Διαδικασία : 2015/2559(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0141/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0141/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 165kWORD 101k
9.2.2015
PE549.934v01-00
 
B8-0141/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και τη Συρία, ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαμικού Κράτους (2015/2559(RSP))


Javier Couso Permuy, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Σοφία Σακοράφα, Sabine Lösing εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και τη Συρία, ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαμικού Κράτους (2015/2559(RSP))  
B8‑0141/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία, συμπεριλαμβανομένου του ψηφίσματος της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία, και την επίθεση του Ισλαμικού Κράτους(1),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμα S-22/1 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της 1ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επικρατεί στο Ιράκ μετά τις βιαιότητες στις οποίες επιδόθηκαν το λεγόμενο «Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και του Λεβάντε» και άλλες προσκείμενες σε αυτό ομάδες,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ιδίως εκείνων της 20ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με την κρίση ISIL/Da'esh στη Συρία και το Ιράκ και της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τη Συρία, το Ιράκ και την απειλή από το ISIL,

–       έχοντας υπόψη την ανταλλαγή απόψεων της 2ας Φεβρουαρίου 2015 μεταξύ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ για τη Συρία, Staffan de Mistura,

–       έχοντας υπόψη τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,

–       έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–       έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Γενεύης για τους πρόσφυγες,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στο Ιράκ συνεχίζει να επιδεινώνεται από το 2003 μετά την εισβολή των ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σήμερα, υπάρχουν 5,2 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα, ενώ το Ιράκ φιλοξενεί πάνω από 235.000 σύρους πρόσφυγες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 3,6 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιοχές ελεγχόμενες από το ΙΚ, και 2,2 εκατομμύρια από αυτούς έχουν άμεση ανάγκη βοήθειας και βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτες περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 150.000 ευάλωτοι ιρακινοί πρόσφυγες διαμένουν επί του παρόντος σε γειτονικές χώρες, κυρίως την Τουρκία, την Ιορδανία και τον Λίβανο·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά από τέσσερα χρόνια συγκρούσεων με ακραία βία και ωμότητες μεταξύ κυβερνητικών ομάδων και ομάδων της αντιπολίτευσης στη Συρία, πάνω από 200.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 12,2 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι 7,6 εκατομμύρια άνθρωποι, οι μισοί από τους οποίους παιδιά, έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας και 3,8 εκατομμύρια έχουν καταφύγει σε γειτονικές χώρες, κυρίως τον Λίβανο, την Ιορδανία, την Τουρκία, το Ιράκ και την Αίγυπτο·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Ιουνίου 2014, το ΙΚ ανακήρυξε τα εδάφη που έχει υπό τον έλεγχό του στο Ιράκ και τη Συρία σε «Χαλιφάτο» ή «Ισλαμικό Κράτος»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ηγέτης του, Abdu Bakr al Baghdadi, αναγορεύθηκε σε Χαλίφη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΙΚ ελέγχει πλέον το ένα τρίτο του Ιράκ και της Συρίας, με πληθυσμό που ζει σε έκταση 250.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων και φιλοδοξεί να επεκτείνει το «Χαλιφάτο» του· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπερεθνικός χαρακτήρας του αποκαλούμενου Ισλαμικού Κράτους, το οποίο διαθέτει σημαντικούς οικονομικούς πόρους και περίπου 200.000 μαχητές, σύμφωνα με ορισμένες πηγές, αποτελεί απειλή για την ευρύτερη περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται ότι χιλιάδες αλλοδαποί συμπεριλαμβανομένων και πολιτών της ΕΕ, μάχονται με αυτές τις ένοπλες ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άνοδος του ΙΚ έχει προκαλέσει ανθρωπιστική κρίση, κυρίως με τον μαζικό εκτοπισμό αμάχων·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΙΚ κατηγορείται από τα ΗΕ ότι διαπράττει «μαζικές θηριωδίες» και εγκλήματα πολέμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει επίσης κατηγορηθεί από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την εθνοκάθαρση με θύματα μειονοτικές ομάδες στο βόρειο Ιράκ·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Αύγουστο του 2014, οι ΗΠΑ άρχισαν να διεξάγουν αεροπορικές επιδρομές με στόχο το ΙΚ στο Ιράκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ της 5ης Σεπτεμβρίου 2014, σχηματίστηκε ένας «αντι-IΚ» συνασπισμός, που προέβλεπε και την ανάληψη αεροπορικών επιδρομών από γαλλικές, αγγλικές, δανικές, καναδικές και αυστραλιανές δυνάμεις · λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Νοέμβριο του 2014, ο Πρόεδρος Ομπάμα ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της παρουσίας των δυνάμεων ξηράς των ΗΠΑ εντός του Ιράκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο του 2014, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ εξουσιοδότησε την ανάληψη αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του ΙΚ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 Ιανουαρίου 2015, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν πραγματοποιηθεί πάνω από 16.000, αεροπορικές επιδρομές στο Ιράκ, με το 60% αυτών να έχουν διενεργηθεί από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον του ΙΚ ξεκίνησαν στη Συρία στις 22 Σεπτεμβρίου του 2014 και υποστηρίζονταν από τις δυνάμεις των χωρών του Αραβικού Συνδέσμου, όπως το Μπαχρέιν, η Ιορδανία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές κατά του ΙΚ και οι συγκρούσεις μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και των δυνάμεων της αντιπολίτευσης είχαν επίσης ως αποτέλεσμα μεγάλο αριθμό θυμάτων και εκτοπισμένων πληθυσμών·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι την περασμένη εβδομάδα οι δυνάμεις του ΙΚ εξεδιώχθησαν από τη συριακή κουρδική πόλη Κομπάνι, στα τουρκικά σύνορα, από τις κουρδικές δυνάμεις που υποστηρίζονταν από επιδρομές της αμερικανικές αεροπορίας μετά από τετράμηνη πολιορκία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κουρδικές δυνάμεις ανάλαβαν και πάλι τον έλεγχο σχεδόν 50 χωριών στη γύρω περιοχή·

H.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 24 Δεκεμβρίου 2014, ιορδανικό μαχητικό αεροσκάφος κατερρίφθη πάνω από τη Συρία και ο πιλότος του, Muath Αλ-Kasabeh, συνελήφθη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΗΑΕ σταμάτησε τις αεροπορικές επιδρομές εντός της Συρίας μετά την κατάρριψη του ιορδανικού αεροσκάφους· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Φεβρουαρίου 2015, κυκλοφόρησε βίντεο με τη βάναυση εκτέλεση του πιλότου, ο οποίος πυρπολήθηκε ζωντανός· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιορδανία αντέδρασε προχωρώντας στην εκτέλεση δύο κρατουμένων, μεταξύ των οποίων και ενός παρολίγον βομβιστή αυτοκτονίας, ενώ εξαπέλυσε και άλλες αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Μοσούλης·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 31 Ιανουαρίου 2015, κυκλοφόρησε βίντεο που αποτυπώνει τον προφανή αποκεφαλισμό του ιάπωνα δημοσιογράφου Kenji Goto, ενώ μια εβδομάδα νωρίτερα είχε κυκλοφορήσει βίντεο που αποτύπωνε τη δολοφονία του ιάπωνα πολίτη Haruna Yukawa·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα που το διέπραξε πιστεύεται ότι κρατεί δεκάδες ξένους ομήρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΙΚ έχει δηλώσει ότι ο νεαρός αμερικανός εργαζόμενος σε αποστολή βοήθειας Kayle Muller, ο οποίος συνελήφθη στη βόρεια Συρία και αρχικά καταδικάστηκε σε «ποινή ισόβιας κάθειρξης», σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ιορδανικής αεροπορικής επίθεσης·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR), το ΙΚ έχει προχωρήσει, στην επικράτεια που τελεί υπό τον έλεγχό του, στην παράνομη σύσταση των αποκαλουμένων «δικαστηρίων της Σαρία», τα οποία επιβάλλουν σκληρές και απάνθρωπες τιμωρίες σε άνδρες, γυναίκες και παιδιά·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΙΚ έχει δημοσιοποιήσει βίντεο που περιλαμβάνει εικόνες από δύο άνδρες που ρίχνονται από την κορυφή ενός κτιρίου επειδή κατηγορήθηκαν για ομοφυλοφιλικές πράξεις από αποκαλούμενο «δικαστήριο» της Μοσούλης· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν αναρτηθεί φωτογραφίες δύο ανδρών που σταυρώθηκαν, επειδή κατηγορήθηκαν για ληστείες και μιας γυναίκας που λιθοβολήθηκε μέχρι θανάτου, επειδή κατηγορήθηκε για μοιχεία·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τα αγόρια εκπαιδεύονται ως παιδιά-στρατιώτες, τα κορίτσια πωλούνται ως σκλάβες του σεξ και εκατοντάδες άλλα παιδιά βασανίζονται και εκτελούνται από το ΙΚ·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον τρεις γυναίκες δικηγόροι εκτελέστηκαν και τέσσερις γιατροί πρόσφατα θανατώθηκαν λόγω της επαγγελματική τους δραστηριότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αναμένεται να υποβάλει τον Μάρτιο στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκθεση στην οποία τεκμηριώνονται οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράκ·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΙΚ είναι προς το παρόν η τρομοκρατική ομάδα με τους μεγαλύτερους οικονομικούς πόρους, έχοντας εξασφαλίσει σημαντικές πηγές εσόδων αναλαμβάνοντας τον έλεγχο σημαντικών κοιτασμάτων πετρελαίου στη Συρία, με την λεηλασία των τραπεζών και των επιχειρήσεων στα εδάφη που ελέγχει, με την πώληση αρχαιοτήτων, με έσοδα από λύτρα από απαγωγές και κεφάλαια που τοποθετούνται σε επιχειρησιακά ασφαλή καταφύγια από χορηγούς, ιδίως από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΙΚ έχει λεηλατήσει μεγάλες ποσότητες αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού από τον στρατό του Ιράκ και μπορεί να αγοράσει εύκολα όπλα υψηλής ποιότητας στις διεθνείς αγορές όπλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πρόσφατα, η Ρωσία ανακοίνωσε μια νομικά δεσμευτική πρωτοβουλία στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, προκειμένου να ασκηθεί πίεση στις χώρες να διακόψουν τη ροή μετρητών προς το Ισλαμικό Κράτος·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρρευση της μεθορίου Ιράκ-Συρίας, η οποία προκλήθηκε από τις ένοπλες συγκρούσεις στις δύο χώρες, έχει εξασφαλίσει στο ΙΚ δυνατότητες να ενισχύσει την παρουσία του στις δυο αυτές χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Κόφι Ανάν, στις 8 Φεβρουαρίου 2015, δήλωσε ότι η υπό αμερικανική ηγεσία εισβολή στο Ιράκ ήταν ένα λάθος και συνέβαλε στη δημιουργία του ΙΚ καθώς «ο στόχος της αποκατάστασης της δημοκρατίας χωρίς τα υφιστάμενα θεσμικά όργανα κατάληξε σε σεκταριστικές διεφθαρμένες κυβερνήσεις, η χώρα έκτοτε είναι ασταθής και αυτό αποτέλεσε το τέλειο έδαφος για την αναπαραγωγή των ριζοσπαστών σουνιτών μουσουλμάνων, οι οποίοι έχουν διασυνδέσεις με το Ισλαμικό Κράτος»·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003 είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι ενώ πάνω από 4 εκατομμύρια Ιρακινοί εκτοπίστηκαν, οι μισοί από τους οποίους κατέφυγαν στη Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιρακινή κυβέρνηση που ανέλαβε τα ηνία μετά την εισβολή ενήργησε κατά τρόπο που προκάλεσε κοινωνική δυσαρέσκεια και αναζωπύρωσε τον θρησκευτικό εξτρεμισμό, που ενισχύθηκε και χρηματοδοτήθηκε στη Συρία από τις ίδιες δυτικές δυνάμεις που επεδίωκαν αλλαγή του καθεστώτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία έχουν προμηθεύσει με όπλα ανταρτικές σουνιτικές ομάδες, η δε Τουρκία έχει επιτρέψει σε σουνίτες μαχητές, συμπεριλαμβανομένων τζιχαντιστών από την Αλ Κάιντα και το ΙΚ, να περνούν μέσω των συνόρων της στη Συρία·

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξεταστική επιτροπή των ΗΕ που ερευνά τις καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία από τον Μάρτιο του 2011, έχει στοιχεία ότι αμφότερες οι αντιμαχόμενες πλευρές έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου, συμπεριλαμβανομένων φόνων, βασανιστηρίων, βιασμών και βίαιων εξαφανίσεων, ενώ αμφότερα τα μέρη έχουν κατηγορηθεί ότι χρησιμοποιούν ως μέθοδο πολέμου την κακοποίηση αμάχων, όπως η παρεμπόδιση της πρόσβασης σε τρόφιμα, νερό και υγειονομική περίθαλψη·

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλο μέρος των πάνω από μισό εκατομμύριο καταγεγραμμένων Παλαιστίνιων προσφύγων στη Συρία έγιναν πρόσφυγες για δεύτερη φορά, αφού χρειάστηκε να εγκαταλείψουν προσφυγικούς καταυλισμούς και πόλεις στη Συρία εξαιτίας του γεγονότος ότι ένοπλες ομάδες εισέβαλαν και κατέλαβαν τους καταυλισμούς αυτούς, παραβιάζοντας την ουδετερότητα των προσφύγων·

Κ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η δολοφονία του ιορδανού πιλότου καταδικάστηκε ευρέως από τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου κ. Nabil al-Arabi, από κορυφαίες προσωπικότητες του σουνιτικού Ισλάμ, όπως τον Σεΐχη Ahmed al-Tayeb, τον Μεγάλο Ιμάμη του Πανεπιστημίου Al-Azhar στην Αίγυπτο, και από τη Χεζμπολάχ, η οποία ζήτησε επί πλέον από διάφορα κράτη της περιοχής και του κόσμου να αναθεωρήσουν τις πολιτικές στήριξης τρομοκρατικών ομάδων στη Συρία και το Ιράκ·

1.      εκφράζει βαθειά ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια και την ανθρωπιστική κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία, ως αποτέλεσμα της κατάληψης σημαντικών τμημάτων του εδάφους τους από το ΙΚ ·η ΕΕ εκφράζει βαθιά ανησυχία σχετικά με τη σοβαρή έλλειψη χρηματοδότησης σε σχέση με τις εκκλήσεις που απηύθυναν τα ΗΕ το 2014, που είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της παροχής βοήθειας στους Σύρους πρόσφυγες στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος· καλεί, ως εκ τούτου, τη διεθνή κοινότητα, να εντείνει τη χρηματοδότηση και τη βοήθειά της για την αντιμετώπιση των επικείμενων εκκλήσεων·

2.      ενθαρρύνει το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο να διαθέσουν όλους τους αναγκαίους οικονομικούς και ανθρωπιστικούς πόρους για τη βοήθεια των προσφύγων· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η διεθνής συνεργασία, προκειμένου να παρασχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια και βοήθεια σε όλους τους ανθρώπους που έχουν εκτοπιστεί λόγω των επιθέσεων του ΙΚ, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ικανοποίηση των βασικών αναγκών και να απαλυνθεί η ταλαιπωρία που προκαλεί αυτή η βία·

3.      υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο τα μέρη να συμφωνήσουν σχετικά με τις ανθρωπιστικές καταπαύσεις πυρός, τις τοπικές εκεχειρίες και την αναστολή των εχθροπραξιών προκειμένου να επιτρέψουν στις ανθρωπιστικές υπηρεσίες ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλες τις πληγείσες περιοχές της Συρίας· υπενθυμίζει ότι η επιβολή λιμού στον άμαχο πληθυσμό ως μέθοδος πολέμου απαγορεύεται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

4.      καταδικάζει δριμύτατα τις συστηματικές παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που απορρέουν από τις τρομοκρατικές ενέργειες του αποκαλούμενου Ισλαμικού Κράτους κατά των λαών και των κρατών του Ιράκ και της Συρίας, που συνιστούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· εκφράζει τη βαθιά του συμπόνια και τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων· ζητεί την άμεση, ασφαλή και άνευ όρων απελευθέρωση όλων όσων κρατούνται όμηροι από αυτή την τρομοκρατική ομάδα·

5.      τονίζει την ανάγκη άσκησης διώξεων εναντίον όλων αυτών που είναι υπεύθυνοι για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου ή παραβάσεις και παραβιάσεις του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσω των κατάλληλων μηχανισμών· καλεί όλα τα μέρη να συμμορφωθούν με το ισχύον διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, προκειμένου να προστατευθούν οι άμαχοι, να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κάλυψη των βασικών τους αναγκών τους, η οποία απαιτεί την παροχή ασφαλούς πρόσβασης των ανθρωπιστικών και ιατρικών υπηρεσιών σε όλους τους πληττόμενους πληθυσμούς· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς όλα τα μέρη για αποστρατιωτικοποίηση των ιατρικών εγκαταστάσεων, των σχολείων και των άλλων μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων, να αποφευχθεί η εγκατάσταση στρατιωτικών θέσεων σε κατοικημένες περιοχές και να απέχουν από επιθέσεις εναντίον μη στρατιωτικών στόχων·

6.      προειδοποιεί για τον κίνδυνο κλιμάκωσης των θρησκευτικών πολέμων· υπογραμμίζει, ωστόσο, το γεγονός ότι οι μουσουλμανικές αρχές απορρίπτουν το ΙΚ τόσο ως ισλαμικό όσο και ως κράτος και το έχουν καταδικάσει, θεωρώντας ότι η δράση του αντίκειται στις αρχές του Ισλάμ και αποτελεί απειλή για το Ισλάμ και τους μουσουλμάνους σε ολόκληρο τον κόσμο· είναι πεπεισμένο ότι η στρατηγική κατά της τρομοκρατίας δεν μπορεί να νοηθεί ως μια αντιπαράθεση μεταξύ πολιτισμών ή θρησκειών που οδηγεί σε ρατσιστικά και ξενοφοβικά στερεότυπα·

7.      χαιρετίζει την απελευθέρωση της πόλης του Κομπάνι· στηρίζει το κράτος του Ιράκ και το κράτος της Συρίας καθώς και τις κουρδικές δυνάμεις στον αγώνα τους κατά της τρομοκρατίας του ΙΚ· τονίζει το γεγονός ότι η λήψη μέτρων ασφαλείας πρέπει να συνδυάζεται με βιώσιμη πολιτική λύση η οποία θα ενσωματώνει όλους τους παράγοντες της κοινωνίας σε κάθε περίπτωση και θα λαμβάνει υπόψη τις θεμιτές απαιτήσεις τους·

8.      καλεί ειδικότερα τα ίδια τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες της Δύσης να σταματήσουν τη χρηματοδότηση κάθε ένοπλης ομάδας και ειδικότερα να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από πετρελαιοφόρες περιοχές που ελέγχονται από το ΙΚ, πετρέλαιο που μεταφέρεται στη συνέχεια με φορτηγά μέσω Τουρκίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία χρησιμοποιείται επίσης και ως βάση στρατιωτικής εκπαίδευσης των μαχητών που προορίζονται για τη Συρία· πιστεύει ότι απαιτούνται μηχανισμοί για να σταματήσει η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μέσω υπεράκτιων οντοτήτων με συμμετοχή κρατών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και να σταματήσει το λαθρεμπόριο όπλων και η αγοραπωλησία ενεργειακών πόρων και πρώτων υλών από τις οποίες αποκομίζουν οφέλη τρομοκρατικές ομάδες·

9.      είναι πεπεισμένο ότι η εισβολή του Ιράκ και η έξωθεν επέμβαση στα εσωτερικά της Συρίας προετοίμασαν το έδαφος για την εμφάνιση και εξάπλωση του ΙΚ· καταγγέλλει τον ρόλο που έπαιξαν ειδικότερα οι ΗΠΑ, τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, η Τουρκία και το Ισραήλ· υπενθυμίζει την ευθύνη που έχουν οι εν λόγω χώρες όσον αφορά την προώθηση αυτής της σύγκρουσης και τις καλεί να απαλύνουν τον πόνο ιδιαίτερα εκείνων που πλήττονται από τη βία και να χορηγήσουν άσυλο σε πρόσφυγες·

10.    τονίζει το γεγονός ότι η σύγκρουση έχει επιδεινωθεί από το εμπόριο και την προμήθεια όπλων· επικρίνει έντονα τον ρόλο των διαφόρων δυτικών παρεμβάσεων τα τελευταία χρόνια στη στήριξη της ριζοσπαστικοποίησης των ατόμων, ιδίως στη Μέση Ανατολή και στις χώρες της νότιας γειτονίας· τονίζει ότι τέτοιες πολιτικές προωθούν, αντί να πατάσσουν, την τρομοκρατία και, ως εκ τούτου, πρέπει να εγκαταλειφθούν·

11.    τονίζει το γεγονός ότι κατά την καταπολέμηση του ΙΚ πρέπει να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· καλεί την ιρακινή και τη συριακή κυβέρνηση να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την κατοχύρωση της ασφάλειας και προστασίας του λαού των χωρών τους, συμπεριλαμβανομένων των πλέον ευάλωτων ομάδων, όπως τα παιδιά και οι γυναίκες· υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου που σχετίζονται με την προστασία των δημοσιογράφων, των επαγγελματιών των ΜΜΕ και του προσωπικού που εμπλέκεται σε επικίνδυνες επαγγελματικές αποστολές σε περιοχές ένοπλων συγκρούσεων· ζητεί να υπάρξει ειδική προστασία στις πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που πλήττονται από τις συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των γυναικών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία, καθώς και των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων ή των ατόμων ΛΟΑΤΔ·

12.    καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει μεγαλύτερη διεθνή υποστήριξη για τον αυξανόμενο αριθμό των προσφύγων που με κίνδυνο για τη ζωή τους επιβιβάζονται σε ανοικτά σκάφη για να διαφύγουν προς την Ευρώπη, και ζητεί να τους χορηγηθεί άσυλο και να τους παρασχεθεί στήριξη·

13.    είναι της άποψη ότι οι τρομοκρατικές πρακτικές των ισλαμιστών ριζοσπαστών χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για την αποδυνάμωση των χωρών της Μέσης Ανατολής και την αποτροπή της δημιουργίας ισχυρού κράτους το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιεί τα έσοδα από τον πετρελαϊκό του τομέα για την οικονομική και κοινωνική του ανάπτυξη·

14.    απορρίπτει τη χρήση της έννοιας της «ευθύνης προστασίας», διότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν προσφέρει επαρκή νομική βάση για να δικαιολογήσει τη μονομερή χρήση βίας, σε πολλές περιπτώσεις, με στόχο την αλλαγή καθεστώτος· καταδικάζει τη μονομερή ανάληψη του ρόλου του παγκόσμιου αστυνομικού από τα ισχυρά κράτη, όπως οι ΗΠΑ ή το ΝΑΤΟ· καταδικάζει τον εικαζόμενο επιλεκτικό βομβαρδισμό και την εισχώρηση ξένων δυνάμεων ξηράς· καταγγέλλει την προσπάθεια του ΝΑΤΟ να υποκαταστήσει τις αποστολές ειρήνευσης και σταθεροποίησης, οι οποίες μπορούν να εφαρμόσουν τους στόχους τους μόνο με ευρεία συναίνεση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ· εκφράζει ανησυχία για τον αυξανόμενο αριθμό κρουσμάτων επιστράτευσης παιδιών και νέων στο Ιράκ και τη Συρία· υπενθυμίζει την ανάγκη για προστασία των παιδιών και των γυναικών που πλήττονται ιδιαίτερα από τις ένοπλες συγκρούσεις·

15.    είναι πεπεισμένο ότι λύση μπορεί να βρεθεί μόνο μέσα από τον συντονισμό με τις κυβερνήσεις του Ιράκ και της Συρίας, προκειμένου να εξαλειφθούν οι αιτίες της τρομοκρατίας· πιστεύει ότι ο πλήρης σεβασμό της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών, όπως το Ιράκ, η Συρία και η Λιβύη, καθώς και τον σεβασμό της πολυπολιτισμικότητας και των δημοκρατικών αρχών στις κοινωνίες αυτές, αποτελεί τη μόνη εγγύηση για την αποφυγή της εξάπλωσης του ΙΚ και της διαιώνισης της ταλαιπωρίας των λαών τους·

16.    ζητεί τη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και των γειτονικών χωρών στην περιοχή, η οποία θα επιτρέπει τη συμμετοχή όλων των διαφορετικών ομάδων του Ιράκ και θα προωθήσει τον σχηματισμό μιας ενωμένης κυβέρνησης που θα μπορούσε να δώσει τέλος σε όλες τις πολιτικές κατακερματισμού και άσκησης βίας στη χώρα·

17.    στηρίζει τις προσπάθειες του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ για τη Συρία με σκοπό τη χάραξη στρατηγικής για την αποκλιμάκωση της βίας στη Συρία, ως βάση για μια ευρύτερη πολιτική διαδικασία· ζητεί να διεξαχθεί διεθνής ειρηνευτική διάσκεψη, στην οποία να συμμετάσχουν περιφερειακοί παράγοντες, προκειμένου να προωθηθεί πολιτική διευθέτηση της σύγκρουσης που έχει συμφωνηθεί από τους Σύρους· υπογραμμίζει ότι το μέλλον της Συρίας πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνει στα χέρια του λαού της· τονίζει το γεγονός ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη σύγκρουση και αντιτίθεται έντονα σε κάθε ξένη στρατιωτική επέμβαση στη Συρία· υπογραμμίζει ωστόσο την ανάγκη να συμμετάσχουν όλα τα μέρη σε ειρηνικό και πολιτικό διάλογο· καλεί όλα τα μέρη να συμφωνήσουν στην άμεση κατάπαυση του πυρός και να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, προκειμένου να συμμετάσχουν σε έναν πολιτικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς, για να ξεκινήσει η διαδικασία συμφιλίωσης και να γίνει ένα βήμα προς την αποκατάσταση της σταθερότητας στη χώρα·

18.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στον Πρόεδρο της Επιτροπής, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Ιράκ, στους προέδρους των κοινοβουλίων των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και στο Συμβούλιο Αντιπροσώπων της Δημοκρατίας του Ιράκ, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, στον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης για τη Μεσόγειο και στον Σύνδεσμο Αραβικών Κρατών.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0027.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου