Procedūra : 2015/2559(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0140/2015

Pateikti tekstai :

B8-0140/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0040

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 143kWORD 81k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0136/2015
9.2.2015
PE549.933v01-00
 
B8-0140/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl humanitarinės krizės Irake ir Sirijoje, ypač susijusios su grupuote „Islamo valstybė“ (2015/2559(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Piernicola Pedicini, Valentinas Mazuronis EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl humanitarinės krizės Irake ir Sirijoje, ypač susijusios su grupuote „Islamo valstybė“ (2015/2559(RSP))  
B8‑0140/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Irako ir Sirijos,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 15 d. ir 2014 m. spalio 20 d. Užsienio reikalų tarybos susitikimo išvadas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini pastabas, kurias ji pateikė Bagdade 2014 m. gruodžio 22 d.,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. sausio 25 d. ir vasario 1 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės pareiškimus dėl mirties bausmės įvykdymo įkaitui japonui Harunui Yukawui ir dėl Kenji Goto nužudymo Sirijoje,

–       atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 2139, 2165 ir 2191,

–       atsižvelgdamas į 1977 m. Ženevos konvencijas ir jų papildomus protokolus,

–       atsižvelgdamas į 1989 m. Vaiko teisių konvenciją ir jos 2000 m. papildomą protokolą,

–       atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) statutą,

–       atsižvelgdamas į Saugumo Tarybos Generalinio Sekretoriaus pavaduotojo humanitariniams reikalams ir humanitarinės pagalbos koordinatoriaus informacinį pranešimą apie Siriją,

–       atsižvelgdamas į JT Vaiko teisių komiteto pagal Vaiko teisių konvenciją parengtas antrą–ketvirtą periodines ataskaitas Irako klausimais;

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi JT Vaiko teisių komiteto parengtoje ataskaitoje dėl vaikų padėties Irake atkreipiamas dėmesys į kelis berniukų masinių egzekucijų atvejus ir pranešama apie galvos nukirtimą vaikams, jų nukryžiavimą ir gyvų laidojimą, visų pirma pasirenkant mažumoms priklausančius vaikus, tačiau ne tik juos;

B.     kadangi grupuotė „Islamo valstybė“ („IS“) 18 metų neturinčius berniukus vis dažniau naudoja kaip bombų gamintojus, informatorius arba gyvąjį skydą; kadangi kaip savižudžiai sprogdintojai ypač naudojami protinių sutrikimų turintys vaikai; kadangi grupuotė „IS“ sistemingai vykdo seksualinį smurtą, įskaitant grobimus, seksualinę vergovę ir pardavimus vaikų rinkoje;

C.     kadangi grupuotė „IS“ apmoko aštuonerių metų ar netgi jaunesnio amžiaus vaikus būti kareiviais;

D.     kadangi dėl smurto ir toliau Irako centro, vakarų ir šiaurės regionų gyventojai persikelia gyventi kitur; kadangi gyventojai, kurie negali pasiekti kurdų kontroliuojamų šiaurės regionų arba negali gyventi juose dėl to, kad tie regionai yra perpildyti, bėga į pietus;

E.     kadangi pagalbą pagal JT Pasaulio maisto programą (PMP) pietiniuose al Basros, Di Karo, al Kadisijos, Maisano, Vasito, al Mutanos, an Nadžafo, Karbalos ir Babilono regionuose šiuo metu gauna maždaug 50 000 persikėlusių šeimų arba 250 0000 persikėlusių asmenų; kadangi, kita vertus, vis dar neaišku, kiek asmenų tokios paramos negauna; kadangi pagalbą gaunantys asmenys visiškai nuo jos priklauso ir dėl to tampa pažeidžiami; kadangi didelį susirūpinimą kelia tai, jog tokia pagalba nebus ilgalaikė, nes 2015 m. kovo mėn. baigsis lėšos;

F.     kadangi Sirijoje ir Irake žymiai pablogėjo humanitarinė padėtis; kadangi šalies viduje iš viso buvo perkelta daugiau nei 3 milijonai irakiečių, iš jų 2,1 mln. vien tik per pastaruosius metus, o apie 330 000 asmenų gyvena reikalavimų neatitinkančiose prieglaudose; kadangi iki 2014 m. vidurio Jungtinių Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA) nustatė, kad nuo konflikto nukentėjo 10,8 mln. Sirijos gyventojų, įskaitant 7,6 šalies viduje perkeltų asmenų, ir kad jiems būtina humanitarinė pagalba; kadangi manoma, jog neradus visapusiško politinio sprendimo 2015 m. šie skaičiai nuolat didės;

G.     kadangi 3,8 mln. asmenų pabėgo iš Sirijos ir tapo pabėgėliais kaimyninėse šalyse; kadangi didžiausia našta dėl to tenka Turkijai, Jordanijai, Libanui ir Egiptui;

H.     kadangi nuo tada, kai 2014 m. prasidėjo žiaurus grupuotės „IS“ siautėjimas šiaurės Irake, ji persekioja Irako krikščionis, turkmėnus, jazidus ir kitas mažumas ir manoma, kad dėl to persikėlė 800 000 Irako religinių mažumų narių;

I.      kadangi siekiant spręsti problemas, kylančias dėl didelio masto gyventojų persikėlimo, iki šiol visame Irake buvo atidarytos 25 palapinių stovyklos; kadangi statoma dar 11 stovyklų;

J.      kadangi, remiantis Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro (UNHCR) suteikta informacija, finansavimo trūkumas daro tiesioginį poveikį programoms (įskaitant prieglaudų programas), kurias agentūra vykdo siekdama padėti asmenims, nukentėjusiems nuo smurto ir žmogaus teisių pažeidimų, t. y. tai daro poveikį renkantis šių programų mastą ir rūšį; kadangi agentūra 2014 m. prašė 337 mln. JAV dolerių, kad galėtų reaguoti į padėtį Irake, tačiau gauta tik 53 proc. prašomų lėšų, ir kadangi agentūrai suteiktas leidimas tęsti veiklą pagal numatytą finansavimą, nors turima tik 31 proc. 2015 m. reikalingos 556 mln. JAV dolerių sumos;

K.     kadangi JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras nustatė, jog 2015 m. jam reikės 362 mln. JAV dolerių; kadangi bet koks lėšų trūkumas darys poveikį įvairaus pobūdžio veiklai ir galiausiai nukentės gyventojai, kuriems reikia pagalbos; kadangi apskaičiuota, jog norint reaguoti į Sirijos gyventojų poreikius 2015 m. iš viso reikėtų 2,9 mlrd. JAV dolerių ;

L.     kadangi humanitarinės organizacijos ir toliau stengiasi padėti gyventojams, kuriems būtinai reikia pagalbos, tačiau padėtis vietoje yra tokia sudėtinga, kad vykdyti veiklą šalies viduje yra nesaugu; kadangi daugelis mieste Raqqa veikusių vietos NVO sustabdė humanitarinę veiklą, kai kurios iš jų ją nutraukė, dėl to, kad nesusitariama su vietoje veikiančiomis ginkluotomis grupuotėmis, taip pat dėl to, kad sunku patekti į grupuotės „IS“ kontroliuojamas miestų Raqqa ir Deir-ez-zor rajonus;

M.    kadangi iš Turkijos ir Jordanijos į Siriją bus siunčiama vis daugiau tarpvalstybinių siuntų, o nuo 2015 m. sausio 26 d. pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 2165 ir 1291 jau atsiųstos 56 siuntos;

N.     kadangi 2014 m. į daug prašymų dėl humanitarinių konvojų buvo neatsakyta, tokie prašymai atmesti arba keliami tokie reikalavimai, kurių nebuvo galima patenkinti;

O.     kadangi kilus konfliktui ir suirus valstybinei sveikatos sistemai grupuotės „Islamo valstybė“ užimtuose Sirijos ir Irako regionuose gali lengvai pasireikšti infekcinių ligų protrūkiai ir dėl to dar labiau nukentėti civiliai gyventojai;

P.     kadangi socialiniuose tinkluose buvo platinami vaizdai, kuriuose matoma, kaip PMP pagalbos dėžės žymimos grupuotės „Islamo valstybė Sirijoje“ etiketėmis;

Q.     kadangi su grupuote „IS“ kovojantys kurdų pareigūnai ragino suteikti jiems daugiau paramos; kadangi Irako ministras pirmininkas Haider al-Abadi pabrėžė, kad nepaisant to, jog pagalba reikalinga, Irakas savo teritorijoje nepriims jokių užsienio karinių pajėgų; kadangi nuo 2014 m. birželio mėn. beveik 1 000 kurdų žuvo kovodami su grupuote „IS“, dar 5 000 sužeista ir manoma, kad kitus 38 kurdus grupuotė „IS“ yra paėmusi įkaitais;

R.     kadangi grupuotė „IS“ gauna lėšų neteisėtai parduodama naftą, rinkdama mokesčius iš vietos gyventojų, grobstydama archeologines vertybes ir reikalaudama išpirkos už įkaitus; kadangi Irako vyriausybė ir toliau moka atlyginimus ir pensijas dešimtims tūkstančių valdžios sektoriaus tarnautojų, net jei jie gyvena ir dirba grupuotės „IS“ kontroliuojamuose miestuose; kadangi pagal kai kuriuos apskaičiavimus grupuotė „IS“ konfiskuoja iki 50 proc. šių atlyginimų;

1.      griežtai smerkia grupuotės „IS“ įvykdytus Haruno Yukawo, Kenji Goto ir Moatho al-Kasasbeho nužudymus; yra labai susirūpinęs dėl kitų ekstremistų nelaisvėje laikomų asmenų saugumo; reiškia nuoširdžią užuojautą šių aukų šeimoms ir visų konflikto aukų šeimoms;

2.      kuo griežčiausiai smerkia sistemingus žmogaus teisių pažeidimus ir smurtą, taip pat tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus – grupuotės „IS“ ir susijusių teroristų grupuočių įvykdytus veiksmus, kurie prilygsta karo nusikaltimams ir nusikaltimams žmoniškumui; ragina Irako vyriausybę ratifikuoti Romos statutą, kuriuo įsteigiamas Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT), kad TBT galėtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis, atsakingus už grupuotės „IS“ įvykdytus karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui;

3.      kuo griežčiausiai smerkia pagrobtų irakiečių vaikų pardavimą rinkoje į sekso vergiją, jaunų asmenų žudymą, įskaitant jų nukryžiavimą ar gyvų laidojimą, ir tai, kad vaikai naudojami kaip gyvieji skydai arba kareiviai; pabrėžia, kad šie veiksmai yra ne tik uždrausti pagal tarptautinę teisę, bet ir pasibjaurėtini bei niekingi;

4.      ragina Irako valdžios institucijas imtis visų būtinų priemonių siekiant išgelbėti vaikus, kuriuos kontroliuoja grupuotė „IS“, patraukti baudžiamojon atsakomybėn nusikaltimų kaltininkus ir užtikrinti vaikų ir jų šeimų saugumą ir apsaugą; pabrėžia, kad minėti veiksmai prilygsta nusikaltimams žmoniškumui ir kad už juos turėtų būti traukiama baudžiamojon atsakomybėn; tvirtai įsitikinęs, kad tarptautinė bendruomenė, įskaitant ES ir JT, turėtų suteikti visą jaunimo apsaugai reikalingą pagalbą, įskaitant galimą bendrų iniciatyvų vietose rengimą, pavyzdžiui, vaikų traumų gydymo centrų statymą;

5.      dar kartą pabrėžia, kad krizę Sirijoje ir Irake galima išspręsti tik politinėmis priemonėmis; ragina vykdyti humanitarinį karo veiksmų nutraukimą, kad būtų galima suteikti humanitarinę pagalbą tiems žmonėms, kurioms jos reikia; tvirtai remia JT specialiojo pasiuntinio Staffano de Misturos pasiūlymą įšaldyti konfliktą Alepo mieste; ragina Sirijos vyriausybę ir opoziciją konstruktyviai bendradarbiauti ir imtis visų priemonių, kuriomis galėtų sumenkinti grupuotę „IS“; remia derybas „Ženeva II“, Maskvos planą ir bet kurias kitas iniciatyvas, kurios galėtų palengvinti Sirijos ir įvairių kitų subjektų derybas;

6.      ragina JT Saugumo Tarybą apsvarstyti galimybę įsteigti JT misiją, kuri būtų įgaliota teikti apsaugą humanitarinei veiklai ir sukurti saugias zonas, įskaitant humanitarinės pagalbos koridorius, kad būtų apsaugoti gyventojai, kuriems grupuotės „IS“, „Jabhat al-Nusra“, judėjimas „Hamza“, „Ahrar al‑Sham“ ir kitos susijusios grupuotės kelia pavojų;

7.      mano, kad viena iš pagrindinių krizės priežasčių yra atskirties politika, kurią vykdant sukurta aplinka, kurioje galėjo plisti tokios radikalios organizacijas, kaip grupuotė „IS“; mano, kad geriausia strategija – priešinga nei ta, kurios laikosi grupuotė „IS“, – stengtis iš tiesų kurti pliuralistinę visuomenę vykdant įtraukties politiką, sudarant galimybes reikšti įvairias nuomones ir skirtingų etninių grupių ir įsitikinimų žmonėms gyventi kartu – visuomenę, kurioje visi piliečiai turėtų lygias teises;

8.      palankiai vertina Libano, Jordanijos, Turkijos ir Kurdistano regioninės vyriausybės vaidmenį priimant pabėgėlius; ragina tarptautinę bendruomenę padidinti tiesioginę finansinę paramą priimančiosioms šalims siekiant gerinti pabėgėlių, kuriems šiuo metu didžiausią grėsmę kelia šalta žiema, gyvenimo sąlygas;

9.      itin susirūpinęs dėl to, kad nepaisant visų tarptautinės bendruomenės pastangų poreikiai išlieka didesni už reagavimo pajėgumus; pabrėžia, kad skubiai reikia daugiau lėšų siekiant padidinti tarpvalstybines operacijas ir teikti pagalbą Dar’os, Quuneitro, Idlebo ir rytinėms Alepo provincijos kaimo vietovėms; palankiai vertina ES valstybių narių įsipareigojimą – ES yra didžiausia finansinės paramos teikėja, tačiau mano, kad atsižvelgiant į precedento neturinčią padėtį reikia dėti dar daugiau pastangų; ragina ES naudoti visus turimus mechanizmus siekiant įveikti krizę; ragina surengti naują Tarptautinės humanitarinės paramos Sirijai ir Irakui konferenciją ir ragina tarptautinę bendruomenę dosniai skirti lėšas, kad būtų palengvintos nuo krizės nukentėjusių žmonių kančios; mano, kad JT turėtų padėti koordinuoti iš skirtingų šaltinių gaunamą finansinę ir humanitarinę pagalbą, kad būtų gerinamas jos veiksmingumas;

10.    itin susirūpinęs dėl to, kad ir toliau nekreipiamas dėmesys į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2149 (2014) ; dar kartą ragina visus vietoje esančius subjektus laikytis minėtos rezoliucijos ir gerinti prieigą prie humanitarinės pagalbos, nutraukti išpuolius prieš civilius gyventojus ir gyvenamųjų teritorijų apgultis;

11.    ragina Sirijos vyriausybę panaikinti tarptautinėms NVO taikomus administracinius suvaržymus; pabrėžia, kad tokios NVO turi patirties ir geros įrangos ir yra svarbiausios partnerės teikiant pagalbą Sirijoje;

12.    yra susirūpinęs dėl to, kad pagrindinių paslaugų infrastruktūra ir toliau apgalvotai ir be atrankos puolama ir taip kliudoma pristatyti pagalbą į vietoves, kuriose jos reikia; ragina visas konflikto šalis nevykdyti išpuolių prieš vietos ligonines ir medicinos personalą; primena, kad tokiomis atakomis akivaizdžiai pažeidžiamos Ženevos I ir IV konvencijos;

13.    smerkia tai, kad vyriausybės saugumo pajėgos, pažeisdamos tarptautinę humanitarinę teisę, iš Al Wa’erui skirto tarpagentūrinio konvojaus pašalino sanitarines priemones, pagalbos nuo viduriavimo, akušerijos ir reprodukcinės sveikatos rinkinius; ragina vyriausybines pajėgas ir kitus subjektus sudaryti galimybes medicininiams konvojams nekliudomai patekti į karo zonas pagal tarptautinę humanitarinę teisę;

14.    dar kartą pabrėžia, kad visos konflikto šalys Sirijoje ir Irake privalo užtikrinti JT darbuotojų ir jų humanitarinių partnerių saugą ir saugumą, nekliudant jų judėjimo laisvei ir prieigai;

15.    smerkia manipuliavimą PMP pagalbos maišais Sirijoje; ragina visas konflikto šalis laikytis humanitarinių principų ir leisti humanitariniams darbuotojams pristatyti maisto produktus labiausiai pažeidžiamiems žmonėms; ragina ištirti, kaip ši pagalba pateko į grupuotės „IS“ rankas;

16.    yra tvirtai įsitikinęs, kad vienas iš tarptautinės bendruomenės prioritetų turėtų būti užtikrinti, kad grupuotei „IS“ trūktų lėšų; ragina tarptautines bendroves ir visus kitus susijusius subjektus nepirkti kontrabandinės naftos arba nedaryti nieko, kas galėtų palengvinti tokią kontrabandą; mano, kad reikėtų pradėti išsamų tarptautinį tyrimą, kurį globotų JT, siekiant nustatyti neteisėtos naftos, gaunamos iš IS kontroliuojamų teritorijų, pirkėjus ir turtingus grupuotės „IS“ rėmėjus ir nuspręsti, kokių veiksmų reikėtų imtis siekiant, kad jiems būtų nustatytos sankcijos;

17.    mano, kad Irako vyriausybė galėtų imtis tam tikrų veiksmų siekdama sumažinti lėšas, kurias IS gauna konfiskuodama valstybės tarnautojų atlyginimus, be kita ko, pervesti šiuos atlyginimus į sąlyginio deponavimo sąskaitą ir juos išmokėti tik tada, kai darbuotojai visam laikui pabėgs iš IS kontroliuojamų teritorijų, įpareigojant kiekvieną asmenį atsiimti savo pajamas iš Irako vyriausybės asmeniškai arba įtikinant sunitų gentis reikalauti, kad grupuotė „IS“ sumažintų jų apkarpymus;

18.    kartoja, kad smerkia regione vykdomą smurtą prieš LGBT asmenis ir jų žudymus, kurie vykdomi visiškai nebaudžiamai; nurodo, kad LGBT asmenų padėties šiame regione yra ypač pažeidžiama, kadangi tiek šeimos ir visuomenės parama, tiek vyriausybės teikiama apsauga yra ribotos, o pavojus jų saugumui gresia net pabėgėlių bendruomenėse ir kai kuriose priimančiosiose visuomenėse; ragina Irako vyriausybę, ES delegaciją Irake ir ES valstybių narių ambasadas regione užtikrinti LGBT asmenų apsaugą ir padėti vykdyti šių LGBT asmenų, bėgančių iš šalies dėl saugumo sumetimų, tiesioginį perkėlimą;

19.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Irako vyriausybei ir Atstovų Tarybai, Kurdistano regioninei vyriausybei, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai, Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybai ir visoms konflikto šalims.

 

Teisinė informacija - Privatumo politika