Menettely : 2015/2559(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0142/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0142/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0040

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 137kWORD 66k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0136/2015
9.2.2015
PE549.935v01-00
 
B8-0142/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


erityisesti IS-järjestöön liittyvästä humanitaarisesta kriisistä Irakissa ja Syyriassa (2015/2559(RSP))


Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Marlene Mizzi, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Javi López S&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma erityisesti IS-järjestöön liittyvästä humanitaarisesta kriisistä Irakissa ja Syyriassa (2015/2559(RSP))  
B8‑0142/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Irakista ja Syyriasta,

–       ottaa huomioon ulkoasioiden neuvoston päätelmät Irakista ja Syyriasta ja erityisesti 15. joulukuuta 2014 annetut päätelmät,

–       ottaa huomioon 30. elokuuta 2014 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät Irakista ja Syyriasta,

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan (jäljempänä: varapuheenjohtaja / korkea edustaja) julkilausumat Irakista ja Syyriasta,

–       ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 2139 (2014), 2165 (2014) ja 2170 (2014) ja YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman S-22/1,

–       ottaa huomioon Syyrian arabitasavallan tilannetta käsittelevän YK:n riippumattoman kansainvälisen tutkintakomission 14. marraskuuta 2014 julkaiseman raportin ”Rule of Terror: Living under ISIS in Syria”,

–       ottaa huomioon YK:n pääsihteerin julkilausumat Irakista ja Syyriasta,

–       ottaa huomioon 5. syyskuuta 2014 pidetyn Naton huippukokouksen yhteydessä annetun julkilausuman,

–       ottaa huomioon 24. kesäkuuta 2013 hyväksytyt EU:n suuntaviivat uskonnon tai vakaumuksen vapauden edistämisestä ja suojelemisesta,

–       ottaa huomioon Pariisissa 15. syyskuuta 2014 järjestetyn, Irakin rauhaa ja turvallisuutta käsitelleen kansainvälisen konferenssin päätelmät,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ja 17. tammikuuta 2013 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman EU:n ja Irakin välisestä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta(1),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että Syyriassa jatkuva väkivaltainen konflikti on aiheuttanut humanitaarisen katastrofin, jollaista ei ole lähihistoriassa nähty ja jossa on kuollut yli 200 000 ihmistä, joista suurin osa siviilejä, ja jonka vuoksi yli 7,6 miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään asuinsijoiltaan kotimaansa sisällä ja yli 12,2 miljoonaa syyrialaista tarvitsee kipeästi apua kotimaassaan; toteaa, että yli 3,5 miljoonaa syyrialaista on paennut maastaan lähinnä Libanoniin (1 160 468 pakolaista), Turkkiin (1 623 839), Jordaniaan (621 773), Irakiin (235 563) ja Egyptiin/Pohjois-Afrikkaan (160 772);

B.     toteaa, että Irakin humanitaarinen tilanne heikkenee edelleen ja että maan tarpeet kasvavat; toteaa, että yli 5,2 miljoonaa irakilaista tarvitsee pikaisesti humanitaarista apua ja että yli 2,1 miljoonaa irakilaista on joutunut siirtymään asuinsijoiltaan; ottaa huomioon, että IS:n vallassaan pitämillä alueilla asuu 3,6 miljoonaa ihmistä, joista 2,2 miljoonaa tarvitsee kiireesti apua, ja toteaa, että näitä ihmisiä on erittäin vaikea tavoittaa; ottaa huomioon, että Irak on ottanut vastaan yli 233 000 syyrialaispakolaista;

C.     toteaa, että komissio on reagoinut humanitaarisen avun tarpeeseen ja avustaa kotimaassaan asuinsijoiltaan siirtymään joutuneita irakilaisia ja Jordaniaan, Libanoniin ja Turkkiin paenneita irakilaisia sekä Irakissa olevia syyrialaispakolaisia; toteaa, että EU ja sen jäsenvaltiot olivat vuonna 2014 toiseksi suurin humanitaarisen avun antaja ja että avun määrä oli 163 miljoonaa euroa; toteaa, että käyttöön on otettu myös unionin pelastuspalvelumekanismi helpottamaan avun ja asiantuntemuksen nopeaa viemistä alueelle;

D.     toteaa, että IS/Daesh on vallannut osia Luoteis-Irakista, myös Irakin toiseksi suurimman kaupungin Mosulin, teloittanut mielivaltaisesti Irakin kansalaisia, määrännyt voimaan šaria-lain tiukan tulkinnan, mukaan lukien miesten, naisten ja lasten julma ja epäinhimillinen rankaiseminen, šiiojen, sufien, sunnien ja kristittyjen hartaudenharjoittamispaikkojen ja pyhiinvaelluspaikkojen tuhoaminen sekä muut siviiliväestöön kohdistetut hirmuteot, jotka vaikuttavat erityisesti naisiin ja lapsiin;

E.     toteaa, että IS/Daesh on aloittanut järjestelmälliset etniset puhdistukset Pohjois-Irakissa ja Syyriassa ja tehnyt etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistettuja sotarikoksia, kuten laittomia teloituksia ja sieppauksia; toteaa, että YK on jo raportoinut kohdennetuista tappoiskuista, pakkokäännytyksistä, sieppauksista, naiskaupasta, naisten ja lasten orjuuttamisesta, lasten rekrytoimisesta itsemurhaiskujen tekijöiksi, seksuaalisesta ja fyysisestä väkivallasta ja kidutuksesta; toteaa, että IS/Daesh on kohdistanut iskuja kristittyjen, jesidien, turkmeenien, šabakkien, kakaiden, sabiaanien ja šiiojen yhteisöihin sekä moniin sunnimuslimiyhteisöihin;

F.     panee merkille YK:n pakolaisasioiden päävaltuutetun (UNHCR) arvion siitä, että lähes puolet syyrialaisista on menettänyt kotinsa ja 40 prosenttia pakolaisista joutuu elämään ala-arvoisissa oloissa; ottaa huomioon, että YK:n mukaan kolme neljästä syyrialaisesta elää köyhyydessä ja työttömyysaste on yli 50 prosenttia; toteaa, että kaksi kolmasosaa Jordaniaan paenneista syyrialaisista elää köyhyysrajan alapuolella ja 55 prosenttia Libanonin syyrialaispakolaisista elää ala-arvoisissa tilapäissuojissa; toteaa, että pakolaisiin kohdistuva väkivalta ja syrjintä ovat lisääntyneet pakolaisia vastaanottaneissa maissa;

G.     toteaa, Lähi-idässä on ankara talvi ja että UNHCR on lisännyt talviajan apuaan ja alkanut toteuttaa 206 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvoista talviajan suunnitelmaa, jolla autetaan miljoonia alueen avuntarvitsijoita; toteaa, että jo toteutetuista toimenpiteistä huolimatta monet pakolaiset joutuvat elämään keskeneräisissä rakennuksissa ja riittämättömissä tilapäissuojissa, jotka jättävät heidät pakkasen, sankkojen lumisateiden ja kovien tuulten armoille; toteaa, että noin 740 000 Irakin sisäistä pakolaista joutuu elämään ala-arvoisissa asumuksissa ja että UNHCR pyrkii järjestämään heistä 600 000:lle talviajan apua Irakiin;

H.     toteaa, että Unicef toimittaa talviajan apua 916 000 lapselle Syyriaan, Libanoniin, Jordaniaan ja Turkkiin, joissa on yhteensä 1,3 miljoonaa avun tarpeessa olevaa lasta; toteaa, että Unicef ja Maailman elintarvikeohjelma käynnistivät tammikuussa 2015 kampanjan saadakseen 41 000:lle Za’atarin ja Azraqin pakolaisleireillä kipeästi apua tarvitsevalle pakolaislapselle 14 Jordanian dinaaria, joilla heidän perheensä voisivat ostaa lapsille talvivaatteita;

I.      toteaa Human Rights Watchin arvioineen marraskuussa 2014, että IS/Daesh on elokuun alkupuolella tekemiensä hyökkäysten jälkeen kaapannut ja/tai surmannut yli 3 133 jesidiä, myös jesidilapsia; toteaa, että yli 50 000 jesidiä on joutunut siirtymään asuinseuduiltaan ja että 300 siepattua, pääosin naisia ja lapsia, on onnistunut pakenemaan IS:n vankeudesta; toteaa, että jesidinaiset ovat järjestelmällisen seksuaalisen välivallan ja orjuutuksen uhreja; toteaa, että uusimpien tietojen mukaan raiskatut tai IS/Daesh-taistelijoiden kanssa naimisiin pakotetut naiset ovat tehneet itsemurhia;

J.      toteaa, että lukuisista pyynnöistä huolimatta kansainvälinen yhteisö ei ole onnistunut vastaamaan Syyrian ja Irakin sekä pakolaisia vastaanottaneiden maiden tarpeisiin; toteaa, että YK:n humanitaaristen asioiden apulaispääsihteerin Kyung-wha Kangin mukaan YK:n operaatioihin ei ole riittävästi rahoitusta, koska tarvittavista 2,3 miljardista Yhdysvaltain dollarista on tähän mennessä saatu vasta 39 prosenttia; panee merkille UNHCR:n toteamuksen, että alueilla toimiminen ja siviilien ja pakolaisten tarvitseman avun antaminen on hyvin hankalaa;

1.      tuomitsee jyrkästi IS-järjestön/Daeshin Irakissa ja Syyriassa harjoittamat järjestelmälliset ja laajamittaiset ihmisoikeusloukkaukset ja rikokset, mukaan lukien panttivankien surmaaminen, ihmisten väkivaltainen kohtelu heidän uskontonsa tai etnisen taustansa perusteella sekä naisiin ja lapsiin kohdistuva väkivalta; ilmaisee syvän myötätuntonsa IS/Daeshin hirmutöiden uhreille ja kehottaa vapauttamaan välittömästi kaikki panttivangit;

2.      korostaa, että IS/Daesh on vakava uhka irakilaisille ja syyrialaisille ja laajemmin Lähi-idän alueen ihmisille; korostaa, että IS/Daeshin muodostaman uhkan torjumiseksi tarvitaan kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa yhdistyvät sotilaallinen, poliittinen, humanitaarinen ja kehitysulottuvuus;

3.      katsoo, että koska IS/Daesh ja sen koko maailmalle ja erityisesti Euroopan turvallisuudelle muodostama uhka on luonteeltaan kansanmurhaan ja maailmanvalloitukseen liittyvä, tämän uhkan pelkkä torjunta ei riitä, ja että kaikki IS/Daeshin hallinnassa nykyään olevat alueet olisi vapautettava; kannattaa siksi IS/Daeshin vastaisia kansainvälisiä toimia ja korostaa, että on toimittava yhteisen monialaisen pitkän aikavälin strategian puitteissa yhteistyössä kaikkien niiden alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa, jotka ovat sitoutuneet järjestön kukistamiseen; korostaa tässä yhteydessä, että kaikissa sotilaallisissa toimissa IS/Daeshin valtaamien alueiden vapauttamiseksi olisi noudatettava tiukasti kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja kansainvälisiä ihmisoikeussäännöksiä, jotta ei aiheuteta lisää kuolonuhreja ja ruokita ääriliikkeitä ja jotta ei synny uusia pakolaisaaltoja ja aiheuteta uusia massasiirtymisiä pois asuinsijoilta;

4.      katsoo, että Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueella ja myös sitä ympäröivillä alueilla jalansijaa saaneiden terrorististen ääriliikkeiden uhkan torjunta on erittäin tärkeää, jos halutaan torjua terrorismia EU:n alueella, sillä näiden ääriliikkeiden kasvu ruokkii kotimaista radikalisoitumista;

5.      korostaa, että pitkällä aikavälillä ainoastaan aito ja osallistava kansallinen sovintoprosessi, jossa ovat mukana Syyrian ja Irakin eri etniset ja uskonnolliset ryhmät, myös sunnit, voi luoda edellytykset sille, että sunnalainen arabiväestö lakkaa tukemasta IS/Daeshia, al-Qaidaa, al-Nursaa ja muita äärijärjestöjä; kehottaa Irakin viranomaisia ja kansainvälistä yhteisöä pidättymään kostotoimista nykyään IS/Daeshin vallassa olevilla alueilla asuvia sunneja vastaan sen jälkeen kun kyseiset alueet on vapautettu IS/Daeshin vallasta;

6.      kehottaa kansainvälistä yhteisöä lisäämään humanitaarista apuaan sitä tarvitseville ihmisille; kehottaa kaikkia avunantajia lunastamaan lupauksensa ja toteuttamaan avustustoimet mahdollisimman nopeasti; suhtautuu myönteisesti EU:n jäsenvaltioiden antamiin sitoumuksiin, sillä EU on suurin taloudellisen avun ja tulevien lupausten antaja; kehottaa unionia lisäämään tukeaan YK:n humanitaarisen avun ohjelmille ja lujittamaan yhteistyötään kansainvälisten järjestöjen kanssa;

7.      korostaa, että kriisi on ennennäkemättömän laaja ja siksi EU:n ja kansainvälisen yhteisön on pyrittävä ensisijaisesti lievittämään perustarvikkeita ja -palveluja tarvitsevien miljoonien syyrialaisten ja irakilaisten kärsimyksiä; tuomitsee sen, että humanitaarisen avun toimitusten tiellä on jatkuvia esteitä; kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia YK:n turvallisuusneuvoston eri päätöslauselmien mukaisesti kunnioittamaan yleismaailmallisia ihmisoikeuksia, helpottamaan humanitaarisen avun ja tuen toimittamista kaikkien mahdollisten kanavien kautta, myös valtiollisten rajojen ja rintamalinjojen yli, ja varmistamaan kaikkien lääkintähenkilöstöön kuuluvien ja humanitaarista työtä tekevien turvallisuuden;

8.      kehottaa konfliktin kaikkia osapuolia noudattamaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja varmistamaan, että siviilejä suojellaan, että heiltä ei estetä pääsyä sairaaloihin, että heitä ei estetä saamasta humanitaarista apua ja että he pääsevät poistumaan väkivaltaisuuksien riivaamilta alueilta turvallisesti ja ihmisarvoisesti kohdeltuina;

9.      on vakuuttunut siitä, että välitöntä humanitaarista apua ja suojelua on täydennettävä pitkän aikavälin strategioilla, joilla tuetaan paluumuuttajien, maan sisäisten pakolaisten ja muiden pakolaisten sosioekonomisia ja kulttuurisia oikeuksia ja toimeentulomahdollisuuksia sekä helpotetaan johtajuutta ja osallistumista, jotta voidaan lisätä heidän mahdollisuuksiaan valita kestäviä ratkaisuja, jotka tuovat inhimillistä kehitystä ja turvallisuutta; pitää välttämättömänä käsitellä eri nais- ja lapsiryhmien erityisriskejä ja -tarpeita, sillä naisiin ja lapsiin kohdistuu useita ja toisiinsa limittyviä syrjinnän muotoja;

10.    on erityisen tyrmistynyt kaikenlaisten naisiin kohdistuvan väkivallan muotojen lisääntymisestä; toteaa, että IS/Daeshin jäsenet ottavat naisia vangeiksi, raiskaavat ja käyttävät heitä seksuaalisesti hyväksi sekä myyvät heitä; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa, komissiota ja EU:n jäsenvaltioita huolehtimaan erityisesti IS/Daeshin orjuuttamien jesidinaisten tarpeista, luomaan järjestelmiä traumatisoituneiden syyrialais- ja irakilaisnaisten auttamiseksi tarjoamalla heille erityistä kuntouttavaa terapiaa ja heidän tarpeisiinsa räätälöityä neuvontaa myös EU:n jäsenvaltioissa; vaatii painostamaan kovemmin niitä maita, joihin osa näistä naisista on siirretty, esimerkiksi Saudi-Arabiaa, jotta varmistetaan, että ne vapauttavat nämä naiset ja päästävät heidät siirtymään maihin, joissa he voivat elää vapaasti ja turvassa;

11.    pitää myönteisinä komission humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosaston (ECHO) Irakin kurdialueen pääkaupungin Erbilin-toimiston ponnisteluja alueen humanitaarisen tilanteen parantamiseksi; korostaa, että ECHOn ja komission kehitys- ja yhteistyöpääosasto DEVCOn välillä tarvitaan tehostettua koordinointia, jotta avun tarpeessa olevia ihmisiä voidaan palvella mahdollisimman tehokkaasti;

12.    tuomitsee jälleen kerran HLBT-ihmisten pahoinpitelyt ja surmaamiset, joihin IS/Daesh on syyllistynyt ja jotka on saaneet tapahtua ilman minkäänlaista rankaisua; toteaa, että HLBT-ihmisten tilanne alueella on erityisen vaikea, sillä perheet ja yhteisöt eivät juuri tue heitä eikä heillä ole viranomaisten antamaa suojelua ja lisäksi heidän turvallisuutensa vaarantuu pakolaisyhteisöissä ja eräissä heitä vastaanottavissa yhteiskunnissa; kehottaa Irakin hallitusta, unionin Irakin-edustustoa ja EU:n jäsenvaltioiden kyseisellä alueella olevia suurlähetystöjä suojelemaan HLBT-ihmisiä ja nopeuttamaan turvallisuussyistä paenneiden HLBT-ihmisten välitöntä asuttamista;

13.    kehottaa jäsenvaltioita nopeuttamaan konfliktialueilta paenneiden syyrialaispakolaisten turvapaikkahakemusten käsittelyä; kehottaa EU:ta käsittelemään kysymystä, joka koskee usein hengenvaarallisia matkoja Välimeren yli ja toteuttamaan koordinoidun strategian ihmishenkien pelastamiseksi sekä tukemaan niitä jäsenvaltioita, joihin tulee meriteitse eniten paperittomia maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita;

14.    kannustaa jäsenvaltioita osoittamaan solidaarisuutta naapurimailleen ja muun muassa antamaan pakolaisille entistä enemmän elintärkeää apua asutustoimien ja muiden laillisten maahanpääsyjärjestelyjen avulla; katsoo, että etusijalle olisi asetettava kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat pakolaiset, joille olisi taattava täydet oikeudet vuoden 1951 pakolaissopimuksen mukaisesti;

15.    tukee ihmisoikeusneuvoston YK:n ihmisoikeuspäävaltuutetun toimistolle esittämää pyyntöä käynnistää Irakissa pikaisesti operaatio, jonka tehtävänä on tutkia IS:n ja siihen liittyneiden ryhmien tekemiä rikoksia ihmisyyttä vastaan sekä kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön loukkauksia ja rikkomisia ja selvittää kyseisiä loukkauksia ja rikkomisia koskevat tosiasiat ja olosuhteet, jotta vältetään niiden rankaisematta jääminen ja varmistetaan täysi vastuuvelvollisuus;

16.    kehottaa avaamaan EU:n Erbilin-toimiston, jotta voidaan tehostaa EU:n paikan päällä toteuttamia toimia ja lisätä niiden näkyvyyttä, mukaan lukien humanitaarisen ja kehitysavun koordinoinnin tehostaminen;

17.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Irakin hallituksille ja edustajien neuvostolle, Kurdistanin aluehallinnolle, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille ja Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvostolle sekä kaikille Syyrian konfliktin osapuolille.

 

 

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0023.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö