FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 113kWORD 47k
18.2.2015
PE549.973v01-00
 
B8-0180/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om foranstaltninger til vurdering af ekstrajomfruolier af høj kvalitet i den europæiske olivensektor med henblik på at beskytte forbrugere og producenter


Ivan Jakovčić

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om foranstaltninger til vurdering af ekstrajomfruolier af høj kvalitet i den europæiske olivensektor med henblik på at beskytte forbrugere og producenter  
B8-0180/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til artikel 4, stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–       der henviser til artikel 26, 27, 114 og 115 i TEUF,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at der i dag er større bevidsthed omkring de fødevarer, vi konsumerer, og at der er konstateret en stigning i efterspørgslen efter ekstrajomfruolier af høj kvalitet (Det Internationale Olivenråd (IOC));

B.     der henviser til, at markedskategorien "ekstra jomfruolie", som var beregnet til at angive den højeste kvalitetsmæssige kategori, omfatter en bred vifte af olivenolier – fra olier af højeste kvalitet med hensyn til smag, aroma og ernæringsværdier til olier, der knap nok opfylder de grundlæggende kvalitetskrav;

C.     der henviser til, at producenterne af ekstrajomfruolie af høj kvalitet er nødt til at konkurrere på et marked med unfair priser på andre olier, der tilhører samme kategori, men som uden tvivl har en lavere værdi i forhold til ekstra jomfruoliers særlige kendetegn for høj kvalitet;

1.      opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger til at give ekstra jomfruolier af høj kvalitet, som falder ind under denne kategori, behørig anerkendelse og indføre en ny "premium"-markedskategori, som fordrer opfyldelse af strenge kriterier med hensyn til smag, aroma og næringsværdier;

2.      opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger til at beskytte producenterne af ekstra jomfruolie af høj kvalitet imod unfair konkurrence på markedet og samtidig styrke EU's olivensektor.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik