Procedūra : 2015/2559(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0141/2015

Pateikti tekstai :

B8-0141/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 147kWORD 87k
9.2.2015
PE549.934v01-00
 
B8-0141/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl humanitarinės krizės Irake ir Sirijoje, ypač susijusios su grupuote „Islamo valstybė“ (2015/2559(RSP))


Javier Couso Permuy, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl humanitarinės krizės Irake ir Sirijoje, ypač susijusios su grupuote „Islamo valstybė“ (2015/2559(RSP))  
B8‑0141/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Irake ir Sirijoje, ypač į 2014 m. rugsėjo 18 d. rezoliuciją dėl padėties Irake bei Sirijoje ir IS agresijos(1),

–       atsižvelgdamas į JT Žmogaus teisių tarybos 2014 m. rugsėjo 1 d. rezoliuciją S-22/1 dėl žmogaus teisių padėties Irake atsižvelgiant į vadinamosios Irako ir Levanto islamo valstybės ir susijusių grupuočių vykdomą smurtą,

–       atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas, ypač į 2014 m. spalio 20 d. išvadas dėl su ISIL / Da'ish susijusios krizės Sirijoje ir Irake ir į 2014 m. gruodžio 15 d. išvadas dėl Sirijos, Irako ir ISIL grėsmės,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 2 d. įvykusį Parlamento Užsienio reikalų komiteto ir JT specialiojo įgaliotinio Sirijos klausimais Staffano de Misturos pasikeitimą nuomonėmis,

–       atsižvelgdamas į atitinkamas JT Saugumo Tarybos rezoliucijas,

–       atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją,

–       atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–       atsižvelgdamas į Ženevos konvencijas dėl pabėgėlių,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi nuo 2003 m. JAV įsiveržimo į šalį Irako humanitarinė padėtis vis blogėjo; kadangi šiuo metu yra 5,2 mln. šalies viduje perkeltų asmenų ir Irakas taip pat priėmė 235 000 Sirijos pabėgėlių; kadangi grupuotės „Islamo valstybė“ (angl. IS) kontroliuojamose teritorijose gyvena 3,6 mln. žmonių, o 2,2 mln. jų reikia skubios pagalbos; kadangi šiuos žmones ypatingai sunku pasiekti; kadangi daugiau nei 150 000 pažeidžiamų Irako pabėgėlių šiuo metu gyvena kaimyninėse šalyse, būtent Turkijoje, Jordanijoje ir Libane;

B.     kadangi po ketverius metus trunkančio Sirijos vyriausybės ir opozicijos grupuočių konflikto, kuriam būdingas itin didelis smurtas ir žiaurumas, yra daugiau negu 200 000 žuvusiųjų, o 12,2 mln. žmonių reikalinga humanitarinė pagalba; kadangi 7,6 mln. žmonių, kurių pusę sudaro vaikai, yra perkelti šalies viduje, o 3,8 mln. žmonių pabėgo į kaimynines šalis, būtent Libaną, Jordaniją, Turkiją, Iraką ir Egiptą;

C.     kadangi 2014 m. birželio 29 d. IS savo kontroliuojamose Irako ir Sirijos teritorijose paskelbė „kalifatą“ arba „Islamo valstybę“; kadangi jų lyderis Abdu Bakr al-Baghdadi buvo paskelbtas kalifu; kadangi IS šiuo metu kontroliuoja trečdalį Irako ir Sirijos ir 250 000 kvadratinių metrų ploto teritorijoje gyvenančius gyventojus ir nori savo vadinamąjį kalifatą dar labiau išplėsti; kadangi tarptautinis vadinamosios Islamo valstybės pobūdis, jos dideli finansiniai ištekliai ir, anot kai kurių šaltinių, apie 200 000 kovotojų kelia grėsmę didesniam regionui; kadangi manoma, kad kartu su šiomis ginkluotomis grupuotėmis kovoja tūkstančiai užsieniečių, įskaitant ES piliečius; kadangi IS iškilimas dar labiau apsunkino humanitarinę krizę, visų pirma, sukėlė masinį civilių perkėlimą;

D.     kadangi JT kaltina IS vykdžius masinius žiaurumus ir karo nusikaltimus; kadangi žmogaus teisių organizacijos taip pat kaltina šią grupuotę vykdžius mažumų šiaurės Irake etninius valymus;

E.     kadangi 2014 m. rugpjūčio mėn. JAV pradėjo vykdyti oro antpuolius prieš IS Irake; kadangi per 2014 m. rugsėjo 5 d. vykusį NATO susitikimą buvo suformuota kovos su IS koalicija, kuri suteikė leidimą Prancūzijai, Jungtinei Karalystei, Danijai, Kanadai ir Australijai vykdyti oro antpuolius; kadangi 2014 m. lapkričio mėn. Prezidentas B. Obama paskelbė, kad JAV dvigubai išplečia savo sausumos pajėgas Irake; kadangi 2014 m. gruodžio mėn. JAV Senato Užsienio reikalų komitetas suteikė leidimą naudoti JAV karinę jėgą kovojant su IS; kadangi 2015 m. sausio 15 d. buvo pranešta, kad Irake įvykdyta daugiau nei 16 000 oro antpuolių ir 60 proc. iš jų įvykdė JAV oro pajėgos;

F.     kadangi 2014 m. rugsėjo 22 d. JAV taip pat pradėjo vykdyti prieš IS nukreiptus oro antpuolius Sirijoje, kuriuos parėmė tokios Arabų Lygai priklausančios šalys, kaip Bahreinas, Jordanija, Kataras ir Jungtiniai Arabų Emyratai; kadangi dėl prieš IS nukreiptų oro antpuolių, kuriems vadovauja JAV, ir vyriausybės ir opozicijos grupuočių kovų taip pat žuvo ir buvo perkelta daug žmonių;

G.     kadangi praėjusią savaitę, po keturis mėnesius trukusios apgulties, kurdų pajėgos, kurias JAV rėmė oro antpuoliais, išstūmė IS iš Sirijos kurdų Kobanės miesto, esančio Turkijos pasienyje; kadangi kurdų pajėgos susigrąžino maždaug 50 miestą supančių kaimų kontrolę;

H.     kadangi 2014 m. gruodžio 24 d. virš Sirijos buvo numuštas Jordanijos kovinis lėktuvas ir į nelaisvę paimtas jo pilotas Muath Al-Kasabeh; kadangi Jungtiniai Arabų Emyratai nutraukė savo oro antpuolius Sirijoje po to, kai buvo numuštas Jordanijos lėktuvas; kadangi 2015 m. vasario 3 d. paskelbtas žiaurios piloto egzekucijos (jis sudegintas gyvas) vaizdo įrašas; kadangi Jordanija reagavo įvykdydama mirties bausmę dviem kaliniams, įskaitant savižudį sprogdintoją, kuriam nepavyko išpuolis, ir toliau vykdydama oro antpuolius Mosule;

I.      kadangi 2015 m. sausio 31 d. IS paskelbė vaizdo įrašą, kuriame rodoma, kaip nukirsdinamas Japonijos žurnalistas Kenji Goto; kadangi dar prieš savaitę IS paskelbė vaizdo įrašą, kuriame rodomas Japonijos piliečio Harunos Yukawos nužudymas;

J.      kadangi manoma, kad ši grupuotė įkaitais laiko dešimtis užsieniečių; kadangi IS paskelbė, kad jauna amerikietė pagalbos darbuotoja Kayle Muller, kuri buvo pagrobta šiaurinėje Sirijos dalyje ir kuriai pradžioje buvo paskelbtas „laisvės atėmimo iki gyvos galvos“ nuosprendis, žuvo per Jordanijos oro antpuolį;

K.     kadangi, Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro (OHCHR) duomenimis, IS savo kontroliuojamose teritorijose įsteigė neteisėtus vadinamuosius šariato teismus, kurie skiria žiaurias ir nežmoniškas bausmes vyrams, moterims ir vaikams;

L.     kadangi IS paskelbė vaizdo medžiagą, įskaitant vaizdus, kuriuose du vyrai numetami nuo pastato viršaus po to, kai buvo vadinamojo teismo Mosule apkaltinti homoseksualiais santykiais; kadangi grupuotė taip pat paskelbė nuotraukas, kuriose matyti du vyrai, nukryžiuoti apkaltinus juos banditizmu, ir moteris, kuri mirtinai užmėtyta akmenimis dėl tariamos neištikimybės;

M.    kadangi JT Vaiko teisių komiteto ataskaitoje nurodoma, kad IS moko berniukus tapti vaikais kariais, mergaites parduoda į sekso vergiją, o šimtus kitų vaikų kankina ir nužudo;

N.     kadangi pranešama, kad bent trims moterims teisininkėms įvykdyta mirties bausmė ir neseniai nužudyti keturi gydytojai už tai, kad vykdė savo profesinę veiklą; kadangi tikimasi, kad kovo mėn. OHCHR Žmogaus teisių tarybai pateiks ataskaitą, kurioje dokumentais pagrindžiami IS Irake įvykdyti žmogaus teisių pažeidimai;

O.     kadangi šiuo metu IS – didžiausius ekonominius išteklius turinti teroristinė grupuotė, kuri užsitikrino didelius pajamų šaltinius perėmusi svarbių naftos telkinių Sirijoje kontrolę, plėšdama bankus ir bendroves savo kontroliuojamose teritorijose, parduodama senovinius kultūros objektus ir gaudama išpirkas už pagrobtus asmenis, taip pat gaudama lėšų, donorų pervestų į veikiančias saugias sąskaitas, ypač iš Saudo Arabijos, Kataro, Kuveito ir Jungtinių Arabų Emyratų; kadangi IS iš Irako kariuomenės pagrobė daug JAV karinės įrangos ir gali lengvai įsigyti aukštos kokybės ginklų tarptautinėje ginklų rinkoje; kadangi Rusija neseniai JT Saugumo Taryboje paskelbė teisiškai privalomą iniciatyvą, pagal kurią turi būti daromas spaudimas šalims nutraukti Islamo valstybei skirtus pinigų srautus;

P.     kadangi Irako ir Sirijos sienos išnykimas, kurį lėmė abiejose šalyse vykstantis konfliktas, suteikė IS galimybę sustiprinti savo pozicijas abiejose šalyse; kadangi buvęs JT generalinis sekretorius Kofi Annan 2015 m. vasario 8 d. paskelbė, kad JAV vadovaujamas įsiveržimas į Iraką buvo klaida, sudariusi sąlygas IS susikūrimui, nes siekis sukurti demokratiją neturint veikiančių institucijų lėmė korumpuotas sektantiškas vyriausybes ir nuo to laiko šalis yra nuolat nestabili, o tai sudaro puikias sąlygas veikti radikaliems musulmonams sunitams, kurie dabar yra susiję su Islamo valstybe;

Q.     kadangi per JAV įsiveržimą į Iraką 2003 m. žuvo daugiau nei 1 mln. žmonių ir daugiau nei 4 mln. Irako gyventojų buvo perkelti, o pusė jų pabėgo į Siriją; kadangi po įsiveržimo sudaryta Irako vyriausybė veikė tokiu būdu, kad sukėlė socialinį nepasitenkinimą ir religinį ekstremizmą, kurį Vakarų jėgos taip pat skatino ir finansavo Sirijoje, siekdamos režimo pasikeitimo; kadangi Kataras ir Saudo Arabija tiekė ginklus sunitų sukilėlių grupuotėms, o Turkija leido sunitų kovotojams, įskaitant džihadistus iš „Al-Qaeda“ ir IS, pereiti per jos sieną į Siriją;

R.     kadangi JT tyrimo komisija, tirianti tariamus žmogaus teisių pažeidimus Sirijoje nuo 2011 m. kovo mėn., turi įrodymų, kad abi konflikto šalys vykdė karo nusikaltimus, įskaitant žudymą, kankinimą, išžaginimą ir priverstinį dingimą; kadangi abi šalys taip pat buvo apkaltintos tuo, kad naudoja civilių gyventojų kančias, pavyzdžiui, užblokuodamos prieigą prie maisto, vandens ir sveikatos priežiūros paslaugų, kaip karo kovos priemones;

S.     kadangi daugiau kaip pusės milijono Sirijoje registruotų pabėgėlių iš Palestinos didelė dalis tapo pabėgėliais antrą kartą, nes jiems teko palikti Sirijoje esančias pabėgėlių stovyklas bei Sirijos miestus dėl karinių grupuočių, įžengiančių į stovyklas ir jas užimančių ir pažeidžiančių pabėgėlių neutralumo principą;

T.     kadangi Jordanijos piloto nužudymą plačiu mastu pasmerkė tarptautinė bendruomenė, įskaitant Arabų Lygos generalinį sekretorių Nabilą al-Arabi, ir tokie didžiausi islamo sunitų autoritetai kaip Egipto Al Azharo universiteto didysis imamas šeichas Ahmed al-Tayeb, taip pat „Hezbollah“, kuri, be to, paragino kelias regiono ir pasaulio valstybes persvarstyti politiką, kuria remiamos teroristų grupuotės Sirijoje ir Irake;

1.      yra ypač susirūpinęs dėl blogėjančios humanitarinės ir saugumo padėties Irake ir Sirijoje, didelę dalį šių šalių teritorijos užėmus IS; reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad labai trūksta 2014 m. JT kreipimuose prašomų lėšų – dėl šios priežasties buvo laikinai sustabdyta pagal Pasaulio maisto programą Sirijos pabėgėliams teikiama pagalba; todėl primygtinai ragina tarptautinę bendruomenę skirti daugiau lėšų ir pagalbos reaguojant į būsimus prašymus;

2.      ragina Tarybą, Komisiją ir Vyriausiąją įgaliotinę užtikrinti galimybę naudotis visais reikalingais finansiniais ir žmogiškaisiais ištekliais siekiant padėti pabėgėliams; pabrėžia poreikį sustiprinti tarptautinį bendradarbiavimą siekiant teikti humanitarinę paramą ir pagalbą visiems dėl IS agresijos perkeltiems asmenims, kad būtų patenkinti būtiniausi jų poreikiai ir sumažintos šio smurto sukeltos kančios;

3.      pabrėžia, kad reikia, jog šalys susitartų dėl humanitarinių pertraukų, vietinio karo veiksmų nutraukimo ir paliaubų, kad humanitarinės pagalbos organizacijos galėtų saugiai ir nekliudomai patekti į visas nukentėjusias Sirijos vietoves; primena, kad civilių gyventojų marinimas badu, kaip kovos priemonė, yra draudžiamas pagal tarptautinę humanitarinę teisę;

4.      griežčiausiai smerkia sistemingus žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, kuriuos padaro vadinamoji Islamo valstybė vykdydama teroro aktus, nukreiptus prieš Irako ir Sirijos tautas ir valstybes, ir kurie gali prilygti karo nusikaltimams ir nusikaltimams žmoniškumui; reiškia giliausią užuojautą aukų artimiesiems; ragina nedelsiant saugiai ir besąlygiškai paleisti teroristų grupuotės laikomus įkaitus;

5.      pabrėžia, kad už minėtus tarptautinės humanitarinės teisės arba žmogaus teisių teisės pažeidimus atsakingi asmenys turi būti patraukti atsakomybėn taikant atitinkamus mechanizmus; primygtinai ragina visas konflikto šalis laikytis taikomos tarptautinės humanitarinės teisės, kad būtų apsaugoti civiliai gyventojai, gerbti jų žmogaus teises ir patenkinti būtiniausius jų poreikius, o tai reiškia, kad reikia užtikrinti saugią humanitarinių ir medicinos tarnybų prieigą prie nukentėjusių gyventojų; pakartoja savo reikalavimą, kad visos konflikto šalys demilitarizuotų medicinos įstaigas, mokyklas ir kitus civilinius objektus, vengtų užimti karines pozicijas apgyvendintose teritorijose ir liautųsi vykdyti išpuolius prieš civilinius taikinius;

6.      perspėja apie religinio karo pavojų; tačiau pabrėžia tai, kad musulmonų vadovai nelaiko IS nei islamo atstovais, nei valstybe, pasmerkė šią grupuotę ir jos veiksmus laiko islamo principų pažeidimais bei grėsme islamo religijai ir musulmonams visame pasaulyje; yra įsitikinęs, kad kovos su terorizmu strategija negali būti traktuojama kaip civilizacijų arba religijų kova, nes tai lemtų rasistines ir ksenofobines prielaidas;

7.      džiaugiasi, kad išlaisvintas Kobanės miestas; remia Irako ir Sirijos valstybes ir kurdų pajėgas jiems kovojant su IS terorizmu; pabrėžia, kad saugumo užtikrinimą reikia derinti su tvariu politiniu sprendimu, visais atvejais įtraukiant visas visuomenės grupes ir atsižvelgiant į teisėtus jų reikalavimus;

8.      ypač ragina ES valstybes nares ir Vakarų šalis nustoti finansuoti visas ginkluotas grupuotes ir, visų pirma, nustoti pirkti naftą iš IS kontroliuojamų naftos telkinių, kuri sunkvežimiais gabenama per Turkiją; kadangi Turkijoje taip pat vykdomas kovotojų, vyksiančių į Siriją, karinis parengimas, mano, kad reikia nustatyti mechanizmus, kuriuos taikant būtų nutrauktas terorizmo finansavimas pasinaudojant lengvatinių mokesčių subjektais, susijusiais su atskiromis valstybėmis ir finansinėmis institucijomis, taip pat būtų nutraukta prekyba ginklais ir energijos išteklių ir žaliavų pirkimas bei pardavimas, nešantys naudą teroristų grupuotėms;

9.      yra įsitikinęs, kad sąlygas IS atsiradimui ir paplitimui sudarė JAV vadovaujamas įsiveržimas į Iraką ir užsienio šalių kišimasis į Sirijos vidaus reikalus; nepalankiai vertina visų pirma JAV, ES valstybių narių, Saudo Arabijos, Kataro, Turkijos ir Izraelio vaidmenį; primena, kad šios šalys yra atsakingos už šio konflikto skatinimą, ir ragina ypač šias šalis palengvinti nuo smurto kenčiančių žmonių kančias ir suteikti prieglobstį pabėgėliams;

10.    pabrėžia, kad konfliktą pagilino prekyba ginklais ir ginklų tiekimas; itin kritiškai vertina įvairių pastarųjų metų Vakarų intervencijų vaidmenį skatinant asmenų radikalizaciją, visų pirma Artimuosiuose Rytuose ir pietinėse kaimyninėse šalyse; pabrėžia, kad vykdant tokią politiką terorizmas skatinamas, o ne su juo kovojama, todėl reikėtų nutraukti tokios politikos vykdymą;

11.    pakartoja, kad kovojant su IS turi būti gerbiamos žmogaus teisės ir laikomasi tarptautinės humanitarinės teisės nuostatų; ragina Irako ir Sirijos vyriausybes imtis reikiamų priemonių siekiant užtikrinti savo šalių gyventojų, įskaitant tokių pažeidžiamiausių grupių kaip vaikai ir moterys, saugumą ir apsaugą; primena apie jų prievoles pagal tarptautinę teisę dėl žurnalistų, žiniasklaidos darbuotojų ir jiems priskirto personalo, vykstančių į pavojingas tarnybines komandiruotes ginkluoto konflikto zonose, apsaugos; ragina užtikrinti specialią apsaugą pažeidžiamiausioms nuo konfliktų kenčiančioms grupėms, įskaitant vaikus, moteris, vyresnio amžiaus ir neįgalius asmenis, taip pat tautines ir religines mažumas arba LGBTI asmenis;

12.    ragina ES užtikrinti didesnę tarptautinę paramą išaugusiam skaičiui pabėgėlių, kurie plaukdami į Europą atviruose laivuose rizikuoja savo gyvybe, ir prašo suteikti jiems prieglobstį ir paramą;

13.    laikosi nuomonės, kad radikalūs islamistai terorizmą naudoja kaip priemonę Artimųjų Rytų šalims susilpninti ir neleisti egzistuoti bet kokioms stiprioms valstybėms, galinčioms pajamas iš naftos sektoriaus naudoti savo ekonominiam ir socialiniam vystymuisi;

14.    nepritaria principo „atsakomybė užtikrinti apsaugą‟ taikymui, nes juo pažeidžiama tarptautinė teisė ir nesuteikiamas tinkamas teisinis pagrindas, kuriuo būtų galima pagrįsti vienašalį jėgos naudojimą, daugeliu atveju siekiant pakeisti režimą; smerkia tai, kad galingos valstybės, pvz., JAV, arba NATO vienašališkai prisiima pasaulinio policininko vaidmenį; taip pat smerkia vadinamuosius selektyvius oro antpuolius ir užsienio karinių pajėgų įvedimą; nepalankiai vertina NATO bandymą pakeisti taikos užtikrinimo ir stabilizacijos užduotis, kurios gali būti vykdomos tik pasiekus platų sutarimą JT Generalinėje Asamblėjoje; yra labai susirūpinęs dėl išaugusio užverbuotų vaikų ir jaunuolių atvejų skaičiaus Irake ir Sirijoje; primena, kad būtina visų pirma apsaugoti nuo ginkluoto konflikto kenčiančius vaikus ir moteris;

15.    yra įsitikinęs, kad sprendimą galima rasti tik koordinuojant veiksmus su Irako ir Sirijos vyriausybėmis siekiant panaikinti terorizmo priežastis; laikosi nuomonės, kad visapusiška pagarba tokių valstybių kaip Irakas, Sirija ir Libija nepriklausomybei, suverenitetui ir teritoriniam vientisumui, taip pat pagarba jų visuomenių daugiakultūriam pobūdžiui ir demokratiniams principams – vienintelis būdas užtikrinti, kad būtų išvengta tolesnio IS plitimo ir tolesnių šių šalių gyventojų kančių;

16.    ragina surengti Jungtinių Tautų ir regiono kaimyninių šalių remiamą tarptautinę konferenciją Irako klausimu suteikiant galimybę dalyvauti visoms įvairioms Irako gyventojų grupėms ir skatinti suformuoti vieningą vyriausybę, kuri galėtų nutraukti bet kokią sektantišką ir smurto politiką šalyje;

17.    remia JT specialiojo įgaliotinio Sirijos klausimais pastangas užtikrinti strateginę smurto deeskalaciją Sirijoje – tai būtų platesnio politinio proceso pagrindas; ragina surengti tarptautinę taikos konferenciją, kurioje dalyvautų regiono subjektai, kad būtų galima skatinti siekti politinio konflikto sprendimo, kuriam pritartų Sirijos gyventojai; primygtinai teigia, kad Sirijos likimas ateityje turi priklausyti nuo Sirijos gyventojų; pabrėžia, kad karinio konflikto sprendimo negali būti; griežtai prieštarauja bet kokiai užsienio pajėgų vykdomai karinei intervencijai Sirijoje, tačiau pabrėžia, kad reikia, jog visos šalys dalyvautų vedant taikų politinį dialogą; ragina visas šalis susitarti dėl neatidėliotino ugnies nutraukimo, nes tai sąlyga, kurią įvykdžius būtų pradėtas įtraukus politinis dialogas siekiant pradėti susitaikymą ir padėti atkurti stabilumą šalyje;

18.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Komisijos pirmininkui, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei bendrai užsienio ir saugumo politikai, ES delegacijos Irake vadovei, valstybių narių parlamentų vadovams, Irako Respublikos vyriausybei ir Atstovų Tarybai, Sirijos Arabų Respublikos vyriausybei ir parlamentui, Viduržemio jūros sąjungos generaliniam sekretoriui ir Arabų Lygai.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2014)0027.

Teisinė informacija - Privatumo politika