Postup : 2015/2559(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0141/2015

Předložené texty :

B8-0141/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 144kWORD 85k
9.2.2015
PE549.934v01-00
 
B8-0141/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o humanitární krizi v Iráku a Sýrii, zejména v souvislosti s Islámským státem (2015/2559(RSP))


Javier Couso Permuy, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o humanitární krizi v Iráku a Sýrii, zejména v souvislosti s Islámským státem (2015/2559(RSP))  
B8‑0141/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Iráku a Sýrii, zejména na usnesení ze dne 18. září 2014 o situaci v Iráku a Sýrii a ofenzivě IS(1),

–       s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva S-22/1 ze dne 1. září 2014 o situaci v oblasti lidských práv v Iráku ve světle porušování lidských práv ze strany tzv. Islámského státu v Iráku a Levantě a dalších skupin,

–       s ohledem na závěry Rady Evropské unie, zejména na závěry ze dne 20. října 2014 o krizi v Sýrii a Iráku v souvislosti s ISIL/Da'esh a ze dne 15. prosince 2014 o Sýrii a Iráku a o hrozbě ze strany ISIL,

–       s ohledem na výměnu názorů mezi Výborem pro zahraniční věci EP a zvláštním vyslancem OSN v Sýrii Staffanem de Misturou, která se uskutečnila dne 2. února 2015,

–       s ohledem na příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN,

–       s ohledem na Chartu OSN,

–       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–       s ohledem na ženevské úmluvy o uprchlících,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že humanitární situace v Iráku se od americké invaze v roce 2003 neustále zhoršuje; vzhledem k tomu, že v Iráku se současné době nachází 5,2 milionu vnitřně vysídlených osob, přičemž Irák rovněž poskytuje útočiště více než 235 000 syrských uprchlíků; vzhledem k tomu, že 3,6 milionu osob žije v oblastech kontrolovaných Islámským státem, přičemž 2,2 milionu osob naléhavě potřebuje pomoc, a vzhledem k tomu, že je velmi obtížné se k těmto osobám dostat; vzhledem k tomu, že v sousedních zemích, zejména v Turecku, Jordánsku a Libanonu, nyní pobývá více než 150 000 ohrožených iráckých uprchlíků;

B.     vzhledem k tomu, že po čtyřech letech konfliktu mezi vládou a opozičními skupinami v Sýrii, který je poznamenán extrémním násilím a brutalitou, zahynulo více než 200 000 osob a 12,2 milionu osob potřebuje humanitární pomoc; vzhledem k tomu, že v zemi se nachází 7,6 milionu vnitřně vysídlených osob, z nichž polovinu tvoří děti, a 3,8 milionu osob uprchlo do sousedních zemí, zejména Libanonu, Jordánska, Turecka, Iráku a Egypta;

C.     vzhledem k tomu, že dne 29. června 2014 vyhlásil IS na územích, která ovládá v Iráku a Sýrii, „chalífát“ neboli „Islámský stát“; vzhledem k tomu, že vůdce této organizace, Abú Bakr al-Bagdádí, byl prohlášen chalífou; vzhledem k tomu, že IS nyní ovládá třetinu území Iráku a Sýrie s obyvatelstvem žijícím na 250 000 čtverečních kilometrech a usiluje o další rozšiřování svého „chalífátu“; vzhledem k tomu, že nadnárodní charakter tohoto takzvanéno Islámského státu, který disponuje značnými finančními zdroji a podle některých zdrojů má přibližně 200 000 ozbrojenců, představuje hrozbu pro širší region; vzhledem k tomu, že se předpokládá, že v těchto ozbrojených skupinách bojují tisíce cizích státních příslušníků, mimo jiné i občanů EU; vzhledem k tomu, že náhlý vzestup IS zhoršil humanitární krizi, zejména v důsledku masových přesunů civilního obyvatelstva;

D.     vzhledem k tomu, že OSN obviňuje IS z „masových zvěrstev“ a válečných zločinů; vzhledem k tomu, že tato organizace byla rovněž obviněna lidskoprávními organizacemi z etnických čistek namířených proti menšinám v severním Iráku;

E.     vzhledem k tomu, že v srpnu 2014 zahájily USA letecké údery proti IS v Iráku; vzhledem k tomu, že na zasedání NATO dne 5. září 2014 vznikla koalice proti IS, která schválila letecké útoky francouzských, britských, dánských, kanadských a australských sil; vzhledem k tomu, že v listopadu 2014 prezident Obama oznámil, že zdvojnásobí počet amerických vojáků v Iráku; vzhledem k tomu, že v prosinci 2014 schválil výbor pro zahraniční věci Senátu USA použití vojenské síly proti IS; vzhledem k tomu, že dne 15. ledna 2015 se objevily zprávy, že v Iráku proběhlo více než 16 000 leteckých útoků, z nichž přibližně 60 % provedly letecké síly USA;

F.     vzhledem k tomu, že dne 22. září 2014 byly letecké údery proti IS rozšířeny i na území Sýrie, kde jsou podporovány silami zemí Ligy arabských států, jako je Bahrajn, Jordánsko, Katar a Spojené arabské emiráty; vzhledem k tomu, že letecké útoky pod vedením USA proti IS a střety mezi vládou a opozičními skupinami rovněž vedly k vysokým ztrátám na životech a vysokému počtu uprchlíků;

G.     vzhledem k tomu, že minulý týden se kurdským silám za podpory leteckých sil USA podařilo vytlačit IS ze syrsko-kurdského města Kobani na hranici s Tureckem, které IS čtyři měsíce obléhala; vzhledem k tomu, že kurdské síly opět získaly kontrolu nad asi 50 okolními vesnicemi;

H.     vzhledem k tomu, že dne 24. prosince 2014 byl nad Sýrií sestřelen jordánský stíhací letoun, jehož pilot, Maáz Kasásba, padl do zajetí; vzhledem k tomu, že po sestřelení jordánského letadla zastavily Spojené arabské emiráty své letecké údery na území Sýrie; vzhledem k tomu, že dne 3. února 2015 byl zveřejněn videozáznam brutální popravy pilota, který byl zaživa upálen; vzhledem k tomu, že Jordánsko odpovědělo popravou dvou vězňů, z nichž jeden byl neúspěšným pumovým atentátníkem, a provedla další letecké údery v Mosulu;

I.      vzhledem k tomu, že dne 31. ledna 2015 zveřejnila organizace IS videozáznam zjevně zobrazující popravu japonského žurnalisty Kendži Gota uříznutím hlavy, zatímco o týden dříve zveřejnila záznam z usmrcení japonského občana Haruny Yukawy;

J.      vzhledem k tomu, že se předpokládá, že tato skupina drží v zajetí několik desítek zahraničních rukojmích; vzhledem k tomu, že organizace IS prohlásila, že mladá americká humanitární pracovnice Kayle Mullerová, která byla zajata na severu Sýrie a byla nejprve odsouzena k „doživotnímu trestu“, zahynula při útoku jordánského letectva;

K.     vzhledem k tomu, že podle informací Úřadu vysokého komisaře pro lidská práva (OHCHR) zřídila organizace IS na území pod svou kontrolou zřídil tzv. „soudy šaría “, jež ukládají kruté a nelidské tresty mužům, ženám i dětem;

L.     vzhledem k tomu, že organizace IS zveřejnila video zobrazující dva muže, kteří byli takzvanými soudem v Mosulu obviněni z homosexuálnío styku a poté shozeni ze střechy budovy; vzhledem k tomu, že tato organizace rovněž zveřejnila fotografie dvou mužů, kteří byli obviněni z loupežné činnosti a poté ukřižováni, a snímek ženy ukamenované k smrti, údajně za cizoložství;

M.    vzhledem k tomu, že podle zprávy Výboru OSN pro práva dítěte jsou chlapci podrobováni výcviku jako dětští vojáci, dívky jsou prodávány jako sexuální otrokyně a stovky dalších dětí jsou organizací IS mučeny a popravovány;

N.     vzhledem k tomu, že ze zpráv vyplývá, že nejméně tři právničky byly popraveny a čtyři lékaři byli v nedávné době zabiti v souvislosti se svou profesí; vzhledem k tomu, OHCR by měl v březnu podat Radě pro lidská práva zprávu o porušování lidských práv, jehož se v Iráku dopouští IS;

O.     vzhledem k tomu, že organizace IS je v současné době teroristickou skupinou s největšími ekonomickými zdroji, protože se jí podařilo získat rozsáhlé zdroje příjmů díky ovládnutí ropných polí v Sýrií, vyloupením bank a podniků na ovládaných územích, prodejem starožitností, vymáháním výkupného za rukojmí, jakož i díky prostředkům poskytnutým různými dárci, zejména ze Saúdské Arábie, Kataru, Kuvajtu a Spojených arabských emirátů, prostřednictvím bezpečných úložišť; vzhledem k tomu, že organizace IS ukořistila většinu amerického vojenského vybavení v držení irácké armády a může snadno nakupovat velmi kvalitní zbraně na mezinárodních trzích se zbraněmi; vzhledem k tomu, že Rusko nedávno v Radě bezpečnosti OSN oznámilo právně závaznou iniciativu, aby země přerušily transfery finančních prostředků Islámskému státu;

P.     vzhledem k tomu, že dezintegrace irácko-syrské hranice v důsledku konfliktu v obou zemích poskytla IS příležitost k upevnění své přítomnosti v obou zemích; vzhledem k tomu, že bývalý generální tajemník OSN Kofi Annan dne 8. února 2015 prohlásil, že invaze do Iráku vedená USA byla chybou a pomohla vytvořit IS, neboť „snaha o vytvoření demokracie, aniž by existovaly potřebné instituce, vedla ke vzniku zkorumpovaných sektářských vlád; země je od té doby nestabilní a stala se skvělou půdou pro nástup sunnitských radikálních muslimů, kteří se nyní hlásí k Islámskému státu“;

Q.     vzhledem k tomu, že invaze USA do Iráku v roce 2003 si vyžádala více než 1 milion obětí na životech a více než 4 miliony Iráčanů byly nuceny opustit své domovy, přičemž polovina z nich uprchla do Sýrie; vzhledem k tomu, že irácká vláda utvořená po invazi jednala způsobem, který vyvolal sociální nespokojenost a náboženský extremismus, kterému se v Sýrii dostalo podpory i financování od západních mocností usilujících o změnu režimu; vzhledem k tomu, že Katar a Saúdská Arábie poskytují zbraně sunnitským povstaleckým skupinám a Turecko umožňuje sunnitským ozbrojencům, k nimž patří i džihádisté z al-Káidy a IS, překračovat hranice do Sýrie;

R.     vzhledem k tomu, že vyšetřovací výbor OSN zabývající se údajným porušováním lidských práv v Sýrii od března 2011 má k dispozici důkazy o tom, že k válečným zločinům, mimo jiné k vraždám, mučení, znásilňování a mizení osob, došlo na obou stranách konfliktu, vzhledem k tomu, že obě strany byly rovněž obviněny z toho, že utrpení civilního obyvatelstva, jako je zamezení přístupu k potravinám, vodě a lékařské péči, používají jako nástroj vedení války;

S.     vzhledem k tomu, že velká část z více než půlmilionu registrovaných palestinských uprchlíků v Sýrii se stala uprchlíky podruhé, neboť byli nuceni opustit uprchlické tábory a města v Sýrii po příchodu ozbrojených skupin, které tábory obsadily a porušily tak neutralitu uprchlíků;

T.     vzhledem k tomu, že zabití jordánského pilota bylo všeobecně odsouzeno mezinárodním společenstvím, včetně generálního tajemníka Ligy arabských států Nabíla al-Arabího, vedoucích představitelů sunnitského islámu, jako je šejch Ahmad at-Tajjib, velký imám univerzity al-Azhar v Egyptě, a Hizballáhu, který navíc vyzval několik států v regionu a ve světě, aby přehodnotily politiky, které pomáhají teroristickým skupinám v Sýrii a Iráku;

1.      je velmi hluboce znepokojen zhoršováním humanitární a bezpečnostní situace v Iráku a Sýrii v důsledku okupace významných části území těchto států organizací IS; vyjadřuje hluboké znepokojení nad závažným nedostatkem finančních prostředků získaných na základě výzvy OSN v roce 2014 (UN Appeals 2014), který vedl k dočasnému zastavení pomoci, kterou Světový potravinový program poskytuje syrským uprchlíkům; naléhá proto na mezinárodní společenství, aby v reakci na příští výzvy poskytlo více finančních prostředků a pomoci;

2.      vybízí Radu, Komisi a vysokou představitelku, aby na pomoc uprchlíkům poskytly veškeré nutné finanční i lidské zdroje; zdůrazňuje nutnost posílit mezinárodní spolupráci, aby bylo možné všem osobám, které byly v důsledku ofenzivy IS nuceny opustit své domovy, poskytovat humanitární pomoc a uspokojovat jejich základní potřeby a zmírnit utrpení způsobené tímto násilím;

3.      zdůrazňuje, že strany konfliktu se musí dohodnout na humanitárních přestávkách v bojích a na místních příměřích, aby bylo možné zaručit humanitárním organizacím bezpečný a ničím neomezený přístup do všech postižených oblastí v Sýrii; připomíná, že mezinárodní humanitární právo zakazuje používat hladovění civilního obyvatelstva jako způsob vedení boje;

4.      nejostřeji odsuzuje systematické porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva v důsledku teroristických činů páchaných takzvaným Islámským státem proti iráckému a syrskému státu a jejich obyvatelstvu, přičemž tyto činy lze pravděpodobně označit na válečné zločiny a zločiny proti lidskosti; vyjadřuje nejhlubší soustrast rodinám všech obětí; vyzývá k okamžitému, bezpečnému a bezpodmínečnému propuštění všech osob, které tato teroristická skupina drží jako rukojmí;

5.      zdůrazňuje, že ti, kdo nesou odpovědnost za tyto případy porušování mezinárodního humanitárního práva a lidských práv, se musí ze svých činů zodpovídat prostřednictvím vhodných mechanismů; naléhavě vyzývá všechny strany, aby dodržovaly platné mezinárodní humanitární právo na ochranu civilního obyvatelstva, dodržovaly jejich lidská práva a poskytovaly jim základní potřeby, k čemuž je nutný bezpečný přístup veškerého postiženého obyvatelstva k humanitárním a lékařským službám; opakuje svůj požadavek, aby všechny strany demilitarizovaly zdravotnická zařízení, školy a ostatní civilní budovy, nevytvářely vojenská postavení v osídlených oblastech a zdržely se útoků na civilní cíle;

6.      varuje před rizikem vypuknutí náboženské války; zdůrazňuje nicméně, že muslimské autority odmítají a odsuzují IS jako islámskou organizaci i jako stát, označují činnost IS za odporující principům islámu a za hrozbu islámu a muslimům na celém světě; je přesvědčen, že strategii proti terorismu nelze chápat jako zápas mezi civilizacemi nebo náboženstvími vedoucí k rasistickým a xenofobním představám;

7.      vítá osvobození města Kobani; vyjadřuje podporu iráckému a syrskému státu a kurdským silám v jejich boji proti terorismu IS; zdůrazňuje, že bezpečnostní reakce musí být spojena s dlouhodobým politickým řešením, na němž se ve všech případech musí podílet všechny složky společnosti a které musí řešit jejich legitimní požadavky;

8.      vyzývá zejména samotné členské státy a západní země, aby zastavily financování veškerých ozbrojených skupin a aby především přestaly kupovat ropu z ropných polí ovládaných IS, která se přepravuje nákladními automobily přes Turecko; vzhledem k tomu, že Turecko se rovněž používá jako platforma pro vojenský výcvik ozbrojenců, kteří míří do Sýrie; je přesvědčen o tom, že je nutné vytvořit mechanismy proti financování terorismu prostřednictvím zahraničních subjektů za účasti států a finančních institucí a zastavit nelegální obchod se zbraněmi a nákup a prodej energetických zdrojů a surovin, z něhož mají prospěch teroristické skupiny;

9.      je přesvědčen, že v důsledku invaze do Iráku pod vedením USA a zasahování do vnitřních věcí Sýrie vzniklo podhoubí pro vznik a šíření IS; odsuzuje úlohu, kterou zde sehrály zejména USA, členské státy EU, Saúdská Arábie, Katar, Turecko a Izrael; připomíná, že tyto země jsou odpovědné za povzbuzování tohoto konfliktu, a vyzývá zvláště tyto státy, aby zmírnily utrpení lidí postižených násilím a poskytly azyl uprchlíkům;

10.    zdůrazňuje, že konflikt se zhoršil v důsledku obchodu se zbraněmi a dodávek zbraní; velmi kriticky hodnotí úlohu, kterou různé invervence západních států v posledních letech sehrály při radikalizaci jednotlivců, zejména na blízkém východě a v zemích jižního sousedství; zdůrazňuje, že takové politiky podporují terorismus místo toho, aby ho potlačovaly, a proto by se od nich mělo upustit;

11.    opakuje, že v boji proti IS musí být dodržována lidská práva a mezinárodní humanitární právo; vyzývá vlády Iráku a Sýrie, aby přijaly veškerá opatření nutná k zajištění bezpečnosti a ochrany obyvatelstva svých zemí, včetně nejzranitelnějších skupin, jako jsou děti a ženy; připomíná jim jejich závazky podle mezinárodního práva týkající se ochrany novinářů, pracovníků sdělovacích prostředků a podpůrného personálu, kteří se účastní nebezpečných profesionálních misí v oblastech ozbrojených konfliktů; požaduje, aby byla nejzranitelnějším skupinám zasaženým ozbrojenými konflikty, včetně dětí, žen, starších a postižených osob, etnických a náboženských menšin a osob LGBTI, poskytována zvláštní ochrana;

12.    vyzývá EU, aby zajistila větší mezinárodní podporu zvýšenému počtu uprchlíků, kteří riskují své životy v otevřených plavidlech, na nichž prchají do Evropy, a žádá, aby těmto osobám byl poskytnut azyl a podpora;

13.    zastává názor, že teroristické činy islamistických radikálů jsou používány jako nástroj k oslabování blízkovýchodních zemí a brání existenci jakéhokoli silného státu, který by mohl využívat příjmy ze svého ropného sektoru k vlastnímu hospodářskému a sociálnímu rozvoji;

14.    odmítá používání koncepce „odpovědnosti za ochranu“, která je v rozporu s mezinárodním právem a neposkytuje adekvátní právní oporu pro zdůvodnění jednostranného použití síly, jehož cílem je v mnoha případech změna režimu; odsuzuje skutečnost, že mocné státy, jako je USA, a NATO si jednostranně osobují roli „globální policie“; rovněž odsuzuje takzvané selektivní letecké údery a rozmisťování zahraničních vojenských jednotek; odsuzuje pokus organizace NATO o nahrazení úkolů, které slouží k uklidnění situace a stabilizaci a jež lze provádět pouze na základě širokého konsensu v rámci Valného shromáždění OSN; vyjadřuje hluboké znepokojení nad zvyšováním počtu případů verbování dětí a mladých lidí v Iráku a Sýrii; připomíná, že dětem a ženám postiženým ozbrojenými konflikty je nutné poskytovat zvláštní ochranu;

15.    je přesvědčen, že řešení lze nalézt pouze prostřednictvím koordinace s iráckou a syrskou vládou v zájmu odstranění příčin terorismu; je přesvědčen, že plné dodržování nezávislosti, suverenity a územní celistvosti států, jako je Irák, Sýrie a Libye, a zachování multikulturního charakteru a demokratických zásad v jejich společnostech je jedinou zárukou, že nedojde k šíření IS a dalšího utrpení mezi obyvatelstvem těchto zemí;

16.    vyzývá k uspořádání mezinárodní konference o Iráku pod záštitou OSN a sousedních zemí v regionu v zájmu zajištění účasti všech různých skupin v Iráku a podpory vzniku vlády národní jednoty, která by znamenala konec veškerých sektářských a násilných politik v zemi;

17.    podporuje zvláštního vyslance OSN v Sýrii v jeho snaze o strategickou deeskalaci násilí v Sýrii jako základ širšího politického procesu; vyzývá k uspořádání mezinárodní mírové konferenci, na níž by se sešli regionální aktéři s cílem prosadit politické řešení konfliktu, které by bylo výsledkem dohody mezi Syřany; trvá na tom, že osud Sýrie musí zůstat pevně v rukou syrského lidu; zdůraznuje, že tento konflikt nemá vojenské řešení; staví se ostře proti zahraniční vojenské intervenci v Sýrii, nicméně zdůrazňuje, že všechny strany se musí zapojit do pokojného politického dialogu; vyzývá všechny strany, aby souhlasily s okamžitým příměřím, které by mělo být podmínkou účasti v inkluzivním politickém dialogu s cílem zahájit proces usmíření a přispět k obnovení stability v zemi;

18.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení předsedovi Evropské ray, předsedovi Komise, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vedoucímu delegace EU v Iráku, předsedům parlamentů členských států, vládě a Sněmovně reprezentantů Irácké republiky, vládě a parlamentu Syrské arabské republiky, generálnímu tajemníkovi Unie pro Středomoří a Lize arabských států.

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0027.

Právní upozornění - Ochrana soukromí