Päätöslauselmaesitys - B8-0140/2015Päätöslauselmaesitys
B8-0140/2015

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS erityisesti IS-järjestöön liittyvästä humanitaarisesta kriisistä Irakissa ja Syyriassa

9.2.2015 - (2015/2559(RSP))

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Piernicola Pedicini, Valentinas Mazuronis EFDD-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0136/2015

Menettely : 2015/2559(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0140/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0140/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0140/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma erityisesti IS-järjestöön liittyvästä humanitaarisesta kriisistä Irakissa ja Syyriassa

(2015/2559(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Irakista ja Syyriasta,

–       ottaa huomioon 15. joulukuuta 2014 ja 20. lokakuuta 2014 annetut ulkoasiainneuvoston päätelmät,

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin Bagdadissa 22. joulukuuta 2014 antaman julkilausuman Irakista ja Syyriasta,

–       ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan 25. tammikuuta ja 1. helmikuuta 2015 antamat julkilausumat japanilaisen panttivangin Haruna Yukawan teloituksesta ja Kenji Goton murhasta Syyriassa,

–       ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 2139, 2165 ja 2191,

–       ottaa huomioon Geneven yleissopimukset ja niiden vuonna 1977 tehdyt lisäpöytäkirjat,

–       ottaa huomioon yleissopimuksen lapsen oikeuksista vuodelta 1989 ja sen vuonna 2000 tehdyn lisäpöytäkirjan,

–       ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen perussäännön,

–       ottaa huomioon YK:n humanitaarisista asioista vastaavan apulaispääsihteerin ja hätäapukoordinaattorin turvallisuusneuvostolle antaman selvityksen Syyriasta,

–       ottaa huomioon lapsen oikeuksista tehdyn yleissopimuksen mukaisesti annetun lapsen oikeuksien komitean yhdistetyn 2.–4. määräaikaisraportin Irakista,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että YK:n lapsen oikeuksien komitean raportissa lasten tilanteesta Irakissa tuodaan esille useita poikien joukkoteloituksia sekä tietoja lasten mestauksista, ristiinnaulitsemisista ja elävänä hautaamisista ja kerrotaan, että nämä teot ovat kohdistuneet erityisesti mutta eivät yksinomaan vähemmistöihin kuuluviin lapsiin;

B.     ottaa huomioon, että IS käyttää yhä enemmän alle 18-vuotiaita poikia pommintekijöinä, informantteina ja ihmiskilpinä; toteaa, että erityisesti kehitysvammaisia lapsia on käytetty itsemurhapommittajina; ottaa huomioon, että IS on syyllistynyt järjestelmälliseen seksuaaliseen väkivaltaan ja on muun muassa siepannut lapsia, tehnyt heistä seksiorjia ja myynyt heitä;

C.     ottaa huomioon, että IS kouluttaa 8-vuotiaista ja jopa nuoremmista lapsisotilaita;

D.     toteaa, että ihmiset joutuvat edelleen siirtymään väkivallan tieltä Keski-, Länsi- ja Pohjois-Irakissa; ottaa huomioon, että ihmiset, jotka eivät pääse kurdien valvomille pohjoisille alueille tai joilla ei ole varaa asua näillä alueilla niiden ruuhkautumisen vuoksi, pakenevat etelään;

E.     ottaa huomioon, että kotiseudultaan lähtemään joutuneet noin 50 000 perhettä eli 2 500 000 ihmistä saavat parhaillaan YK:n ylläpitämän Maailman elintarvikeohjelman toimittamaa apua Basrahin, Thi Qarin, Qadissiyan, Missanin, Wassitin, Muthannan, Najafin, Kerbalan ja Babelin eteläisillä alueilla, mutta varmaa tietoa ei ole siitä, kuinka monet ovat avun ulottumattomissa; toteaa, että avun saajat ovat täysin siitä riippuvaisia ja heidän asemansa on heikentynyt; toteaa, että mahdollisuudet ylläpitää nykyisen tasoista avustustoimintaa ovat erittäin epävarmat, koska varat ovat loppumassa maaliskuussa 2015;

F.     ottaa huomioon, että Syyrian ja Irakin humanitaarinen tilanne on huonontunut dramaattisesti; toteaa, että maan sisäisiksi pakolaisiksi on joutunut kaikkiaan yli kolme miljoonaa irakilaista, joista viime vuoden aikana paenneita on 2,1 miljoonaa, ja arviolta 330 000 ihmistä elää ala-arvoisissa asumuksissa; toteaa, että YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimiston (OCHA) mukaan vuoden 2014 puoliväliin mennessä konflikti on vaikuttanut 10,8 miljoonan syyrialaisen elämään ja tehnyt heistä humanitaarisen avun tarvitsijoita, mukaan lukien 7,6 miljoonaa maan sisäistä pakolaista; korostaa, että näiden lukujen odotetaan kasvavan jatkuvasti vuonna 2015, jos kokonaisvaltaista poliittista ratkaisua ei löydetä;

G.     ottaa huomioon, että 3,8 miljoonaa ihmistä on paennut Syyriasta ja elää nyt pakolaisina naapurimaissa, lähinnä Turkissa, Jordaniassa, Libanonissa ja Egyptissä;

H.     toteaa, että IS on vainonnut Irakin kristittyjä, turkmeeneja ja jesidejä sekä muita vähemmistöjä aina siitä lähtien, kun se aloitti julman riehuntansa Pohjois-Irakissa vuonna 2014, ja että noin 800 000 Irakin uskonnollisten vähemmistöjen jäsentä on joutunut jättämään kotiseutunsa;

I.      ottaa huomioon, että eri puolilla Irakia on perustettu 25 telttaleiriä massiivisten väestösiirtymien johdosta ja että 11 uutta leiriä on rakenteilla;

J.      ottaa huomioon, että YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) mukaan rahoituksen niukkuus on suoraan vaikuttanut siihen, miten laajoja ja millaisia ohjelmia järjestö on voinut toteuttaa (hätämajoitus mukaan lukien) auttaakseen väkivaltaa ja ihmisoikeusrikkomuksia pakoon päässeitä; ottaa huomioon, että pakolaisjärjestö on saanut vain 53 prosenttia vuonna 2014 Irak-ohjelmiin tarvitsemastaan 337 miljoonasta dollarista ja että se on saanut lähteä toteuttamaan toimintaansa rahoitussuunnitelman perusteella, joka kattaa vain 31 prosenttia sen vuoden 2015 toimintaansa tarvitsemasta 556 miljoonasta dollarista;

K.     toteaa, että pakolaisjärjestö katsoo tarvitsevansa vuonna 2015 rahoitusta 362 miljoonaa dollaria ja että rahoituksen puuttuminen vaikuttaa monenlaiseen toimintaan ja viime kädessä aiheuttaa kärsimystä apua tarvitseville; toteaa, että ihmisten auttamiseksi Syyriassa tarvitaan vuonna 2015 arviolta yhteensä 2,9 miljardia dollaria;

L.     ottaa huomioon, että humanitaariset järjestöt pyrkivät jatkuvasti auttamaan kipeästi apua tarvitsevia mutta tilanne paikan päällä on äärimmäisen vaikea ja sen vuoksi maassa toimiminen ei ole turvallista; toteaa, että monet paikalliset kansalaisjärjestöt ovat keskeyttäneet toimintansa Raqqassa ja että jotkut humanitaariset järjestöt on lopetettu, koska ne eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen alueella toimivien aseellisten ryhmien kanssa ja koska IS-järjestön hallitsemille Raqqan ja Deir ez-Zorin alueille on vaikea päästä;

M.    panee merkille, että Turkin ja Jordanian rajan yli Syyriaan suuntautuvat tavaratoimitukset ovat lisääntyneet jatkuvasti ja että 26. tammikuuta 2015 mennessä oli toimitettu 56 tavaraerää YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 2165 ja 1291 mukaisesti;

N.     ottaa huomioon, että vuonna 2014 lukuisiin humanitaarisen avun saattueita koskeviin pyyntöihin ei vastattu tai ne evättiin tai esitettyjä ehtoja ei voitu täyttää;

O.     toteaa, että konflikti ja valtion terveydenhuoltojärjestelmän luhistuminen ovat johtaneet siihen, että jotkut IS:n hallinnassa olevat maa-alueet Syyriassa ja Irakissa ovat alttiina tartuntatautiepidemioille, mikä entisestään lisää siviiliväestön ahdinkoa;

P.     ottaa huomioon, että sosiaalisessa mediassa on levinnyt kuvia, joissa Maailman elintarvikeohjelman avustuslaatikoissa on uudet IS-järjestön merkinnät;

Q.     ottaa huomioon, että IS-järjestöä vastaan taistelevat kurdit ovat vaatineet lisää tukea taistelulleen; toteaa, että Irakin pääministeri Haider al-Abadi on korostanut, että avuntarpeesta huolimatta Irak ei ota vastaan vieraita joukkoja alueelleen; ottaa huomioon, että lähes 1 000 kurdia on saanut surmansa taistelussa IS-järjestöä vastaan kesäkuun 2014 jälkeen ja että sen lisäksi 5 000 on haavoittunut ja 38:n uskotaan olevan IS:n panttivankeina;

R.     toteaa, että IS hankkii rahoitusta salakuljettamalla öljyä, verottamalla paikallisia asukkaita, ryöstämällä arkeologisia kalleuksia ja vaatimalla lunnaita panttivangeistaan; toteaa, että Irakin hallitus maksaa edelleen palkkaa ja eläkettä kymmenille tuhansille valtion virkamiehille, jotka asuvat ja ovat töissä IS-järjestön hallinnassa olevissa kaupungeissa; huomauttaa, että joidenkin arvioiden mukaan IS takavarikoi jopa 50 prosenttia näiden työntekijöiden palkoista;

1.      tuomitsee ankarasti IS-järjestön toteuttamat Haruna Yukawan, Kenji Goton ja Muath al-Kasasbehin murhat ja on erittäin huolissaan ääriryhmän vankeina edelleen olevien turvallisuudesta; ilmaisee syvän myötätuntonsa ja esittää surunvalittelunsa näiden uhrien omaisille ja konfliktin kaikkien uhrien omaisille;

2.      tuomitsee mitä jyrkimmin järjestelmälliset ihmisoikeusloukkaukset ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset sekä muut väärinkäytökset, joiden taustalla ovat IS:n ja siihen yhteydessä olevien terroristiryhmien teot, ja toteaa, että kyse on sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan; kehottaa Irakin hallitusta ratifioimaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön, jotta tuomioistuin voi asettaa syytteeseen IS:n tekemistä sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan vastuussa olevat;

3.      tuomitsee mitä jyrkimmin siepattujen irakilaislasten myymisen seksiorjiksi, nuorten tappamisen muun muassa ristiinnaulitsemalla tai elävänä hautaamalla sekä lasten käytön ihmiskilpinä tai sotilaina; korostaa, että nämä teot ovat paitsi kiellettyjä kansainvälisen oikeuden nojalla myös vastenmielisiä ja pelkurimaisia;

4.      kehottaa Irakin viranomaisia ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin, jotta voidaan pelastaa IS-järjestön hallussa olevat lapset, asettaa rikosten tekijät syytteeseen ja varmistaa lasten ja heidän perheidensä turvallisuus ja suojelu; korostaa, että nämä teot ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja että niitä olisi siksi käsiteltävä oikeudessa; on voimakkaasti sitä mieltä, että kansainvälisen yhteisön ja sen myötä EU:n ja YK:n olisi annettava kaikki tarvittava apu, jotta voidaan suojella nuoria, ja myös harkittava yhdessä paikan päällä toteutettavia hankkeita, kuten traumatisoituneille lapsille tarkoitettujen kuntoutuskeskusten rakentamista;

5.      korostaa jälleen, että Syyrian ja Irakin kriisi voidaan ratkaista ainoastaan poliittisesti; kehottaa toteuttamaan humanitaarisia tulitaukoja, jota hätää kärsiville voidaan toimittaa humanitaarista apua; kannattaa voimakkaasti YK:n erityislähettilään Staffan de Misturan ehdotusta Aleppon konfliktin ”jäädyttämisestä”; kehottaa Syyrian hallitusta ja oppositiota toimimaan rakentavasti niin että IS saadaan väistymään; antaa tukensa Geneve II -neuvotteluille, Moskovan suunnitelmalle ja kaikilla muille aloitteille, jotka edistäisivät Syyrian ja muiden toimijoiden välisiä neuvotteluja;

6.      kehottaa YK:n turvallisuusneuvostoa harkitsemaan sellaisen YK:n operaation perustamista, jonka tehtävänä olisi turvata humanitaarista toimintaa ja luoda turvavyöhykkeitä, humanitaariset käytävät mukaan lukien, jotta voidaan suojella väestöä, jonka turvallisuutta IS, Jabhat al-Nusra, Hamza-liike, Ahrar al-Sham ja muut vastaavat ryhmät uhkaavat;

7.      katsoo, että yksi kriisin perussyitä on osallisuuden kieltämiseen perustuva politiikka, joka on luonut toimintaympäristön, jossa IS:n kaltaiset radikaalit järjestöt ovat voineet saada jalansijaa; katsoo, että IS:ää voitaisiin parhaiten vastustaa siten, että asianomaiset hallitukset pyrkisivät tosissaan moniarvoiseen yhteiskuntaan osallistavalla politiikalla, jossa otettaisiin huomioon mielipide-erot, eri etniset ryhmät ja erilaiset vakaumukset ja joka kohtelisi kaikkia kansalaisia yhtäläisesti;

8.      pitää kiitettävänä Libanonin, Jordanian, Turkin ja Kurdistanin aluehallinnon roolia pakolaisten vastaanottajina; kehottaa kansainvälistä yhteisöä lisäämään suoraa taloudellista tukea näille isäntämaille, jotta voidaan parantaa pakolaisten oloja erityisesti nyt kun kylmä talvisää uhkaa heitä;

9.      on äärimmäisen huolestunut siitä, että kaikista kansainvälisen yhteisön ponnisteluista huolimatta tarpeet ovat yhä avustustoimia suuremmat; korostaa, että tarvitaan kiireellisesti lisärahoitusta, jotta voidaan laajentaa rajat ylittäviä operaatioita Dar’an, Quuneitran, Idlebin ja itäisen Aleppon maaseutualueilla; pitää kiitettävänä jäsenvaltioiden sitoutumista, koska EU on suurin taloudellisen avun antaja, mutta katsoo, että tilanteen ennenkuulumattoman vakavuuden vuoksi tarvitaan lisätoimia; kehottaa EU:ta käyttämään kaikkia käytettävissään olevia välineitä puuttuakseen kriisiin; kehottaa järjestämään uuden Syyriaa ja Irakia koskevan kansainvälisen humanitaarisen avunantajakonferenssin ja vaatii kansainvälistä yhteisöä lahjoittamaan anteliaasti varoja, jotta voidaan lieventää kriisin vaikutuspiirissä olevien kärsimystä; katsoo, että YK:n olisi autettava koordinoimaan eri lähteistä tulevaa taloudellista ja humanitaarista apua sen tehokkuuden lisäämiseksi;

10.    on äärimmäisen huolissaan siitä, että YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 2149 (2014) ei edelleenkään noudateta; kehottaa jälleen kerran kaikkia paikan päällä toimivia noudattamaan tätä päätöslauselmaa helpottamalla humanitaarisen avun perillepääsyä sekä lopettamalla hyökkäykset siviilejä vastaan ja asuttujen alueiden piiritykset;

11.    pyytää Syyrian hallitusta poistamaan kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä koskevat hallinnolliset rajoitukset; korostaa, että näillä kansalaisjärjestöillä on kokemusta ja ne ovat hyvin varustautuneita, mikä tekee niistä tärkeitä toimintakumppaneita Syyriassa;

12.    on huolissaan siitä, että välttämätön palveluinfrastruktuuri on yhä tahallisten ja summittaisten hyökkäysten kohteena, mikä estää avun toimittamisen sinne, missä sitä tarvitaan; kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia pidättymään hyökkäyksistä sairaaloita ja paikan päällä toimivaa sairaanhoitohenkilöstöä vastaan; muistuttaa, että tällaiset hyökkäykset ovat selvästi Geneven yleissopimusten I ja IV vastaisia;

13.    tuomitsee kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisena sen, että hallituksen turvallisuusjoukoilta vietiin kaikki kirurgiset välineet, ripuli- ja kätilöpakkaukset sekä lisääntymisterveydenhoitoon liittyvät tarvikkeet, jotka sisältyivät Al Wa’eriin suuntautuneeseen eri avunantajien yhteiseen avustussaattueeseen; kehottaa hallituksen joukkoja ja muita toimijoita varmistamaan lääkinnällisten avustussaattueiden esteettömän kulun sota-alueilla, kuten kansainvälinen humanitaarinen oikeus edellyttää;

14.    korostaa, että kaikkien Syyrian ja Irakin konfliktin osapuolten on varmistettava YK:n ja sen humanitaaristen kumppaneiden henkilökunnan turvallisuus ja heidän esteetön liikkumisensa ja pääsynsä kohteisiin;

15.    tuomitsee Maailman elintarvikeohjelman puitteissa toimitettujen avustuspakkausten peukaloinnin Syyriassa; kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia noudattamaan humanitaarisia periaatteita ja antamaan humanitaarisille työntekijöille mahdollisuuden toimittaa elintarvikkeita kaikkein haavoittuvimmille väestöryhmille; kehottaa käynnistämään tutkimuksen siitä, kuinka nämä tarvikkeet ovat päätyneet IS-järjestön käsiin;

16.    on voimakkaasti sitä mieltä, että yhden kansainvälisen yhteisön prioriteeteista tulisi olla IS-järjestön rahoituksen estäminen; pyytää kansainvälisiä yrityksiä ja kaikkia muita asianomaisia toimijoita pidättymään ostamasta salakuljetettua öljyä tai tekemästä mitään sellaista, mikä voisi helpottaa tällaista salakuljetusta; katsoo, että olisi aloitettava YK:n johdolla perusteellinen kansainvälinen tutkinta, jotta voidaan löytää IS-järjestön hallitsemilta alueilta peräisin olevan laittoman öljyn ostajat sekä varakkaat avunantajat, jotka tukevat järjestöä; on sitä mieltä, että näille olisi myös asetettava seuraamuksia;

17.    katsoo, että Irakin hallitus voisi monella tavalla ryhtyä toimiin vähentääkseen rahoitusta, jota IS saa takavarikoimalla virkamiesten palkat, ja että tähän tulokseen päästäisiin muun muassa laittamalla palkat sulkutilille, josta ne sitten maksettaisiin, kun työntekijät pakenevat pysyvästi IS:n hallitsemilta alueilta, velvoittamalla yksittäiset työntekijät noutamaan palkkansa henkilökohtaisesti Irakin hallitukselta tai suostuttelemalla sunniheimot vaatimaan IS:ää vähentämään leikkauksiaan;

18.    tuomitsee jälleen väkivallan ja murhat, jotka kohdistuvat HLBT-ihmisiin alueella ja jotka ovat jääneet täysin rankaisematta; toteaa, että HLBT-ihmisten tilanne alueella on erityisen vaikea, sillä perheet ja yhteisöt eivät juurikaan tue heitä eikä heillä ole viranomaisten antamaa suojelua ja lisäksi heidän turvallisuutensa vaarantuu pakolaisyhteisöissä ja eräissä heitä vastaanottavissa yhteiskunnissa; kehottaa Irakin hallitusta, unionin Irakin-edustustoa ja EU:n jäsenvaltioiden kyseisellä alueella olevia suurlähetystöjä suojelemaan HLBT-ihmisiä ja nopeuttamaan turvallisuussyistä paenneiden HLBT-ihmisten välitöntä asuttamista;

19.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Irakin hallitukselle ja edustajien neuvostolle, Kurdistanin aluehallinnolle, YK:n pääsihteerille ja YK:n turvallisuusneuvostolle, YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä kaikille konfliktin osapuolille.