PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 94kWORD 47k
18.2.2015
PE549.973v01-00
 
B8-0180/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


Euroopan oliivinviljelyalan korkealaatuisten ekstra-neitsytoliiviöljyjen kuluttajien ja tuottajien suojelemiseen tähtäävistä toimenpiteistä


Ivan Jakovčić

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Euroopan oliivinviljelyalan korkealaatuisten ekstra-neitsytoliiviöljyjen kuluttajien ja tuottajien suojelemiseen tähtäävistä arviointitoimenpiteistä  
B8-0180/2015

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

–       ottaa huomioon SEUT:n 26, 27, 114 ja 115 artiklan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     toteaa, että ihmiset ovat nykyisin entistä tietoisempia siitä, mitä syövät, ja että korkealaatuisten ekstra-neitsytoliiviöljyjen kysynnän on havaittu kasvaneen (kansainvälinen oliivineuvosto (IOC));

B.     toteaa, että korkealaatuisimmille tuotteille tarkoitettu ekstra-neitsytoliiviöljyjen markkinakategoria kattaa laajan kirjon oliiviöljyjä maun, tuoksun ja ravintoarvojen perusteella korkealaatuisista tuotteista sellaisiin, jotka juuri ja juuri täyttävät peruslaatuvaatimukset;

C.     katsoo, että korkealaatuisen ekstra-neitsytoliiviöljyn tuottajat jätetään armotta markkinoilla epäreilun hintakilpailun armoille muiden samaan kategoriaan kuuluvien, korkealaatuisten ekstra-neitsytoliiviöljyjen ominaisuuksiin verrattuna selvästi heikkolaatuisempien tuotteiden kanssa;

1.      kehottaa komissiota ryhtymään toimiin asianmukaisen tunnustuksen antamiseksi tähän kategoriaan kuuluville korkealaatuisille ekstra-neitsytoliiviöljyille sekä luomaan laadultaan ensiluokkaisille öljyille uuden erityismarkkinakategorian, jossa on tarkat vaatimukset maulle, tuoksulle ja ravintoarvoille;

2.      kehottaa komissiota ryhtymään toimiin korkealaatuisen ekstra-neitsytoliiviöljyn tuottajien suojelemiseksi epäreilulta kilpailulta ja kehittämään samanaikaisesti oliivinviljelyä EU:ssa.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö