Procedūra : 2015/2559(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0142/2015

Pateikti tekstai :

B8-0142/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0040

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 147kWORD 80k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0136/2015
9.2.2015
PE549.935v01-00
 
B8-0142/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl humanitarinės krizės Irake ir Sirijoje, ypač susijusios su grupuote „Islamo valstybė“ (2015/2559(RSP))


Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Marlene Mizzi, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Javi López S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl humanitarinės krizės Irake ir Sirijoje, ypač susijusios su grupuote „Islamo valstybė“ (2015/2559(RSP))  
B8‑0142/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Irako ir Sirijos,

–       atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl Irako ir Sirijos, ypač į 2014 m. gruodžio 15 d. išvadas,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugpjūčio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl Irako ir Sirijos,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus dėl Irako ir Sirijos,

–       atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 2139 (2014), 2165 (2014) ir 2170 (2014) ir į JT žmogaus teisių tarybos rezoliuciją Nr. S-22/1,

–       atsižvelgdamas į JT Nepriklausomos tarptautinės tyrimų Sirijos Arabų Respublikoje komisijos 2014 m. lapkričio 14 d. ataskaitą „Teroro valdžia: gyvenimas Sirijoje valdant ISIS“,

–       atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus pareiškimus dėl Irako ir Sirijos,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 5 d. NATO aukščiausiojo lygio susitikimo deklaraciją,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 24 d. priimtas ES religijos ar tikėjimo laisvės skatinimo ir apsaugos gaires,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 15 d. Paryžiuje vykusios tarptautinės konferencijos taikos ir saugumo Irake klausimais išvadas,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Irako Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą ir į 2013 m. sausio 17 d. teisėkūros rezoliuciją dėl šios partnerystės(1),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi Sirijoje užsitęsusi brutali krizė virto precedento šių laikų istorijoje neturinčio masto humanitarine katastrofa, per ją žuvo per 200 000 žmonių, daugiausia civilių, daugiau nei 7,6 mln. žmonių buvo perkelti šalies viduje, o daugiau kaip 12,2 mln. Sirijos gyventojų šalies viduje skubiai reikalinga pagalba; kadangi per 3,5 mln. Sirijos gyventojų pabėgo iš šalies – daugiausia į Libaną (1 160 486 asmenys), Turkiją (1 623 839 asmenys), Jordaniją (621 773 asmenys), Iraką (235 563 asmenys) ir Egiptą bei Šiaurės Afriką (160 772 asmenys);

B.     kadangi humanitarinė padėtis Irake toliau blogėja ir poreikiai didėja; kadangi daugiau nei 5,2 mln. žmonių reikalinga skubi humanitarinė pagalba ir virš 2,1 mln. Irako gyventojų yra perkelti šalies viduje; kadangi grupuotės „Islamo valstybė“ kontroliuojamose teritorijose gyvena 3,6 mln. žmonių, o 2,2 mln. jų reikia skubios pagalbos ir kadangi šiuos žmones ypač sunku pasiekti; kadangi Irakas taip pat priėmė 233 000 Sirijos pabėgėlių;

C.     kadangi Komisija į humanitarinę krizę reaguoja padėdama šalies viduje perkeltiems irakiečiams ir Irako pabėgėliams Jordanijoje, Libane ir Turkijoje, taip pat Sirijos pabėgėliams Irake; kadangi 2014 m. ES ir jos valstybės narės buvo antros pagal dydį humanitarinės pagalbos teikėjos, skyrusios 163 mln. EUR; kadangi Europos Sąjunga taip pat suaktyvino savo civilinės saugos mechanizmą, kad regione būtų lengviau greitai panaudoti paramą bei specialiąsias žinias;

D.     kadangi IS/DAESH užėmė kai kurias šiaurės vakarų Irako dalis, įskaitant antrą pagal dydį Irako miestą Mosulą, ir kadangi po to buvo vykdomos Irako piliečių neteisminės egzekucijos, griežtai taikomi šariato įstatymai, be kita ko, vyrams, moterims ir vaikams taikant žiaurias ir nežmoniškas bausmes, sunaikintos šiitų, sufijų, sunitų ir krikščionių apeigų vietos ir šventovės, prieš civilius gyventojus vykdyti žiaurumai, ypač paveikę moteris ir vaikus;

E.     kadangi IS\DAESH yra pradėjusi sistemingas etninio valymo kampanijas šiaurės Irake ir Sirijoje ir vykdo karo nusikaltimus, įskaitant masinio neteisėtas žudynes ir grobimus, prieš etnines ir religines mažumas; kadangi JT jau yra informavusios apie tikslinius žudymus, priverstinį atvertimą į islamą, grobimus, prekybą moterimis, moterų ir vaikų pavergimą, vaikų išnaudojimą savižudiškiems sprogdinimams, lytinį ir fizinį smurtą bei kankinimą; kadangi IS/DAESH yra nusitaikiusi į krikščionių, jazidų, turkmėnų, šabakų, kakajų, saabėjų ir šiitų bendruomenes, taip pat į daugybę musulmonų sunitų;

F.     kadangi Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras (UNHCR) teigė, kad beveik 50 proc. visų Sirijos pabėgėlių prarado namus ir 40 proc. pabėgėlių priversti kęsti standartų neatitinkančias gyvenimo sąlygas; kadangi, remiantis JT, trys iš keturių Sirijos gyventojų gyvena skurde, o darbo neturi daugiau kaip 50 proc. gyventojų; kadangi du trečdaliai Sirijos pabėgėlių Jordanijoje gyvena žemiau skurdo ribos ir 55 proc. pabėgėlių Libane gyvena reikalavimų neatitinkančiose prieglaudose; kadangi priimančiose šalyse padaugėjo smurto prieš pabėgėlius ir jų diskriminavimo atvejų;

G.     kadangi Artimuosiuose Rytuose siaučia atšiauri žiema ir UNHCR padidino savo žiemą teikiamą pagalbą pradėjusi įgyvendinti 206 mln. JAV dolerių vertės žiemos planą, pagal kurį siekiama padėti milijonams pažeidžiamų šio regiono žmonių; kadangi, nepaisant dedamų pastangų, daugumai pabėgėlių tenka gyventi nebaigtuose įrengti pastatuose ir netinkamuose būstuose, kuriuose gyvendami jie kenčia minusinės temperatūros šaltį, gausų sniegą ir stiprų vėją; kadangi maždaug 740 000 šalies viduje perkeltų irakiečių glaudžiasi standartų neatitinkančiuose būstuose ir UNHCR imasi priemonių siekdamas žiemą padėti 600 000 perkeltųjų asmenų Irake;

H.     kadangi UNICEF Sirijoje, Irake, Libane, Jordanijoje ir Turkijoje teikia žiemos pagalbą 916 000 iš 1,3 mln. kenčiančių vaikų; kadangi UNICEF ir Pasaulio maisto programa 2015 m. sausio mėn. pradėjo vykdyti paramos pinigais žiemos kampaniją siekdamos 41 000 pažeidžiamų pabėgėlių vaikų Zatario ir Azrako stovyklose aprūpinti po 14 Jordanijos dinarų, kad jų šeimos nupirktų jiems žieminių drabužių;

I.      kadangi 2014 m. lapkričio mėn. organizacija „Human Rights Watch“ nustatė, kad nuo tada, kai rugpjūčio pradžioje IS/DAESH pradėjo puolimą, ši organizacija pagrobė ir (arba) nužudė daugiau kaip 3 133 jazidus, įskaitant vaikus; kadangi daugiau kaip 50 000 jazidų yra perkelti ir kadangi 300 pagrobtų jazidų, daugiausia moterų ir vaikų, sugebėjo pabėgti iš IS nelaisvės; kadangi jazidų moterys patiria sistemingą lytinę prievartą ir vergovę; kadangi, naujausių pranešimų duomenimis, išprievartautos arba priverstos tekėti už IS/DAESH kovotojų moterys pasirenka savižudybę;

J.      kadangi, nepaisant įvairių kreipimųsi, tarptautinei bendruomenei nepavyksta patenkinti sirų ir irakiečių bei pabėgėlius priglaudusių šalių poreikius; kadangi, atsižvelgiant į JT generalinio sekretoriaus padėjėjos humanitariniams klausimams Kyung-wha Kang komentarus, JT operacijoms trūksta finansavimo, nes gauta tik 39 proc. iš reikiamų 2,3 mlrd. JAV dolerių; kadangi UNHRC nurodė, kad ir toliau labai sudėtinga vykdyti veiksmus nurodytose teritorijose siekiant civiliams ir pabėgėliams suteikti pagalbą, kurioms jiems reikia;

1.      griežtai smerkia sistemišką plačiai paplitusį žmogaus teisių niekinimą ir pažeidinėjimą, už kurį Irake ir Sirijoje atsakinga IS/DAESH, įskaitant įkaitų žudymą, visus smurtinius veiksmus prieš žmones dėl jų religijos ir tautybės ir smurtą prieš moteris ir vaikus; išreiškia savo palaikymą IS/DAESH žiaurumų aukoms ir ragina nedelsiant paleisti visus įkaitus;

2.      pabrėžia, kad IS/DAESH kelia didžiulę grėsmę Irako ir Sirijos žmonėms ir apskritai Artimiesiems Rytams; atkreipia dėmesį į tai, jog, siekiant pašalinti IS/DAESH keliamą grėsmę, būtina laikytis integruoto požiūrio, kuris pajungtų karinį, politinį, humanitarinį ir vystymosi aspektus;

3.      mano, kad, atsižvelgiant į tai, jog IS/DAESH veiksmai turi genocido ir ekspansionizmo bruožų ir šios organizacijos pasauliniu mastu keliamą grėsmę, ypač Europos saugumui, negalima siekti vien tik sulaikyti šią grėsmę ir kad visos šiuo metu IS/DAESH kontroliuojamos teritorijos turėtų būti išvaduotos; todėl remia pasaulinę kampaniją prieš IS/DAESH ir pabrėžia, kad būtina bendradarbiauti su visais regiono ir vietos veikėjais, pasiryžusiais nugalėti šią organizaciją, įgyvendinant bendrą įvairius aspektus apimančią ilgalaikę strategiją; taigi pabrėžia, kad vykdant bet kokią karinę IS/DAESH kontroliuojamų teritorijų išvadavimo kampaniją turėtų būti griežtai laikomasi tarptautinės humanitarinės teisės ir tarptautinės žmogaus teisių teisės, kad nebūtų prarandama daugiau gyvybių ir duodamas pagrindas ekstremistinei darbotvarkei, taip pat neleisti kilti naujoms pabėgėlių ir šalies viduje perkeltų asmenų bangoms;

4.      mano, kad, siekiant įveikti terorizmą Europos Sąjungoje, svarbiausia ‒ įveikti teroristų ekstremistų grėsmę, kuri plinta Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regione ir už jo ribų, kadangi ji faktiškai skatina vietinę radikalizaciją;

5.      pabrėžia, kad ilguoju laikotarpiu tik užtikrinus tikrą įtraukų skirtingų Sirijos ir Irako etninių ir religinių grupių, įskaitant sunitus, nacionalinio susitaikymo procesą bus galima sudaryti sąlygas, kuriomis arabų sunitai atsisakytų remti organizacijas IS/DAESH, „Al-Qaeda“, „Al-Nusra“ ir su jomis susijusias ekstremistų organizacijas; ragina Irako valdžios institucijas ir tarptautinę bendruomenę nesiimti keršto veiksmų prieš šiuo metu IS/DAESH kontroliuojamų teritorijų sunitus išvadavus šias teritorijas nuo IS/DAESH;

6.      pabrėžia, jog tarptautinė bendruomenė turi imtis aktyvesnių veiksmų teikiant gyventojams reikiamą humanitarinę pagalbą; ragina visus pagalbos teikėjus vykdyti savo pažadus ir kiek galima skubiau teikti pagalbą; teigiamai vertina ES valstybių narių, kurios yra didžiausios finansinės pagalbos ir ateities pažadų teikėjos, įsipareigojimus; ragina ES didinti savo įnašą į JT humanitarinės paramos programas ir stiprinti savo bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis;

7.      pabrėžia, kad atsižvelgiant į precedento neturintį krizės mastą, milijonų Sirijos ir Irako gyventojų, kuriems reikalingi pagrindiniai produktai ir paslaugos, kančių palengvinimas turi būti ES ir visos tarptautinės bendruomenės prioritetas; smerkia nuolatinį trukdymą teikti humanitarinę pagalbą ir ragina visas konflikto šalis gerbti visuotines žmogaus teises, sudaryti geresnes sąlygas teikti humanitarinę pagalbą ir paramą visais įmanomais būdais, įskaitant pagalbos teikimą nepaisant valstybių sienų ir konflikto zonų, taip pat užtikrinti viso medicinos personalo ir humanitarinių darbuotojų saugumą vadovaujantis įvairiomis JT Saugumo Tarybos rezoliucijomis;

8.      ragina visas konflikto šalis laikytis tarptautinės humanitarinės teisės ir užtikrinti, kad būtų apsaugoti civiliai, kad jie turėtų netrukdomą prieigą prie medicinos įstaigų ir humanitarinės pagalbos bei galėtų saugiai ir oriai išvykti iš tų teritorijų, kuriose vyrauja smurtas;

9.      yra įsitikinęs, kad neatidėliotiną humanitarinę pagalbą ir apsaugą reikia papildyti ilgalaikėmis strategijomis, pagal kurias būtų remiamos sugrįžusių, šalies viduje perkeltų asmenų ir pabėgėlių socialinės, ekonominės ir kultūrinės teisės bei jų pragyvenimo galimybės, sustiprintas jų vadovavimas ir dalyvavimas, siekiant įgalinti šias juos pasirinkti ilgalaikius sprendimus, kurie galėtų užtikrinti žmogaus socialinę raidą ir žmogaus saugumą; mano, kad reikia skirti dėmesį įvairių moterų ir vaikų grupių, kurios patiria įvairių ir tarpusavyje susijusių formų diskriminaciją, patiriamai specifinei rizikai ir konkretiems poreikiams;

10.    yra ypač susirūpinęs dėl išaugusios visų formų prievartos prieš moteris – jas IS/DAESH nariai kalina, prievartauja, seksualiai išnaudoja ir pardavinėja; ragina Europos išorės veiksmų tarnybą, Komisiją ir valstybes nares skirti ypatingą dėmesį jazidų moterų, kurias vergovėje laiko (laikė) IS/DAESH, poreikiams ir, visų pirma, nustatyti mechanizmą, kurį taikant traumas patyrusioms Sirijos ir Irako moterims būtų sudarytos galimybės gauti, taip pat ir valstybėse narėse, specialų potrauminį gydymą ir konsultacijas, pritaikytas jų poreikiams; tvirtina, kad reikėtų imtis didesnio spaudimo toms šalims, į kurias šios moterys buvo perkeltos, pvz., Saudo Arabijai, siekiant užtikrinti, kad jos būtų paleistos ir perkeltos į tas šalis, kuriose jos galėtų laisvai ir saugiai gyventi;

11.    teigiamai vertina Komisijos Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos generalinio direktorato (ECHO) biuro, įsikūrusio Kurdistano regiono Irake sostinėje Erbilyje. pastangas sprendžiant padėties šiame regione problemas; pabrėžia, kad būtina geriau koordinuoti ECHO ir Komisijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinio direktorato (DEVCO) veiklą siekiant kiek galima geriau ir veiksmingiau padėti kenčiantiems gyventojams;

12.    pakartoja, kad smerkia nebaudžiamai IS/DAESH vykdomus smurto aktus prieš LGBT asmenis ir jų žudymą visame regione; atkreipia dėmesį į tai, kad LGBT asmenų padėtis regione yra ypač opi, nes juos menkai remia šeimos ir bendruomenė, o valstybė neužtikrina jų apsaugos, ir kad jų saugumui pabėgėlių bendruomenėse ar tam tikrose juos priimančiose visuomenėse kyla grėsmė; ragina Irako vyriausybę, ES atstovybę Irake ir ES valstybių narių ambasadas regione užtikrinti LGBT asmenų apsaugą ir tiesiogiai vykdyti šių LGBT asmenų, bėgančių iš šalies dėl saugumo sumetimų, perkėlimą;

13.    ragina valstybes nares paspartinti daugėjančių iš konflikto zonų bėgančių Sirijos pabėgėlių prieglobsčio prašymų nagrinėjimą; ragina ES spręsti dažnai mirtinų kelionių Viduržemio jūra klausimą ir įgyvendinti koordinuotą strategiją, kuria būtų siekiama gelbėti gyvybes, ir, be kita ko, teikti paramą valstybėms narėms, prie savo krantų susiduriančioms su didžiausiu nelegalių migrantų ir prieglobsčio prašytojų srautu;

14.    ragina valstybes nares rodyti solidarumą su kaimyninėmis šalimis, be kita ko, aktyviau teikiant gyvybių gelbėjimo pagalbą ir taikant perkėlimo bei kitas priėmimo programas; mano, kad labiausiai pažeidžiamiems pabėgėliams reikėtų teikti pirmenybę ir užtikrinti visas jų teises vadovaujantis 1951 m. Konvencija dėl pabėgėlių statuso;

15.    pritaria Žmogaus teisių tarybos prašymui Jungtinių Tautų vyriausiajam žmogaus teisių komisaro biurui skubiai siųsti misiją į Iraką, kad būtų ištirti IS ir susijusių teroristinių grupuočių įvykdyti nusikaltimai žmoniškumui, tarptautinės humanitarinės teisės ir tarptautinės žmogaus teisių teisės pažeidimai ir nustatyti tokių nusikaltimų ir pažeidimų faktai ir aplinkybės, siekiant išvengti nebaudžiamumo ir užtikrinti visapusišką atsakomybę;

16.    ragina įsteigti Erbilyje ES biurą siekiant regione užtikrinti didesnį ES veiksmų veiksmingumą ir matomumą, įskaitant geresnį humanitarinės pagalbos ir paramos vystymuisi koordinavimą;

17.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Irako vyriausybei ir Atstovų Tarybai, Kurdistano regioninei vyriausybei, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybai ir visoms konflikto Sirijoje šalims.

 

(1)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0023.

Teisinė informacija - Privatumo politika