REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 128kWORD 50k
18.2.2015
PE549.973v01-00
 
B8-0180/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par pasākumiem augstas kvalitātes neapstrādātas augstākā labuma olīveļļas novērtēšanai Eiropas olīvu nozarē ar mērķi aizsargāt patērētājus un ražotājus


Ivan Jakovčić

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pasākumiem augstas kvalitātes neapstrādātas augstākā labuma olīveļļas novērtēšanai Eiropas olīvu nozarē ar mērķi aizsargāt patērētājus un ražotājus  
B8‑0180/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 4. panta 2. punkta a) apakšpunktu,

–       ņemot vērā LESD 26., 27., 114. un 115. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā tagad patērētāji ir labāk informēti par to, kādu pārtiku mēs patērējam, un tā kā ir novērots lielāks pieprasījums pēc augstas kvalitātes neapstrādātas augstākā labuma olīveļļas (Starptautiskā olīvu padome (IOC));

B.     tā kā “neapstrādātas augstākā labuma olīveļļas” (EVOO) tirgus kategorija ir paredzēta kā visaugstākās kvalitātes kategorija un aptver daudzas dažādas olīveļļas, no augstas kvalitātes olīveļļām garšas, aromāta un uzturvērtības ziņā līdz tādām, kas tik tikko atbilst kvalitātes pamatprasībām;

C.     tā kā augstas kvalitātes neapstrādātas augstākā labuma olīveļļas ražotāji ir pakļauti nežēlīgai konkurencei ar tās pašas kategorijas tādu citu eļļu negodīgajām cenām, kuru īpašības neapšaubāmi ir sliktākas salīdzinājumā ar augstas kvalitātes neapstrādātu augstākā labuma olīveļļu īpašībām,

1.      aicina Komisiju veikt pasākumus, lai nodrošinātu pienācīgu šīs kategorijas augstas kvalitātes neapstrādātu augstākā labuma olīveļļu atzīšanu un ieviest jaunu tirgus kategoriju “premium”, kas atbilstu stingriem kritērijiem attiecībā uz garšu, aromātu un uzturvērtību;

2.      aicina Komisiju veikt pasākumus, lai aizsargātu augstas kvalitātes neapstrādātas augstākā labuma olīveļļas ražotājus no negodīgas konkurences, un vienlaicīgi veicināt ES olīvu nozari.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika