Prijedlog rezolucije - B8-0142/2015Prijedlog rezolucije
B8-0142/2015

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o humanitarnoj krizi u Iraku i Siriji, osobito u kontekstu IS-a

9.2.2015 - (2015/2559(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Marlene Mizzi, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Javi López u ime Kluba zastupnika S&D-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0136/2015

Postupak : 2015/2559(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0142/2015
Podneseni tekstovi :
B8-0142/2015
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8‑0142/2015

Rezolucija Europskog parlamenta o humanitarnoj krizi u Iraku i Siriji, osobito u kontekstu IS-a

(2015/2559(RSP))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Iraku i Siriji,

–       uzimajući u obzir zaključke Vijeća za vanjske poslove o Iraku i Siriji, posebno one od 15. prosinca 2014.,

–       uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća o Iraku i Siriji od 30. kolovoza 2014.,

–       uzimajući u obzir izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Iraku i Siriji,

–       uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 2139 (2014), 2165 (2014) i 2170 (2014) te Rezoluciju Vijeća UN-a za ljudska prava S-22/1,

–       uzimajući u obzir izvješće Nezavisne međunarodne istražne komisije UN-a o Sirijskoj Arapskoj Republici od 14. studenog 2014. pod nazivom „Vladavina terora: Život pod ISIL-om u Siriji”,

–       uzimajući u obzir izjave glavnog tajnika Ujedinjenih naroda o Iraku i Siriji,

–       uzimajući u obzir izjavu sa sastanka na vrhu NATO-a od 5. rujna 2014.,

–       uzimajući u obzir smjernice EU-a o promicanju i zaštiti slobode vjere ili uvjerenja, usvojene 24. lipnja 2013.,

–       uzimajući u obzir zaključke Međunarodne konferencije o miru i sigurnosti u Iraku, održane 15. rujna 2014. u Parizu,

–       uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane i Republike Iraka s druge strane te svoju zakonodavnu rezoluciju od 17. siječnja 2013. o tom partnerstvu[1],

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da je postojeća žestoka kriza u Siriji prouzročila humanitarnu katastrofu nezapamćenu u nedavnoj prošlosti, s više od 200 000 stradalih, od kojih je najviše civila, više od 7,6 milijuna interno raseljenih osoba i više od 12,2 milijuna Sirijaca koji očajnički trebaju pomoć u Siriji; budući da je više od 3,5 milijuna Sirijaca pobjeglo iz zemlje, većinom u Libanon (1 160 468 izbjeglica), Tursku (1 623 839), Jordan (621 773), Irak (235 563) i Egipat/sjevernu Afriku (160 772);

B.     budući da se humanitarna situacija u Iraku i dalje pogoršava, a potrebe stanovništva rastu; budući da više od 5,2 milijuna osoba treba hitnu humanitarnu pomoć, a više je od 2,1 milijuna Iračana raseljeno unutar zemlje; budući da više od 3,6 milijuna osoba živi u područjima pod nadzorom Islamske države, od čega 2,2 milijuna osoba kojima je pristup posebno otežan hitno treba pomoć; budući da se u Iraku također nalazi više od 233 000 sirijskih izbjeglica;

C.     budući da Komisija na humanitarne potrebe odgovara pružanjem pomoći interno raseljenim Iračanima i iračkim izbjeglicama u Jordanu, Libanonu i Turskoj, kao i sirijskim izbjeglicama u Iraku; budući da su samo u 2014. EU i države članice bili drugi najveći humanitarni donator Iraku, dodijelivši mu 163 milijuna EUR; budući da je aktiviran i Mehanizam civilne zaštite EU-a kako bi se omogućilo brže slanje pomoći i stručnjaka u tu regiju;

D.     budući da je IS/Daesh pokorio dijelove sjeverozapadnog Iraka, uključujući drugi najveći irački grad Mosul, te budući da su nakon toga uslijedila masovna smaknuća iračkih građana, nametanje surovog tumačenja šerijatskog prava, uključujući izvršavanje okrutnih i nehumanih kazni nad muškarcima, ženama i djecom, uništavanje šijitskih, sufijskih, sunitskih i kršćanskih vjerskih objekata i hramova te drugi zločini protiv civilnog stanovništva koji imaju posebno snažan učinak na žene i djecu;

E.     budući da je IS/Daesh započeo sustavne kampanje etničkog čišćenja u sjevernom Iraku i Siriji, provodeći ratne zločine, između ostalog masovna nezakonita smaknuća i otmice, nad etničkim i vjerskim manjima; budući da je UN već izvijestio o ciljanim ubojstvima, prisilnim preobraćenjima, otmicama, prodaji žena, porobljavanju žena i djece, novačenju djece u redove bombaša samoubojica, spolnom i fizičkom zlostavljanju te mučenju; budući da su na meti IS-a/Daesha pripadnici kršćanskih, jesidskih, turkmenskih, šabakskih, jarsanskih, sabejskih i šijitskih zajednica te mnogi sunitski muslimani;

F.     budući da je UNHCR izjavio da je gotovo 50 % svih Sirijaca izgubilo svoje domove i da je 40 % izbjeglica prisiljeno živjeti u lošim životnim uvjetima; budući da prema podacima UN-a tri četvrtine Sirijaca živi u siromaštvu, a stopa nezaposlenosti veća je od 50 %; budući da dvije trećine sirijskih izbjeglica u Jordanu živi ispod praga siromaštva i da 55 % izbjeglica u Libanonu živi u skloništima u kojima su uvjeti loši; budući da je u porastu nasilje nad izbjeglicama i njihova diskriminacija u zemljama koje ih prihvaćaju;

G.     budući da je Bliski istok pogođen oštrom zimom i da je UNHCR povećao pomoć tijekom zime pokrenuvši plan za zimu u iznosu od 206 milijuna USD kako bi se pomoglo milijunima ugroženih osoba u toj regiji; budući da su unatoč poduzetim naporima mnoge izbjeglice prisiljene živjeti u nedovršenim zgradama i neprimjerenim skloništima u kojima su izložene temperaturama ispod ništice, obilnom snijegu i jakim vjetrovima; budući da je oko 740 000 interno raseljenih Iračana smješteno u prostore u kojima vladaju loši uvjeti i da UNHCR poduzima mjere kako bi za 600 000 raseljenih osoba u Iraku dostavio pomoć tijekom zime;

H.     budući da UNICEF dostavlja pomoć za zimu u Siriju, Irak, Libanon, Jordan i Tursku za 916 000 od 1,3 milijuna djece kojoj je namijenjena; budući da su UNICEF i Svjetski program za hranu u siječnju 2015. pokrenuli kampanju pružanja novčane pomoći tijekom zime kako bi 41 000 ugrožene djece izbjeglica u kampovima Zaatari i Azraq dobila po 14 jordanskih dinara kojima bi im njihove obitelji mogle kupiti zimsku odjeću;

I.      budući da je prema procjeni organizacije Human Rights Watch iz studenog 2014. Islamska država, otkako su početkom kolovoza 2014. počeli napadi, otela i/ili ubila više od 3 133 Jesida, uključujući djecu; budući da je više od 50 000 Jesida raseljeno te da je 300 od ukupnog broja otetih, većinom žena i djece, uspjelo pobjeći iz zatočeništva IS-a; budući da su jesidske žene podvrgnute sustavnom seksualnom nasilju i porobljavanju; budući da su prema najnovijim izvješćima zabilježena samoubojstva žena nakon silovanja ili prisilne udaje za borce IS-a/Daesha;

J.      budući da, unatoč brojnim pozivima za pomoć, međunarodna zajednica ne uspijeva zadovoljiti potrebe Sirijaca i Iračana te zemalja koje su prihvatile izbjeglice; budući da prema mišljenju Kyung-wha Kang, pomoćnice glavnog tajnika UN-a za humanitarne poslove, za operacije UN-a nedostaje sredstava jer je dobiveno samo 39 % od potrebne 2,3 milijarde USD; budući da je UNHCR izjavio da je civilima i izbjeglicama na tom području i dalje vrlo teško pružati pomoć kakvu trebaju;

1.      oštro osuđuje sustavna i raširena kršenja i povrede ljudskih prava za koje je odgovoran IS/Daesh u Iraku i Siriji, uključujući pogubljenja talaca, sve oblike nasilja nad ljudima na osnovi njihove vjerske i etničke pripadnosti te nasilje nad ženama i djecom; izražava duboku sućut zbog žrtava zlodjela koje je počinio IS/Daesh i poziva na trenutačno oslobađanje svih talaca;

2.      ističe da IS/Daesh predstavlja veliku opasnost za stanovništvo Iraka i Sirije, kao i za šire područje Bliskog istoka; naglašava potrebu za cjelovitim pristupom u okviru kojega će se za borbu protiv opasnosti koju predstavlja IS/Daesh kombinirati vojni, politički, humanitarni i razvojni aspekti;

3.      smatra da, uzimajući u obzir genocidnu i osvajačku narav IS-a/Daesha te opasnost koju on predstavlja za cijeli svijet, a posebno za europsku sigurnost, samo ograničavanje opasnosti nije dovoljno te da treba osloboditi sve teritorije koji su trenutačno pod kontrolom IS-a/Daesha; stoga podržava globalnu kampanju protiv IS-a/Daesha i ističe potrebu za suradnjom sa svim regionalnim i lokalnim akterima predanima njegovu poražavanju u okviru zajedničke, višeslojne i dugoročne strategije; u tom pogledu naglašava da svaka vojna operacija za oslobađanje teritorija koji su pod kontrolom IS-a/Daesha treba biti strogo u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom i međunarodnim pravom o ljudskim pravima kako bi se izbjegao još veći gubitak ljudskih života i davanje dodatnog poticaja ekstremizmu te kako bi se spriječili novi valovi izbjeglica i interno raseljenih osoba;

4.      smatra da je poražavanje ekstremističkog terorizma koji se širi i predstavlja prijetnju diljem Bliskog istoka i sjeverne Afrike, pa i šire, ključno za suzbijanje terorizma unutar Europske unije jer njegovo širenje potiče radikalizaciju u Europskoj uniji;

5.      naglašava da se dugoročno samo istinskim i uključivim procesom nacionalnog pomirenja različitih etničkih i vjerskih skupina u Siriji i Iraku, uključujući sunitske muslimane, mogu stvoriti uvjeti kojima bi se IS-u/Daeshu, al-Kaidi, al-Nusri i s njima povezanim ekstremističkim organizacijama uskratila potpora koju uživaju među arapskim sunitskim stanovništvom; poziva iračke vlasti i međunarodnu zajednicu da izbjegavaju osvećivanje sunitskom stanovništvu u područjima koja su trenutačno pod kontrolom IS-a/Daesha nakon što se ona oslobode;

6.      ističe potrebu da međunarodna zajednica uloži veće napore u pogledu pružanja humanitarne pomoći stanovništvu kojemu je ona potrebna; poziva sve donatore da ispune svoja obećanja i što brže dostave pomoć; pozdravlja obveze koje su preuzele države članice koje su najveći donator financijske pomoći i koje su obećale i buduća sredstva; poziva EU na povećanje doprinosa humanitarnim programima UN-a i jačanje suradnje s međunarodnim organizacijama;

7.      ističe da, s obzirom na dosad nezabilježene razmjere krize, smanjivanje patnje milijuna Sirijaca i Iračana kojima su potrebni osnovna roba i usluge mora biti prioritet za EU i međunarodnu zajednicu u cjelini; osuđuje stalno ometanje pokušaja isporuke humanitarne pomoći i poziva sve strane uključene u sukob da poštuju univerzalna ljudska prava, olakšaju pružanje humanitarne pomoći i potpore svim mogućim putovima, uključujući one koji vode preko granica i linija sukoba, te da zajamče sigurnost svih članova liječničkog osoblja i humanitarnih radnika, u skladu s raznim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a;

8.      poziva sve strane koje sudjeluju u sukobu da poštuju međunarodno humanitarno pravo i da civilima zajamče zaštitu, neometan pristup zdravstvenim ustanovama i humanitarnoj pomoći te mogućnost sigurnog i dostojanstvenog odlaska s područja pogođenih nasiljem;

9.      uvjeren je da hitnu humanitarnu pomoć i zaštitu treba dopuniti dugoročnim strategijama za podupiranje socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava povratnika, interno raseljenih osoba i izbjeglica te njihovih prilika za zaradu, kao i za poboljšanje vodstva i sudjelovanja, kako bi im se omogućilo da odaberu trajna rješenja kojima se mogu zajamčiti razvoj i sigurnost ljudi; smatra da je potrebno riješiti problem konkretnih opasnosti s kojima su suočene razne skupine žena i djece koje su podvrgnute višestrukim i isprepletenim oblicima diskriminacije, kao i zadovoljiti njihove specifične potrebe;

10.    posebno je užasnut zbog porasta svih oblika nasilja nad ženama, koje pripadnici IS-a/Daesha zatvaraju, siluju, seksualno zlostavljaju i prodaju; poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje, Komisiju i države članice da posebno razmotre potrebe jesidskih žena koje su trenutačno zarobljenice IS-a/Daesha ili su to bile, a posebno da uspostave mjere kojima će se traumatiziranim ženama iz Sirije i Iraka omogućiti poseban posttraumatski tretman i savjetovanje koji će biti prilagođeni njihovim potrebama, između ostalog i u državama članicama; ustraje u tome da treba izvršiti veći pritisak na zemlje u koje su neke od tih žena odvedene, kao što je Saudijska Arabija, kako bi se zajamčilo njihovo oslobađanje i preseljenje u zemlje u kojima mogu živjeti slobodno i sigurno;

11.    pozdravlja napore podružnice Ureda za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu Komisije (ECHO) u Erbilu, glavnom gradu pokrajine Kurdistan u Iraku, usmjerene na rješavanje humanitarne situacije u toj regiji; naglašava da je potrebna jača i bolja koordinacija između ECHO-a i Glavne uprave Komisije za međunarodnu suradnju i razvoj (DEVCO) kako bi na najbolji i najučinkovitiji mogući način služili stanovništvu kojemu je potrebna pomoć;

12.    ponavlja svoju osudu nasilja i ubojstava pripadnika skupine LGBT koje provodi IS/Daesh, između ostalog i u široj regiji, i koji se odvijaju potpuno nekažnjeno; ističe da su pripadnici skupine LGBT u regiji u posebno osjetljivom položaju s obzirom na to da imaju samo ograničenu pomoć obitelji i zajednice i zaštitu vlasti te da je njihova sigurnost u izbjegličkim zajednicama ili pojedinim zemljama koje su ih prihvatile i dalje ugrožena; poziva vladu Iraka, delegaciju EU-a u Iraku i veleposlanstva država članica u regiji da pruže zaštitu pripadnicima skupine LGBT te da ubrzaju izravno preseljenje onih pripadnika te skupine koji bježe jer su zabrinuti za svoju sigurnost;

13.    poziva države članice da ubrzaju obradu zahtjeva za azil sve većeg broja sirijskih izbjeglica koje bježe iz područja pogođenih sukobom; poziva EU da riješi problem često smrtonosnih putovanja preko Sredozemnog mora i primijeni koordiniranu strategiju spašavanja ljudi te da pruži potporu državama članicama koje su najviše pogođene masovnim dolaskom nezakonitih migranata i tražitelja azila na njihove obale;

14.    potiče države članice da pokažu solidarnost sa susjednim zemljama, između ostalog pružanjem i jačanjem spasonosne pomoći izbjeglicama u vidu njihova preseljenja i drugih oblika zakonitog prihvata; smatra da bi se prednost trebala dati najranjivijim izbjeglicama te da bi se trebala zajamčiti njihova puna prava u skladu s Konvencijom o izbjeglicama iz 1951.;

15.    podržava zahtjev koji je Vijeće za ljudska prava uputilo Uredu visokog povjerenika UN-a za ljudska prava da se hitno pošalje misija u Irak kako bi se provela istraga o zločinima protiv čovječnosti, kršenjima i povredama međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog prava o ljudskim pravima koje su počinili IS i s njime povezane terorističke skupine te kako bi se utvrdile činjenice i okolnosti tih kršenja i povreda radi izbjegavanja nekažnjavanja i jamčenja pune odgovornosti;

16.    poziva na otvaranje ureda EU-a u Erbilu kako bi se poboljšala učinkovitost i vidljivost djelovanja EU-a na terenu, uključujući bolju koordinaciju humanitarne i razvojne pomoći;

17.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeću, Komisiji, posebnom predstavniku EU-a za ljudska prava, vladama i parlamentima država članica, vladi Iraka i Iračkom vijeću, vladi pokrajine Kurdistana, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, Vijeću Ujedinjenih naroda za ljudska prava i svim stranama u sukobu u Siriji.