RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 105kWORD 47k
18.2.2015
PE549.973v01-00
 
B8-0180/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


tarbijate ja tootjate kaitseks mõeldud meetmete kohta kvaliteetse ekstra-neitsioliiviõli hindamiseks Euroopa oliivisektoris


Ivan Jakovčić

Euroopa Parlamendi resolutsioon tarbijate ja tootjate kaitseks mõeldud meetmete kohta kvaliteetse ekstra-neitsioliiviõli hindamiseks Euroopa oliivisektoris  
B8-0180/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 4 lõike 2 punkti a,

–       võttes arvesse ELi toimimise lepingu artikleid 26, 27, 114 ja 115,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et on suurenenud teadlikkus tarbitavast toidust ja arvestades, et rahvusvaheline oliivinõukogu (IOC) on märkinud suurenenud nõudlust ekstra-neitsioliiviõli järele;

B.     arvestades, et ekstra-neitsioliiviõli turukategooria, mis peaks olema kõige kõrgema kvaliteediga toodete kategooria, hõlmab mitmesuguseid oliiviõlisid, mis ulatuvad maitse, aroomi ja toiteväärtuse osas kvaliteetsetest õlidest kuni õlideni, mis vastavad napilt põhilistele kvaliteedinõuetele;

C.     arvestades, et kvaliteetse ekstra-neitsioliiviõli tootjad peavad turul halastamatult konkureerima ebaõiglaste hindadega, mis on kehtestatud samasse kategooriasse kuuluvatele muudele õlidele, mille väärtus on ekstra-neitsioliiviõli kvaliteediomadustega võrreldes ilmselgelt madalam;

1.      kutsub komisjoni üles võtma meetmeid, et anda kõnealusesse kategooriasse kuuluvatele kvaliteetsetele ekstra-neitsioliiviõlidele asjakohane tunnustus ja kehtestada uus nn esimese klassi kategooria, mis lähtuks maitsele, aroomile ja toiteväärtusele kehtestatud rangetest kriteeriumitest;

2.      palub komisjonil võtta meetmeid, et kaitsta ekstra-neitsioliiviõlide tootjaid ebaõiglase turukonkurentsi eest, edendades samal ajal ELi oliivisektorit.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika