NÁVRH USNESENÍ
PDF 116kWORD 47k
20.2.2015
PE549.986v01-00
 
B8-0193/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o střetu zájmů vědeckých pracovníků generálního ředitelství pro zdraví a spotřebitele


Mara Bizzotto

Návrh usnesení Evropského parlamentu o střetu zájmů vědeckých pracovníků generálního ředitelství pro zdraví a spotřebitele  
B8-0193/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že podle zprávy evropské nevládní organizace Corporate Europe Observatory (CEO) se dvě třetiny vědeckých pracovníků GŘ SANCO nacházejí v možném středu zájmů vzhledem ke svému spojení s průmyslem;

B.     vzhledem k tomu, že mnoho z těchto odborníků má mít spojení s průmyslovými odvětvími jako konzultanti a dostávat od nich přímé platby;

C.     vzhledem k tomu, že z 57 členů vědeckých výborů, kteří by měli posuzovat parabeny, má podle této zprávy 67 % spojení s průmyslovými odvětvími, které mají přímý nebo nepřímý zájem na uvedených chemických látkách;

1.      vyzývá Komisi, aby přezkoumala své vnitřní nařízení o vědeckých výborech.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí