PROJEKT REZOLUCJI
PDF 119kWORD 49k
18.2.2015
PE549.973v01-00
 
B8-0180/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie środków służących ocenie oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia w europejskim sektorze oliwy z oliwek, których celem jest ochrona konsumentów i producentów


Ivan Jakovčić

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie środków służących ocenie oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia w europejskim sektorze oliwy z oliwek, których celem jest ochrona konsumentów i producentów  
B8-0180/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 4 ust. 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–       uwzględniając art. 26, 27, 114 i 115 TFUE,

–       uwzględniając art.133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że zwiększa się świadomość konsumentów na temat spożywanej żywności, a Międzynarodowa Rada ds. Oliwy z Oliwek (IOC) odnotowała wzrost zapotrzebowania na oliwę z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia;

B.     mając na uwadze, że kategoria rynkowa „oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia”, która w zamierzeniu miała stanowić kategorię najwyższej jakości, obejmuje szereg oliw z oliwek – od produktów najwyższej jakości pod względem smaku, aromatu i wartości odżywczych do produktów, które ledwo spełniają podstawowe wymogi jakościowe;

C.     mając na uwadze, ze producenci oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia zostali pozostawieni samym sobie, aby konkurować na rynku z nieuczciwymi cenami innych oliw tej samej kategorii, które bez wątpienia są produktami gorszej jakości;

1.      wzywa Komisję, by podjęła środki mające na celu odpowiednie uznanie oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia, która należy do tej kategorii, a także by wprowadziła nową kategorię rynkową „premium” spełniającą rygorystyczne kryteria dotyczące smaku, aromatu i wartości odżywczych;

2.      wzywa Komisję do podjęcia środków w celu ochrony producentów oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia przed nieuczciwą konkurencją na rynku, przyczyniając się w ten sposób do wzmocnienia unijnego sektora oliwy z oliwek.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności