PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 117kWORD 51k
18.2.2015
PE549.973v01-00
 
B8-0180/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl aukštos kokybės ypač gryno alyvuogių aliejaus vertinimo Europoje priemonių, siekiant apsaugoti vartotojus ir gamintojus


Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl aukštos kokybės ypač gryno alyvuogių aliejaus vertinimo Europoje priemonių, siekiant apsaugoti vartotojus ir gamintojus  
B8‑0180/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 4 straipsnio antros pastraipos a punktą,

–       atsižvelgdamas į SESV 26, 27, 114 ir 115 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi šiais laikais vis didėja informuotumas apie vartojamą maistą; kadangi buvo pastebėtas aukštos kokybės gryno alyvuogių aliejaus paklausos padidėjimas (Tarptautinė alyvuogių taryba);

B.     kadangi „ypač gryno alyvuogių aliejaus“ rinkos kategorija laikoma aukščiausios kokybės kategorija, apimanti platų alyvuogių aliejų spektrą, apimantį nuo aukštos kokybės aliejų, kiek tai susiję su skoniu, aromatu ir maistinėmis medžiagomis iki tokių aliejų, kurie vos tenkina pagrindinius reikalavimus kokybei;

C.     kadangi aukštos kokybės ypač gryno alyvuogių aliejaus gamintojai yra palikti negailestingai konkurencijai rinkoje, kurioje toje pačioje kategorijoje esantiems aliejams taikomos nesąžiningos kainos ir kurie be abejo yra prastesnės kokybės nei aukštos kokybės ypač gryni alyvuogių aliejai;

1.      ragina Komisiją imtis priemonių, tinkamai pripažįstant aukštos kokybės ypač grynus alyvuogių aliejus, priklausančius atitinkamai kategorijai ir įvesti naują aukščiausios kokybės kategoriją, tenkinančią griežtus skonio, aromato ir maistinių medžiagų reikalavimus;

2.      ragina Komisiją imtis atitinkamų priemonių, skirtų apsaugoti aukštos kokybės ypač grynus alyvuogių aliejus nuo nesąžiningos konkurencijos rinkoje, tuo pačiu sustiprinant ES alyvuogių sektorių.

Teisinė informacija - Privatumo politika