ONTWERPRESOLUTIE
PDF 113kWORD 47k
18.2.2015
PE549.973v01-00
 
B8-0180/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over maatregelen voor de evaluatie van hoogwaardige extra olijfolie van eerste persing in de Europese olijvensector teneinde de consumenten en de producenten te beschermen


Ivan Jakovčić

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over maatregelen voor de evaluatie van hoogwaardige extra olijfolie van eerste persing in de Europese olijvensector teneinde de consumenten en de producenten te beschermen  
B8-0180/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 4, lid 2, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU),

–       gezien de artikelen 26, 27, 114 en 115 van het VWEU,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat wij nu bewuster omgaan met de voeding die wij eten en dat de vraag naar hoogwaardige extra olijfolie van eerste persing toeneemt (Internationale Olijfraad, IOR);

B.     overwegende dat het marktsegment "extra olijfolie van eerste persing", dat als de categorie met de hoogste kwaliteit bedoeld was, een breed gamma van olijfoliën bevat, gaande van olijfolie van hoge kwaliteit op het vlak van smaak, aroma en voedingswaarde tot olijfolie die nauwelijks aan de basiskwaliteitsvereisten voldoet;

C.     overwegende dat producenten van hoogwaardige extra olijfolie van eerste persing zonder mededogen worden overgeleverd aan de concurrentie op de markt waar oneerlijke prijzen worden gehanteerd voor andere oliën in dezelfde categorie die zonder twijfel van lagere kwaliteit zijn in vergelijking met de hoogwaardige kenmerken van extra olijfolie van eerste persing;

1.      vraagt de Commissie maatregelen te nemen om de hoogwaardige extra olijfoliën van eerste persing die tot deze categorie behoren, op gepaste wijze te erkennen en een nieuwe premiummarktcategorie in te voeren, die aan strenge criteria op het vlak van smaak, aroma en voedingswaarde voldoet;

2.      vraagt de Commissie maatregelen te nemen om producenten van hoogwaardige extra olijfolie van eerste persing te beschermen tegen oneerlijke concurrentie op de markt en tegelijkertijd de olijvensector van de EU te bevorderen.

Juridische mededeling - Privacybeleid