Postopek : 2015/2566(RSO)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0169/2015

Predložena besedila :

B8-0169/2015

Razprave :

Glasovanja :

Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0039

PREDLOG SKLEPA
PDF 117kWORD 54k
11.2.2015
PE549.962v01-00
 
B8-0169/2015

v skladu s členom 197 Poslovnika


o ustanovitvi posebnega odbora za davčne odločitve in druge ukrepe s podobno naravo ali učinkom, njegovih pooblastilih, številčni sestavi in mandatu (2015/2566(RSO))


Konferenca predsednikov
PRED. SPREM.

Sklep Evropskega parlamenta o ustanovitvi posebnega odbora za davčne odločitve in druge ukrepe s podobno naravo ali učinkom, njegovih pooblastilih, številčni sestavi in mandatu (2015/2566(RSO))  
B8-0169/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga konference predsednikov,

–       ob upoštevanju sklepa Komisije o preiskavi prakse sprejemanja davčnih odločitev glede na pravila EU o državni pomoči v državah članicah;

–       ob upoštevanju obveznosti držav članic v skladu z davčnimi pravili EU glede sporočanja informacij o davčnih odločitvah drugim državam članicam v obliki izmenjave na lastno pobudo, zlasti če bi lahko zaradi umetnega prenosa dobičkov v drugi državi članici prišlo do izgube davka, znotraj skupin podjetij pa do prihranka davka;

–       ob upoštevanju člena 197 Poslovnika,

1.      sklene ustanoviti posebni odbor za davčne odločitve in druge ukrepe s podobno naravo ali učinkom, ki bo preučil prakso pri izvajanju državne pomoči EU in davčne zakonodaje glede davčnih odločitev in drugih ukrepov s podobno naravo ali učinkom, ki jih izvajajo države članice, če tako prakso izvajajo posamezne države članice ali Komisija;

2.      odloči, da posebni odbor pooblasti za naslednje:

(a)    analizo in pregled prakse pri izvajanju člena 107(1) PDEU o davčnih odločitvah ter drugih ukrepih s podobno naravo ali učinkom, ki so jih države članice sprejele od 1. januarja 1991;

(b)    analizo in oceno prakse Komisije, da v skladu s členom 108 PDEU stalno spremlja vse sisteme pomoči v državah članicah, predlaga državam članicam ustrezne ukrepe, ki jih zahteva postopni razvoj notranjega trga oz. njegovo delovanje, preverja, ali je pomoč, ki jo podeljuje država, ali druga pomoč iz državnih sredstev, združljiva z notranjim trgom in se ne zlorablja, odloča, da mora posamezna država članica v določenem času pomoč ukiniti ali spremeniti, ter zadevo predloži Sodišču, če država tega ne upošteva, zaradi česar naj bi domnevno prišlo do velikega števila davčnih odločitev, ki niso združljive s pravili EU o državni pomoči;

(c)    analizo in pregled spoštovanja obveznosti iz Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 z dne 22. marca 1999(1) o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena [108 PDEU] v zvezi z obveznostjo sodelovanja in zagotovitve vseh potrebnih dokumentov s strani držav članic v obdobju od 1. januarja 1991;

(d)    analizo in pregled spoštovanja obveznosti iz Direktive Sveta 77/799/EGS z dne 19. decembra 1977 o medsebojni pomoči pristojnih organov držav članic na področju neposredne obdavčitve(2) in Direktive Sveta št. 2011/16/EU z dne 15. februarja 2011 o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja in razveljavitvi Direktive 77/799/EGS(3) glede sporočanja informacij o davčnih odločitvah s strani držav članic drugim državam članicam v obliki izmenjave na lastno pobudo v obdobju od 1. januarja 1991;

(e)    analizo in oceno prakse Komisije v zvezi z ustreznim izvajanjem direktiv 77/799(EGS) in 2011/16(EU) o sporočanju informacij o davčnih odločitvah drugim državam članicam v obliki izmenjave na lastno pobudo;

(f)     analizo in oceno spoštovanja načela lojalnega sodelovanja držav članic iz člena 4(3) PEU, to je obveznost, da omogočajo izpolnjevanje nalog Unije in da se vzdržijo vseh ukrepov, ki bi lahko ogrozili uresničevanje ciljev Unije, glede na domnevno obsežno agresivno davčno načrtovanje, ki so ga omogočale, in na verjetne pomembne posledice, ki jih je to imelo za javne finance Unije in v njej;

(g)    pripravo priporočil v zvezi s to zadevo, če meni, da so potrebna;

3.      sklene, da bo imel posebni odbor 45 članov;

4.      sklene, da bo mandat posebnega odbora trajal 6 mesecev, z začetkom na dan sprejetja tega sklepa.

(1)

UL L 83, 27.3.1999, str. 1.

(2)

UL L 336, 27.12.1977, str. 15.

(3)

UL L 64, 11.3.2011, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov