NÁVRH UZNESENIA
PDF 120kWORD 49k
18.2.2015
PE549.973v01-00
 
B8-0180/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o opatreniach na hodnotenie vysokokvalitného extra panenského olivového oleja v európskom sektore olív, ktoré sú zamerané na ochranu spotrebiteľov a výrobcov


Ivan Jakovčić

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o opatreniach na hodnotenie vysokokvalitného extra panenského olivového oleja v európskom sektore olív, ktoré sú zamerané na ochranu spotrebiteľov a výrobcov  
B8-0180/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 4 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–       so zreteľom na články 26, 27, 114 a 115 ZFEÚ,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže v súčasnosti existuje väčšia informovanosť o potravinách, ktoré konzumujeme, a keďže sa zaznamenáva nárast dopytu po vysokokvalitnom extra panenskom olivovom oleji (Medzinárodná rada pre olivy (IOC));

B.     keďže trhová kategória „extra panenský olivový olej“, mienená ako najvyššia kategória kvality, zahŕňa širokú škálu olivových olejov, a to od olejov vysokej kvality z hľadiska chuti, arómy a výživových hodnôt až po tie, ktoré len ťažko uspokojujú základné požiadavky z hľadiska kvality;

C.     keďže výrobcovia vysokokvalitného extra panenského olivového oleja musia čeliť neľútostnej konkurencii neprimeraných cien iných olejov v tej istej kategórii, ktoré majú v porovnaní s vysokokvalitnými vlastnosťami extra panenských olivových olejov nepochybne nižšiu hodnotu;

1.      vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia, ktorými zabezpečí primerané uznanie vysokej kvality extra panenských olivových olejov, ktoré patria do tejto kategórie, a aby zaviedla novú „prvotriednu“ trhovú kategóriu, ktorá bude spĺňať prísne kritériá z hľadiska chuti, arómy a výživových hodnôt;

2.      vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na ochranu výrobcov vysokokvalitných extra panenských olivových olejov pred nekalou súťažou na trhu, pričom posilní olivový sektor EÚ.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia