Jaapani pantvangi Haruna Yukawa hukkamise ja Kenji Goto mõrvamise kohta Süürias,

  –       võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone nr 2139, 2165 ja 2191,

  –       võttes arvesse 1977. aasta Genfi konventsioone ja nende lisaprotokolle,

  –       võttes arvesse 1989. aastal vastu võetud lapse õiguste konventsiooni ning selle 2000. Aasta lisaprotokolli,

  –       võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu statuuti,

  –       võttes arvesse humanitaarküsimuste eest vastutava ÜRO peasekretäri asetäitja ja hädaabi koordinaatori Julgeolekunõukogule antud selgitusi Süüria kohta,

  –       võttes arvesse ÜRO lapse õiguste komitee lapse õiguste konventsiooni raames koostatud ühendatud 2.–4. korrapärast aruannet Iraagi kohta,

  –       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

  A.     arvestades, et ÜRO lapse õiguste komitee aruandes, milles käsitletakse laste olukorda Iraagis, juhitakse tähelepanu mitmele poiste massihukkamise juhtumile ning teadetele laste pea maharaiumise, ristilöömise ja elusalt matmise kohta, mille puhul on eelkõige, kuid mitte ainult tegemist vähemustesse kuuluvate lastega;

  B.     arvestades, et rühmitis IS kasutab üha enam alla 18-aasta vanuseid poisse pommivalmistajatena, pealekaebajatena või inimkilpidena; arvestades eelkõige, et vaimsete häiretega lapsi on kasutatud enesetapupommirünnakute toimepanijatena; arvestades, et rühmitis IS kasutab süstemaatiliselt seksuaalset vägivalda, sealhulgas röövimist, seksuaalset orjastamist ja laste müümist turul;

  C.     arvestades, et rühmitis IS koolitab kaheksa-aastaseid või isegi nooremaid lapsi lapssõduriteks;

  D.     arvestades, et vägivald põhjustab jätkuvalt ümberasustamist Iraagi kesk-, lääne- ja põhjaosas; arvestades, et need inimesed, kes ei pääse ligi kurdide kontrolli alla kuuluvatele aladele põhjaosas või kes ei saa endale seal elamist lubada ülerahvastatuse pärast, põgenevad lõunasse;

  E.     arvestades, et ÜRO Maailma Toiduprogrammi raames saavad praegu abi 50 000 ümberasustatud perekonda ehk 2 500 000 inimest Basras, Thi Qaris, Qadissiyas, Wassitis, Al-Muthannás, An-Najafis, Kerbalas ja Babelis; arvestades, et samal ajal on jätkuvalt ebaselge, kui palju inimesi abi ei saa; arvestades, et abi saavad inimesed sõltuvad sellest täielikult ning neist on saamas kaitsetud inimesed; arvestades, et väga paneb muretsema asjaolu, et abi andmine sellisel tasemel ei ole jätkusuutlik, kuna 2015. aasta märtsiks on rahalised vahendid ammendatud;

  F.     arvestades, et humanitaarolukord on Süürias ja Iraagis järsult halvenenud; arvestades, et riigi sees on ümber asunud üle kolme miljoni iraaklase, kellest 2,1 miljonit tegid seda ainuüksi eelmisel aastal ning ligikaudu 330 000 inimest elavad nõuetele mittevastavates varjupaikades; arvestades, et ÜRO humanitaarasjade koordineerimise ameti (OCHA) hinnangul on 2014. aasta keskpaigaks konflikti tõttu kannatada saanud 10,8 miljonit süürlast, kes vajavad humanitaarabi, sealhulgas 7,6 miljonit ümberasustatud isikut; arvestades, et 2015. aastal on oodata nende arvude püsivat kasvu, kui ei leita terviklikku poliitilist lahendust;

  G.     arvestades, et Süüriast on põgenenud 3,8 miljonit inimest, kellest on saanud põgenikud naaberriikides; arvestades, et kõige rohkem puutuvad põgenikega kokku Türgi, Jordaania, Liibanon ja Egiptus;

  H.     arvestades, et Iraagi kristlased, türkmeenlased, jeziidid ja muud vähemused on seisnud silmitsi rühmitise IS poolt läbi viidud kiusamisega, kuna rühmitis alustas 2014. aastal Põhja-Iraagis veriseid rünnakuid, mille tõttu on ümber asunud ligikaudu 800 000 Iraagi usuvähemuste liiget;

  I.      arvestades, et tänaseks on üle kogu Iraagi avatud 25 telklaagrit, et tulla toime elanike massilise ümberasumisega; arvestades, et loomisel on veel 11 telklaagrit;

  J.      arvestades, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti (UNHCR) kohaselt on vähesed rahalised vahendid mõjutanud otseselt nende programmide ulatust ja liike, millega amet tegeleb (sealhulgas varjupaigad), et aidata vägivalla- ja inimõiguste rikkumise ohvreid; arvestades, et UNHCR sai Iraagi kriisile reageerimise 2014. aasta programmi jaoks vaid 53% taotletud 337 miljonist USA dollarist, ning arvestades, et UNHCRile on antud luba jätkata tegutsemist ettenähtud rahastamise kohaselt, mis katab 31% 2015. aastal vajaminevast 556 miljonist USA dollarist;

  K.     arvestades, et UNHCR määras oma finantsvajadusteks 2015. aastal 362 miljonit USA dollarit; arvestades, et igasugused puudujäägid mõjutavad mitmesuguseid tegevusi ning karistavad lõpuks inimesi, kes vajavad abi; arvestades, et hinnangute kohaselt vajaksid Süüria elanikud 2015. aastal abi kokku 2,9 miljardi USA dollari eest;

   

   

  L.     arvestades, et humanitaarorganisatsioonid teevad jätkuvalt pingutusi, et aidata abi viivitamatul vajavaid inimesi, kuid olukord kohapeal on erakordselt keeruline, isegi sellisel määral, et riigi sees on ohtlik tegutseda; arvestades, et paljud kohalikud vabaühendused Ar-Raqqah’s on peatanud humanitaartegevuse ning mõned on lõpetanud tegevuse, kuna ei ole saavutanud kokkulepet relvastatud rühmitustega kohapeal ning kuna on keeruline pääseda ligi Islamiriigi kontrolli all olevatele Ar-Raqqah ja Dayr az-Zawri piirkondadele;

   

  M.    arvestades, et üha rohkem toimub piiriülese abi toimetamist Türgist ja Jordaaniast Süüriasse ning 26. jaanuariks 2015. aastal on ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide nr 2165 ja nr 1291 sätete raames kohale toimetatud 56 saadetist;

  N.     arvestades, et 2014. aastal jäid täitmata arvukalt humanitaarkonvoide palveid või nende täitmisest keelduti või nende tingimustele ei olnud võimalik vastata;

  O.     arvestades, et konflikti ja riigi tervishoiusüsteemi lagunemise tõttu on suur osa Islamiriigi poolt okupeeritud Süüriast ja Iraagist muutunud nakkushaiguste puhangutele vastuvõtlikuks, mis paneb tsiviilelanikkonna veelgi raskemasse olukorda;

  P.     arvestades, et sotsiaalmeedias on levitatud pilte, millel on näha, et Maailma Toiduprogrammi abipakkidele on kleebitud Süüria Islamiriigi sildid;

  Q.     arvestades, et rühmitisega IS võitlevad Kurdi ametnikud nõuavad võitluseks suuremat tuge; arvestades, et Iraagi peaminister Haider al-Abadi on rõhutanud, et kuigi Iraak vajab abi, ei luba ta oma territooriumile ühtegi võõrväge; arvestades, et 2014. aasta juunist alates on rühmitise IS vastases võitluses saanud surma ligikaudu 1000 kurdi, haavata 5000 ning veel 38 on usutavasti rühmitise IS käes pantvangis;

   

  R.     arvestades, et rühmitis IS kogub rahalisi vahendeid nafta salaveo, kohalikele inimestele maksude kehtestamise, arheoloogiliste varade rüüstamise ja pantvangide eest lunaraha küsimise abil; arvestades, et Iraagi valitsus maksab jätkuvalt palkasid ja pensione kümnetele tuhandetele valitsuse ametnikele, kuigi nad elavad ja töötavad rühmitise IS kontrolli all olevates linnades; arvestades, et teatavate hinnangute kohaselt konfiskeerib rühmitis IS kuni 50% nimetatud töötajate palkadest;

   

  1.      mõistab teravalt hukka Haruna Yukawa, Kenji Goto ja Moath al-Kasasbehi mõrvamise rühmitise IS poolt; väljendab suurt muret äärmuslaste käes veel vangis olevate inimeste julgeoleku pärast; avaldab sügavat kaastunnet nende ohvrite perekondadele ning kõigi konflikti ohvrite perekondadele;

  2.      mõistab kõige karmimalt hukka rühmitise IS ja sellega seotud terrorirühmitiste sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegudega võrduvatest tegudest tulenevad süstemaatilised inimõiguste rikkumised ja kuritarvitused ning rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumised; kutsub Iraagi valitsust üles ratifitseerima Rahvusvahelise Kriminaalkohtu alusdokumenti – Rooma statuuti, et see kohus saaks algatada kohtuasju ISi toime pandud sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegude eest;

  3.      mõistab kõige karmimal moel hukka röövitud Iraagi laste seksiorjadena müümise turul, noorte tapmise, sealhulgas ristilöömise või elusalt põletamise läbi, ning laste kasutamise inimkilpide või sõduritena; rõhutab, et need teod ei ole rahvusvahelise õiguse raames mitte ainult keelatud, vaid tegemist on suisa ebainimlike ja argpükslike tegudega;

  4.      nõuab tungivalt, et Iraagi ametivõimud võtaksid kõik vajalikud meetmed, et päästa lapsed rühmitise IS kontrolli alt, võtta kuritegude toimepanijad vastutusele ning tagada laste ja nende perede turvalisus ja kaitse; rõhutab, et eespool nimetatud tegude näol on tegemist inimsusevastaste kuritegudega ning seega tuleks nende kui selliste kuritegude toimepanemise eest esitada süüdistus; on sügavalt veendunud, et rahvusvaheline kogukond, sealhulgas EL ja ÜRO peaksid noorte kaitsmiseks andma kogu vajaliku abi, sealhulgas ühiste kohapealsete algatuste võimalik arendamine, nagu traumast taastumise keskuste ehitamine lastele;

  5.      rõhutab veel kord, et Süürias ja Iraagis valitsevale kriisile on vaid poliitiline lahendus; nõuab humanitaar-relvarahukokkuleppe rakendamist, et võimaldada humanitaarabi viimist seda vajavatele inimestele; toetab kindlalt ÜRO erisaadiku Staffan De Mistura ettepanekut nn külmutada konflikt Aleppos; kutsub Süüria valitsust ja opositsiooni üles olema konstruktiivne ning võtma kõiki meetmeid, mis võiksid vähendada rühmitise IS mõju; toetab Genfi II kõnelusi, Moskva plaani ning kõiki muid algatusi, mis võiksid aidata kaasa läbirääkimistele Süüria ja muude osaliste vahel;

  6.      kutsub ÜRO Julgeolekunõukogu üles kaaluma sellise ÜRO missiooni loomist, millel on volitus kaitsta humanitaartegevust ja luua turvatsoonid, sealhulgas humanitaarkoridorid, et kaitsta elanikkonda, keda ohustavad rühmitis IS, Jabhat al‑Nusra, Hamza liikumine, Ahrar al‑Sham ja muud nendega seotud rühmitised;

  7.      on arvamusel, et üks kriisi peamisi põhjustajaid on kõrvaletõrjumise poliitika, millega on loodud keskkond, kus sellistel radikaalsetel organisatsioonidel nagu rühmitis IS on olnud võimalik edeneda; on seisukohal, et parim strateegia rühmitisele IS vastu hakkamiseks on see, kui asjaomased valitsused teevad tõelisi jõupingutusi, et luua pluralistlik ühiskond kaasavate põhimõtete abil, millega lubatakse eksisteerida erinevatel arvamustel, rahvusrühmadel ja usulistel veendumustel, ning kus iga kodanikku koheldakse võrdselt;

  8.      tunnustab Liibanoni, Jordaania, Türgi ja Kurdistani piirkondliku omavalitsuse rolli pagulaste vastuvõtmisel; kutsub rahvusvahelist kogukonda üles suurendama otsest rahalist abi, mis on mõeldud vastuvõtvatele riikidele, et parandada nende pagulaste tingimusi, keda ähvardab nüüd eelkõige külm talv;

  9.      on erakordselt mures, kuna rahvusvahelise kogukonna pingutustest hoolimata ületab vajadus jätkuvalt saadava abi; rõhutab, et viivitamatul on vaja rohkem rahalisi vahendeid, et intensiivistada piiriüleseid operatsioone, mille sihiks on Dar’a, Quuneitra, Idlebi ja Ida-Aleppo maapiirkonnad; kiidab heaks liikmesriikide pühendumuse, kuna EL on rahalise abi kõige suurem andja, kuid on arvamusel, et enneolematus olukorras on vaja teha lisapingutusi; nõuab, et EL kasutaks kriisiga toimetulemiseks kõiki endale kättesaadavaid mehhanisme: nõuab uue Süüria- ja Iraagi-teemalise kõrgetasemelise rahvusvahelise humanitaarabi rahastajate konverentsi korraldamist ning nõuab tungivalt, et rahvusvaheline kogukond annetaks heldelt, et leevendada kriisiga kokku puutuvate inimeste kannatusi; on seisukohal, et ÜRO peaks aitama koordineerida erinevatest allikatest pärineva finants- ja humanitaarabi andmist, et parandada selle tulemuslikkust;

  10.    on erakordselt murest, et endiselt ei täideta ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 2149 (2014); nõuab uuesti tungivalt, et kõik osalised kohapeal järgiksid nimetatud resolutsiooni, parandades humanitaarabi kättesaadavust, peatades rünnakud tsiviilelanike vastu ning lõpetades asustatud alade piiramised;

  11.    palub Süüria valitsusel tühistada rahvusvahelistele vabaühendustele kehtestatud halduspiirangud; rõhutab asjaolu, et sellistel vabaühendustel on kogemused ja nad on hästi varustatud, mis teeb neist väga olulised partnerid pingutuste tegemisel Süürias;

  12.    muretseb asjaolu pärast, et esmatähtsate teenuste infrastruktuur on jätkuvalt tahtlike ja valimatute rünnakute sihtmärk, millega takistatakse abi viimist abivajavatesse piirkondadesse; kutsub kõiki osapooli üles hoiduma haiglate ja meditsiinitöötajate ründamisest kohapeal; tuletab meelde, et ilmselgelt ei vasta sellised rünnakud Genfi konventsioonidele I ja IV;

  13.    mõistab hukka asjaolu, et valitsuse julgeolekujõud võtsid rahvusvahelist humanitaarõigust rikkudes Al Wa’eri suunduvalt ametitevaheliselt konvoilt ära kõik kirurgiainstrumendid, diarröavastased, ämmaemandate ja reproduktiivtervise vahendid; nõuab tungivalt, et valitsusjõud ja muud osalised võimaldaksid kooskõlas rahvusvahelise humanitaarõigusega meditsiinikonvoil pääseda takistamatult ligi sõjatsoonidele;

  14.    kinnitab uuesti, et kõik konflikti osalised Süürias ja Iraagis peavad tagama ÜRO ja selle humanitaarpartnerite turvalisuse ja julgeoleku, piiramata nende liikumisvabadust ja juurdepääsu;

  15.    mõistab hukka Maailma Toiduorganisatsiooni abipakkidega manipuleerimise Süürias; nõuab tungivalt, et kõik konfliktis osalejad järgiksid humanitaarpõhimõtteid ja võimaldaksid humanitaartöötajatele tuua süüa kõige kaitsetumatele inimestele; nõuab tungivalt, et käivitataks juurdlus, et selgitada välja, kuidas need esemed sattusid rühmitise IS kätte;

  16.    on veendunud, et üks rahvusvahelise kogukonna prioriteete peaks olema rühmitise IS rahalistes vahenditest ära lõikamine; palub, et rahvusvahelised ettevõtted ja kõik muud osalised, kes võivad olla asjaga seotud, hoiduksid salakaubana sisse toodud nafta ostmisest või igasugusest tegevusest, mis võiks sellisele salakaubaveole kaasa aidata; on arvamusel, et ÜRO egiidi all tuleks käivitada põhjalik rahvusvaheline juurdlus, et tuvastada Islamiriigi kontrolli all olevatest piirkondadest pärit ebaseadusliku nafta ostjad ning rühmitist IS toetavad jõukad abiandjad, ning et tuleb võtta meetmeid, kehtestades neile sanktsioonid;

  17.    on arvamusel, et Iraagi valitsus peaks võtma mitmeid meetmeid, et vähendada rahalisi vahendeid, mida rühmitis IS saab riigiametnike palkade konfiskeerimise kaudu, suunates need palgad muu hulgas tinghoiukontole, mis makstakse välja siis, kui töötajad põgenevad alaliselt Islamiriigi kontrolli all olevatelt territooriumitelt, kohustades iga üksikisikut oma sissetuleku isiklikult Iraagi valitsuse käest välja võtma või veendes sunniidi hõime nõudma, et rühmitis IS vähendaks oma osa;

  18.    mõistab jätkuvalt hukka piirkonnas LGBT inimeste vastu täiesti karistamatult toimepandud vägivalla ja mõrvad; juhib tähelepanu asjaolule, et LGBT inimeste olukord piirkonnas on eriti haavatav, võttes arvesse vähest perekonna ja kogukonna toetust ja valitsuse kaitset, ning nende turvalisus on pagulaskogukondades ja teatavates vastuvõtvates ühiskondades jätkuvalt ohus; kutsub Iraagi valitsust, ELi Iraagi delegatsiooni ja piirkonnas asuvaid liikmesriikide saatkondi üles pakkuma LGBT inimestele kaitset ja kiirendama turvalisuse kaalutlustel põgenevate LGBT inimeste otsest ümberasustamist;

  19.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, nõukogule, komisjonile, Euroopa Liidu inimõiguste eriesindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Iraagi valitsusele ja esindajatekogule, Kurdistani piirkondlikule omavalitsusele, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogule, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Inimõiguste Nõukogule ja kõigile Süüria konflikti osalistele.