FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 113kWORD 47k
18.2.2015
PE549.973v01-00
 
B8-0180/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om åtgärder för utvärdering av högkvalitativ extra jungfruolja inom den europiska olivsektorn, i syfte att skydda konsumenter och producenter


Ivan Jakovčić

Europaparlamentets resolution om åtgärder för utvärdering av högkvalitativ extra jungfruolja inom den europiska olivsektorn, i syfte att skydda konsumenter och producenter  
B8-0180/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 4.2 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget),

–       med beaktande av artiklarna 26, 27, 114 och 115 i EUF-fördraget,

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Medvetenheten om den mat vi äter har ökat, och Internationella olivrådet har konsterat att efterfrågan på högkvalitativ extra jungfruolja också tilltar.

B.     Marknadssegmentet ”extra jungfruolja” är tänkt att vara den högsta kvalitetskategorin men innehåller en rad olika oljor. Där finns oljor av hög kvalitet med avseende på smak, arom och näringsvärde, men även sådana som knappt uppfyller de grundläggande kraven.

C.     Producenter av högkvalitativ extra jungfruolja tvingas ofta in i en skoningslös situation där de måste konkurrera med de orättvisa priserna på andra oljor i samma kategori, som utan tvekan håller sämre kvalitet jämfört med de egenskaper som utmärker högkvalitativ extra jungfruolja.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att högkvalitativ jungfruolja ska ges rätt erkännande, samt att införa ”premium” som en ny kategori för oljor som uppfyller strikta kriterier rörande smak, arom och näringsvärde.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att skydda producenterna av högkvalitativ jungfruolja från orättvis konkurrens på marknaden, och att samtidigt stärka EU:s olivoljesektor.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy