Postup : 2015/2559(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0140/2015

Predkladané texty :

B8-0140/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0040

NÁVRH UZNESENIA
PDF 142kWORD 85k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0136/2015
9.2.2015
PE549.933v01-00
 
B8-0140/2015

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o humanitárnej kríze v Iraku a Sýrii, najmä v kontexte IŠ (2015/2559(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Piernicola Pedicini, Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o humanitárnej kríze v Iraku, Sýrii najmä v kontexte IŠ (2015/2559(RSP))  
B8‑0140/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Iraku a Sýrii,

–       so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 15. decembra 2014 a z 20. októbra 2014,

–       so zreteľom na pripomienky podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej z 22. decembra 2014 v Bagdade,

–       so zreteľom na vyhlásenia z 25. januára a 1. februára 2015 podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky o poprave japonského rukojemníka Harunu Yukawu a o vražde Kendžiho Gotu v Sýrii,

–       so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 2139, 2165 a 2191,

–       so zreteľom na Ženevské dohovory z roku 1977 a na dodatkové protokoly k nim,

–       so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z roku 1989 a na dodatkový protokol k nemu z roku 2000,

–       so zreteľom na štatút Medzinárodného trestného súdu,

–       so zreteľom na brífing Bezpečnostnej rady zástupkyne generálneho tajomníka OSN pre humanitárne veci a koordinátorky núdzovej pomoci o Sýrii,

–       so zreteľom na kombinovanú druhú až štvrtú správu Výboru OSN pre práva dieťaťa o Iraku podľa Dohovoru o právach dieťaťa,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže správa Výboru OSN pre práva dieťaťa o stave detí v Iraku upozorňuje na niekoľko prípadov hromadných popráv chlapcov a informuje o prípadoch sťatí, ukrižovaní a pochovávaní zaživa detí, ktoré sú zamerané najmä na deti patriace k menšinám, ale nielen na ne;

B.     keďže IŠ stále častejšie využíva chlapcov mladších ako 18 rokov ako výrobcov bômb, informátorov alebo ľudské štíty; keďže najmä mentálne postihnuté deti využíva ako samovražedných atentátnikov; keďže IŠ pácha systematické sexuálne násilie vrátane únosov, sexuálneho zotročovania a predávania detí na trhu;

C.     keďže IŠ cvičí deti vo veku 8 rokov a dokonca mladšie ako detských vojakov;

D.     keďže násilie naďalej spôsobuje pokračujúce vysídlenie v strednej, západnej a severnej časti Iraku; keďže ľudia, ktorí nedokážu utiecť do severných regiónov Iraku, ktoré sú pod kontrolou Kurdov, alebo tam nemôžu žiť z dôvodu preľudnenia, utekajú na juh;

E.     keďže asi 50 000 vysídlených rodín, alebo 2 500 000 ľudí, poberá v súčasnosti podporu v rámci Svetového potravinového programu OSN (WFP ) v južných oblastiach Basra, Dí Kár, al-Kádisíja, Majsán, Wásit, al-Muthanná, an-Nadžaf, Kerbalá´ a Bábel; keďže zároveň zostáva nejasné, koľkí podporu nepoberajú keďže osoby dostávajúce podporu sú na nej úplne závislé a stávajú sa zraniteľné; keďže existuje veľké znepokojenie nad tým, že úroveň pomoci nebude udržateľná, keďže v marci 2015 vyschnú zdroje financií;

F.     keďže humanitárna situácia v Sýrii a Iraku sa dramaticky zhoršila; keďže v súčasnosti je vysídlených v rámci krajiny vyše 3 milióny Iračanov, z ktorých len počas posledného roka 2,1 milióna, pričom sa odhaduje, že 330 000 ľudí žije v nedostatočných podmienkach na bývanie; keďže v polovici roku 2014 odhadoval Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA), že 10,8 milióna Sýrčanov bolo postihnutých konfliktom a potrebujú humanitárnu pomoc, vrátane 7,6 milióna osôb vysídlených v rámci krajiny; keďže sa očakáva, že tieto čísla budú počas roku 2015 naďalej rásť pri neexistencii komplexného politického riešenia;

G.     keďže 3,8 milióna ľudí utieklo zo Sýrie a stali sa utečencami v susedných krajinách: keďže najviac postihnuté krajiny sú Turecko, Jordánsko, Libanon a Egypt;

H.     keďže irackí kresťania, Turkméni, jezídi a iné menšiny čelia prenasledovaniu zo strany IŠ, odkedy začalo krvavé ťaženie skupiny v severnom Iraku v roku 2014, pričom sa odhaduje, že bolo vysídlených okolo 800 000 príslušníkov irackých náboženských menšín;

I.      keďže doteraz bolo v Iraku otvorených 25 stanových táborov na vyrovnanie sa s masívnym vysídlením obyvateľstva; keďže ďalších 11 sa v súčasnosti buduje;

J.      keďže podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) výpadky financovania priamo ovplyvnili rozsah a typ programov, ktoré agentúra vykonáva (vrátane príbytkov) na pomoc osobám, ktoré prežili násilie a porušovanie ľudských práv; keďže bolo prijatých iba 53 % z 337 miliónov USD, ktoré agentúra potrebovala na rok 2014 na riešenie situácie v Iraku, a keďže agentúra dostala príkaz pôsobiť s projektovaným financovaním zodpovedajúcim len 31 % z 556 miliónov USD, ktoré potrebuje na rok 2015;

K.     keďže UNHCR stanovil svoje finančné požiadavky na rok 2015 na 362 miliónov USD; keďže akékoľvek výpadky ovplyvnia veľké množstvo činností a nakoniec na ne budú najviac trpieť ľudia v núdzi; keďže sa očakáva, že komplexná reakcia, ktorú potrebujú ľudia v Sýrii, by si vyžiadala 2,9 mld. USD na rok 2015;

L.     keďže humanitárne organizácie pokračujú v úsilí o pomoc ľuďom v zúfalej núdzi, no situácia v teréne je extrémne ťažká, a to až na toľko, že je nebezpečné pôsobiť v krajine; keďže mnohé miestne MVO v Rakke pozastavili humanitárne činnosti, a niektoré ukončili činnosť z dôvodu nedohody s ozbrojenými skupinami v teréne a kvôli ťažkostiam v prístupe do oblastí pod kontrolou Islamského štátu v Rakke a v Deir ez-Zor;

M.    keďže cezhraničné dodávky pomoci z Turecka a Jordánska do Sýrie sa neustále zvyšujú a k 26. januáru 2015 sa uskutočnilo 56 dodávok podľa ustanovení rezolúcii BR OSN 2165 a 1291;

N.     keďže v roku 2014 nebolo vyhovené mnohým žiadostiam o humanitárne konvoje, alebo žiadosti boli zamietnuté alebo podmienené nesplniteľnými podmienkami;

O.     keďže konflikt a kolaps štátneho zdravotníctva nechali veľké oblasti územia ovládaného IŠ v Sýrii a v Iraku zraniteľné voči epidémiám infekčných chorôb, čo ďalej zvyšuje tlak na civilné obyvateľstvo;

P.     keďže na sociálnych médiách kolujú zábery, ktoré ukazujú balíky pomoci WFP prelepené etiketami Islamského štátu v Sýrii;

Q.     keďže kurskí predstavitelia bojujúci proti IŠ žiadajú viac podpory ich boja; keďže iracký premiér Haider al-Abádí zdôrazňuje, že napriek potrebe pomoci Irak nebude akceptovať žiadne zahraničné vojská na svojom území; keďže od júna 2014 bolo v boji proti IŠ zabitých 1 000 Kurdov, ďalších 5 000 bolo zranených a ďalších 38 je pravdepodobne v zajatí IŠ ako rukojemníci;

R.     keďže IŠ sa financuje pašovaním ropy, vyberaním daní od miestnych obyvateľov, plienením archeologických pokladov a braním rukojemníkov za výkupné; keďže iracká vláda naďalej vypláca mzdy a dôchodky desiatkam tisícov štátnych zamestnancov, hoci títo žijú a pracujú v mestách ovládaných IŠ; keďže podľa niektorých odhadov IŠ konfiškuje až do 50 % miezd týchto zamestnancov;

1.        dôrazne odsudzuje vraždy Harunu Jukawu, Kendžiho Gota a Mu´áza al-Kasásbu, ktoré spáchal IŠ; vyjadruje hlboké znepokojenie nad bezpečnosťou iných osôb, ktoré sú stále v zajatí extrémistov; vyjadruje hlbokú sústrasť rodinám týchto obetí, ako aj rodinám všetkých obetí konfliktu;

2.      hlboko odsudzuje systematické porušovanie ľudských práv a ich zneužívanie, ako aj porušovanie medzinárodného humanitárneho práva, ktoré vyplýva zo skutkov páchaných Islamským štátom a príbuznými teroristickými skupinami, ktoré dosahujú rozsah vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti; vyzýva irackú vládu, aby ratifikovala Rímsky štatút, ktorým sa zriadil Medzinárodný trestný súd (ICC), aby bolo ICC umožnené stíhať osoby zodpovedné za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti páchané Islamským štátom;

3.      hlboko odsudzuje predaj unesených irackých detí na trhu ako sexuálnych otrokov, zabíjanie mladých ľudí vrátane ukrižovaním a pochovaním zaživa, a využívanie detí ako ľudské štíty alebo ako vojakov; zdôrazňuje, že tieto akty sú nielen zakázané podľa medzinárodného práva, ale aj odporné a zbabelé;

4.      nalieha na iracké orgány, aby prijali všetky potrebné opatrenia na záchranu detí v moci IŠ, aby stíhali páchateľov zločinov a zabezpečili bezpečnosť a ochranu detí a ich rodín; zdôrazňuje, že uvedené akty sú zločinmi proti ľudskosti a mali by byť ako také stíhané; je pevne presvedčený, že medzinárodné spoločenstvo vrátane EÚ a OSN by malo poskytnúť všetku potrebnú pomoc na ochranu mladých ľudí vrátane možného vývoj spoločných iniciatív v teréne, ako je výstavba centier na zotavovanie traumatizovaných detí;

5.      opäť zdôrazňuje, že kríza v Sýrii a Iraku sa dá riešiť len politicky; žiada realizáciu humanitárnych prímerí, aby sa umožnili dodávky humanitárnej pomoci ľuďom v núdzi; dôrazne podporuje návrh osobitného vyslanca OSN Staffana De Mistura na zmrazenie konfliktu v Aleppe; vyzýva sýrsku vládu a opozíciu, aby boli konštruktívne a prijali všetky opatrenia, ktoré by mohli marginalizovať IŠ; podporuje rokovania Ženeva II, moskovský plán a všetky ďalšie iniciatívy, ktoré by mohli uľahčiť rokovania medzi Sýriou a rôznymi ďalšími aktérmi;

6.      vyzýva Bezpečnostnú radu OSN, aby zvážila vytvorenie misie OSN s mandátom chrániť humanitárnu činnosť a vytvárať bezpečné zóny vrátane humanitárnych koridorov na ochranu obyvateľstva ohrozeného skupinami IŠ, Džabhát al-Núsra, hnutím Hamza, Ahrar al-Šám a ďalšími pridruženými skupinami;

7.      domnieva sa, že jednou z hlavných príčin krízy je politika vylúčenia, ktorá vytvorila prostredie, v ktorom radikálne organizácie ako IŠ dokázali získať pôdu; domnieva sa, že najlepšia stratégia proti IŠ by pre dotknuté vlády bolo, aby vyvinuli skutočné úsilie o vybudovanie pluralitných spoločností prostredníctvom politík začleňovania, ktoré by rešpektovali rozdielne názory, etniká a vyznania, a v ktorých by sa s každým občan zaobchádzalo rovnako;

8.      víta úlohu Libanonu, Jordánska, Turecka a regionálnej vlády Kurdistanu pri prijímaní utečencov; vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby zvýšilo úroveň priamej finančnej podpory poskytovanej hostiteľským krajinám s cieľom zlepšiť podmienky utečencov, ktorí sú teraz obzvlášť ohrození chladnou zimou;

9.      je extrémne znepokojený, že napriek všetkému úsiliu medzinárodného spoločenstva potreba naďalej prevyšuje reakciu; zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné viac prostriedkov, aby sa posilnili cezhraničné operácie zamerané na vidiecke časti Dar'á, Kúneitry, Idlebu a východného Aleppa; oceňuje odhodlanie členských štátov, keďže EÚ je najväčším poskytovateľom finančnej pomoci, ale domnieva sa, že tvárou v tvár bezprecedentnej situácii je potrebné ďalšie úsilie; vyzýva EÚ, aby použila všetky dostupné mechanizmy na boj proti kríze; vyzýva na usporiadanie novej medzinárodnej humanitárnej darcovskej konferencie o Sýrii a Iraku a vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby poskytlo veľkorysé dary na zmiernenie humanitárneho utrpenia ľudí postihnutých krízou; domnieva sa, že OSN by mala pomôcť pri koordinácii finančnej a humanitárnej pomoci prichádzajúcej z rôznych zdrojov, aby sa zvýšila ich účinnosť;

10.    je veľmi znepokojený tým, že rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN 2149 (2014) je naďalej ignorovaná; opäť vyzýva všetkých aktérov v teréne, aby ju rešpektovali a zlepšili prístup k humanitárnej pomoci, zastavili útoky na civilistov a uvoľnili obliehanie zaľudnených oblastí;

11.    žiada sýrsku vládu, aby zrušila administratívne obmedzenia kladené na medzinárodné mimovládne organizácie; zdôrazňuje, že tieto mimovládne organizácie majú skúsenosti a sú dobre vybavené, čo z nich robí kľúčových partnerov v úsilí v Sýrii;

12.    je znepokojený skutočnosťou, že infraštruktúra pre základné služby je aj naďalej cieľom úmyselných plošných útokov, čo bráni poskytovaniu pomoci do oblastí v núdzi; vyzýva všetky strany konfliktu, aby upustili od útokov na nemocnice a zdravotnícky personál v teréne; pripomína, že tieto útoky sú jednoznačne proti Ženevským dohovorom I a IV;

13.    odsudzuje zabavenie zo strany vládnych bezpečnostných síl všetkých chirurgických nástrojov, súprav proti hnačke, súprav výbavy pôrodných asistentiek a výbavy pre reprodukčné zdravie z medziagentúrového konvoja určeného pre Al Wa'er, v rozpore s medzinárodným humanitárnym právom; vyzýva vládne sily a iných aktérov, aby umožnili neobmedzený prístup zdravotníckym konvojom v bojových zónach v súlade s medzinárodným humanitárnym právom;

14.    pripomína, že všetky strany konfliktu v Sýrii a v Iraku musia zaistiť bezpečnosť osôb v službách OSN a jej humanitárnych partnerov, bez toho, aby bola dotknutá ich sloboda pohybu a prístupu;

15.    odsudzuje manipuláciu s balíkmi pomoci WFP; vyzýva všetky strany konfliktu, aby rešpektovali humanitárne zásady a umožnili humanitárnym pracovníkom dodávať potraviny najzraniteľnejším osobám; žiada o vyšetrenie spôsobu, akým sa tento materiál dostal do rúk IŠ;

16.    je pevne presvedčený, že jednou z priorít medzinárodného spoločenstva by malo byť finančné izolovanie IŠ; vyzýva medzinárodné spoločnosti a všetkých ďalších aktérov, ktorí môžu byť zúčastnení, aby nekupovali pašovanú ropu a nerobili nič, čo by mohlo uľahčiť takéto pašovanie; domnieva sa, že by sa malo začať dôkladné medzinárodné vyšetrovanie pod záštitou OSN s cieľom identifikovať kupcov nelegálnej ropy pochádzajúcej z oblastí kontrolovaných Islamským štátom a bohatých darcov, ktorí podporujú IŠ, a že je potrebné prijať opatrenia na uvalenie sankcií na nich;

17.    domnieva sa, že iracká vláda by mohla prijať niekoľko krokov s cieľom obmedziť finančné prostriedky, ktoré získava IŠ prostredníctvom konfiškácie platov štátnych zamestnancov, okrem iného tým, že tieto prostriedky bude vyplácať na viazaný účet, ktorý bude vyplatený vtedy, keď zamestnanci natrvalo utečú z územia kontrolovaného Islamským štátom, čím by boli všetky osoby povinné vybrať príjmy osobne od irackej vlády, alebo tým, že presvedčia sunitské kmene, aby žiadali IŠ o zníženie vyberaného podielu;

18.    opätovne zdôrazňuje odsúdenie násilia voči LGBT osobám a ich vraždenia, ku ktorým dochádza v regióne úplne beztrestne; poukazuje na to situácia LGBT osôb v regióne je osobitne zraniteľná, s ohľadom na obmedzenú podporu zo strany rodiny a komunity a s ohľadom na obmedzenú ochranu zo strany vlády a že ich bezpečnosť je stále ohrozená v utečeneckých komunitách a určitých spoločnostiach hostiteľských krajín; vyzýva irackú vládu, delegáciu EÚ v Iraku a veľvyslanectvá členských štátov EÚ v regióne, aby zabezpečili ochranu LGBT osôb a urýchlili presídlenie tých z nich, ktorí utekajú z obavy o bezpečnosť;

19.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedovi Komisie / vysokému predstaviteľovi Únie, osobitnému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, irackej vláde a parlamentu, regionálnej vláde Kurdistanu, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, Bezpečnostnej rade OSN, Rade OSN pre ľudské práva a všetkým bojujúcim stranám v Sýrii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia