Procedure : 2015/2559(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0141/2015

Indgivne tekster :

B8-0141/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 135kWORD 71k
9.2.2015
PE549.934v01-00
 
B8-0141/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om den humanitære krise i Irak og Syrien, særlig i forbindelse med IS (2015/2559(RSP))


Javier Couso Permuy, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om den humanitære krise i Irak og Syrien, særlig i forbindelse med IS (2015/2559(RSP))  
B8‑0141/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Irak og Syrien, navnlig af 18. september 2014 om situationen i Irak og Syrien og IS' offensiv(1),

–       der henviser til FN's Menneskerettighedsråds resolution S-22/1 af 1. september 2014 om menneskerettighedssituationen i Irak på baggrund af krænkelser begået af den såkaldte Islamiske Stat i Irak og Levanten og tilknyttede grupper,

–       der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd, især af 20. oktober 2014 om ISIL/Da'esh-krisen i Syrien og Irak og af 15. september 2014 om Syrien, Irak og truslen fra ISIL,

–       der henviser til drøftelserne den 2. februar 2015 mellem Udenrigsudvalget og FN's særlige udsending til Syrien, Staffan de Mistura,

–       der henviser til de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd,

–       der henviser til FN-pagten,

–       der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

–       der henviser til Genèvekonventionerne om flygtninge,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at den humanitære situation i Irak uophørligt er blevet forværret siden den amerikanske invasion i 2003; der henviser til, at der i øjeblikket er 5,2 millioner internt fordrevne mennesker, og at der i Irak også befinder sig 235 000 syriske flygtninge; der henviser til, at der lever 3,6 millioner mennesker i områder, der kontrolleres af IS, hvoraf 2,2 millioner har presserende brug for hjælp, og henviser til, at det er vanskeligt at nå frem til disse mennesker; der henviser til, at over 150 000 udsatte irakiske flygtninge i øjeblikket opholder sig i nabolandene, især Tyrkiet, Jordan og Libanon;

B.     der henviser til, at fire års konflikt med ekstrem vold og brutalitet mellem regeringen og oppositionsgrupper i Syrien har kostet over 200 000 mennesker livet, og at 12,2 millioner har brug for humanitær hjælp; der henviser til, at 7,6 millioner mennesker, heraf halvdelen børn, er internt fordrevet, og 3,8 millioner er flygtet til nabolandene, især Libanon, Jordan, Tyrkiet, Irak og Egypten;

C.     der henviser til, at IS den 29. juni proklamerede et "kalifat" eller en " islamisk stat " i de områder, den kontrollerer i Irak og Syrien; der henviser til, at dets leder Abu Bakr al-Baghdadi er blevet udnævnt til kalif; der henviser til, at IS nu kontrollerer en tredjedel af Irak og Syrien med en befolkning boende på et område på 250 000 km2 og ønsker at udvide "kalifatet"; der henviser til det tværnationale islæt ved den såkaldte Islamisk Stat, der råder over betydelige finansielle ressourcer og ifølge visse kilder over ca. 200 000 krigere, og som udgør en trussel mod hele regionen; der henviser til, at tusinder af udlændinge, herunder borgere fra EU, skønnes at kæmpe på disse væbnede gruppers side; der henviser til, at IS' fremgang har forværret den humanitære krise, navnlig gennem en massiv fordrivelse af civilbefolkningen;

D.     der henviser til, at FN beskylder IS for at begå "massegrusomheder" og krigsforbrydelser; der henviser til, at menneskerettighedsorganisationer også har beskyldt IS for etnisk udrensning af minoritetsgrupper i det nordlige Irak;

E.     der henviser til, at USA i august 2014 begyndte at foretage luftangreb mod IS-mål i Irak; der henviser til, at der på NATO-mødet den 5. december 2014 blev dannet en alliance mod IS, der gav grønt lys for franske, britiske, danske, canadiske og australske luftangreb; der henviser til, at præsident Obama i november 2014 annoncerede en fordobling af det amerikanske landpersonel i Irak; der henviser til, at det amerikanske Senats Udenrigsudvalg i december 2014 gav tilladelse til amerikansk brug af militær magt mod IS; der henviser til, at det den 15. januar forlød, at der var foretaget over 16 000 luftangreb i Irak, hvoraf de 60 % var foretaget af det amerikanske flyvevåben;

F.     der henviser til, at der også blev indledt amerikanske luftangreb mod IS i Syrien den 22. september 2014 med støtte fra styrker tilhørende lande i Den Arabiske Liga såsom Bahrain, Jordan, Qatar og de Forenede Arabiske Emirater; der henviser til, at de amerikanske luftangreb mod IS og kampene mellem regerings- og oppositionsgrupper også har resulteret i et stort antal dødsfald og fordrivelser;

G.     der henviser til, at IS i sidste uge blev trængt ud af den syrisk-kurdiske by Kobane, på tyrkisk side af kurdiske styrker støttet af amerikanske luftangreb efter en fire måneder lang belejring; der henviser til, at de kurdiske styrker har genvundet kontrollen med omkring 50 landsbyer i omegnen;

H.     der henviser til, at et jordansk jagerfly den 24. december 2014 blev skudt ned over Syrien og flyets pilot, Muath al-Kasabeh taget til fange; der henviser til, at de Forenede Arabiske Emirater indstillede deres luftoperationer over Syrien efter nedskydningen af den jordanske jager; der henviser til, at der den 3. februar 2015 blev offentliggjort en optagelse af den brutale aflivning af piloten, der blev brændt levende; der henviser til, at Jordan reagerede herpå ved at henrette to fanger, den ene en mislykket selvmordsbomber, og ved at foretage yderligere luftangreb mod Mosul;

I.      der henviser til, at IS den 31. januar 2015 offentliggjorde optagelser, der tilsyneladende viser halshugningen af den japanske journalist Kenji Goto, og at IS en uge tidligere havde offentliggjort en optagelse af drabet på den japanske statsborger Haruna Jukawa;

J.      der henviser til, at gruppen formodes at holde flere dusin udlændinge som gidsler; der henviser til, at IS har meddelt, at den unge amerikanske hjælpearbejder Kayla Mueller, der blev bortført i det nordlige Syrien og indledningsvist idømt en "livstidsdom", blev dræbt i et jordansk luftangreb;

K.     der henviser til, at IS ifølge FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR) har oprettet illegitime såkaldte sharia-domstole på det territorium, som den kontrollerer, og at disse domstole har foretaget grusomme og inhumane afstraffelser af mænd, kvinder og børn;

L.     der henviser til, at IS har offentliggjort en optagelse med billeder af to mænd, der kastes ud fra toppen af en bygning efter at være blevet anklaget for homoseksuelle handlinger af en såkaldt domstol i Mosul; der henviser til, at den også har fremlagt fotos af to mænd, der bliver korsfæstet efter anklager om røvervæsen og af en kvinde, der stenes til døde, tilsyneladende for utroskab;

M.    der henviser til, at IS ifølge en rapport fra FN's Komité for Barnets Rettigheder optræner drenge til børnesoldater, sælger piger som sexslaver og har tortureret og henrettet hundredvis af andre børn;

N.     der henviser til, at mindst tre kvindelige advokater ifølge forlydender skulle være blevet henrettet og fire læger for nylig dræbt på grund af deres arbejde; der henviser til, at OHCHR til marts forventes at fremlægge en rapport, der dokumenterer menneskerettighedskrænkelserne begået af IS i Irak, for Menneskerettighedsrådet;

O.     der henviser til, at IS på nuværende tidspunkt er den terrorgruppe, der har de største økonomiske ressourcer til sin rådighed, idet den har sikret sig betydelige indtægtskilder ved at tage kontrol med store oliefelter i Syrien, ved at plyndre banker og forretninger på sit territorium, ved at sælge antikviteter, fra løsepenge for bortførelser og fra midler anbragt i operationelt ly af donorer, navnlig fra Saudi-Arabien, Qatar, Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater; der henviser til, at IS har fået fingre i meget amerikansk militærudstyr fra det irakiske militær og med lethed kan indkøbe våben af høj kvalitet på de international våbenmarkeder; der henviser til, at Rusland for nylig har meddelt at ville tage et juridisk bindende initiativ i FN's Sikkerhedsråd til at lægge pres på landene til at standse tilførslen af likvide midler til IS;

P.     der henviser til, at udviskningen af den irakisk-syriske grænse som følge af konflikten i de to lande har givet IS mulighed for at udvide sin tilstedeværelse i begge lande; der henviser til, at FN's tidligere generalsekretær Kofi Annan den 8. februar 2015 udtalte, at den amerikansk-ledede invasion af Irak var en fejltagelse og havde bidraget til at skabe IS, idet "målet om at skabe demokrati uden de eksisterende institutioner banede vejen for korrupte, sekteriske regeringer, så landet har været ustabilt lige siden og været den perfekte grobund for ekstremistiske sunni-muslimer, der har knyttet sig til Islamisk Stat";

Q.     der henviser til, at den amerikanske invasion af Irak i 2003 kostede mere end 1 million mennesker livet, mens over 4 millioner irakere blev fordrevet, hvoraf halvdelen flygtede til Syrien; der henviser til, at den irakiske regering, der blev oprettet efter invasionen, handlede på en sådan måde, at der opstod social utilfredshed og religiøs ekstremisme, hvilket blev fremmet og finansieret i Syrien af vestmagter, der ønskede at udvirke en regimeændring; der henviser til, at Qatar og Saudi-Arabien har leveret våben til sunni-muslimske oprørsgrupper, og Tyrkiet har tilladt sunni-muslimske krigere, herunder djihadister fra al-Qaeda og IS, at krydse grænsen til Syrien;

R.     der henviser til, at FN's undersøgelseskommission, der har efterforsket de påståede menneskerettighedskrænkelser i Syrien siden marts 2011, har fundet beviser på, at begge sider i konflikten har begået krigsforbrydelser, herunder mord, tortur, voldtægt og ufrivillige forsvindinger; der henviser til, at begge parter også er anklaget for at bruge civile lidelser, såsom at blokere for tilførsel af fødevarer, vand og lægehjælp, som led i deres krigsførelse;

S.     der henviser til, at en stor del af de mere end en halv million registrerede palæstinensiske flygtninge i Syrien er blevet gjort til flygtninge for anden gang, eftersom de har måttet flygte fra flygtningelejre og byer i Syrien som resultat af, at militære grupper har overtaget lejrene og krænket flygtningenes neutralitet;

T.     der henviser til, at drabet på den jordanske jagerpilot er blevet fordømt bredt af det internationale samfund, herunder af Den Arabiske Ligas generalsekretær Nabil al-Arabi, af ledende autoriteter inden for sunni-islam såsom Sheikh Ahmed al-Tayeb, storimamen ved al-Azhar-universitetet i Egypten og af Hizbollah, der endvidere har opfordret mange stater i regionen og resten af verden til at tage deres politik om støtte til terrorgrupper i Syrien og Irak op til revision;

1.      er yderst bekymret over forværringen af sikkerhedssituationen og den humanitære situation i Irak og Syrien som følge af, at store dele af de to landes territorier af blevet besat af IS; udtrykker dyb bekymring over den alvorlige mangel på midler til FN's anmodninger "Appeals 2014", der har ført til en midlertidig suspension af bistanden under Verdensfødevareprogrammet til syriske flygtninge; opfordrer derfor indtrængende det internationale samfund til at intensivere dets finansiering og bistand for at imødekomme de kommende appeller;

2.      opfordrer Rådet, Kommissionen og den højtstående repræsentant til at stille alle nødvendige finansielle og menneskelige ressourcer til rådighed for at hjælpe flygtningene; fremhæver behovet for at styrke det internationale samarbejde med henblik på at yde humanitær bistand og hjælp til alle, som er blevet fordrevet af IS-offensiven, for dermed at sikre at grundlæggende behov opfyldes og for at lindre de lidelser, som voldshandlingerne afstedkommer;

3.      understreger nødvendigheden af, at parterne indgår aftaler om humanitære pauser, lokalt afgrænsede våbenhviler og våbenstilstande for at gøre det muligt for humanitære hjælpeorganisationer at få risikofri og uhindret adgang til alle de berørte syriske områder; minder om, at udsultning af civile som led i krigsførelse er forbudt ifølge den humanitære folkeret;

4.      fordømmer på det kraftigste de systematiske overtrædelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret som følge af de terrorhandlinger, der begås af den såkaldte Islamisk Stat mod de irakiske og syriske folk og stater, og som måske udgør krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden; udtrykker sin dybeste sympati og medfølelse med familierne til ofrene; kræver øjeblikkelig, sikker og betingelsesløs frigivelse af alle de gidsler, som denne terrorgruppe holder fanget;

5.      understreger nødvendigheden af, at de ansvarlige for disse overtrædelser af den humanitære folkeret eller krænkelser af menneskerettighedslovene stilles til ansvar via de rette mekanismer; opfordrer indtrængende alle parter til at overholde den gældende regler under den humanitære folkeret med henblik på at beskytte civile, respektere deres menneskerettigheder og opfylde deres basale behov, hvilket indebærer at sørge for sikker adgang for humanitære nødhjælpsarbejdere og lægehjælp til alle berørte dele af befolkningen; gentager sit krav om, at alle parter demilitariserer deres lægetjenester, skoler og andre civile anlæg, afstår fra at etablere militære positioner i beboede områder og fra at rette angreb mod civile mål;

6.      advarer om faren ved at bevæge sig ud i en religiøs krig; understreger ikke desto mindre det forhold, at muslimske autoriteter hverken betragter IS som islamisk eller en stat og fordømmer dets handlinger som værende i strid med islams principper og en trussel mod islam og muslimer i hele verden; er overbevist om, at strategien mod terrorisme ikke kan opfattes som en konfrontation mellem civilisationer eller religioner og som fører til racistiske eller xenofobiske antagelser;

7.      glæder sig over befrielsen af byen Kobane; støtter den irakiske og den syriske stat og de kurdiske styrker i deres kamp mod IS-terrorismen; understreger, at den sikkerhedsmæssige reaktion skal kombineres med en bæredygtig politisk løsning, der i hvert enkelt tilfælde inddrager alle dele af samfundet og tager hensyn til deres berettigede krav;

8.      opfordrer navnlig medlemsstaterne selv og de vestlige lande til at stoppe finansieringen af militser, og i særdeleshed til at holde op med at købe olie fra oliefelter, der kontrolleres af IS og som transporteres med lastbiler gennem Tyrkiet; der henviser til, at Tyrkiet også er blevet brugt som plads for militæroptræning af krigere til indsættelse i Syrien; mener, at der er behov for mekanismer til at standse finansieringen af terrorisme gennem offshore-enheder med inddragelse af stater og finansielle institutioner såvel som til at standse våbenhandel og køb og salg af energiressourcer og råmaterialer, der kommer terrorgrupper til gode;

9.      er overbevist om, at den amerikansk-ledede invasion af Irak og den udenlandske indblanding i Syriens indre anliggender har tjent som grobund for fremvæksten af IS og dennes ekspansion; fordømmer den rolle, som især USA, medlemsstaterne, Saudi-Arabien, Qatar, Tyrkiet og Israel har spillet; minder om det ansvar, som disse lande bærer for at have fremmet denne konflikt, og opfordrer dem i særdeleshed til at lindre lidelserne blandt de, der er ramt af volden, og give asyl til flygtninge;

10.    understreger, at konflikten er blevet forværret gennem våbenhandel og levering af våben; forholder sig stærkt kritisk til den rolle, som forskellige vestlige indgreb i løbet af de seneste år har spillet med hensyn til at fremme radikaliseringen af personer, særlig i Mellemøsten og i de sydlige nabolande; understreger, at sådanne politikker fremmer, ikke bekæmper, terrorisme og derfor bør opgives;

11.    gentager, at menneskerettighederne og den humanitære folkeret skal respekteres i kampen mod IS; opfordrer regeringerne i Irak og Syrien til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at sørge for sikkerhed for og beskyttelse af befolkningerne i deres lande; herunder de mest udsatte grupper såsom kvinder og børn; minder om deres folkeretlige forpligtelser vedrørende beskyttelse af journalister, mediearbejdere og tilknyttet personale, der udsendes på farlige opgaver i områder med væbnet konflikt; opfordrer til, at der ydes særlig beskyttelse til de mest sårbare grupper, der er berørt af konflikten, herunder børn, kvinder, gamle og handicappede, såvel som etniske og religiøse mindretal og LGTBI-personer;

12.    opfordrer EU til at sørge for større international støtte til det øgede antal flygtninge, der sætter livet på spil i åbne fartøjer på flugt til Europa og anmoder om, at de gives asyl og støtte;

13.    mener, at de islamistiske ekstremisters terroristiske fremgangsmåder bliver brugt som et redskab til at svække mellemøstlige lande og hindre eksistensen af ​​en stærk stat, der ville kunne bruge indtægterne fra sin oliesektor til sin egen økonomiske og sociale udvikling;

14.    afviser brugen af begrebet "ansvar for at beskytte", idet det overtræder folkeretten og ikke giver et tilstrækkeligt retsgrundlag til at retfærdiggøre ensidig magtanvendelse, i mange tilfælde med regimeændring som mål; fordømmer, at NATO eller magtfulde stater som USA ensidigt har påtaget sig rollen som verdens politibetjent; fordømmer også de såkaldte selektive bombninger og indsættelsen af udenlandske landtropper; fordømmer NATO's forsøg på at erstatte de freds- og stabilitetsopgaver, som kun kan gennemføres ved bred enighed inden for rammerne af FN ' s Generalforsamling; udtrykker dyb bekymring over det stigende antal tilfælde af rekruttering af børn og unge i Irak og Syrien; minder om det særligt vigtige behov for at beskytte kvinder og børn, der er berørt af den væbnede konflikt;

15.    er overbevist om, at der kun kan findes en løsning gennem koordination med de irakiske og syriske regeringer med henblik på at fjerne årsagerne til terrorisme; er af den overbevisning, at fuldstændig respekt for uafhængigheden, suveræniteten og den territoriale integritet af stater som Irak, Syrien og Libyen, samt respekt for deres samfunds multikulturelle sammensætning og demokratiske principper, udgør den eneste garanti for at undgå afsmitning af IS og yderligere lidelser for befolkningerne;

16.    opfordrer til afholdelse af en international konference om Irak i FN's og regionens nabolandes regi, til at gøre det muligt for alle Iraks forskellige grupper at deltage og til at fremme dannelsen af en samlingsregering, der vil kunne sætte en stopper for alle sekteriske og voldelige politikker i landet;

17.    tilslutter sig den indsats, der er gjort af FN's særlige udsending til Syrien for at opnå en strategisk nedtrapning af volden i Syrien som udgangspunkt for en bredere politisk proces; opfordrer til afholdelse af en international fredskonference med deltagelse af regionale aktører med henblik på at fremme en politisk løsning på konflikten, som syrerne kan enes om; fastholder, at Syriens skæbne skal afgøres af det syriske folk alene; understreger, at der ikke findes nogen militær løsning på konflikten; er på det kraftigste imod enhver fremmed militær intervention i Syrien, men understreger ikke desto mindre, at det er nødvendigt for alle parter at indgå i fredelig og politisk dialog; opfordrer alle parter til at enes om at tilslutte sig en øjeblikkelig våbenhvile som en betingelse for at indgå i en bred politisk dialog med henblik på at indlede forsoning og hjælpe med at genoprette stabiliteten i landet;

18.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til formanden for Det Europæiske Råd, formanden for Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, lederen af EU's delegation i Irak, formændene for medlemsstaternes parlamenter, regeringen og Repræsentanternes Råd i Republikken Irak, Den Syriske Arabiske Republiks regering og parlament, Middelhavsunionens generalsekretær og Den Arabiske Liga.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0027.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik