Návrh usnesení - B8-0142/2015Návrh usnesení
B8-0142/2015

  NÁVRH USNESENÍ o humanitární krizi v Iráku a Sýrii, zejména v souvislosti s Islámským státem

  9.2.2015 - (2015/2559(RSP))

  předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
  v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

  Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Marlene Mizzi, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Javi López za skupinu S&D

  Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0136/2015

  Postup : 2015/2559(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B8-0142/2015
  Předložené texty :
  B8-0142/2015
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  B8‑0142/2015

  Usnesení Evropského parlamentu o humanitární krizi v Iráku a Sýrii, zejména v souvislosti s Islámským státem

  (2015/2559(RSP))

  Evropský parlament,

  –       s ohledem na svá předchozí usnesení o Iráku a o Sýrii,

  –       s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci o Iráku a Sýrii, zejména na její závěry ze dne 15. prosince 2014,

  –       s ohledem na závěry ze zasedání Evropské rady týkající se Iráku a Sýrie ze dne 30. srpna 2014,

  –       s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Iráku a Sýrii,

  –       s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2139 (2014), 2165 (2014) a 2170 (2014) a rezoluci Rady OSN pro lidská práva S-22/1,

  –       s ohledem na zprávu nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro Syrskou arabskou republiku nazvanou „Vláda teroru: Život v Sýrii pod nadvládou ISIS“, ze dne 14. listopadu 2014,

  –       s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN o Iráku a Sýrii,

  –       s ohledem na prohlášení ze summitu NATO ze dne 5. září 2014,

  –       s ohledem na pokyny EU týkající se podpory a ochrany svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení přijaté dne 24. června 2013,

  –       s ohledem na závěry mezinárodní konference o míru a bezpečnosti v Iráku, která se konala v Paříži dne 15. září 2014,

  –       s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé a na své legislativní usnesení ze dne 17. ledna 2013 o tomto partnerství[1],

  –       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

  A.     vzhledem k tomu, že pokračující násilná krize v Sýrii vyústila v humanitární katastrofu, jež nemá v nedávné historii obdoby a během níž přišlo o život více než 200 000 lidí, převážně civilistů, a více než 7,6 milionu osob bylo vnitřně vysídleno a přímo v Sýrii zoufale potřebuje pomoc více než 12,2 milionu Syřanů; vzhledem k tomu, že více než 3,5 milionu Syřanů odešlo ze země, a to hlavně do Libanonu (1 160 468 uprchlíků), Turecka (1 623 839), Jordánska (621 773) , Iráku (235 563) a Egypta/severní Afriky (160 772); ;

  B.     vzhledem k tomu, že humanitární situace v Iráku se nadále zhoršuje a potřeby narůstají; vzhledem k tomu, že více než 5,2 milionu osob naléhavě potřebuje humanitární pomoc a více než 2,1 milionu Iráčanů je nyní vnitřně vysídlenými osobami; vzhledem k tomu, že v oblasti kontrolované IS žije 3,6 milionu osob, z nichž 2,2 milionu naléhavě potřebuje pomoc, avšak přístup k těmto lidem je velmi komplikovaný; vzhledem k tomu, že Irák na svém území hostí také 233 000 syrských uprchlíků;

  C.     vzhledem k tomu, že Komise reaguje na humanitární potřeby tím, že poskytuje pomoc vnitřně vysídleným Iráčanům a iráckým uprchlíkům v Jordánsku, Libanonu a Turecku a také syrským uprchlíkům v Iráku; vzhledem k tomu, že v roce 2014 byla EU a její členské státy druhým největším humanitárním dárcem a poskytly 163 milionů EUR; vzhledem k tomu, že došlo rovněž k aktivaci mechanismu civilní obrany EU s cílem usnadnit rychle poskytnutí pomoci a odborného poradenství v tomto regionu;

  D.     vzhledem k tomu, že IS/Da'esh dobyl části severozápadního Iráku, včetně druhého největšího města v Iráku Mosulu, a vzhledem k tomu, že v těchto oblastech zahájil hromadné popravy iráckých občanů, zavedl velmi přísný výklad práva šarí'a, začal ničit šíitské, sufijské, sunnitské a křesťanské modlitebny a svatyně a dopouštět se dalších krutostí na civilním obyvatelstvu, což mělo dopad především na ženy a děti;

  E.     vzhledem k tomu, že IS/Da'esh zahájil v severním Iráku a Sýrii systematické vlny etnických čistek, při nichž páchá válečné zločiny, včetně hromadných mimosoudních poprav a únosů, namířené proti etnickým a náboženským menšinám; vzhledem k tomu, že OSN již informovala o cíleném zabíjení, nucených konverzích, únosech, obchodu s ženami, otročení žen a dětí, náboru dětí pro sebevražedné útoky, sexuálním a fyzickém zneužívání a mučení; vzhledem k tomu, že terčem IS/Da'esh se staly křesťanské, jezídské, turkmenské, šabacké, kakaiské, sabejské a šíítské komunity, ale i mnoho sunnitských muslimů;

  F.     vzhledem k tomu, že UNHCR uvádí, že téměř 50 % všech Syřanů přišlo o svůj domov a že 40 % uprchlíků je nuceno snášet podřadné životní podmínky; vzhledem k tomu, že podle údajů OSN žijí tři ze čtyř Syřanů v chudobě a míra nezaměstnanosti přesahuje 50 %; vzhledem k tomu, že dvě třetiny syrských uprchlíků v Jordánsku žije pod hranicí chudoby a 55 % uprchlíků v Libanonu přebývá v přístřešcích nesplňujících základní hygienické podmínky; vzhledem k tomu, že v hostitelských zemích narůstá násilí a diskriminace namířené proti uprchlíkům;

  G.     vzhledem k tomu, že na Blízkém východě panuje krutá zima a úřad UNHCR zintenzivnil svou pomoc v zimním období tím, že zahájil zimní plán v objemu 206 milionů USD na pomoc milionům zranitelných osob v této oblasti; vzhledem k tomu, že přes veškeré úsilí je řada uprchlíků nucena žít v nedokončených budovách a nevhodných přístřešcích, v nichž jsou vystaveni teplotám pod bodem mrazu, silnému sněžení a větru; vzhledem k tomu, že přibližně 740 000 vnitřně vysídlených Iráčanů přebývá v přístřešcích nesplňujících základní hygienické podmínky a že úřad UNHCR přijímá opatření s cílem poskytnout v zimním obdobím pomoc 600 000 osobám vysídleným v rámci Iráku;

  H.     vzhledem k tomu, že organizace UNICEF poskytuje v zimním období pomoc v Sýrii, Iráku, Libanonu, Jordánsku a Turecku 916 000 dětí z celkem 1,3 milionu dětí, na něž je pomoc zaměřena; vzhledem k tomu, že organizace UNICEF a Světový potravinový program zahájily v lednu 2015 kampaň zaměřenou na poskytování zimní pomoci v hotovosti, jejímž cílem je poskytnout 41 000 zranitelných dětí v uprchlických táborech Zaatari a Azraq 14 jordánských dinárů, aby jim jejich rodiny mohly koupit zimní oblečení;

  I.      vzhledem k tomu, že podle odhadů organizace Human Rights Watch z listopadu 2014 IS/Da'esh od útoků začátkem srpna 2014 unesl a zabil více než 3 133 Jezídů, včetně dětí; vzhledem k tomu, že více než 50 000 Jezídů bylo vysídleno a že 300 unesených osob, převážně ženám a dětem, se podařilo ze zajetí IS uprchnout; vzhledem k tomu, že jezídské ženy jsou oběťmi systematického sexuálního násilí a otročení; vzhledem k tomu, že podle posledních zpráv spáchaly některé ženy sebevraždu poté, co se staly obětí znásilnění nebo byly přinuceny ke sňatku s bojovníky IS/Da'esh;

  J.      vzhledem k tomu, že přes řadu výzev není mezinárodní společenství schopno naplnit potřeby Syřanů a Iráčanů ani zemí, které přijímají uprchlíky; vzhledem k tomu, že podle asistentky generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti Kang Kjŏng-hwaové trpí operace OSN nedostatkem finančních prostředků – dosud bylo obdrženo pouze 39 % z požadovaných 2,3 miliard USD; vzhledem k tomu, že úřad UNHCR uvedl, že je i nadále velmi složité operovat v těchto oblastech a poskytovat civilistům a uprchlíkům potřebnou pomoc;

  1.      rozhodně odsuzuje systematické a rozšířené porušování lidských práv, jež IS/Da'esh páchá v Iráku a Sýrii, včetně zabíjení rukojmích, a nábožensky a etnicky motivované násilí a násilí páchané na ženách a dětech; vyjadřuje hlubokou soustrast obětem krutostí spáchaných IS/Da'esh a vyzývá k okamžitému propuštění všech rukojmí;

  2.      zdůrazňuje, že IS/Da'esh představuje obrovskou hrozbu pro obyvatele Iráku a Sýrie i pro obyvatele Blízkého východu; zdůrazňuje, že řešení hrozby, kterou představuje IS/Da'esh´, vyžaduje, aby byl uplatňován integrovaný přístup spojující vojenské, politické, humanitární a rozvojové aspekty

  3.      domnívá se, že vzhledem ke genocidní a rozpínavé povaze organizace IS/Da'esh a hrozbě, kterou v celosvětovém měřítku představuje, zejména pak v souvislosti s bezpečností v Evropě, není možné se pouze zaměřit na omezení šíření jejího vlivu, ale že je nutné osvobodit veškerá území, která IS/Da'esh v současnosti kontroluje; podporuje proto celosvětovou kampaň namířenou proti IS/Da'esh a zdůrazňuje, že je třeba spolupracovat se všemi regionálními a místními aktéry usilujícími o porážku této organizace v rámci společné, mnohostranné a dlouhodobé strategie; v této souvislosti zdůrazňuje, že veškeré vojenské operace, jejichž cílem je osvobození území pod kontrolou organizace IS/Da'esh, musí probíhat při dodržení mezinárodního humanitárního práva a mezinárodních právních předpisů v oblasti lidských práv, aby se tak zabránilo ztrátám na životech a nepodněcoval se extremismus a zabránilo se dalším vlnám uprchlíků a vnitřně vysídlených osob;

  4.      domnívá se, že vymýcení extremistického terorismu, který sílí na Blízkém východě a v severní Africe i mimo tyto oblasti, má zásadní význam pro boj s terorismem uvnitř Evropské unie, neboť jeho rostoucí vliv vede k radikalizaci i na domácí půdě;

  5.      zdůrazňuje, že z dlouhodobého hlediska může pouze skutečný a inkluzivní proces národního usmíření mezi různými etnickými a náboženskými skupinami v Sýrii a Iráku, včetně sunnitských muslimů, vytvořit podmínky, za nichž by IS/Da'esh, al-Káida, al-Nusra a související extremistické organizace ztratily podporu sunnitské arabské populace; vyzývá irácké orgány a mezinárodní společenství, aby v oblastech, které jsou v současnosti pod kontrolou IS/Da'esh, zabránily po jejich osvobození mstě na sunnitském obyvatelstvu;

  6.      zdůrazňuje, že je nutné, aby mezinárodní společenství zvýšilo své úsilí o poskytování humanitární pomoci potřebným obyvatelům; naléhavě žádá všechny dárce, aby splnili své sliby a co nejrychleji poskytli pomoc; vítá závazky členských států Evropské unie, jež je největším dárcem finanční pomoci a poskytovatelem závazků do budoucna; vyzývá ke zvýšení příspěvků EU do humanitárních programů OSN a posílení spolupráce s mezinárodními organizacemi;

  7.      zdůrazňuje, že prioritou pro Evropskou unii a mezinárodní společenství jako celek musí být – vzhledem k bezprecedentnímu rozsahu krize – zmírnění utrpení milionů obyvatel Sýrie a Iráku, kterým se nedostává základního zboží a služeb; odsuzuje soustavné maření úsilí o poskytování humanitární pomoci a vyzývá všechny strany konfliktu, aby dodržovaly všeobecná lidská práva, aby umožnily poskytování humanitární pomoci nejrůznějšími cestami, a to i přes hranice a bojové linie, a aby zajistily bezpečnost všech zdravotnických a humanitárních pracovníků v souladu s příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN;

  8.      vyzývá všechny strany konfliktu, aby dodržovaly mezinárodní humanitární právo a zajistily, aby civilisté byli chráněni, měli neomezený přístup ke zdravotnickým zařízením a humanitární pomoci a mohli bezpečně a důstojně opustit území, na němž vládne násilí;

  9.      je přesvědčen, že okamžitá humanitární pomoc a ochrana musí být doplněna dlouhodobými strategiemi na podporu sociálních, ekonomických a kulturních práv a příležitostí k obživě pro navracející se osoby, vnitřně vysídlené osoby a uprchlíky s cílem umožnit jim nalézt dlouhodobá řešení, která přinesou lidský rozvoj a bezpečnost lidí; domnívá se, že je třeba řešit konkrétní rizika, jimž čelí různé skupiny žen a dětí, které jsou vystaveny různorodým a prolínajícím se druhům diskriminace, jakož i jejich specifické potřeby;

  10.    je zejména znepokojen nárůstem všech druhů násilí namířeného proti ženám, které jsou vězněny, znásilňovány, sexuálně zneužívány a prodávány členy IS/Da'esh; vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost, Komisi a členské státy, aby se konkrétně zaměřily na potřeby jezídských žen, které byly nebo stále jsou otrokyněmi IS/Da'esh, a především, aby vytvořily mechanismus, díky němuž budou mít traumatizované ženy z Iráku a Sýrie přístup ke speciální post-traumatické péči a poradenství, které bude odpovídat jejich potřebám, a to i v členských státech; trvá na tom, že je třeba vytvořit větší tlak na ty země, do nichž byly některé tyto ženy přesunuty, jako je Saudská Arábie, aby se tak zajistilo jejich propuštění a přemístění do zemí, v nichž by mohly žít na svobodě a v bezpečí;  

  11.    vítá úsilí oddělení ředitelství Komise pro humanitární a civilní ochranu (ECHO) v Arbílu, hlavním městě kurdského regionu v Iráku, které vynakládá na řešení humanitární situace v tomto regionu; zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout větší koordinace činností ředitelství ECHO a generálního ředitelství Komise pro mezinárodní spolupráci a rozvoje (DEVCO), aby byla pomoc obyvatelům, kteří jsou v tísnivé situaci, co nejlepší a nejúčinnější;

  12.    znovu odsuzuje násilí na místních lesbičkách, homosexuálech, bisexuálech a transsexuálech páchané IS/Da'esh a v širším regionu i vraždy těchto osob, k nimž dochází naprosto beztrestně; zdůrazňuje, že vzhledem k omezené podpoře rodiny a komunity a ke slabé ochraně ze strany vlády a vzhledem k tomu, že jejich bezpečnost zůstává nejistá i mezi uprchlíky a v určitých hostitelských zemích, čelí tyto osoby mimořádnému riziku; vyzývá iráckou vládu, delegaci EU v Iráku a ambasády členských států v tomto regionu, aby lesbičkám, homosexuálům, bisexuálům a transsexuálům poskytly ochranu a urychlily jejich přesídlení, pokud prchají kvůli obavám o svou bezpečnost;

  13.    vyzývá členské státy, aby uspíšily zpracování žádostí o azyl stále většího počtu syrských uprchlíků, kteří utíkají z oblastí zasažených konfliktem; vyzývá EU, aby řešila problém často životu nebezpečných cest přes Středozemní moře a aby prováděly koordinovanou strategii zaměřenou na záchranu životů a poskytovaly podporu členským státům, jejichž pobřeží je nejvíce postiženo masovým přílivem nelegálních migrantů a žadatelů o azyl;

  14.    vybízí členské státy, aby projevily solidaritu se sousedícími zeměmi, a to mimo jiné také tím, že poskytnou a posílí pomoc při záchraně životů uprchlíků prostřednictvím přesídlení a dalších forem legálního pobytu, a domnívá se, že je třeba upřednostňovat nejohroženější uprchlíky a zajistit jejich plná práva v souladu s Úmluvou o uprchlících z roku 1951;

  15.    podporuje žádost Rady pro lidská práva adresovanou úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva, aby byla do Iráku naléhavě vyslána mise s cílem vyšetřit zločiny proti lidskosti, porušování mezinárodního práva v oblasti mezinárodního humanitárního práva a lidských práv páchané IS a přidruženými teroristickými skupinami a zjistit skutečnosti a okolnosti těchto porušení s cílem předejít beztrestnosti a zajistit plnou odpovědnost;

  16.    vyzývá k tomu, aby byla v Arbílu otevřena kancelář EU, což by na místě zlepšilo účinnost a viditelnost opatření EU a umožnilo lepší koordinaci humanitární a rozvojové pomoci;

  17.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, vládě a zákonodárnému sboru Iráku, regionální vládě Kurdistánu, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Radě OSN pro lidská práva a všem stranám zapojeným do konfliktu v Sýrii.