Διαδικασία : 2015/2559(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0142/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0142/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0040

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 159kWORD 88k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0136/2015
9.2.2015
PE549.935v01-00
 
B8-0142/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και τη Συρία, ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαμικού Κράτους (2015/2559(RSP))


Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Νίκος Ανδρουλάκης, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Marlene Mizzi, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Javi López εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και τη Συρία, ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαμικού Κράτους (2015/2559(RSP))  
B8‑0142/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Ιράκ και τη Συρία,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για το Ιράκ και τη Συρία, ιδίως δε εκείνα της 15ης Δεκεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το Ιράκ και τη Συρία, της 30ής Αυγούστου 2014,

–       έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) σχετικά με το Ιράκ και τη Συρία,

–       έχοντας υπόψη τις αποφάσεις αριθ. 2139 (2014), 2165 (2014) και 2170 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και το ψήφισμα S-22/1 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών,

–       - έχοντας υπόψη την έκθεση της ανεξάρτητης διεθνούς εξεταστικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, της 14ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Το καθεστώς του τρόμου: Η διαβίωση υπό το Ισλαμικό Κράτος στη Συρία»,

–       έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το Ιράκ και τη Συρία,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, της 5ης Σεπτεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων, οι οποίες εγκρίθηκαν στις 24 Ιουνίου 2013,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της διεθνούς διάσκεψης για την ειρήνη και την ασφάλεια στο Ιράκ, που διεξήχθη στο Παρίσι στις 15 Σεπτεμβρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, και το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με την εν λόγω εταιρική σχέση(1),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη βίαιη κρίση στη Συρία έχει οδηγήσει σε μια ανθρωπιστική καταστροφή πρωτοφανούς κλίμακας στην πρόσφατη ιστορία, με περισσότερους από 200.000 νεκρούς, κυρίως αμάχους, περισσότερους από 7,6 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένους και περισσότερους από 12,2 εκατομμύρια Σύρους σε απελπιστική κατάσταση, που έχουν επείγουσα ανάγκη βοήθειας, μέσα στη Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 3,5 εκατομμύρια Σύροι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους, με προορισμό κυρίως τον Λίβανο (1.160.468 πρόσφυγες), την Τουρκία (1.623.839), την Ιορδανία (621.773), το Ιράκ (235.563) και την Αίγυπτο/Βόρεια Αφρική (160.772)·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στο Ιράκ εξακολουθεί να επιδεινώνεται ενώ οι ανάγκες αυξάνονται· ότι πάνω από 5,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν άμεση ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας ενώ πάνω από 2,1 εκατομμύρια Ιρακινοί είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι· ότι 3,6 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιοχές ελεγχόμενες από το ΙΚ, και 2,2 εκατομμύρια από αυτούς έχουν άμεση ανάγκη βοήθειας και βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτες περιοχές λαμβάνοντας υπόψη ότι και το Ιράκ φιλοξενεί πάνω από 233.000 Σύρους πρόσφυγες·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αποκρίνεται στις ανθρωπιστικές ανάγκες παρέχοντας βοήθεια στους εσωτερικά εκτοπισμένους Ιρακινούς και στους Ιρακινούς πρόσφυγες στην Ιορδανία, τον Λίβανο και την Τουρκία, καθώς και στους Σύρους πρόσφυγες στο Ιράκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 η ΕΕ και τα κράτη μέλη της ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας, διαθέτοντας 163 εκατομμύρια ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ενεργοποιήθηκε επίσης ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ, για την επιτάχυνση της διάθεσης βοήθειας και εμπειρογνωμοσύνης στην περιοχή·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΙΚ κατέλαβε τμήματα του βορειοδυτικού Ιράκ, μεταξύ άλλων τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράκ, τη Μοσούλη, και ακολούθησαν εξωδικαστικές εκτελέσεις ιρακινών πολιτών, η επιβολή αυστηρής ερμηνείας του νόμου της Σαρία, η καταστροφή των τόπων λατρείας και των μαυσωλείων των σιϊτών, των σούφι και των σουνιτών, η βεβήλωση εκκλησιών, και άλλες βαρβαρότητες κατά του άμαχου πληθυσμού, ιδιαίτερα κατά γυναικών και παιδιών·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΙΚ έχει ξεκινήσει συστηματική εκστρατεία εθνοκάθαρσης στο βόρειο Ιράκ και τη Συρία, όπου διαπράττει εγκλήματα πολέμου, μεταξύ άλλων με μαζικές δολοφονίες και απαγωγές, κατά εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ έχει ήδη καταγγείλει προμελετημένους φόνους, εξαναγκασμό σε αλλαγή θρησκεύματος, απαγωγές, πώληση γυναικών, δουλεία γυναικών και παιδιών, επιστράτευση παιδιών για βόμβες αυτοκτονίας, σεξουαλική και σωματική βία και βασανιστήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινότητες των χριστιανών, των Γιαζίντι, των Τουρκομάνων, των Σαμπάκ, των Γιαρσάν, των Σαβαίων και των σιιτών έχουν τεθεί στο στόχαστρο του ΙΚ, το ίδιο πολλοί άραβες και σουνίτες μουσουλμάνοι·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNHCR έχει δηλώσει πως το 50% σχεδόν των Σύρων έχουν χάσει τα σπίτια τους και το 40% των προσφύγων υποχρεώνονται να διαβιώνουν σε μη αξιοπρεπείς συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ τρεις στους τέσσερις Σύρους ζουν σε συνθήκες φτώχειας, ενώ η ανεργία υπερβαίνει το 50%· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο τρίτα των Σύρων προσφύγων ζουν κάτω από το όριο φτώχειας και 55% των προσφύγων στον Λίβανο ζουν σε υποτυπώδη καταλύματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις χώρες υποδοχής αυξάνονται η βία και οι διακρίσεις κατά των προσφύγων·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μέση Ανατολή πλήττεται από δριμύ χειμώνα και ότι η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες έχει ενισχύσει τη χειμερινή βοήθεια με την εφαρμογή σχεδίου διαχείμασης ύψους 206 εκατομμυρίων δολαρίων για να βοηθήσει τα εκατομμύρια των ανθρώπων που είναι εκτεθειμένοι στην περιοχή αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται, πολλοί πρόσφυγες υποχρεώνονται να διαβιώνουν σε ημιτελή κτίρια και ακατάλληλα καταλύματα που τους εκθέτουν σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, σε ισχυρές χιονοπτώσεις και σε ισχυρούς ανέμους· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 740.000 εσωτερικά εκτοπισμένοι ιρακινοί διαβιώνουν σε υποτυπώδη καταλύματα, και ότι η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες λαμβάνει μέτρα διαχείμασης για 600.000 από τους εκτοπισμένους στο Ιράκ·

H.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNICEF διαθέτει, στη Συρία, το Ιράκ, τον Λίβανο, την Ιορδανία και την Τουρκία, βοήθεια διαχείμασης σε 916.000 από τα 1,3 εκατομμύρια παιδιά που την χρειάζονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNICEF και το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2015 εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για διαχείμαση, προκειμένου να διατεθούν από 14 δηνάρια Ιορδανίας σε 41 000 παιδιά πρόσφυγες στους καταυλισμούς Ζαατάρι και Αζράκ, για να μπορέσουν οι οικογένειές τους να τους αγοράσουν χειμερινά ρούχα·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις της οργάνωσης Human Rights Watch τον Νοέμβριο του 2014, από την έναρξη των επιθέσεων του ΙΚ στις αρχές Αυγούστου έχουν απαχθεί και/ή σκοτωθεί περισσότεροι από 3.133 Γιαζίντι μεταξύ των οποίων παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εκτοπιστεί πάνω από 50.000 Γιαζίντι, ενώ 300 από αυτούς που είχαν απαχθεί, κυρίως γυναίκες και παιδιά, κατάφεραν να δραπετεύσουν από την αιχμαλωσία τους στο ΙΚ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες Γιαζίντι υφίστανται συστηματική σεξουαλική βία και χρησιμοποιούνται ως σκλάβες· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες, πολλές γυναίκες αυτοκτόνησαν μετά τον βιασμό τους ή τον εξαναγκασμό τους σε γάμο με μαχητές του ΙΚ·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, η διεθνής κοινότητα δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Σύρων και των Ιρακινών ούτε στις ανάγκες των κρατών που υποδέχονται πρόσφυγες· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την Κουγκ Γουά Καγκ, αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις, οι επιχειρήσεις του ΟΗΕ πάσχουν από έλλειψη χρηματοδότησης, δεδομένου ότι ως τώρα έχει ληφθεί μόνο το 3,9% περίπου του απαιτούμενου ποσού 2,3 δισ. δολαρίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNHCR έχει δηλώσει πως εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολο να αναπτύξει δράση στην περιοχή για την παροχή της αναγκαίας βοήθειας σε αμάχους και πρόσφυγες·

1.      καταδικάζει σθεναρά τις συστηματικές και εκτεταμένες παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το ΙΚ στο Ιράκ και τη Συρία, συμπεριλαμβανομένων των φόνων ομήρων, όλες τις πράξεις βίας κατά προσώπων λόγω των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων ή της εθνοτικής καταγωγής τους, και τη βία κατά γυναικών και παιδιών· εκφράζει τη συμπάθειά του προς τα θύματα των βαρβαροτήτων που έχει διαπράξει το ΙΚ και ζητεί την άμεση απελευθέρωση όλων των προσφύγων·

2.      υπογραμμίζει ότι το ΙΚ συνιστά θανάσιμη απειλή κατά των λαών του Ιράκ και της Συρίας, και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, με συνδυασμό στρατιωτικής, ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής διάστασης, για την αντιμετώπιση της απειλής του ΙΚ·

3.      θεωρεί ότι, δεδομένου του γενοκτονικού και επεκτατικού χαρακτήρα του ΙΚ, και της απειλής που αυτό αποτελεί σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά και ειδικότερα για την Ευρωπαϊκή ασφάλεια, δεν υπάρχει άλλη λύση από την εξουδετέρωση της απειλής αυτής, και ότι θα πρέπει όλα τα εδάφη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό τον έλεγχο του ΙΚ να απελευθερωθούν· υποστηρίζει, συνεπώς, την παγκόσμια εκστρατεία κατά του ΙΚ και υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεργασία με όλους τους περιφερειακούς και τοπικούς παράγοντες που συμμετέχουν στην αντιμετώπισή της στο πλαίσιο μιας κοινής, πολύπλευρης και μακρόπνοης στρατηγικής· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση για την απελευθέρωση των εδαφών που έχει υπό τον έλεγχό του το ΙΚ θα πρέπει να αναληφθεί με αυστηρή τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου να αποφευχθεί η ακόμα μεγαλύτερη απώλεια ανθρώπινης ζωής και να μην ενθαρρυνθούν τα εξτρεμιστικά στοιχεία, και να προληφθούν νέα κύματα προσφύγων και εσωτερικά εκτοπισμένων·

4.      θεωρεί ότι η εξάλειψη της εξτρεμιστικής τρομοκρατικής απειλής που κερδίζει έδαφος στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική και εξαπλώνεται ευρύτερα θα είναι καθοριστική για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι η εξάπλωσή της ενισχύει την εγχώρια ριζοσπαστικοποίηση·

5.      υπογραμμίζει ότι μακροπρόθεσμα μόνο μια γνήσια και συμμετοχική διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης μεταξύ των διαφόρων εθνοτικών ομάδων στη Συρία και το Ιράκ, συμπεριλαμβανομένων των σουνιτών μουσουλμάνων, μπορεί να δημιουργήσει τις συνθήκες για τη διακοπή της υποστήριξης του ΙΚ, της Αλ Κάιντα, της Αλ Νούσρα και των συναφών εξτρεμιστικών οργανώσεων από τον σουνιτικό αραβικό πληθυσμό καλεί τις ιρακινές αρχές και τη διεθνή κοινότητα να αποφύγουν τις πράξεις αντεκδίκησης κατά του σουνιτικού πληθυσμού των περιοχών που βρίσκονται σήμερα υπό τον έλεγχο του ΙΚ, μετά την απελευθέρωση των περιοχών αυτών από το ΙΚ·

6.      υπογραμμίζει ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες της για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληθυσμούς που την χρειάζονται· καλεί όλους χορηγούς βοήθειας για να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους και να χορηγήσουν τη βοήθεια όσο το δυνατόν συντομότερα· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν τα κράτη μέλη της ΕΕ, η οποία είναι ο μεγαλύτερος χορηγός όσον αφορά την οικονομική βοήθεια και τις μελλοντικές υποσχέσεις· ζητεί την αύξηση της συνεισφοράς της ΕΕ στα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών και την ενίσχυση της συνεργασίας της με τους διεθνείς οργανισμούς·

7.      τονίζει ότι, δεδομένου του πρωτοφανούς χαρακτήρα της κρίσης, η ελάφρυνση των δεινών που υφίστανται εκατομμύρια Σύροι και Ιρακινοί που έχουν ανάγκη από βασικά αγαθά και υπηρεσίες πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα γενικότερα· καταδικάζει τη διαρκή αποθάρρυνση των προσπαθειών για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, και καλεί όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στη σύγκρουση να σεβαστούν τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα να διευκολύνουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και αρωγής μέσω όλων των πιθανών διαύλων, μεταξύ άλλων πέραν των συνόρων και των μετώπων της σύγκρουσης, και να μεριμνήσουν για την ασφάλεια όλου του ιατρικού προσωπικού και των εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ·

8.      ζητεί από όλα τα αντιμαχόμενα μέρη να συμμορφωθούν προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να εξασφαλίσουν την προστασία των αμάχων, την απρόσκοπτη πρόσβασή τους σε ιατρική περίθαλψη και ανθρωπιστική βοήθεια, και τη δυνατότητα τους να εγκαταλείπουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια τις περιοχές που πλήττονται από τη βία·

9.      είναι πεπεισμένο ότι η επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια και προστασία πρέπει να συμπληρωθεί με μακροπρόθεσμες στρατηγικές για την υποστήριξη των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων και των δυνατοτήτων βιοπορισμού όσων επαναπατρίζονται, είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι ή πρόσφυγες, και για τη μεγαλύτερη ενεργοποίηση και συμμετοχή, ώστε να αποκτήσουν τη δυνατότητα να επιλέξουν βιώσιμες λύσεις που μπορούν να προσφέρουν ανθρώπινη ανάπτυξη και ασφάλεια στον πληθυσμό· θεωρεί αναγκαίο να αντιμετωπιστούν οι ειδικοί κίνδυνοι και οι ιδιαίτερες ανάγκες των διαφόρων ομάδων γυναικών και παιδιών που υφίστανται πολλαπλές και διασταυρούμενες μορφές διακρίσεων·

10.    εκφράζει ειδικότερα αποτροπιασμό για την αύξηση όλων των μορφών βίας κατά γυναικών, με φυλακίσεις, βιασμούς, σεξουαλική κακοποίηση και διακίνηση από τα μέλη του ΙΚ· καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών Γιαζίντι που χρησιμοποιούνται ή είχαν χρησιμοποιηθεί ως σκλάβες από το ΙΚ και, ειδικότερα, να δημιουργήσουν έναν μηχανισμό που θα επιτρέπει στις γυναίκες από τη Συρία και το Ιράκ που η κατάσταση αυτή τους έχει αφήσει τραύματα να υποβληθούν σε ειδική εξατομικευμένη μετατραυματική και ψυχολογική αγωγή, μεταξύ άλλων μέσα στα κράτη μέλη· επιμένει ότι θα πρέπει να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στις χώρες στις οποίες έχουν μεταφερθεί μερικές από τις γυναίκες αυτές, όπως η Σαουδική Αραβία, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα τους επιτραπεί να φύγουν και να πάνε σε χώρες όπου θα μπορέσουν να ζήσουν ελεύθερα και με ασφάλεια·

11.    εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες του γραφείου του Τμήματος ανθρωπιστικής και πολιτικής προστασίας της Επιτροπής (ECHO) στο Ερμπίλ, την πρωτεύουσα της κουρδικής περιφέρειας του Ιράκ, να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή· υπογραμμίζει ότι χρειάζεται περισσότερος και καλύτερος συντονισμός μεταξύ της ECHO και της Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής για τη διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη (DEVCO), προκειμένου να εξυπηρετούνται με τον βέλτιστο δυνατό και πλέον αποτελεσματικό τρόπο οι πληθυσμοί που το έχουν ανάγκη·

12.    επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει τη βία και τις δολοφονίες ΛΟΑΔΜ από το ΙΚ και στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε καθεστώς πλήρους ατιμωρησίας· επισημαίνει ότι η θέση των ΛΟΑΔΜ της περιοχής είναι ιδιαίτερα επισφαλής, δεδομένων της περιορισμένης στήριξης που λαμβάνουν από τις οικογένειες και την κοινότητά τους, και της περιορισμένης κυβερνητικής προστασίας που τους προσφέρεται, και του γεγονότος ότι η ασφάλειά τους συνεχίζει να είναι σε κίνδυνο στις κοινότητες των προσφύγων και σε κάποιες από τις κοινωνίες που τους φιλοξενούν· καλεί την ιρακινή κυβέρνηση, την αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Ιράκ και τις πρεσβείες των κρατών μελών στην περιοχή να προσφέρουν προστασία στους ΛΟΑΔΜ και να επισπεύσουν την άμεση επανεγκατάσταση των ΛΟΑΔΜ που επιχειρούν να φύγουν επειδή ανησυχούν για την ασφάλειά τους·

13.    καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων για χορήγηση ασύλου από τον αυξανόμενο αριθμό Σύρων προσφύγων που εγκαταλείπουν τις ζώνες της σύγκρουσης καλεί την ΕΕ να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των διαρκώς συχνότερα μοιραίων διάπλων της Μεσογείου και να εφαρμόσει μια συντονισμένη στρατηγική προκειμένου να σωθούν ζωές, όπως επίσης να προσφέρει στήριξη στα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο από τη μαζική έλευση παράτυπων μεταναστών και αιτούντων άσυλο στις ακτές τους·

14.    παροτρύνει τα κράτη μέλη να επιδείξουν αλληλεγγύη με τις γειτονικές χώρες, μεταξύ άλλων: παρέχοντας και εντείνοντας ζωτικής σημασίας βοήθεια προς τους πρόσφυγες μέσω επανεγκατάστασης και άλλων μορφών νόμιμης εισόδου· θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους πρόσφυγες που βρίσκονται σε περισσότερο επισφαλή θέση, και να κατοχυρωθούν πλήρως τα δικαιώματα τους σύμφωνα με τη Σύμβαση περί προσφύγων του 1951·

15.    υποστηρίζει το αίτημα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προς το γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όσον αφορά την επείγουσα αποστολή κλιμακίου στο Ιράκ για τη διερεύνηση των παραβιάσεων και των καταπατήσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το ΙΚ και τις προσκείμενες σε αυτό τρομοκρατικές ομάδες, και την πιστοποίηση των γεγονότων και των περιστάσεων κάθε παραβίασης και καταπάτησης, προκειμένου να αποφευχθεί η ατιμωρησία και να εξασφαλιστεί πλήρης λογοδοσία·

16.    ζητεί να ανοίξει γραφείο της ΕΕ στο Ερμπίλ, προκειμένου να αυξηθεί ή αποτελεσματικότητα και να βελτιωθεί η προβολή της δράσης της Ένωσης επιτόπου, συμπεριλαμβανομένου του καλύτερου συντονισμού ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας·

17.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και στο Συμβούλιο Αντιπροσώπων του Ιράκ, στην περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και σε όλα τα αντιμαχόμενα μέρη της σύγκρουσης στη Συρία.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0023.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου