Rezolūcijas priekšlikums - B8-0140/2015Rezolūcijas priekšlikums
B8-0140/2015

  REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par humanitāro krīzi Irākā un Sīrijā, jo īpaši saistībā ar „Islāma valsti” (IS)

  9.2.2015 - (2015/2559(RSP))

  iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,
  saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

  Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Piernicola Pedicini, Valentinas Mazuronis EFDD grupas vārdā

  Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0136/2015

  Procedūra : 2015/2559(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  B8-0140/2015
  Iesniegtie teksti :
  B8-0140/2015
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  B8‑0140/2015

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par humāno krīzi Irākā un Sīrijā, jo īpaši saistībā ar „Islāma valsti” (IS)

  (2015/2559(RSP))

  Eiropas Parlaments,

  –       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Irāku un Sīriju,

  –       ņemot vērā 2014. gada 15. decembra un 2014. gada 20. oktobra Ārlietu padomes secinājumus,

  –       ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Federica Mogherini Bagdādē 2014. gada 22. decembrī izteiktās piebildes,

  –       ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 2015. gada 25. janvāra un 1. februāra paziņojumu par nāvessoda izpildi Japānas valstspiederīgajam gūsteknim Haruna Yukawa un par Kenji Goto slepkavību Sīrijā,

  –       ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūciju Nr. 2139, Nr. 2165 un Nr. 2191,

  –       ņemot vērā Ženēvas konvencijas un to 1977. gada papildprotokolus,

  –       ņemot vērā 1989. gada Konvenciju par bērna tiesībā un tās 2000. gada papildprotokolu,

  –       ņemot vērā Starptautiskās Krimināltiesas (ICC) statūtus,

  –       ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra vietnieces humānās palīdzības jautājumos un ārkārtas palīdzības koordinatores ziņojumu par Sīriju Drošības padomē,

  –       ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību komitejas apvienoto otro‑ceturto periodisko ziņojumu par Irāku saistībā ar Bērnu tiesību konvenciju,

  –       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

  A.     tā kā ANO Bērnu tiesību komitejas ziņojumā par bērnu stāvokli Irākā ir izcelti vairāki zēnu masu slepkavības gadījumi un ziņots, ka bērni ir tikuši noslepkavoti, nocērtot viņiem galvu, sitot viņus krustā vai dzīvus ierokot zemē, šādu vardarbību vēršot pret minoritāšu bērniem, bet ne tikai viņiem;

  B.     tā kā IS arvien vairāk liek 18 gadu vecumu nesasniegušiem zēniem izgatavot spridzekļus un izmanto viņus kā informatorus vai dzīvo aizsegu; tā kā jo īpaši bērni ar garīgās attīstības traucējumiem ir izmantoti kā pašnāvnieki spridzinātāji; tā kā IS ir sistemātiski pastrādājis seksuālās vardarbības aktus, tostarp nolaupot, seksuāli paverdzinot un pārdodot bērnus;

  C.     tā kā IS astoņgadīgus vai pat jaunākus bērnus apmāca par bērniem-kareivjiem;

  D.     tā kā vardarbības dēļ Irākas centrālo, rietumu un ziemeļu apgabalu iedzīvotāji joprojām ir spiesti ilgstoši pamest savas dzīvesvietas; tā kā iedzīvotāji, kuri nevar aizceļot uz kurdu kontrolētajiem reģioniem ziemeļos vai nevar tur atļauties uzturēties pārpildītības dēļ, ir spiesti bēgt uz dienvidiem;

  E.     tā kā apmēram 50 000 ģimeņu jeb 2 500 000 iedzīvotāju, kuri devušies bēgļu gaitās uz dienvidu reģioniem (Basru, Dīkāru, Kādisiju, Meisānu, Vāsitu, Mutannu, Nedžefu, Kerbelu un Bābilu) pašlaik saņem palīdzību no ANO Pasaules pārtikas programmas (WFP); tā kā vienlaikus nav skaidrs, cik daudz cilvēku to nesaņem; tā kā cilvēki, kas saņem minēto palīdzību, ir pilnībā no tās atkarīgi un kļūst neaizsargāti; tā kā pastāv lielas bažas par to, ka iespējas sniegt palīdzību šādā apmērā nebūs ilgtspējīgas, jo līdzekļi izbeigsies 2015. gada martā;

  F.     tā kā humanitārā situācija Sīrijā un Irākā ir krasi pasliktinājusies; tā kā bēgļu gaitās valsts iekšienē ir devušies vairāk nekā trīs miljoni irākiešu, pie tam 2,1 miljons no viņiem — tikai pagājušā gadā vien, un aptuveni 330 000 cilvēku uzturas dzīvošanai nepiemērotās patversmēs; tā kā saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Humānās palīdzības koordinācijas biroja (OCHA) aplēsēm konflikts līdz 2014. gada vidum bija ietekmējis 10,8 miljonus sīriešu, kam bija nepieciešama humānā palīdzība, to skaitā 7,6 miljonus valsts iekšienē pārvietoto personu; tā kā, ja netiks rasts visaptverošs politisks risinājums, ir paredzams, ka 2015. gadā šie skaitļi nepārtraukti pieaugs;

  G.     tā kā 3,8 miljoni cilvēku ir devušies bēgļu gaitās no Sīrijas uz kaimiņvalstīm; tā kā bēgļu problēma visvairāk ietekmē Turciju, Jordāniju, Libānu un Ēģipti;

  H.     tā kā IS ir vajājusi Irākas kristiešus, turkmēņus, jazīdus un citas minoritātes kopš šī grupējuma asiņainās ofensīvas Ziemeļirākā 2014. gadā, un bēgļu gaitās valsts iekšienē ir devušies 800 000 Irākas reliģiskajām minoritātēm piederošu cilvēku;

  I.      tā kā nolūkā izmitināt daudzos cilvēkus, kas devušies bēgļu gaitās valsts iekšienē, visā Irākas teritorijā ir ierīkotas 25 telšu nometnes; tā kā pašlaik tiek ierīkotas vēl 11 šādas nometnes;

  J.      tā kā saskaņā ar Augstā komisāra bēgļu jautājumos biroju (UNHCR) finansējuma trūkums tieši ietekmē to programmu apmēru un veidu, kuras aģentūra īsteno (tostarp attiecībā uz patversmēm), lai palīdzētu vardarbību un cilvēktiesību pārkāpumus pārcietušajiem; tā kā ir saņemti tikai 53 % no 337 miljoniem USD, kas aģentūrai bija vajadzīgi reaģēšanas pasākumiem Irākā 2014. gadā, un tā kā aģentūra ir saņēmusi atļauju plānotajiem mērķiem tērēt tikai 31 % no 556 miljoniem USD, kas tai ir vajadzīgi 2015. gadā;

  K.     tā kā UNHCR ir norādījusi, ka 2015. gada mērķiem tai ir nepieciešami 362 miljoni USD; tā kā jebkurš finansējuma trūkums ietekmēs plašu pasākumu klāstu, un galu galā no tā cietīs cilvēki, kam ir nepieciešama palīdzība; tā kā tiek lēsts, ka vispārēja palīdzības sniegšana Sīrijas iedzīvotājiem 2015. gadā izmaksātu 2,9 miljardus USD;

  L.     tā kā humānās palīdzības organizācijas turpina palīdzēt cilvēkiem, kam steidzami vajadzīga palīdzība, bet situācija ir ārkārtīgi sarežģīta, pat tādā apmērā, ka šajā valstī darboties nav droši; tā kā daudzas vietējās NVO, kuras darbojas Rakā, ir pārtraukušas sniegt humāno palīdzību, un dažas ir likvidētas, jo nav panākušas vienošanos ar bruņotajiem grupējumiem, vai tāpēc, ka ir grūti piekļūt „Islāma valsts” kontrolētajam Rakas un Deir ez Zoras apgabalam;

  M.    tā kā pārrobežu piegāžu apjoms no Turcijas un Jordānijas Sīrijā turpina palielināties un 2015. gada 26. janvārī atbilstīgi ANO Drošības padomes Rezolūcijai Nr. 2165 un Nr. 1291 bija veikti 56 sūtījumi;

  N.     tā kā 2014. gadā daudzi lūgumi par humānās palīdzības konvoju nosūtīšanu palika bez atbildes vai tika noraidīti, vai to veikšanai tika izvirzīti neizpildāmi nosacījumi;

  O.     tā kā konflikta un valsts veselības aprūpes sistēmas sabrukuma rezultātā lielā „Islāma valsts” okupētās Sīrijas un Irākas teritorijas daļā ir augsts infekcijas slimību uzliesmojuma risks, kas vēl vairāk sarežģīs civiliedzīvotāju stāvokli;

  P.     tā kā sociālajos tīklos ir tikuši publiskoti attēli, kuros redzami WFP palīdzības sūtījumi, kam pievienota „Islāma valsts Sīrijā” simbolika;

  Q.     tā kā cīņās ar IS iesaistīto kurdu līderi ir aicinājuši aktīvāk atbalstīt viņus cīņā ar šo organizāciju; tā kā Irākas premjerministrs Haider al-Abadi ir uzsvēris, ka Irāka nepiekritīs ārvalstu kareivju ievešanai Irākas teritorijā, neraugoties uz to, ka Irākai ir vajadzīga palīdzība; tā kā cīņā pret IS kopš 2014. gada gandrīz 1000 kurdi ir krituši un 5000 ievainoti, un tiek uzskatīts, ka 38 ir nonākuši IS gūstā;

  R.     tā kā IS iegūst finansējumu, pārdodot naftu melnajā tirgū, uzliekot nodokļus vietējiem iedzīvotājiem, izlaupot arheoloģiskas vērtības un pieprasot izpirkuma maksu par gūstekņiem; tā kā Irākas valdība turpina maksāt algas un pensijas desmitiem tūkstošiem civildienesta ierēdņu, neraugoties uz to, ka viņi dzīvo un strādā IS kontrolētās pilsētās; tā kā saskaņā ar dažām aplēsēm IS konfiscē līdz pat 50 % no šo darbinieku algām,

  1.      stingri nosoda IS pastrādātās Haruna Yukawa, Kenji Goto un Moath al-Kasasbeh slepkavības; pauž nopietnas bažas par ekstrēmistu gūstā joprojām esošo cilvēku drošību; izsaka dziļu līdzjūtību minēto upuru un visu šajā konfliktā cietušo upuru ģimenēm;

  2.      kategoriski nosoda sistemātiskos cilvēktiesību pārkāpumus, vardarbību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus, ko pastrādājusi IS un ar to saistītie teroristu grupējumi un kas ir līdzvērtīgi kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci; aicina Irākas valdību ratificēt Romas Statūtus, ar ko izveidota Starptautiskā Krimināltiesa (ICC), lai ICC varētu sākt kriminālvajāšanu pret personām, kuras atbildīgas par IS pastrādātajiem kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci;

  3.      kategoriski nosoda nolaupīto irākiešu bērnu pārdošanu seksa verdzībā, jauniešu noslepkavošanu, tai skaitā piesitot viņus krustā vai dzīvus ierokot zemē, un bērnu izmantošanu par dzīvo aizsegu vai kareivjiem; uzsver, ka šāda rīcība ir ne tikai aizliegta saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem, bet arī atbaidoša un gļēvulīga;

  4.      mudina Irākas iestādes veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai glābtu IS sagrābtos bērnus, tiesātu noziegumus pastrādājušās personas un garantētu bērnu un viņu ģimeņu drošību un aizsardzību; uzsver, ka iepriekš minētās darbības ir noziegumi pret cilvēci un par to pastrādāšanu būtu jāveic kriminālvajāšana; pauž stingru pārliecību, ka starptautiskajai sabiedrībai, tostarp ES un ANO, būtu jāsniedz visa jauniešu aizsardzībai nepieciešamā palīdzība, tostarp, iespējams, īstenojot kopīgas iniciatīvas uz vietas, piemēram, ierīkojot rehabilitācijas centrus bērniem;

  5.      atkārtoti uzsver, ka krīzi Sīrijā un Irākā var atrisināt tikai politiskā ceļā; aicina noteikt uguns pārtraukumu humanitāru apsvērumu dēļ, lai varētu piegādāt humāno palīdzību cilvēkiem, kuriem tā ir nepieciešama; pauž stingru atbalstu ANO īpašā sūtņa Staffan De Mistura priekšlikumam iesaldēt konfliktu Alepo; aicina Sīrijas valdību un opozīciju būt konstruktīvām un veikt visus pasākumus, kas varētu izolēt IS; atbalsta Ženēvas II sarunas, Maskavas plānu un visas pārējās iniciatīvas, kas varētu veicināt sarunas starp Sīriju un pārējām konfliktā iesaistītajām pusēm;

  6.      aicina ANO Drošības padomi apsvērt iespēju izveidot ANO misiju, kura būtu pilnvarota aizsargāt humānās palīdzības pasākumus un izveidot drošības zonas, tostarp humānās palīdzības koridoru izveidi nolūkā aizsargāt iedzīvotājus, kurus apdraud IS, „Jabhat al‑Nusra”, kustība „Hamza”, „Ahrar al‑Sham” un citi ar šīm organizācijām saistītie grupējumi;

  7.      uzskata, ka viens no galvenajiem krīzes cēloņiem ir atstumtību veicinoša politika, kas radījusi vidi, kurā var nostiprināties tādas radikālas organizācijas kā IS; uzskata, ka vislabāk IS un konfliktā iesaistītās valdības varētu pretstatīt, ja šīs valdības patiesi censtos veidot plurālistisku sabiedrību, īstenojot iekļaujošu politiku, kas pieļauj viedokļu, etniskās izcelsmes un ticību daudzveidību, un kas nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem iedzīvotājiem;

  8.      pauž atzinību par Libānas, Jordānijas, Turcijas un Kurdistānas reģionālās valdības paveikto bēgļu uzņemšanā; aicina starptautisko sabiedrību palielināt tiešo finansiālo atbalstu bēgļus uzņēmušajām valstīm, lai uzlabotu apstākļus, kādus dzīvo bēgļi, kurus tagad īpaši apdraud aukstā ziema;

  9.      pauž ārkārtīgi lielas bažas par to, ka, neraugoties uz visiem starptautiskās sabiedrības centieniem, sniegtās humānās palīdzības apjoms joprojām ir mazāks nekā faktiski nepieciešamais; uzsver, ka ir steidzami vajadzīgi papildu līdzekļi, lai vērstu plašumā pārrobežu darbības, kuru mērķis ir sniegt palīdzību Deras, Kunaitiras un Idlibas lauku apvidos un Alepo austrumu daļā; uzteic dalībvalstu apņēmību, jo ES ir lielākais finansiālās palīdzības devējs, bet uzskata, ka šādā bezprecedenta situācijā ir vajadzīgi turpmāki centieni; aicina ES izmantot visus tās rīcībā pieejamos mehānismus, lai atrisinātu krīzi: aicina sarīkot jaunu Sīrijas un Irākas jautājumiem veltītu starptautiskās humānās palīdzības sniedzēju konferenci un mudina starptautisko sabiedrību devīgi ziedot līdzekļus, lai atvieglotu krīzes ietekmēto cilvēku ciešanas; uzskata, ka ANO būtu jāpalīdz koordinēt no dažādiem avotiem piešķirtā finansiālā un humānā palīdzība, lai šī palīdzība būtu iedarbīgāka;

  10.    pauž ārkārtīgi lielas bažas par to, ka joprojām tiek ignorēta ANO Drošības padomes Rezolūcija Nr. 2149 (2014); atkārtoti mudina visas iesaistītās puses to ievērot, uzlabojot humānās palīdzības pieejamību, pārtraucot uzbrukumus civiliedzīvotājiem un apdzīvoto vietu aplenkumu;

  11.    aicina Sīrijas valdību atcelt starptautiskajām NVO noteiktos administratīvos ierobežojumus; uzsver to, ka šīm NVO ir pieredze un laba tehniskā bāze, tāpēc tās būtu uzskatāmas par būtiskiem partneriem, kas palīdzēs sniegt palīdzību Sīrijā;

  12.    pauž bažas par to, ka pret pamatpakalpojumu infrastruktūru joprojām tiek vērsti tīši un neselektīvi uzbrukumi, kas neļauj nogādāt palīdzību tur, kur tā ir vajadzīga; aicina visas konfliktā iesaistītās puses neuzbrukt slimnīcām un uz vietas strādājošajam medicīniskajam personālam; atgādina, ka šādi uzbrukumi ir nepārprotami I un IV Ženēvas konvencijas pārkāpumi;

  13.    nosoda valdības drošības spēku rīcību, proti, visu ķirurgu instrumentu un ķirurģisko materiālu, caurejas ārstēšanas komplektu, vecmātēm un reproduktīvās veselības aizsardzībai paredzētā medicīniskā aprīkojuma komplektu konfiscēšanu, pārkāpjot starptautiskās humanitārās tiesības, vairāku humānās palīdzības organizāciju sūtītai autokolonnai, kas devās uz Al Wa’er apkaimi; mudina valdības spēkus un citas iesaistītās puses nodrošināt medicīniskā aprīkojuma sūtījumu netraucētu piekļuvi karadarbības zonām saskaņā ar starptautiskajām humanitārajām tiesībām;

  14.    atkārtoti norāda, ka visām Sīrijā un Irākā notiekošajā konfliktā iesaistītajām pusēm ir jāgādā par ANO un tās humānās palīdzības partneru personāla drošību un drošumu, neskarot to pārvietošanās iespējas un piekļuvi;

  15.    nosoda manipulācijas ar WFP palīdzības sūtījumiem Sīrijā; mudina visas konfliktā iesaistītās puses ievērot humānos principus un atļaut humānās palīdzības organizāciju darbiniekiem piegādāt pārtiku visneaizsargātākajiem cilvēkiem; aicina veikt izmeklēšanu par to, kā šie sūtījumi nonākuši IS rīcībā;

  16.    pauž stingru pārliecību par to, ka IS finanšu līdzekļu plūsmu pārtraukšanai vajadzētu būt vienai no starptautiskās sabiedrības prioritātēm; aicina starptautiskos uzņēmumus un visas pārējās iespējami iesaistītās puses neiegādāties melnajā tirgū pārdoto naftu un neveikt nekādas darbības, kas varētu veicināt šādas naftas apriti; uzskata, ka ANO aizgādībā būtu jāsāk detalizēta starptautiska izmeklēšana, kuras mērķis būtu identificēt „Islāma valsts” kontrolētajās iegūtas un melnajā tirgū pārdotās naftas pircējus un bagātus ziedotājus, kas atbalsta IS, un ka būtu jāveic pasākumi, lai ieviestu pret viņiem vērstas sankcijas;

  17.    uzskata, ka Irākas valdība varētu veikt vairākus pasākumus, lai samazinātu finansējumu, ko IS iegūst, konfiscējot civildienesta ierēdņu algas, cita starpā, ieskaitot šīs algas darījumu kontā, no kura minētie darbinieki savu algu varētu saņemt pēc tam, kad būtu pastāvīgi aizbēguši no „Islāma valsts” kontrolētās teritorijas, nosakot pienākumu katram šādam civildienesta ierēdnim personīgi saņemt sev pienākošos algu no Irākas valdības, vai pārliecinot sunnītu ciltis pieprasīt IS samazināt konfiscēto daļu;

  18.    atkārtoti nosoda vardarbību pret reģionā dzīvojošajām lesbietēm, gejiem, biseksuāļiem un transpersonām un viņu slepkavībām, kas izdarītas pilnīgas nesodāmības apstākļos; norāda, ka šie cilvēki reģionā ir īpaši neaizsargāti, ņemot vērā to, cik ierobežots viņiem ir ģimenes un sabiedrības atbalsts un valdības aizsardzība, un ka šo cilvēku drošība ir apdraudēta arī bēgļu kopienās un dažu patvēruma valstu sabiedrībā; aicina Irākas valdību, ES delegāciju Irākā un dalībvalstu vēstniecības reģionā nodrošināt šo cilvēku aizsardzību un uzreiz palīdzēt pārcelties uz citu mītnesvietu tām lesbietēm, gejiem, biseksuāļiem un transpersonām, kuras devušās bēgļu gaitās, baidoties par savu drošību;

  19.    uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, ES īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Irākas valdībai un Pārstāvju padomei, Kurdistānas reģionālajai valdībai, ANO ģenerālsekretāram, ANO Drošības padomei, ANO Cilvēktiesību padomei un visām konfliktā iesaistītajām pusēm.